جستجو :    جستجوی پیشرفته اعضاء
Posted: Wed 18 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: فيزيكي

اشعه یونیزان

پرتو يا تشعشع :

 عبارت است از انرژي كه به صورت امواج يا ذرات در خلاء يا در محيط مادي منتشر مي شود. بطور ساده پرتوها را مي توان انرژي عبوري تعريف كرد. برخي از پرتوها داراي جرم و بعضي فاقد آن مي باشند و با توجه به ميزان انرژي، داراي قدرت نفوذ در ماده هستند. پرتوها به دو دسته پرتوهاي يونيزان (يونساز) و پرتوهاي غير يونيزان (غير يونساز) طبقه بندي مي شوند. معمولا وقتي همراه با واژه پرتو كلمه ديگري بكار نرود پرتوهاي يونيزان مورد نظر مي باشد.

پرتو يونيزان :

 پرتوهاي يونيزان با عبور از محيط، توليد ذرات باردار منفي و مثبت مي كنند. منابع مولد پرتوهاي يونيزان مي تواند مانند پرتو X، انرژي هسته اي و زباله هاي ساخت بشر باشد، يا مي تواند مانند پرتوهاي كيهاني حاصل از خورشيد يا مواد راديواكتيو پوسته زمين كه بصورت ذره (تشعشع ذره اي) يا انرژي خالص بدون جرم و بار الكتريكي (پرتوهاي الكترومغناطيسي) تابش مي شوند زمينه طبيعي داشته باشند.انواع این نوع پرتو عبارتند از :

1) ذرات آلفا: از هسته عناصر سنگین مانن رادیوم 206  و پلوتونیم 239 در عصر تجزیه خود به خودی هسته عنصر رادیواکتیو ساطع می شود. ذره آلفا شامل دو پروتون و دو نوترون بوده که حاوی جرم سنگینی معادل 4 واحد جرم اتمی و بار الکتریکی 2+ است این مشخصات باعث می شود که ذره آلفا قدرت یونیزاسیون بالایی داشته باشد . در مقابل قدرت نفوذ اشعه آلفا بسیار کم و در بافت ها در حد mµ 50 است و فقط می تاند از ضخامت چند سلول عبور نماید . حتی یک لایه رطوبت می تواند مانع نفوذ و در نتیجه شناسایی اشعه آلفا توسط دستگاه های آشکار ساز گردد . ذره آلفا نمی تواند از لایه شاخی پوست عبور نماید و بنابراین تنها زمانی خطرناک است که درون بدن قرار گیرد .

2) ذرات بتا: ذرات بتا با حرف يوناني β نشان داده مي شوند و قدرت نفوذ بيشتري نسبت به ذرات آلفا دارند و براي متوقف كردن آنها به چند ميلي متر آلومينيوم نياز است. ذرات بتا الكترونهايي با بار مثبت و منفي مي باشند كه نگاترون (الكترون منفي) و پوزيترون (الكترون مثبت) ناميده مي شوند.

3) نوترون: نوترون ذره اي با جرمي برابر يك دوازدهم جرم اتم كربن و فاقد بار الكتريكي است. يكي از منابع اين ذرات، راكتورهاي هسته اي هستند كه در آنها اورانيم شكافته شده و نوترون و انرژي حرارتي آزاد مي كند. از اين رو نوترونها را تنها مي توان در مجاورت منابع توليد اين ذرات در زماني كمتر از يك ثانيه آشكار ساخت.

4) پرتو X و گاما: پرتوهاي X و گاما مانند نور مرئي امواج راديويي و ميكروويو، امواج الكترومغناطيس مي باشند و بخشي از طيف الكترومغناطيسي را تشكيل مي دهند. با اين وجود در ميان موارد ذكر شده فقط پرتوهاي X و گاما هم پرتو يونيزان و هم امواج الكترومغناطيس محسوب مي شوند. پرتوهاي X و گاما از بيشترين فركانس در بين همه امواج الكترومغناطيس برخوردارند و بنابراين داراي كوتاهترين طول موج هستند از اين رو بيشترين مقدار انرژي را حمل مي كنند . پرتوهاي X، با شتاب الكترونها در ولتاژ بالا و برخورد به يك هدف فلزي، ترجيحا با عدد اتمي بالا توليد مي شوند. پرتوهاي گاما از فعل و انفعالات درون هسته اتم و پرتوهاي X از فعل و انفعالات خارج هسته اتم منشا مي گيرند .

مزایای استفاده از پرتو ها و مواد رادیواکتیو

·    تولید برق از طریق نیروگاههای اتمی ( مزایای تولید برق از طریق نیروگاه های اتمی در مقایسه با سایر منابع تولید کننده برق و انرژی : صرفه اقتصادی ، تولید برق از طریق نیروگاه اتمی آلودگی نیروگاههای کنونی را ندارد ، تولید هفت هزار مگاوات با مصرف 190 میلیون شبکه نفت خام ، هزارتن دیاکسید کربن ، 150 تن ذرات معلق در هوا ، 130 تن گوگرد و 50 تن اکسید نیتروژن را در محیط زیست پراکنده می کند، در حالی که نیروگاه اتمی چنین آلودگی را ندارد. )

در پزشکی تشعشعات هسته ای کاربردهای زیادی دارند که اهم آنها عبارتند از:

• رادیو گرافی

• گامااسکن

• استرلیزه کردن هسته ای و میکروب زدایی وسایل پزشکی با پرتو های هسته ای

• رادیو بیولوژی

·    تهیه و تولید کیتهای رادیو دارویی جهت مراکز پزشکی هسته ای

·                    تهیه و تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیرویید و درمان آنها

·                    تهیه و تولید کیتهای هورمونی

·                    تشخیص و درمان سرطان پروستات

·                    تشخیص سرطان کولون ، روده کوچک و برخی سرطانهای سینه

·                    تشخیص تومورهای سرطانی و بررسی تومورهای مغزی ، سینه و ناراحتی وریدی

·                    تصویر برداری بیماریهای قلبی ، تشخیص عفونتها و التهاب مفصلی ، آمبولی و لختههای وریدی

·                    موارد دیگری چون تشخیص کم خونی ، کنترل رادیو داروهای خوراکی و تزریقی

کاربرد انرژی هسته ای در بخش دامپزشکی و دامپروری : 

تکنیکهای هسته ای در حوزه دامپزشکی موارد مصرفی چون تشخیص و درمان بیماریهای دامی ، تولید مثل دام ، اصلاح نژاد و دام ، تغذیه ، بهداشت و ایمن سازی محصولات دامی و خوراک دام دارد .

کاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب :

تکنیکهای هسته ای برای شناسایی حوزه های آب زیر زمینی هدایت آبهای سطحی و زیر زمینی ، کشف و کنترل نشت و ایمنی سدها مورد استفاده قرار میگیرد. در شیرین کردن آبهای شور نیز انرژی هستهای کاربرد دارد.

کاربردهای کشاورزی:

تشعشعات هسته ای کاربرد های زیادی در کشاورزی دارد که مهم ترین آنها عبارتست از:

• موتاسیون هسته ای ژن ها در کشاورزی

• کنترل حشرات با تشعشعات هسته ای

• جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی با اشعه گاما

• انبار کردن میوه ها

کاربردهای صنعتی:

پرتوها در صنعت کاربردهای زیادی دارد از جمله مهمترین آنها عبارتند از:

• نشت یابی با اشعه

• دبی سنجی پرتویی(سنجش شدت تشعشعات ، نور و فیزیک امواج)

• سنجش پرتویی میزان سائیدگی قطعات در حین کار

• سنجش پرتویی میزان خوردگی قطعات

• چگالی سنج مواد معدنی با اشعه

• کشف عناصر نایاب در معادن

استفاده از پرتوها در دیرینه شناسی ( باستان شناسی) و صخره شناسی ( زمین شناسی) که عمر یابی صخره ها و موارد اکتشافی با C14 باستان شناسی خیلی مشهور است

 

تاثیرات بیولوژیکی پرتو ها در انسان

اثرات بیولوژیکی ناشی از پرتوهای یونیزان به دلیل برخورد انرژی به سلول بافت ها و ایجاد تغییرات شیمیایی درون بافت هاست . این تغییرات از ساختار رادیکالهای آزاد و ملکول های برانگیخته ناشی می شود . 60 % آب درون بافت ها بخاطر رادیکال های  Hو OH موجود در آن هدف خوبی برای فعالیت این بافت ها می باشد . واکنش و فعالیت این رادیکال های آزاد  با ملکول های مهم بیولوژیکی واکنش غیر مستقیم پرتو(  Indirectation of radiation) نامیده می شود. واکنش مستیم پرتو به تاثیر سریع فیزیکی ناشی از پرتو های یونیزان بر روی ملکول های بیولوزیک حیاتی و مهم برمی گردد. هر کدام از این دو مکانیسم مي تواند صدمات ملکولی را تقریبا بلافاصله (1014-103) پس از مواجهه با پرتو ایجاد نماید .

واکنش غیرمستقیم طیف گسترده ای از پرتو ها را شامل می شود که در جدول27-5 انواع مهم صدمات بیولوژیکی مرتب شده است. اثرات بیولوژیک پرتو ها یونیزان در انسان بسته به شرایط مختلف مواجهه و فاکتورها و عوامل بیولوژیک تغییر می کند. مهمترین آنها عبارتند از:

·    میزان دوزdose rate :

تاثیرات وعوارض ایجاد شده بوسیله پرتوها ، با تغییر میزان دوز دریافتی کاهش می یابد . این تغییر اثر DREF (dose rate effectiveness یا فاکتور بی اثری میزان دوز) نامیده می شود .

روند جبران بیولوژیکی عوارض برخورد اشعه ، وقتی زمان بیشتری داشته باشد به صورت محسوس افزایش خواهد یافت . کاهش اثرات بیولوژیک هر دوز در مقادیر زیاد نسبت به مقادیر دوزکمتر در یک فاکتور حدود2 -10 نوسان دارد. مناسب ترین حالت آن مقدار 3 است. مقادیر دوز زیاد باید بالای0.5 Gy/min ( >5rad/yr) باشد .

·    تقسم بندی دوز ( dose fractionation)

تقسیم بندی یک دوزبه تقسیمات کوچکتر معین در زمان های جدا از هم باعث کاهش صدمه بیولوژیکی نسبت به بعضی دوزهای کلی ( زیاد) در یک زمان می شود . از لحاظ عوارض ، تقسیم بندی دوز مشابه دوز کمتر است و زمان بیشتری برای جبران ( ترمیم ) ارائه می دهد .

·    جابجایی خطی انرژی ( linear energy transfer ) :

تاثیرات بیولوژیک زیادتر از LET ( جابجایی خطی انرژی ) پرتوهای بزرگتر از قبیل ذره های آلفا و نوترون ناشی می شود .

·                      حساسیت بافتها  ( Tissue sensitivity )

بافتهایی که سلول های باقدرت بیشتر برای تقسیم شدن دارند نسبت به بافتهاییی که دیرتر تقسیم می شوند حساسیت بیشتری در مقابل اشعه دارند . بعضی بافتهای حساس به اشعه سلول های ابتدایی تخمدان و بیضه، سلول های مغز استخوان و سلول های اپی تلییال روده ای هستند . بافت هایی که از سلول های بالغ یا بدون تقسیم سلولی یا همراه با تقسیم سلولی آهسته شکیل شده اند مقاومت بیشتری در برابر اشعه دارند ؛ مثل بافت های کبد ، کلیه ، غضروف و استخوان .

·    سن ( Age )

در زمان رشد جنینی و همچنین در بچه های با سن کم بیشترین حساسیت نسبت به اشعه وجود دارد .

·    توزیع دوز ( Dose distribution )

عوارض ناشی از اشعه به وسیله دوز تابیده شده متفاوت به قسمت های متفاوت بدن به صورت آشکاری متفاوت است . برای مثال : دوزهای بالا به مغز استخوان که محافظت شده است ، همچنین به بافتهای داخلی یا خارجی محافظت شده و یا در فاصله دور نسبت به منبع واقع شده نیز آسیب می رساند .

v    سندرم حاد اشعه

در معرض قرار گرفتن فرد با دوز زیاد اشعه ، بالای  GY 1 یا rad 1000 ، در یک تماس یا در یکی دو روز ، باعث می شود مجموعه ای از نشانه ها و علایم آشکار و وخیم پیشرونده ناشی از پرتو در بدن وی ایجاد شود ( syndrome radiation ) . این عوارض در بازماندگان بمب اتمی ژاپن ، ربانیان حوادث راکتورهای اتمی و بیمارانی که در رادیولوژی به صورت تصادفی در معرض اشعه زیاد قرار گرفته اند مشاهده شده است .

اولین علایم عوارض اشعه حدود یک تا شش ساعت بعد از مواجهه تمام بدن با میزان قابل ملاحضه و بالای دوز پرتو بروز می کند . نشانه های زیر در بعضی مردم هنگام مواجهه با دوز میانگین نیز رخ می دهد . ( بی اشتهایی در دوز 0.2Gy  ، تهوع در دوز Gy0.75 ، استفراغ در دوز Gy 1 ، و اسهال در دوز Gy1 ) .

درد های نحیه شکم و معده نیز از نشانه های تقریبا متغیر مواجهه است و بناراین اهمیت چندانی ندارد . این علایم در صورتی که فرد با دوز مرگ آور مواجهه نیابد در عرض چند ساعت یا چند روز برطرف شده و فروکش می کند . معمولا این دوز ها یک دوره نهفتگی ( کمون ) را نیز در  پی دارند . نشانه دیگر مواجهه با دوزهای زیاد ایجاد اریتم پوستی است که می تواند در عرض چند دقیقه تا چند ساعت بعد از یک مواجهه با دوز بالا ظاهر شود . پاسخ پوستی به پرتوهای یونیزان ، پیچیده می باشد و نسبت به قسمت بندی دوز ، میزان دوز ، LET پرتو ، میزان نفوذ پرتو در بدن ، ناحیه آناتومی و قسمتی از بدن که تحت تاثیر پرتو قرار می گیرد و وجود دیگر محرک ها و التهاب آور ها متغیر است . یک راه تشخیص سریع که از اهمیت زیادی برخوردار است شمارش تعداد لنفوسیت های محیطی است . اگر تعداد لنفوسیت ها در عرض 48 ساعت پس از مواجهه 1000 عدد بر میلیمتر مکعب یا بیشتر باشد احتمال زنده ماندن بسیار خوب است و اگر تعداد آنها از این عدد کمتر باشد بر دوز وخیم و کشنده ( serious dose ) دلالت دارد . همچنین اگر تعداد لنفوسیت ها در 48 ساعت بعد از مواجهه کمتر از 500 لنفوسیت در میلی متر مکعب باشد بر پروگنوز ( پیش آگهی ) ضعیف دلالت دارد. در طول اولین روزهای بعد از مواجهه ، یک متغیر گلبول سفید بر خلاف lymphopenia رخ می دهد . کاهش مختصر در تعداد اسپرم ها بعد از مواجهه با mGy 80 پرتو و بیشتر از آن ممکن است اتفاق بیفتد ، اما به عنوان مدرک و دلیلی برای در دو ماه اول بعد از پرتو گیری استفاده نمی شود . در یک مورد بعد از پرتو گیری در آزمایشها از حدود Gy1.75 ، تعداد اسپرم ها در دو ماه اول نزدیک به نرمال بود اما یک aspermia موقتی در شش ماه بوجود آمد .

این آزمایش ممکن است به تشخیص مقادیر پرتوی جنسی ( gonada dose ) کمک کند اما این به تشخیص میزان پرتو مشابه نیست . آنالیز سیتوژنیک (  cytogenic )  لنفوسیت های محیطی تست آزمایشگاهی بسیار حساسی برای آشکار شدن یک پاسخ بیولوژیکی کلینیکی برای پرتو های یونیزان است . ناهنجری و نقص در کروموزوم ها بعد از مواجهه پرتو به صورت جهش های وارونگی ، جابجایی ، حذف ، دو مرکزی و حلقه ای شدن  دیده می شود . تعداد کروموزوم های دو مرکزی و حلقه ای در براورد مقدار پرتو ، مفید و کاربردی است . این روش در قسمت بعدی در مدیریت پزشکی موارد پرتو ها مورد بحث و گفتگو است . وقتی دوز زیاد تر Gy3 باشد به وسیله فولیکول های مو جذب می شود و ریزش مو را در پی دارد . این نشانه به صورت تقریبا ناگهانی در حدود هفده روز پس از مواجهه نمایان می شود . دوره نهفتگی بعد از نشانه های بیماری بعد از حدود سه هفته به میزان دوز بستگی دارد . دوره نهفتگی کوتاه مدت با دوز های بالاتر ایجاد می گردد . بعد از دوره نهفتگی عوارض خاص زیان های پرتو شروع به آشکار شدن می کند : بی اشتهایی ، خستگی مفرط ، کسالت ، تب ، epilation ، بیماری های عفونی ، خون ریزی ها و عوارض ناشی از خون ریزی .

در این مرحله علایم سرکوب مغز استخوان ، تصویر کلینیکی غالب را تشکیل می دهد . افزایش ناموفق (  abortive rice ) یا تغییرات موقتی کم تعداد لنفوسیت ها در حدود 8 – 20 روز بعد از مواجهه وجود دارد . فقدان این افزایش ناموفق بر پروگنوز ( پیش آگهی ) ضعیف دلالت دارد . از این گذشته سلول های سفید خون کم می شود تا اینکه 25- 45 روز بعد از مواجهه به حداقل تعداد خود می رسد . همچنین تعداد پلاکت ها 25 – 35 روز بعد از مواجهه کاهش می یابد . مواجهه کشنده با پرتو می تواند برنامه های زمانی ذکر شده را کوتاه تر نماید . سلول قرمز خون فقط کاهش آهسته ای را در سلول های با اندازه بزرگ تر در طول دوره عوارض بعد از مواجهه از خود نشان می دهند . خون ریزی فاکتور قابل ملاحظه ای است که می تواند در مجموعه سلول های قرمز خون کاهش جدی را در پی داشته باشد . به عبارتی عوارض پرتو ها بر مجموعه سلول های قرمز خون به اندازه جدیت ( اهمیت ) لکوسیت ها و پلاکت ها نیست . پس از رفع عوارض ایجاد شده در مغز استخوان که باعث کاهش زیادی در تعداد عنصر های خون شده اند ، عنصر های خون شروع به بهبود و افزایش ( بازگشت ) می کنند . لکوسیت ها و پلاکت ها در حدود شش ماه یا کمتر ( پس از رفع عارضه سرکوب مغز استخوان ) کامل شده و کاملا بهبود می یابد . بهبودی لنفوست ها آهسته تر وده و ممکن است در سطوح کمتر از حد نرمال تا چند سال باقی بماند . نشانه های بالینی به تدریج از بین رفته ولی خستگی های مفرط برای ماه های زیادی ادامه می یابد .

عقیمی و نازایی موقتی در بیشتر از یک یا دو سال ممکن است نمایان گردد . اگرچه بهبود عوارض حاد ممکن است در دوره های طولانی تری انجام شود اما می تواند عوارض مواجهه بعدی را تشدید کند . عارضه های ذکر شده برای مواجهه تمام بدن با مقدار متوسط پرتو گاما یا ایکس در محدوده Gy 2 – 5  است .

در این محدوده عوارض هماتولوژیک تهدید های اصلی برای سلامت بیماران اس . در دوز حدود Gy 7 ، زخم های دستگاه گوارش و کاهش مایعات در روز های اول تا حدود دو هفته بعد از مواجهه رخ دهد . مرگ ناشی از عارضه ی عوارض گوارشی (  gastrointestinal complication ) نیز در این مرحله رخ می دهد . در مواجهه دوزهای بسیار زیاد حدود Gy20 با تمام بدن عوارض گوارشی در عرض چند ساعت ایجاد می شود و فرد به شوک کاهش فشار خون دچار خواهد شد .

کاهش زیاد حجم مایعات باعث کاهش فشار خون شده و در عرض چند روز مرگ را در پی خواهد داشت . سوختگی شدید دوز در دوز های بالاتر مشابه همین دوز می باشد .

سوختگی های پوستی ناشی از پرتو ها :

سوختگی های موضعی در اثر تابش دوز زیاد اشعه به قسمتی از بدن اتفاق می افتد . پیشرفت علایم سوختگی ناشی از پرتو خیلی آهسته تر از سوختگی دمایی رخ می دهد. طبقه بندی بالینی ناشی از پرتو های حاد شامل اریتم ( در درجه اول ) ، سوختگی اپیدرم ( درجه دوم ) ، و سوختگی تمام ضخامت پوست ( درجه سوم ) است .

v    مواجهه داخلی با نوکلوئوتید ها

هر مادّه رادیو اکتیو که وارد بدن شود ( از راه ریه ، دستگاه گوارش ، یا زخم ) به عنوان منبع داخلی شناخته می شود . یک منبع درونی رادیو اکتیو به پرتو زایی خود ادامه می دهد تا زمانی که از راه های طبیعی مثل ادرار و مدفوع دفع شود و یا بی اثر و خنثی گردد . جذب این مواد در بدن به فاکتور های متفاوتی بستگی دارد . در دستگاه تنفسی اندازه ذره و خواص شیمیایی آن خیلی اهمیت دارد .  مقدار خطری که از تشعشع داخلی ایجاد می شود خیلی به نوع اشعه که توسط رادیو نوکلوئوتید بوجود می آید و خصوصیات آن بستگی دارد . اشعه آلفا به علت یون سازی زیادی که در ادامه مسیر خود دارد از اهمیت خاصی برخوردار است . اصلی ترین خطر ناشی از تشعشع ایجاد سرطان در قسمت های مختلف بدن است . این عارضه در مدت زیادی پس از مواجهه به وجود می آید . ایجاد سرطان در شخص به میزان دوز اشعه و حساسیت قسمت های تحت تاثیر بستگی دارد .

v          اثرات دراز مدت پرتو های یونیزان ( long term effect of radiation  )

برخی عوارض ناشی از اشعه یونیزان ، تاثیرات دراز مدت است . رادیودرماتیت ، کاتارت و عقیمی مثال هایی از این نوع عارضه هستند . عارضه های دیگر که با افزایش دوز ایجاد می شود عبارتند از : سرطان و اختلالات ژنتیکی .

1– رادیو درماتیت مزمن

عوارض رادیو درماتیت مزمن به صورت خشکی پوست ، کچلی ، قرمزی و آتروفی به همراه منطقه بسیار تلانژکتازی است . قسمت های مبتلا به تروما مقاومت چندانی نداشته و به آسانی دچار آسیب می شود . بعد از بهبود در بخش های مبتلا از بین رفتن رنگ طبیعی پوست دیده می شود .  S.CC شایعترین سرطان پوستی ناشی از اشعه است اما سرطان B.C.C نیز دیده می شود . حتی اگر صدمه به پوست وجود نداشته باشد ، بروز سرطان پوستی ناشی ا ز از اشعه به تنهایی نیز افزایش می یابد ؛ یعنی اشعه یونیزان به هر صورت باعث افزایش سرطان پوست می شود حتی اگر سبب رادیودرماتیت و یا آسیب مستقیم به پوست نشده باشد . با این وجود پوشت جزء اعضای حساس نسبت به اشعه یونیزان نیست و تابیدن بیش از Gy10 اشعه به پوست ، برای ایجاد عوارض پوستی لازم است .

2-  کاتاراکت

عدسی چشم از قسمت های حساس بدن نسبت به اشعه است . میزان بروز کاتاراکت همچنین شدت وسعت آن به دوز اشعه بستگی دارد . دوره نهفتگی بین تابش اشعه و بروز کاتاراکت کمتر از یک سال تا 35 سال گزارش شده است و میزان متوسط آن دو تا سه سال است . افزایش میزان دوز سبب کوتاه تر شدن دوره نهفتگی می شود . کاتاراکت ناشی از اشعه از قسمت خلفی عدسی به شکل یک پلاکت ساب کپسولر شروع می شود و کدورت به سمت هسته مرکزی عدسی پیشرفت می کند . این کاتاراکت در مراحل اولیه به راحتی از کاتاراکت ناشی از پیری قابل تشخیص است ولی از کاتاراکت دیگر عوامل آسیب رساننده مثل امواج مادون قرمز ، شوک الکتریکی ، ولتاژ بالا ، اشعه رادار و کاتاراگت ناشی از دارو ها و سموم ( که اینها نیز معمولا به شکل ساب کپسولر خلفی اند ) قابل تشخیص نیست .

3 – عقیمی

عقیمی یک عارضه دیر رس  شناخته شده در تابش به اندام های تناسلی است . البته عقیمی به عنوان یک عارضه جدی ناشی از اشعه تصادفی با اشعه یونیزان مطرح نیست . همچنین پس از تابش دوز های زیاد به تمام بدن ، یک دوره موقت عقیمی گزارش شده است

4 – اثرات تشعشع در دوران جنینی

جنین نسبت به دریافت اشعه بسیار حساس است . در دوره جایگیری تخمک بارور شده و پیش از آن تابش اشعه یونیزان باعث مرگ جنین خواهد شد . تشعشع در مرحله ارگانوژنز سبب بروز انواع مختلف اختلالات ساختاری در جنین خواهد شد . نوع عارضه ای که ایجاد می شود بستگی به زمان مواجهه دارد . بعد از هفته ششم ، حساسیت جنین به اشعه کاهش پیدا می کند و ممکن است تنها تکامل مغز و اندام های تناسلی در اثر مواجهه آسیب پیدا کند .

5 – ایجاد سرطان

مهمترین عارضه دراز مدت و دیررس اشعه یونیزان ایجاد سرطان است . سرطان به وجود آمده بوسیله اشعه از سرطان هایی که به طور معمول به وجود می آیند غیر قابل تشخیص است . با انجام مطالعات اپیدمیولوژیک ثابت شده است افرادی که در معرض اشعه قرار گرفته اند بیشتر از افراد معمولی دچار سرطان می شوند . مرحله نهفتگی بین مواجهه اشعه با اشعه و ایجاد سرطان حدود ده سال یا بیشتر طول می کشد . سن فرد مواجهه دیده نیز عامل مهمی برای تغییر در این مدت است . در سن کودکی احتمال ایجاد سرطان تیروئید بیشتر است . در زن هایی که کمتر از بیست سال سن دارند احتمال بروز سرطان سینه بیشتر اشت . به نظر می رسد هفتاد تا هشتاد درصد از مرگ های به خاطر سرطان تحت تاثیر وضعیت زندگی و عوامل محیطی باشد . سیگار کشیدن ، مصرف الکل و چگونگی تغذیه از جمله این عوامل مهم هستند .

تشعشع ، آلودگی های شیمیایی ، درمان های پزشکی و عفونت ها عوامل مهمی هستند که در درجه دوم اهمیت قرار دارند . در بررسی یکی از عوامل به عنوان عامل ایجاد سرطان ، اثرات عوامل دیگر نیز باید در نظر گرفته شود .

6 – کوتاهی عمر

در مطالعات انجام شده دیده شده که طول عمر در اثر تابش اشعه کوتاه می شود و پدیده پیری زود رس ایجاد می گردد . البته بعضی از این کوتاهی عمر می تواند به علت ایجاد سرطان در افراد اشعه دیده باشد .

7 – تاثیرات ژنتیک

اشعه یونیزان می تواند سبب بروز تغییرات ژنی و ایجاد صدمات کروموزومی گردد . اگر این تغییر ژنی در یک سلول جنسی باشد ، این صدمه به شکل یک اختلال وراثتی به نسل بعد منتقل خواهد شد . بیشتر اطلاعات راجع به تاثیرات ژنتیک از مطالعه بر روی حیوانات و به خصوص موش به دست آمده و اطلاعات بالا در مورد انسان بسیار ناچیز است . بیشترین اطلاعات ژنتیک در مورد اشعه یونیزان ، از مطالعه 38000 کودکی به دست آمده است که حداقل یکی از والدین در بمباران هیروشیما و ناکازاکی در معرض تشعشع قرار گرفته اند . مطالعه این افراد رابطه آماری معنی داری را نشان نمی دهد . به نظر می رسد برای دو برابر شدن اختلالات ژنتیک در انسان تابش حدود یک Sv اشعه لازم باشد . در حالی که اختلالات ژنتیک بین 20000 تا 30000 میلیون کودک زنده را تشکیل می دهد ، اشعه یونیزان کمتر از 50 مورد به این تعداد اضافه خواهد کرد . در مجموع به نظر می رسد شیوع اختلالات ژنتیک در افراد عادی در معرض اشعه بالا است . به همین دلیل تماس شغلی با اشعه تاثیر چندانی بر روی افزایش موارد اختلالات ژنتیک نمی تواند داشته باشد .

رابطه های دوز پاسخ مواجهه حاد تمام بدن با پرتوی x یا گاما

 

Whole – body dose

یافته های آزمایشگاهی و کلینیکی

0.05 – 0.25

مطالعات خونی متداول نرمال است . اختلال کروموزومی قابل تشخیص است

 

0.25 – 0.75

کاهش کم گلبول های سفسد و پلاکت ها ابل تشخیص است . مخصوصا اگر تعداد پایه مشخص باشد

0.75 – 7.25

کوچکترین دوز حاد که نشانه های پرودرمال ( بی اشتهایی ، تهوع ، استفراغ ، خستگی مفرط ) تقریبا در 10% تا 20 % افراد ایجاد می کند . کاهش گلبول های سفید در بیشتر افراد بروز می کند .

1.25 – 2

روند علایم با ناتوانی و از کار افتادگی در شخص به شدت در معرض قرار گرفته دیده می شود کاهش 50 % لنفوسیت خون در حدود 48 ساعت پس از مواجهه بروز می کند .

2.4 – 3.40

دوز خطرناک . در بیشتر افراد از کار افتادگی رخ می دهد و50% افراد درمان نشده می میرند .

5<

تشدید حالت سندرم پرتو گیری حاد ، به همراه زخم ها و ورم های معده در حدود دو هفته بروز می کند . مرگ در بیشتر افراد مواجهه شده رخ می دهد .

 

 

 

روشهاي كنترل پرتوهاي يونساز :

شوراي حفاظت در برابر پرتوها (ICRP) محدود كردن پرتوگيري را بر سه اصل استوار نموده است:

1-  هر آزمايش و عمل استفاده از پرتوهاي يونساز در صورتي انجام پذيرد كه نفع حاصل از آن مسلم و آشكار باشد.

2-  مقدار مجاز در هر مورد براساس حداقل پرتوگيري ممكن كه منطقا قابل قبول و مانع اجراي طرح نگردد، تعيين شود.

3-  مقدار معادل براي هر فرد از حداكثر مقدار مجاز تجاوز نكند. (در این بخش با استفاده از شیوه های متفاوتی نظیر کم کردن زمان مواجه فرد با پرتو ، افزایش فاصله بین فرد و منبع تولید اشعه ، استفاده از حفاظ مناسب با توجه به نوع و قدرت اشعه – در لباس فرد مورد مواجهه یا مکانی بین فرد و منبع پرتو – میزان مواجهه را کاهش می دهیم. مثلا استفاده از لایه ای آلومینیوم یا پلاستیک در جلوگیری از پرتو بتا یا استفاده از سرب یا سیمان به عنوان حفاظ در مقابل اشعه ایکس یا گاما )

 

 

Posted: Wed 18 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: فيزيكي


نور و روشنایی در محیط کار

 

روشنایی

چشم همانقدر که عضو خارق‌العاده و شگفت‌انگیز است بهمان اندازه نیز ظریف و بی‌پناه و آسیب‌پذیر می باشد بنابراین در هنگام کار یا هر جای دیگری باید از آن محافظت نمود.
ناراحتی‌های چشمی اکثراً‌ در ساعات کار اتفاق افتاده و ناشی از علل گوناگون می‌باشد. این صدمات ممکن است ناشی از ازدیاد نور، کمبود نور، پرتاب ذرات، تاثیر مواد سمی، اشعه ایکس یا سایر تشعشعات یونیزان و حرارت باشد.

نور یکی از عوامل مهم فیزیکی است که وجود آن در تمام محیط‌های زندگی و کار اهمیت ویژه‌ای دارد.

نور از نقطه نظر فیزیکی به عنوان قسمتی از یک طیف الکترومغنا طیسی تلقی می شود که بین طول موج های 380 تا 780 نانومتر قرار دارد .

تامین روشنایی مناسب برای کار، مطالعه، تفریح و ... یکی از اصول اولیه مدیریت تامین سلامت است. این موضوع در مقوله بهداشت حرفه‌ای یکی از مباحث مرتبط با علم ارگونومی است. بعضی از کارها به علت دقت خاصی که در انجام‌ آنها لازم است احتیاج به نور بیشتری دارند. وضع تابش ‌نور در محیط کار، نوع منبع نورانی و فاصله‌ای که نور از سطح کار لازم است داشته باشد تابع قوانین مخصوصی است. مقدار نوری که در محیط‌های کاری مختلف لازم است تامین شود تا به سلامت چشم‌ها و نیز دقت انجام کار صدمه نزند، بسته به نوع فعالیت و محیط متفاوت بوده و تابع جداول استاندارد است.
بدین ‌ترتیب داشتن مقدار نور لازم برای هر کاری و اندازه‌گیری آن به منظور پیشگیری از آسیب‌های بینایی و انجام کار درست، از شرایط اساسی مدیریت ایمنی محیط کار می‌باشد.
تامین نور کافی و مناسب در محیط اعم از محیط‌های کاری و زندگی موجب می‌شود که:
۱)میل و رغبت به کار افزایش یابد.
۲) دقت عمل در کار بیشتر شود.
۳) راندمان و نتیجه کار افزوده گردد.
۴) سلامت چشم و قدرت بینایی افراد محفوظ مانده و خستگی اعصاب کمتر شود.
5)از میزان حوادث حین کار کاسته گردد.

در محیط‌هایی که نور مناسب و کافی وجود نداشته باشد به خصوص در مورد کارهای ظریف و دقیق و مطالعه باعث اختلال در بینایی خواهد شد.

مهم‌ترین عارضه ناشی از ازدیاد نورخیریگی است. این حالت در اثر برخورد مستقیم نور به چشم و یا انعکاس شعاع تابش نور از سطوح شفاف به چشم به وجود می‌آید.همچنین اگر نور در محیط کار کم باشد عوارضی چون فشار در چشم، سردرد، سرگیجه، خستگی و بی‌میلی نسبت به کار ایجاد خواهد شد.

لذا برای جلوگیری از این عوارض، برای تامین روشنایی مناسب و حفظ سلامت بینایی نکات زیر حائز اهمیت است:
۱) ارزیابی میزان روشنایی موجود محیط
۲) تامین میزان روشنایی مناسب با توجه به شرایط محیطی، نوع فعالیت، نوع منبع روشنایی

 ۳) آرایش لامپ‌ها
۴) سرویس‌ و نگهداری سیستم روشنایی
۵) انجام معاینات چشم حداقل سالی یک بار

نظارت بر تامین ، حفظ و ارتقاء روشنایی مطلوب به همراه تامین پارامترهای کیفی برای اهداف ایمنی ، سلامت و رفاه اجتماعی مستلزم اندازه گیری و ارزشیابی روشنایی در معابر ،محوطه ها و داخل اماکن مسکونی ،عمومی و صنعتی است . بررسیهای انجام شده توسط دفتر سلامت محیط وکار و وزارت بهداشت بر روی کارگاههای دارای 10 نفر کارگر وبالاتر نشان داد که 18 % کارگاهها فاقد روشنایی مطلوب بوده که در آنها 16% کارگران در معرض روشنایی نامطلوب مشغول به کار هستند..
نظر به اینکه اندازه گیری و ارزشیابی روشنایی در محیط های مختلف نیازمند روش مناسب می باشد، شناخت کامل در مورد اصول و روشهای اندازه گیری ، خصوصیات محیط ،استانداردها ،نیازهای استفاده کنندگان و جنبه های کیفی تامین روشنایی دارای اهمیت است .

برای روشنایی کارگاهها از دو منبع نور طبیعی (نور خورشید) و نور مصنوعی (الکتریکی) می‌توان استفاده نمود.

روشنایی طبیعی:
نور آفتاب سالم‌ترین و ارزان‌ترین وسیله روشنایی و یکی از منابع مهم تامین انرژی نورانی می‌باشد.
به منظور استفاده بهتر و صحیح‌تر از روشنایی روز بایستی به نکات زیر توجه نمود:
ـ در صورتی که کارگاه یا محل کار بزرگ باشد و پنجره‌های آن برای رساندن نور به همه قسمتها کافی نباشد باید در قسمتهایی از سقف از پوشش شیشه‌ای استفاده شود.

ـ سقف و قسمت بالایی دیوارها معمولاً به منظور افزایش راندمان روشنایی وارده از پنجره‌ها به رنگ روشن و قسمت پایین دیوارها برای ایجاد شرایط آسایش به رنگ تیره رنگ آمیزی شوند.
ـ برای استفاده بیشتر از نور آفتاب باید سقف کارگاه و دیگر سطوح منعکس کننده نور به رنگ روشن بوده تا نور را بهتر منعکس کند.
ـ برای اینکه نور کافی به محل کار برسد بایستی با توجه به نوع کار، تابش نور و آفتابی بودن محل مجموع سطوح پنجره‌ها و یا سقف شیشه‌ای کارگاه متناسب با مساحت کف کارگاه باشد.

روشنایی مصنوعی:

در طرح روشنایی مصنوعی برای محیط کار این نکات باید مورد توجه قرار گیرد:
ـ نور حاصله از منابع روشنایی باید تا حدامکان به روشنایی روز نزدیک باشد.
ـ مقدار نور حاصله از منابع روشنایی باید ثابت و به اندازه کافی بوده و بر کلیه سطوح محیط کار به طور یکنواخت توزیع شود تا از بوجود آمدن سایه و زوایای تاریک جلوگیری شود.
ـ تعمیر و سرویس به موقع منابع روشنایی
منابع روشنایی مصنوعی به شرح زیر است:

1- لامپ هاي ملتهب

2- لامپ هاي تخليه در گاز

3- لامپ هاي فلورسنت

فاکتورهای موثر در انتخاب منابع نورانی به شرح زیر می باشد:

 شار نوری لامپ

 بهره نوری منبع

 عمر لامپ

 درخشندگی لامپ

 رنگ نور

 درجه حفاظت لامپ

 هزینه و ...

مهمترین نکاتی که باید قبل از اقدام به اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در نظر گرفته شود:
الف) تعیین هدف اندازه گیری
ب) گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از محل و نیاز های استفاده کنندگان
ج) زمان اندازه گیری
د) تعیین روش اندازه گیری
ه) شناخت و توجه به استانداردهای روشنایی عمومی و موضعی

هدف اندازه گیری
قبل از اقدام به اندازه گیری هدف از اندازه گیری باید مشخص باشد . برای دستیابی به هر هدف ،روش ،دستگاه و نحوه ارزیابی متفاوت می باشد . اندازه گیری شدت روشنایی می تواند به منظور های زیر باشد: 
* اندازه گیری محیطی : تعیین شدت روشنایی و متوسط آن و درخشندگی
* اندازه گیری موضعی: تعیین شدت روشنایی و درخشندگی در موضع مشخص
* اندازه گیری به منظور ارزیابی فنی  و ممیزی

 گرد آوری اطلاعات مورد نیاز
اولین مرحله از فرایند اندازه گیری و ارزیابی روشنایی ، گرد آوری اطلاعات مورد نیاز در محیط مورد سنجش و نیاز های استفاده کنندگان می باشد . در این مرحله ابتدا نقشه ساده ای از محیط مورد نظر که دارای مقیاس و مشخصات مهم مرتبط با تامین روشنایی باشد تهیه می  گردد. سپس محلهای تردد افراد ، مدت زمان کار آنها و اطلاعات مربوط به میزان دقت کار، لیست شود .
زمان اندازه گیری
يكي از معيار هاي مهم در تاييد اعتبار نتايج اندازه گيري روشنايي زمان آن است . تاثير تابش نور روز در ساعات مختلف بر كميت روشنايي داخل اماكن انكار ناپذير است . لذا مي توان اثبات نمود كه شدت روشنايي داخل بنا در ساعات مختلف روز اگر چه وابسته به تابش منابع مصنوعي نور است  اما كميت تابش نور خورشيد به داخل مكان مورد نظر نيز اثر افزايشي دارد . پيش از طلوع آفتاب و هنگام غروب آن و همچنين روزهاي ابري اثر تابشي خورشيد در داخل بناها حد اقل است . ساعات مياني روزهاي آفتابي   تابش نور خورشيد در داخل اماكن باعمق فضاي محدود استفاده از روشنايي مصنوعي را منتفي مي كند . در اماكن مسقف بزرگ مانند كارگاهها و سالنهاي عمومي تغييرات اثر تابشي نور طبيعي به دليل عمق فضا كمتر است . در ساعات تاريكي شب كه تابش طبيعي تقريبا به صفر مي رسد سيستم روشنايي مصنوعي بايد كارآيي كافي در تامين شدت روشنايي مورد نيازرا داشته باشد.

وسایل اندازه گیری
اندازه گیری شدت روشنایی با دستگاه لوکس متر یا نور سنج انجام می شود . لوكس متر وسیله اندازه گیری « شدت روشنایی» با واحد LUXمی باشد ، دستگاه مورد نظر «شدت نور» بر سطح سنسور را حس نموده و با توجه به ضرایب تبدیل اختصاص داده شده به دستگاه دیجیتالی، شدت روشنایی محلی كه سنسور در آن واقع است را نشان می دهد . اجزاء نور سنج  عبارتند از:
 *دریافت کننده
*پردازشگر
* نمایشگر

شکل زیر یک لوکسمتر را نشان می دهد.

 

فتوسل(سنسور حساس به نور)

 

نمایشگر


روش کار با نور سنج
برای اندازه گیری شدت روشنایی روی یک سطح باید بدون تغییر در شرایط محیط و ایجاد سایه یا نیم سایه مزاحم ، فتوسل دستگاه را روی سطح مورد نظر قرار داده و شدت روشنایی قرائت شود . تغییر زاویه قرارگیری فتوسل باعث خطا در اندازه گیری می شود . در اندازه گیری محیطی باید فتوسل در ارتفاع مورد نظر بطور افقی قرار گیرد و شدت روشنایی قرائت گردد.

روش هاي اندازه گيري روشنايي :

  1- ایستگاه بندی محيط كار

  2- با استفاده از نوع چيدمان لامپ

 ایستگاه بندی كارگاه :ابتدا محل هاي اندازه گيري از طريق تقسيم سطح كارگاه به مربع هاي با ابعاد مشخص شده و مقدار روشنايي در وسط هر مربع بوسيله فتومتر مشخص مي شود . وسايل اندازه گيري بايد در ارتفاع 75 سانتي متري از كف قرار گيرد.

با استفاده از نوع چیدمان لامپ:که انواع چیدمان به شرح زیر است:

لامپ هاي متصل و ممتد       

لامپ هاي فضايي قرينه در دو يا چند رديف

لامپ منفرد                    

لامپ های جدا از هم در یک ردیف
دستيابي به نتايج روشن و ارزيابي معتبر در اندازه گيري روشنايي ضروري است كه ،به دور از افراط و تفريط با استفاده از راهكارهاي مدون شده و علمي انجام شود .

انواع زير براي اندازه گيري روشنايي پيشنهاد شده است :
الف ) اندازه گيري روشنايي عمومي
در اين روش با انتخاب ايستگاههاي معين  شدت روشنايي عمومي محل در ارتفاع معيني كه متناسب با نياز استفاده كنندگان باشد  در سطح افق اندازه گيري مي شود . در اين تكنيك براي بازرسي فني يا بازرسي ايمني و بهداشتي ايستگاه بندي و اندازه گيري به دو روش عملياتي زير امكان پذير است :
-1روش شبكه اي
-2روش الگويي

ب) روشنايي موضعي
براي اندازه گيري شدت روشنايي موضعي بايد ضمن حفظ وضعيت عادي در موضع مورد سنجش ،فتوسل دستگاه در موضع مورد نظر قرار داده شود و شدت روشنايي قرائت گردد . نكات و ملاحظات مهم در اين روش اندازه گيري موارد زير است :
 -با توجه به هدف اندازه گيري موضع مورد نظر تعيين گردد .
 -براي اندازه گيري موضعي دستگاههايي كه فتوسل روي آنها نصب است مناسب نيست . زيرا به طور ناخود آگاه هنگام قرائت آن امكان ايجاد سايه روي موضع توسط آزمايشگر وجود دارد .
- دقت شود كه با تغيير آزمايشگاه فتوسل ميزان شدت روشنايي دريافتي توسط دستگاه تغيير مي كند لذا بايد فتوسل در وضعيت مناسب قرار گيرد.

- براي اندازه گيري شدت روشنايي در سطح افقي و قائم فتوسل بايد در همان وضعيت قرار گيرد.
-براي اندازه گيري شدت روشنايي در موضع كار دقت شود كه سايه  يا نيم سايه بدن يا دست آزمايشگر روي موضع نيافتد و كارگر نيز تغيير وضعيت ندهد . در اين حالت فتوسل دستگاه نور سنج بايد در محدوده ديد كارگر با همان زاويه معمول قرار داده مقدار شدت روشنايي قرائت گردد.

Posted: Sun 15 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: فيزيكي


آلودگی صوتی در محیط کار

 آلودگی صوتی

 

صوت با متراكم شدن و از تراكم خارج شدن متناوب ذرات هوا توليد ميگردد، كه سبب افزايش و كاهش فشار هوا به فرم موج مي شود. بسامد (frequency) و يا زير و بمي(pitch)، و شدت(intensity) و يا بلندي(loudness) دو مشخصه صوت ميباشند. بلندي صوت به دامنه صوت(amplitude) بستگي دارد، هر قدر دامنه صوت بيشتر باشد، بلندي صدا نيز بيشترخواهد بود. زير و يا بم بودن صوت نيز به فركانس (تواتر) صوت بستگي دارد، هر قدر فركانس صوت بيشتر باشد، صدا زير تر و هر قدر فركانس پايين تر باشد، صدا بم ترخواهد بود. به تعداد امواج صوتي در واحد زمان (ثانيه) فركانس ميگويند كه واحد آن نيزهرتز(hertz) است. اصوات بم با عث تحريك سلولهاي مويي راس حلزون شنوايي و اصوات زير باعث تحريك سلولهاي مويي قاعده حلزون گوش ميگردند. اصوات با فركانس بالا (زير) طول موج كوتاهي دارند. اما اصوات با فركانس پايين (بم) طول موج بلندي دارند. فركانسهاي پايين در تمام جهات منتشر گرديده اما فركانسهاي بالا بيشتر جهت دار ميباشند. فركانسهاي پايين از ميان مواد مختلف (ديوار و پنجره ها) راحت تر از فركانسهاي بالا عبور ميكنند، از اين رو صداي ساب ووفر براحتي از پس ديوار قابل شنيدن ميباشد. صوت در خلاء منتشر نمي شود و براي انتشار احتياج به محيط مادي دارد.

محدوده فركانس قابل شنيدن براي انسان 20 تا 20000 هرتز ميباشد. محدوده فركانس گفتاري نيز مابين 300 تا 4000 هرتز است. اما گوش انسان نسبت به اصوات با فركانسهاي 1000 تا 4000 هرتز حساسيت بيشتري دارد. به فركانس صوتي پايين تر از 20 هرتز فروصوت و به فركانس هاي صوتي بالاتر از 20 هزارهرتز فراصوت اطلاق ميگردد. با اينكه فراصوت و فروصوت توسط انسان قابل شنيدن نميباشند، اما فردي كه در معرض آنها قرار ميگيرد دچار احساس سرگيجه، تهوع و سردرد ميگردد. اصوات به انواع دايمي و پيوسته (بلندي ثابت است مثل صداي سيستم تهويه هوا)، نوساني (بلندي و يا فركانس متغييراست مثل آژير)، منقطع (مثل زنگ تلفن) و انفجاري (مثل شليك گلوله) تقسيم بندي ميگردند. سرعت صوت در هوا 345 متر در ثانيه، در آب 1500 متر در ثانيه و در فلزات 5000 متر در ثانيه ميباشد. سرعت صوت در هواي خشك از طريق فرمول V=331+0.6T محاسبه ميگردد، كه در آن T حرارت به سانتي گراد ميباشد. هر قدر رطوبت هوا بيشتر باشد سرعت صوت نيز بيشتر است. كاهش قدرت شنوايي با عدم توانايي در تشخيص فركانسهاي بالا(صداي زنان و كودكان) آغاز ميشود. همچنين اين عارضه باعث نامفهوم گشتن اصوات نيز ميگردد. به همين خاطر چنانچه فركانسهاي بالا شنيده هم گردند، باز فرد ممكن است قادر به درك صحيح آنها نباشد.

شدت و بلندي صدا با مقياس دسي بل(DECIBEL) اندازه گيري ميشود. شدت صوت به بزرگي نوسانات در فشارهوا كه توسط امواج صوتي ايجاد ميگردند، اطلاق ميگردد. پايين ترين حد آن 0 دسي بل است كه آستانه شنوايي ناميده ميگردد. مقياس دسي بل لگاريتمي ميباشد. بطوري كه با افزايش هر 10 دسي بل، شدت سر و صدا 10 برابر ميگردد. ادراك بلندي صدا نيز در انسان لگاريتمي است بطوري كه به ازاي هر 10 دسي بل افزايش شدت، ادراك بلندي صدا نيز دو برابر ميگردد. بنابراين شدت 80 دسي بل يك ميليون بار شديد تر از 20 دسي بل بوده و 64 بار بلندتر ميباشد. درغياب هرگونه شي بازتابنده، سطح موثر دسي بل به ميزان 6 دسي بل به ازاي 2 برابر شدن فاصله، كاهش مي يابد. براي مثال شدت صداي 100 دسي بل در فاصله 10 متري، در فاصله 20 متري به 94 دسي بل و در فاصله 40 متري به 88 دسي بل كاهش مي يابد. به ازاي هر 3 دسي بل افزايش شدت صوت، ميزان فشاري كه به پرده صماخ گوش وارد ميشود، 2 برابر ميگردد. دو فاكتور شدت صوت و طول مدت قرارگيري در معرض منبع صدا در آسيب به شنوايي انسان موثر ميباشند. شدت صوت به ازاي دو برابر شدن فاصله از منبع صوت به ميزان 6 دسي بل كاهش مي يايد.


KIA

1st July 2006, 10:35 AM

شدت(دسي بل) منابع
------------------- -----------

0 آستانه شنوايي

10 صداي تنفس عادي

20 نجوا-خانه ساكت

40 گفتگوي عادي

60 زنگ تلفن-ماشين ظرفشويي

70 ترافيك سنگين

75 سيستم تهويه هوا

80 جاروبرقي-سشوار-ساعت زنگ دار-خيابان شلوغ

90 چمن زن-تردد كاميون-مترو

98 اركستر بزرگ

100 بوق خودرو-فرياد كشيدن-دريل بادي-اره برقي-واكمن با حداكثر بلندي صدا-صداي برخاستن هواپيماي جت از فاصله 300 متري.

120 استريوي خودرو-موسيقي راك از فاصله 2 متري

130 آستانه دردناكي-برخاستن هواپيماي جت از فاصله 100 متري-مته حفاري

140 شليك گلوله-آژير خطر

150 برخاستن هواپيماي جت از فاصله 25 متري-اوج موسيقي راك

160-180 پاره شدن پرده گوش-محل پرتاب راكت فضايي

نكته:آستانه درد گوش در 120-130 دسي بل ميباشد، اما آسيب به اعصاب شنوايي از 85 دسي بل آغاز ميگردد.

نكته: سر و صداهاي فراتر از 80 دسي بل بطور بالقوه خطرناك ميباشند. بنابراين چمن زنها، كنسرت هاي راك، شليك گلوله، ترقه ها، هد ست ها و هد فن ها، موتور سيكلت ها، تراكتور، همزن ها و مخلوط كن ها، غذا سازها واسباب بازيهاي پر سر و صدا همگي بيش از 90 دسي بل سر و صدا توليد ميكنند و براي سلامت شنوايي مضر ميباشند.


KIA

1st July 2006, 10:36 AM

محدوديت هاي مجاز شدت سروصدا:

1-براي خواب راحت حداكثر سروصدا 30-35 دسي بل باشد.

2-حداكثر سروصداي خارج محل مسكوني 60-65 دسي بل باشد.

3-حداكثر مجازقرارگيري در معرض سروصدا، 85 دسي بل و 8 ساعت در روز ميباشد.

4-براي گوش حفاظت نشده زمان درمعرض قرار گيري مجاز، با هر 5 دسي بل افزايش سطح سر و صداي متوسط (85 دسي بل)، به نصف كاهش مي يابد. يعني حداكثر 8 ساعت براي 90 دسي بل، حداكثر 4 ساعت براي 95 دسي بل، حداكثر 2 ساعت براي 100 دسي بل و حداكثر 15 دقيقه براي 115 دسي بل در 24 ساعت.

5-هرگونه سروصداي بالاي 140 دسي بل غير مجاز است.

6-براي حفاظت ازگوش مقابل سر وصداهاي بالاي 105 دسي بل بايستي هم ازپلاك گوش و هم از گوشي (همراه با هم) استفاده كرد.

حفاظ هاي گوش:

1- پلاك گوش(earplug):داخل كانال گوش قرار ميگيرند.

2-گوشي(earmuff):گوش خارجي را كاملا ميپوشانند.

نكته: پلاك گوش و گوشي به ميزان 15-30 دسي بل از شدت سروصدا مي كاهند.

نكته:قراردادن پنبه در گوش تنها 5-7 دسي بل از شدت سر و صدا ميكاهد.

تعاريف سر و صدا(noise):

1-هرگونه صداي ناخواسته و آزار دهنده سر و صدا ناميده ميگردد.

2-امواج صوتي با ارتعاشات نامنظم و فاقد زير و بم مشخص.

3-سيگنالهايي كه در رديابي و يا كيفيت سيگنال ديگر تداخل ايجاد ميكنند.

4-سيگنالهاي صوتي كه بروي سلامت روان و جسم فرد تاثير منفي بجاي ميگذارند.

5-سروصدا يك مسئله ذهني است. افراد تعاريف متفاوتي از سروصدا دارند. گوش كردن به موسيقي راك براي برخي مفرح و براي برخي افراد آزاردهنده است. هر فرد نيز سطح تحمل متفاوتي نسبت به سروصدا دارد.

منابع توليد سروصدا:

1-حمل و نقل: هواپيما (فرودگاه)، خودروها، موتورسيكلت ها،راه آهن،مترو.

2-ماشين آلات:ماشين آلات راه سازي، ساختمان سازي و صنعتي.

3-سرگرمي: دستگاه هاي پخش قابل حمل،ا ستريوهاي پخش، راديو، تلويزيون، ادوات موسيقي، كنسرت ها، ورزشگاه ها.

4-لوازم خانگي و اداري: سيستم تهويه مطبوع، كولر، جاروبرقي، سشوار، پنكه، دستگاه تايپ، چاپگرها.

5-حيوانات خانگي: سگ و گربه.

6-ابزارهاي برقي: اره برقي، دريل، فرز.


KIA

1st July 2006, 10:37 AM

اثرات سوء سر و صدا بروي سلامتي:

1-شنوايي: درمعرض مداوم سر و صدا قرار گرفتن باعث از دست رفتن قدرت شنوايي ميگردد. از دست رفتن قدرت شنوايي به تدريج صورت گرفته و فاقد درد ميباشد، اما متاسفانه اثرات آن دائمي و غير قابل برگشت است، چراكه سلولهاي مويي حلزون گوش قابليت بازسازي مجدد ندارند. كري و كاهش قدرت شنوايي برخلاف تصور عموم به علت افزايش سن و پيري نبوده، بلكه قرارگيري در معرض سر و صداهاي ناهنجار علت اصلي آن ميباشد. كاهش قدرت شنوايي، كري، زنگ و وزوز گوش از عوارض سروصداي بلند است.

2-قلب و عروق:چنانچه فردي بطور مداوم طي 8 ساعت در معرض سر و صداي بالاي 70 دسي بل قرار گيرد، فشار خون وي تا 5-10 ميل مترجيوه افزايش مي يابد.افزايش فشار خون، انقباض عروق (به علت استرس و افزايش سطح آدرنالين خون)، افزايش خطر ابتلا به امراض قلبي-عروقي ازعوارض سر و صدا ميباشند.

3- استرس، اضطراب، سردرد، خستگي، زخم معده، سرگيجه، اختلال نعوذ در مردان (به علت انقباض عروق)، انقباضات عضلاني، اختلال در سيستم گوارش، افزايش كلسترول و تعداد گلبولهاي سفيد خون، افزايش سرعت تنفس، دل درد، تغيير در عملكرد طبيعي غدد درونريز، سوزش سردل (ترش كردن) از ديگر عوارض سروصدا ميباشند.

4- تحريك رفتارهاي ضد اجتماعي، خشونت طلبي، افزايش نرخ حوادث كار، مختل شدن رشد شناختي در كودكان، كاهش فراخناي حافظه، اختلالات رواني، تحريك پذيري، پرخاشگري، كاهش تمركز، كاهش بازده كاري از ديگرعوارض سر و صدا ميباشند.

5-بارداري و سلامت جنين:سر و صدا باعث تولد نوزادان زودرس،كم وزن و داراي نقص عضو ميگردد.جنين قادر به شنيدن صداها وهمچنين پاسخ به آنها ميباشد. زنان باردار نبايستي 15-60 روز پس از لقاح و بارداري در معرض سروصدا قرار گيرند. چراكه در اين بازه زماني ارگانهاي اصلي داخلي و سيستم اعصاب مركزي جنين در حال شكل گيري ميباشند. با انقباض عروق مادر، اكسيژن و مواد غذايي كمتري به جنين ميرسد. همچنين سر و صداي زياد باعث كاهش برخي هورمونهاي مادر، كه بر رشد جنين تاثير گذار است، ميگردد.

6-آزاردهندگي: محتواي سروصدا، تداخل در فعاليت (مثل خواب) و عدم توانايي در كنترل منبع صداي نابهنجار در آزار دهندگي سر و صدا تاثير دارند.

7- تاثير بر حيوانات: تغيير در رفتارهاي تغذيه اي، توليد مثلي و مهاجرت حيوانات. كاهش زيستگاههاي قابل استفاده و نهايتا انقراض برخي گونه ها. مانند مرگ برخي والهاي منقاردار به علت صداي رديابهاي صوتي نظامي كه بيش از 300 دسي بل شدت و بلندي دارند. آسيب به اعصاب شنوايي و خونريزي از گوش نيز در برخي حيوانات مشاهده ميگردد.

7- تشديد اثرات داروها، الكل، منو اكسيد كربن و تسريع روند پيري.

8- كاهش كيفيت و كميت خواب (حتي پس از قطع سروصدا)

9-وارد آمدن فشار و التهاب حنجره به علت فرياد كشيدن در محيط هاي پر سروصدا.

10- ثابت گرديده كه افراد در محيط هاي پر سر و صدا كمتر به كمك ديگران مي شتابند.(كاهش حس انساندوستي)

علايم هشداردهنده سر و صداي بلند:

1-شما بايستي صداي خود را بيشتر از حد معمول بالا ببريد و يا فرياد بكشيد تا ديگران قادر به شنيدن صداي شما باشند.

2-شما قادر به شنيدن صداي فردي كه در فاصله يك متري از شما ايستاده نمي باشيد.

3-شما پس از قرار گرفتن در معرض سر و صدا، در گوش خود احساس درد و يا صداي زنگ مي كنيد.

4-شما چندين ساعت پس از قرار گرفتن در معرض سروصدا در شنيدن اصوات دچار مشكل مي شويد.


KIA

1st July 2006, 10:38 AM

شيوه هاي كنترل سر و صدا:

1-كاهش سروصدا: سد كردن مسير عبور امواج صوت با استفاده از فاكتورهاي فاصله و قرار دادن اشياء حايل در مسير صوت.

* فاصله(distance):تراكم انرژي امواج صوتي با پراكندگي و انتشار صدا ،كاهش مي يابد.بنابراين افزايش فاصله ميان منبع سروصدا و شنونده باعث كاهش شدت صوت ميگردد.شدت صوت با مجذور فاصله شنونده از منبع صوت نسبت عكس دارد.

2-جذب سر و صدا: تبديل و تغيير شكل امواج صوت با مهار پژواك،انعكاس صدا وتشديد صدا(رزنانس).

* ميرايي(damping): در اين روش ارتعاشات صوتي به انرژي گرمايي تبديل ميگردند. عبور امواج از چندين لايه از مواد با چگالي متفاوت باعث ميرايي صوت ميگردد. مثل استفاده از ميرا كننده ها يي همچون فوم. فلز سرب نيز باعث ميرايي سر و صدا ميگردد.

3-حذف فعال صدا(noise cancellation): اين روش يك ابداع مدرن است. ابتدا يك ميكروفن صداهاي محيط را جمع آوري ميكند، سپس توسط رايانه امواج دريافتي تحليل گرديده و امواج صوتي اي كه 180 درجه از فاز امواج دريافتي متفاوت است از طريق بلندگوي سيستم خارج ميگردد. اين عمل باعث پديد آمدن تداخل مخرب و حذف سروصداي آزاردهنده ميگردد.


چگونه از گوش خود در برابر سر و صدا حفاظت كنيم:

1-قرار گيري در معرض سر و صدا را به حداقل رسانيد. در كنسرت ها، تالارهاي سخنراني و يا ميهماني ها كنار بلندگوها نشينيد. چنانچه موسيقي دان ميباشيد، هميشه از حفاظ گوش استفاده كنيد.

2-حجم صدا را كاهش دهيد. چنانچه از هدست و يا هدفن استفاده ميكنيد، و يا در يك فضاي محبوس به موسيقي گوش ميدهيد (داخل اتومبيل) حجم صدا را كاهش دهيد. اگر دوست شما كه در 90 سانتي متري شما ايستاده قادر به شنيدن صداي موسيقي از هدست و يا هدفن شما ميباشد، صداي موسيقي شما يقينا بسيار بالاست.

3-هنگام خريد لوازم منزل،اسباب بازي و وسايل برقي نوع كم سر و صداي آنها را انتخاب كنيد.

4-در مكانهاي پر سر و صدا حتما از پلاك هاي گوش و يا گوشي ها استفاده كنيد.

5-استفاده از پنجره هاي دوجداره، سقفها و ديوارهاي آكوستيك، پرده هاي قطور جلوي پنجره ها، پوشاندن كف با فرش و يا موكت سروصداي داخل و خارج خانه را كاهش دهند.

6-بي جهت بوق خودرو را به صدا در نياوريد، مگر درمواقع اضطراري.

7-سر و صداي حيوانات خانگي خود را كنترل كنيد.

8-ديگران را نسبت به خطرات سر و صداي بلند آگاه سازيد.

9-موتور خودرو، تهويه مطبوع و ساير لوازم برقي را در وضعيت مناسب نگهداري كنيد و در صورت لزوم به تعمير آنها بپردازيد.

10-هنگام گوش كردن به صداي موسيقي، تلويزيون و يا راديو مراعات حال همسايگان خود را نيز بكنيد.

11-چنانچه در محيطهاي پرسروصدا زندگي ميكنيد و يا مشغول به كار ميباشيد، بطور مرتب تست سنجش شنوايي را صورت دهيد.

12-جاي استفاده از گوشي هاي هدفن (آنهايي كه درون كانال گوش قرار ميگيرند)، از هدست استفاده كنيد .

 


Posted: Thu 12 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: فيزيكي

 

گرمازدگی در تابستان

 
گرمازدگی درتابستان
 
هوای داغ و رطوبت بالا منجر به بروز مشكلات جدیبهداشتی از گرمازدگی گرفته تا بیهوشی ناشی از دمای زیاد می شود. محققان می گویندبیماریهای مرتبط با افزایش دمای هوا ، زمانی بروز می كند كه بار اضافی بر سیستمكنترل دمای بدن وارد می شود و بدن دیگر قادر به خنك كردن خود نیست .
 براثر تعریق فراوان به علت گرما مایعات و املاحزیاد از بدن خارج و شخص دچار اختلال مختصری می شود . گاهی عضله های مختلف به خصوصعضله های جدار شكم دچار انقباض و گرفتگی دردناك می گردد كه این را " كرامپ " ناشیازگرما می گویند.
علایم گرمازدگی عرق ریزی شدید، رنگ پریدگی، گرفتگیعضلات، خستگی یا ضعف، تهوع یا استفراغ و سردرد و سرگیجه از علایم گرمازدگی است. درصورت عدم درمان گرمازدگی فرد به عارضه مهلك بیهوشی ناشی از گرما زدگی مبتلا میشود.
 
مردان بیش اززنان مستعد ابتلای به گرما زدگی هستند. علت این امرعرق كردن بیشتر مردان و همچنین از دست دادن سریع تر آب بدن در مقایسه بازنان است. بدن انسان برای عرق كردن در هوای گرم باید مقداری مایعات به صورت ذخیرهدر بدن داشته باشد، چرا كه عرق كردن یكی از مهمترین عوامل تنظیم دستگاه حرارتیانسان به شمار می رود.
پس توصیه می شود كه از مایعات در هوای گرم تابستان ،همچنین آب میوه زیاد استفاده كنید و از مصرف قهوه، چای و انواع كولاها خودداریكنید، زیرا آنها باعث از بین رفتن بیشتر آب بدن می شود. ورزش را صرفاً در صبح یاعصرانجام دهید.
در هنگام روز و هوای گرم ورزش می تواند به سلامتانسان صدمه بزند و مشكلاتی در گردش خون ایجاد كند. پزشكان رعایت چند نكته را برایمقابله با عوارض ناشی ازهوای گرم و مرطوب به ویژه برای كودكان وسالمندان ضروری میدانند. درهوای گرم تابستان تا حدامكان از منزل خارج نشوید ، لباسهای آزاد و گشاد بارنگ روشن بپوشید، زیرا در تاباندن گرما و حفظ دمای طبیعی بدن بسیار مؤثراست.
 از كلاههای لبه دار استفاده كنید. بدن انسان درحالت عادی روزانه حداقل دو لیتر مایعات مختلف احتیاج دارد تا عمل متابولیسم و سوختو ساز بدن بدون مشكل صورت پذیرد، این نیاز در تابستان به چهار لیتر میرسد.
 پزشكان استفاده از سبزیجات و میوه ها را درتابستانبه جای غذاهای پرچرب و دیرهضم یا دارای پروتئین بالا بسیار ضروری می دانند. انساندر هوای گرم دیرتر احساس گرسنگی می كند ، زیرا هر اندازه درجه حرارت هوا زیاد باشدبه همان اندازه غذا بیشتر در داخل معده انسان باقی می ماند.
 چربی وغذاهای دیرهضم كه بیش از سایرموادغذاییدرمعده باقی می مانند ، برای هضم شدن احتیاج بیشتری به خون پیدا می كنند كه این امرباعث اخلال در جریان گردش خون می شود و به همین خاطر پزشكان در تابستان به جایغذاهای دیر هضم توصیه می كنند كه از انواع سبزیجات و میوه جات استفادهشود.
 
گرمازدگي
اختلالات ناشي از گرمازدگي به سه دسته تقسيم مي شوند :
كرامپهاي عضلاني ناشي از گرما , خستگي مفرط , هيپوترمي
كرامپهاي عضلاني ناشي از گرما :
 اين وضعيت شامل اسپاسم عضلات ارادي به دليل تخليه الكتروليتها بوده , معمولاً زماني رخ ميدهد كه فرد در اثر قرارگرفتن در معرض گرما , دچار تعريق شديد شده , مقداري زيادي آب و نمك از دست بدهد , و سپس توسط نوشيدن آب , كمود مايعات خود را بدون در نظر گرفتن كمبود نمك جبران نمايد (مانند بروز كرامپهاي عضلاني در ورزشكاران )
مداخلات اورژانس شامل خنك نگهداشتن بيمار و خوراندن نمك و يا تزريق نرمال سالين به او ميباشد .
خستگي مفرط ناشي از گرما :
اين وضعيت معمولاً زماني رخ ميدهد كه فرد در اثر قرار گرفتن در معرض گرما , مقادير زيادي آب ونمك را از طريق تعريق شديد از دست بدهد . شكايات بيمار معمولاً شامل سردرد , تهوع , سرگيجه و اختلال در بينايي است .
مداخلات اورژانس در اين وضعيت شامل قرار دادن بيمار در جاي خنك و خوراندن آب و نمك به او مي باشد . در  صورت وجود حالت تهوع و استفراغ , و يا بيهوش بودن بيمار تزريق وريدي نرمال سالين ضروري است .
هيپوترمي در گرمازدگي :
در موقعيتهاي بسيار گرم , بخصوص در هواي مرطوب و بدون باد ( شرجي ) , ممكن است هيپرترمي ظاهر گردد. در چنين وضعيتي درجه حرارت بدن به بالاي 40 درجه سانتيگراد رسيده , تنظيم حرارت مختل مي شود . علائم شامل اختلال در گردش خون ,   اغما و تشنج است . در هيپرترمي هيپوتالاموس دچار بدكاري مي شود و چون بيمار عرق نمي كند(بدليل شرايط محيطي), پوست گرم و خشك است . معمولاً كاهش آب و الكتروليتها شديد نيست .
اقدام به خنك كردن بيمار بايد هر چه سريعتر صورت گيرد . مهمترين مسئله , كاهش سريع درجه حرارت بدن تا 35 درجه سانتيگراد است . شستشوي بدن توسط الكل , خواباندن بيمار در يخ , استفاده از پنكه يا كولر , غوطه ور كردن بيمار در آب سرد , و استفاده از پتوهاي خنك كننده مي تواند كمك كننده باشد . مطلقاً آسپرين جهت كاهش تب استفاده نكنيد , زيرا نه تنها نمي تواند درجه حرارت را در اين افراد تصحيح كند , بلكه داراي يك اثر منفي روي هموستاز بدن است كه در اين شرايط مي تواند بسيار خطرناك باشد .
كنترل حرارت بدن بايد از طريق ركتال صورت گيرد . زماني كه درجه حرارت به 39 درجه سانتيگراد رسيد . عمليات خنك كننده بايد متوقف گردد تا از عوارض احتمالي هيپوترمي جلوگيري به عمل آيد . مانيتورينگ دقيق بيمار از نظر افزايش مجدد درجه حرارت لازم است .
از بروز لرز در بيمار ممانعت بعمل آوريد , زيرا لرزيدن موجب افزايش درجه حرارت بدن مي شود . در صورت بروز لرز حين خنك كردن بيمار , بلافاصله عامل خنك كننده را حذف نماييد .
Posted: Tue 10 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: فيزيكي


وزوز گوش سمفونی آزار دهنده

 

alt

وزوز گوش یعنی شنیدن صدای خاصی شبیه صدای زنگ در گوش كه ممكن است در یك ، هر دو گوش و یا حتی در سر احساس شود. این صدا فركانس های متفاوتی دارد و به صورت زنگ زدن، صدای باد، غرش، سوت و ... درك می شود. وزوز در گاهی موارد شدت زیادی دارد كه سبب آشفتگی و پریشانی شده و زندگی طبیعی فرد را مختل می كند . گاهی هم خفیف و موقتی بوده و پس از مدتی كوتاه برطرف می شود. برای مثال هنگامی كه فرد در معرض صداهای بلند قرار می گیرد ممكن است برای چند دقیقه دچار وزوز گوش شود كه خود به خود برطرف می شود؛ اما در برخی موارد هم وزوز گوش دائمی است و در تمام طول زندگی همراه فرد است.  جالب است بدانید كه در برخی موارد صدای وزوز توسط دیگران نیز قابل شنیدن است . این موارد غالباً به دلیل مشكلات عروقی در گوش خارجی یا اسپاسم عضلانی ایجاد می شود.

چه عواملی سبب وزوز می شوند؟

علت اصلی وزوز گوش در بسیاری از موارد مشخص نیست. اگر چه عواملی مثل استرس و اضطراب، آلرژی، افزایش یا كاهش فشار خون( اختلالات عروقی) وجود تومورها، دیابت، تیروئید، ضربه به سر و گردن و مصرف داروهایی مانند ضد التهاب ها، آنتی بیوتیك ها، داروهای مسكن، داروهای ضد افسردگی ، الكل و آسپرین به عنوان عواملی كه می توانند باعث وزوز گوش شوند، شناخته شده اند. در همین جا بد نیست یادآوری كنیم در صورتی كه شما از آسپرین استفاده كردید و دچار وزوز شدید، با پزشك خود مشورت كنید.

بسیاری از وزوزهای گوش ناشی از آسیب انتهای میكروسكوپی عصب شنوایی در گوش داخلی است كه به دلیل صدای بلند ایجاد می شود. آسیب به آنها سبب كم شنوایی و بروز وزوز می شود. افزایش سن نیز عامل دیگری برای آسیب به این اعصاب و ایجاد وزوز است . عوامل دیگری كه باعث وزوز گوش می شوند ، عبارتند از:  تجمع جرم در كانال گوش كه سبب وزوز موقت می شود و سخت شدن استخوانچه های گوش میانی ( بیماری استواسكلروزیس).

آیا ممكن است وزوز گوش پیشرفت كند و منجر به ناشنوایی شود؟

دربرخی موارد ممكن است وزوز گوش شدیدتر شود. اما معمولاً شدت آن بدون تغییر باقی می ماند. از جمله عواملی كه سبب بدتر شدن وزوز می شوند استعمال دخانیات، مصرف الكل و قرارگیری در معرض اصوات بلند است. بنابراین در صورتی كه محل كار شما پرسروصداست ( فرودگاه، كارخانجات، كارگاه ها و...)از پلاك های محافظ گوش استفاده كنید؛ اما به هر حال وزوز گوش مگر در موارد بسیار شدید با شنوایی تداخلی ایجاد نمی كند.

آیا كودكان نیز دچار وزوز می شوند؟

همان طور كه بزرگسالان دچار وزوز گوش می شوند این حالت می تواند به دلیل ضربه صوتی، ضربه به سر، تاثیر داروها، واكنشهای ویروسی یا آلرژیك. اختلالات سیستم ایمنی،عفونت مزمن گوش،كم شنوایی و ضربه مغزی در كودكان نیز ایجاد شود. معمولاً كودكان تا سن مدرسه( 5 تا 6 سالگی) از بیان این حالت ناتوانند؛ اما مواردی نظیر مشكلات رفتاری همراه با كاهش توجه و تمركز، افسردگی، بی خوابی و اختلال مزمن گوش( مانند عفونت های طولانی مدت) می توانند نشانه ای از وجود وزوز باشند.

در صورت بروز وزوز گوش باید چه كاری انجام داد؟

در اولین مرحله با پزشك خود مشورت كنید. پزشك، فشار خون، وجود عفونت، رژیم غذایی، حساسیت ها و وضعیت عمومی سلامت شما را بررسی كرده و در صورت لزوم برای بررسی های تكمیلی سیستم شنوایی شما را به متخصص گوش و حلق و بینی و یا كارشناس شنوایی سنجی ارجاع می دهد. در صورتی كه از داروی خاصی استفاده می كنید. درباره آن با پزشك مشورت كنید.

درباره درمان وزوز گوش باید گفت كه اولاً وزوز گوش یك علامت است و باید علت اصلی را برطرف كرد: اما در مواردی كه علتی برای آن یافت نشود و یا به صورت مزمن دربیاید، راههایی برای درمان آن وجود دارد . راههای درمان برای افراد متفاوت است. اما تجربه ثابت كرده استفاده از چندین روش با هم مفیدتر از استفاده از یك روش به تنهایی است. برخی ازاین روشها از این قرارند:

1- استفاده ازسمعك: اغلب افرادی كه از وزوز رنج می برند دچار كم شنوایی نیز هستند. استفاده از سمعك سبب بلندتر شدن اصوات و راحت شنیده شدن آنها می شود. اگر فرد گفتگوی مردم یا موسیقی دلخواهش را به راحتی بشنود، كمتر به وزوز توجه می كند.

2- استفاده از وسیله تولید كننده صوت رقابتی ( ماسكر): معمولاً وزوز در محیط ساكت، آزار دهنده تر است. ماسكرها، ابزارهای الكترونیكی هستند كه روی گوش قرار گرفته و شبیه سمعك هستند . این وسایل اصوات دائم با شدت كم و باند فركانسی وسیع تولید می كنند كه سبب كاهش توجه فرد به صدای وزوز می شود. بیشتر مردم در صورت استفاده از ماسكر راحت تر به خواب می روند. گوش كردن به رادیو با صدای كم نیز به فرد كمك می كند كه وزوز را فراموش كرده و راحت تر به خواب رود. برخی از افراد كه از ماسكر استفاده می كنند، می گویند وزوز حتی چندین ساعت پس از استفاده از ماسكر نیز شدت كمی دارد.

3- دارو درمانی: برخی از داروها سبب بهبود نسبی وزوز می شوند، اماعوارض جانبی آن را نیز نباید فراموش كرد.

4- بازدرمانی: بازدرمانی استفاده توام از ماسكر( محو كننده) و مشاوره است . در این روش بیماران از یك وسیله داخل گوشی تولید كننده صوت استفاده می كنند. این وسیله به مدت 1 تا 2 سال هر روز 8 ساعت مورد استفاده قرار می گیرد. سپس فرد یاد می گیرد كه چطور از فكر كردن به وزوز دوری كند ، اگر چه این روش طولانی مدت است، اما اغلب مفید واقع می شود.

5- تمركز و آرامش: آرامش سبب كنترل عضلات و عروق شده و شدت وزوز را در بیشتر افراد كاهش می دهد.

كسانی كه دچار وزوز گوش هستند چه نكاتی را باید رعایت كنند؟

1- اجتناب از قرارگرفتن در معرض اصوات بلند.

2- بررسی فشار خون و كنترل آن در صورت وجود مشكل.

3- كاهش مصرف نمك، مصرف زیاد نمك به جریان خون آسیب می رساند.

4- پرهیز از مصرف بیش از حد چای، قهوه و استعمال دخانیات.

5- ورزش روزانه برای بهتر شدن جریان خون.

6- استراحت كافی و جلوگیری از خستگی.

سعی كنید به صدای وزوز بی توجه باشید ، فكر كردن به مسائلی كه مورد علاقه شماست در این امر به شما كمك خواهد كرد. گوش كردن به موسیقی دلخواه خود عاملی برای كاهش توجه به این صدای آزار دهنده است. همچنین موسیقی می تواند صدای وزوز را بپوشاند. در هر حال توجه به وزوز و نگرانی درباره آن تنها شرایط را بدتر می كند.

منبع:http://www.tebyan.net/


Posted: Tue 10 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: فيزيكي

 

 

آشنايي با

IR و UV

 

 

 

 

اشعه مادون قرمز (infra red)

 

مادون در لغت به معناي زير دست و قرمز به معناي هر چه به رنگ خون باشد، است. پس ميتوان گفت که مادون قرمز اشعه بسيار ريز و قرمز رنگ است.

گسترده اشعه مادون قرمز

منطقه اشعه مادون قرمز بين طول موجهاي 0.8 ميکرومتر (که حد نور مرئي است) و 343 ميکرومتر قرار دارد.

در اشعه مادون قرمز طول موجهاي کوتاهتر از 1.5 ميکرومتر از پوست مي‌گذرند و بقيه جذب شده و توليد حرارت مي‌کنند. اشعه مادون قرمز را به دو قسمت تقسيم مي‌کنند:

• طول موجهاي بين 0.8 ميکرومتر تا 4 ميکرومتر.

• طول موجهاي بلندتر از 4 ميکرومتر که اغلب بوسيله مواد جذب مي‌شوند، بخصوص طول موجهاي بلندتر از 10 ميکرومتر بوسيله هوا کاملا جذب مي‌شوند.

مادون قرمز

جذب اشعه مادون قرمز

• آب يکي از مواد خيلي جاذب اشعه مادون قرمز است. محلول نمک طعام در حدود 20 برابر آب خالص اشعه را جذب مي‌کند.

• شيشه معمولي براي اشعه مادون قرمز بلند به کلي غير قابل نفوذ است و مورد استفاده آن در ساختن گلخانه‌ها براي حفظ گلها از سرما به سبب همين خاصيت است.

منابع اشعه مادون قرمز

منبع طبيعي

بزرگترين منبع طبيعي اشعه مادون قرمز ، خورشيد است. مقداري از نور آفتاب که به ما مي‌رسد، داراي اشعه مادون قرمز کوتاه است، زيرا پرتوهاي مادون قرمز بلند آن در طبقات هوا جذب شده‌اند.

منبع مصنوعي

• اجسام ملتهب

بهترين منبع مصنوعي براي اشعه مادون قرمز ، اجسام ملتهب مي‌باشند که طول موج آنها بر حسب درجه حرارت تغيير مي‌کند. اگر بخواهيم اشعه مادون قرمز تنها داشته باشيم، بايد نور اين قبيل منابع مصنوعي را بوسيله شيشه‌هايي که در ترکيب آنها يد و يا اکسيد منگنز دو (MnO) وجود دارد، صاف کنيم. اين نوع صافيها طيف مرئي را جذب مي‌کند و فقط اشعه مادون قرمز کوتاه را عبور مي‌دهند.

• عبور حريان الکتريکي از مقاومتها

روش ديگر که سهل و عملي است، عبور جريان الکتريکي از مقاوتهاي فلزي است، بطوري که اين مقاوتها سرخ مي‌شوند. اين مقاومتها غالبا از آلياژهاي آهن و نيکل ساخته شده‌اند.

• چراغ با مفتول زغال چراغهايي که مفتول آنها از زغال چوب ساخته شده است، نيز به نسبت زياد اشعه مادون قرمز دارند. در اين چراغ نسبت اشعه کوتاه بين 1 ميکرومتر و 7 ميکرومتر خيلي کم ، ولي نسبت اشعه مادون قرمز بلند آن زياد است.

• چراغ بخار جيوه چراغ بخار جيوه نيز ، اشعه مادون قرمز با طول موج کوتاه بين 0.92 ميکرومتر و 1.3 ميکرومتر توليد مي‌کند، ولي نسبت اشعه حاصله نسبت به ساير منابع کمتر است.

اندازه گيري اشعه مادون قرمز

براي اندازه گيري اشعه مادون قرمز از جذب انرژي حرارتي آن استفاده مي‌نمايند، يعني اين اشعه را به جسمي مي‌تابانند که بتواند کليه انرژي را جذب کند و سپس مقدار حرارتي را که در جسم مزبور توليد گشته ، اندازه مي‌گيرند.

• پيل ترموالکتريکي : وسيله دقيق ديگر براي اندازه گيري اشعه مادون قرمز ، استفاده از پيل ترموالکتريک مي‌باشد که در آن انرژي حرارتي تبديل به انرژي الکتريکي مي‌شود و به سهولت قابل اندازه گيري است.

• سوزن ترموالکتريک : براي اندازه گيري درجه حرارت در داخل نسوج زنده از دستگاهي به نام سوزن ترموالکتريک استفاده مي‌کنند.

خواص فيزيولوژيکي اشعه مادون قرمز

• اشعه مادون قرمز سبب گرم شدن پوست و نسج سلولي زير جلدي مي‌شود.

• اشعه مادون قرمز ممکن است در پوست سوختگي‌هاي نسبتا شديدي ايجاد نمايد.

• اگر اشعه مادون قرمز را به مقدار مناسب بکار برند، در نتيجه اتساع رگهاي زير پوست ، سبب تسهيل اعمال فيزيولوژيک پوست مي‌شود و حتي از راه عکس‌العمل پوستي در بهبودي حال عمومي ‌نيز مي‌تواند موثر واقع شود.

• اين اشعه خاصيت تسکين درد را نيز دارد که علت آن همان اتساع عروق و بهتر انجام گرفتن عمل رفع سموم و تغذيه بافتها است.

کاربرد اشعه مادون قرمز

•پزشکي

• نجوم

 مادون قرمز در نجوم

تلسکوپها و آشکارسازهايي که توسط ستاره شناسان مورد استفاده قرار ميگيرند نيز از خودشان انرژي گرمايي منتشر ميسازند. بنابراين براي به حداقل رساندن اين تاثيرات نامطلوب و براي اينکه بتوان حتي تشعشعات ضعيف آسماني را هم آشکار ساخت، اخترشناسان معمولا تلسکوپها و تجهيزات خود را به درجه حرارتي نزديک به ????F ، يعني درجه حرارتي حدود صفر مطلق ، ميرسانند. مثلا در يک ناحيه پرستاره ، نقاطي که توسط نور مريي قابل رويت نيستند، با استفاده از تشعشعات مادون قرمز بخوبي نشان داده ميشود. همچنين مادون قرمز ميتواند چند کانون داغ و متراکم را همره با ابرهايي از گاز و غبار نشان دهد. اين کانونها شامل مناطق پرستاره‌اي هستند که در واقع ميتوان آنها را محل تولد ستاره‌اي جديد دانست. با وجود اين ابرها ، رويت ستاره‌هاي جديد با استفاده از نور مريي به سختي امکانپذير است.

نجوم

اما انتشار گرما باعث آشکار شدن آنها در تصاوير مادون قرمز ميشود. اختر شناسان با استفاده از طول موجهاي بلند مادون قرمز ميتوانند به مطالعه توزيع غبار در مراکزي که محل شکل گيري ستاره‌ها هستند، بپردازند. با استفاده از طول موجهاي کوتاه ميتوان شکافي در ميان گازها و غبارهاي تيره و تاريک ايجاد کرد تا بتوان نحوه شکل گيري ستاره‌هاي جديد را مورد مطالعه قرار داد. فضاي بين ستاره‌اي در کهکشان راه شيري ما نيز از توده‌هاي عظيم گاز و غبار تشکيل شده است. اين فضاهاي بين ستاره‌اي يا از انفجارهاي شديد نواخترها ناشي شده‌اند و يا از متلاشي شدن تدريجي لايه‌هاي خارجي ستاره‌هايي جديد از آن شکل ميگيرند. ابرهاي بين ستاره‌اي که حاوي گاز و غبار هستند، در طول موجهاي بلند مادون قرمز خيلي بهتر آشکار مي شوند (??? برابر بيشتر از نور مريي).

اخترشناسان براي ديدن ستاره‌هاي جديد که توسط اين ابرها احاطه شده‌اند، معمولا از طول موجهاي کوتاه مادون قرمز براي نفوذ در ابرهاي تاريک استفاده ميکنند. اخترشناسان با استفاده از اطلاعات بدست آمده از ماهوارهاي نجومي ‌مجهز به مادون قرمز صفحات ديسک مانندي از غبار را کشف کردند که اطراف ستاره‌ها را احاطه کرده‌اند. اين صفحات احتمالا حاوي مواد خامي ‌هستند که تشکيل دهنده منظومه‌هاي شمسي هستند. وجود آنها خود گوياي اين است که سياره‌ها در حال گردش حول ستاره‌ها هستند.

مادون قرمز در پزشکي

مادون قرمز

اگر نگاه دقيق و علمي ‌به يک طيف الکترومغناطيسي بيندازيم، ميبينيم که از يک طرف طيف تا سوي ديگر آن ، انواع تشعشعات و پرتوها بر اساس طول موج و فرکانس‌هاي مختلف قرار دارند، از آن جمله ميتوان به تشعشعات گاما ، اشعه ايکس ، ماوراي بنفش ، نور مريي ، مادون قرمز و امواج راديويي اشاره کرد. هر کدام از اين پرتوها و تشعشعات همگام با پيشرفت بشر ، به نوبه خود چالش‌هايي را در زمينه‌هاي علمي ‌پديد آورده‌اند که در اينجا علاوه بر کاربرد مادون قرمز در شاخه ستاره شناسي ، اشاره‌اي به کارآيي چشمگيري اين پرتو در رشته پزشکي خواهيم داشت.

کاربرد درماني مادون قرمز

بکار بردن گرما يکي از متداولترين روشهاي درمان فيزيکي است. از موارد استعمال درماني مادون قرمز موارد زير را ميتوان ذکر کرد.

تسکين درد

با وجود حرارت ملايم ، کاهش درد به احتمال زياد بواسطه اثر تسکيني بر روي پايانه‌هاي عصبي ، حسي ، سطحي است. همچنين به علت بالا رفتن جريان خون و متعاقب آن متفرق ساختن متابوليتها و مواد دردزاي تجمع در بافتها ، درد کاهش مييابد.

استراحت ماهيچه

تابش اين اشعه راه مناسبي براي درمان اسپاسم و دستيابي به استراحت عضلاني ميباشد.

افزايش خون رساني

در درمان زخمهاي سطحي و عفونتهاي پوستي ، براي اينکه فرآيند ترميم به خوبي انجام گيرد، بايد به مقدار کافي خون به ناحيه مورد نظر برسد و در صورت وجود عفونت نيز افزايش گردش خون سبب افزايش تعداد گلبولهاي سفيد و کمک به نابودي باکتريها ميکند. از اين پرتو ميتوان براي درمان مفصل آرتوريتي و ضايعات التهابي نيز استفاده کرد.

 

معرفی UV

اشعه فرابنفش انرژی الکترومغناطیسی است که طول موج کوتاه و انرژی زیادی دارد و برای چشم انسان نامرئی است و در طیف الکترومغناطیسی ، بین اشعه ایکس و نور مرئی قرار دارد.

uv

گستره اشعه فرابنفش

اشعه فرابنفش بین طول موجهای 0.0144 میکرومتر و 0.39 میکرومتر است. اشعه فرابنفش را به سه منطقه تقسیم می‌کنند:

• ماورا بنفش با طول موج بلند یا ماورا بنفش A : این اشعه بین طول موجهای 0.39 و 0.315 میکرومتر قرار دارد. نسبت این اشعه در نور آفتاب ، قوس الکتریکی زغال و چراغهای الکتریکی معمولی زیاد است.

• ماورا بنفش با طول موج متوسط یا ماورا بنفش B : این اشعه بین طول موجهای 0.315 و 0.28 میکرومتر است. این اشعه در نور چراغ بخار جیوه و قوسهای الکتریکی با الکترودهای فلزی وجود دارد، تاثیر آنها در پوست شدید است.

• ماورا بنفش با طول موج کوتاه یا ماورا بنفش C : این اشعه شامل طول موجهای کوتاهتر از 0.28 میکرومتر است و فقط در قوس الکتریکی جیوه وجود دارد.

جذب اشعه فرابنفش

• از شیشه معمولی فقط اشعه فرابنفش A عبور می‌کند. در صنعت شیشه‌هایی با ترکیبات مخصوص می‌سازند که طول موج 0.26 یعنی ماورا بنفش B و A و قسمتی از C را نیز عبور دهد.

• شفافیت کوارتز خیلی بیشتر از شیشه است و فقط طول موجهای کوتاهتر از 0.18 میکرومتر در آن جذب می‌شود. به همین سبب حبابهای چراغهای مولد اشعه فرابنفش را از کوارتز تهیه می‌کنند.

• آب خالص برای اشعه فرابنفش ، شفاف‌ترین مایعات است و طبقات نازک آن امواج بلندتر از 0.2 میکرومتر را از خود عبور می‌دهند.

• گازها معمولا برای اشعه فرابنفش ، شفاف هستند و طول موجهای بلندتر از 0.18 میکرومتر از لایه‌های نازک هوا بخوبی عبور می‌کنند.

منابع اشعه فرابنفش

منابع اشعه فرابنفش خیلی زیاد است. تعدادی از آنها عبارتند از:

قوس الکتریکی زغال

نسبت اشعه فرابنفش در قوس الکتریکی زغال نسبتا کم است، ولی اگر اکسیدهای فلزی به الکترودهای زغالی اضافه کنند، مقدار این اشعه افزایش می‌یابد. برای این کار الکترودهایی می‌سازند که در آنها یک غلاف زغالی دور اکسید فلزی را گرفته است. قوسهایی که الکترود آنها از فلز خالص ساخته شده باشند، نیز به نسبت زیاد اشعه فرابنفش دارند.

چراغهای بخار جیوه

مهمترین و متداولترین منابع اشعه فرابنفش چراغهای بخار جیوه هستند که با مصرف کم نیروی الکتریکی ، مقدار زیادی اشعه فرابنفش تولید می‌کنند. قسمت اساسی لامپ از لوله‌ای از جنس کوارتز ساخته شده است که در دو طرف آن دارای دو مخزن جیوه است.

اندازه گیری اشعه فرابنفش

اساس اندازه گیری اشعه فرابنفش متکی به خواص فیزیکی و شیمیایی آن است. وسایلی که برای اندازه گیری اشعه فرابنفش وجود دارد، اکتی نومتر (Actinometer) نامیده می‌شود و به سه دسته تقسیم می‌شود:

• پیل ترموالکتریک : جسمی را که کلیه اشعه را جذب می‌کند، در معرض تابش اشعه قرار داده و حرارت حاصله را اندازه گیری می‌کنند.

• اکتی نومتر فیزیکی : مهمترن این نوع اکتی نومترها سلول فوتوالکتریک (Photoelectric) است که از یک حباب از جنس کوارتز که به خوبی تخلیه شده است، تشکیل شده و نیز شامل دو الکترود است.

• اکتی نومتر شیمیایی : املاح نقره در اثر تابش اشعه فرابنفش احیا شده و چون نقره آن آزاد می‌گردد، املاح سیاه رنگ می‌شود. اکتی نومتری که متکی به خاصیت فوق است، اکتی نومتر بوردیه (Bordier) است.

خواص فیزیکی و شیمیایی اشعه فرابنفش

خواص فیزیکی اشعه فرابنفش

خاصیت فوتوالکتریک

اگر اشعه فرابنفش به فلزات بتابد، از آنها الکترون جدا می‌کند، ولی جدا شدن الکترون در کلیه فلزات به یک اندازه نیست و حساسیت کادمیوم بیش از همه می‌باشد. مقدار الکترونی که از فلز جدا می‌شود، متناسب با مقدار انرژی اشعه‌ای است که به آن می‌تابد.

خواص شیمیایی اشعه فرابنفش

خاصیت فلوئورسانس

یکی از خواص مهم و جالب اشعه فرابنفش خاصیت فلوئورسانس آن می‌باشد. اگر در مقابل اشعه فرابنفش و یا یک چراغ بخار جیوه ، اجسامی از قبیل گچ و کولوفان (Colophan) و محلول سالسیلات دو سود یا آنتی پیرین و یا بعضی از سنگهای معدنی را قرار دهند، ملاحظه می‌شود که هر یک به نسبت جذب اشعه به رنگهای مختلف درخشندگی پیدا می‌کند. این خاصیت نیز بستگی به طول موج و شدت جذب اشعه دارد. بعضی اجسام در مقابل اشعه فرابنفش با موج بلند این خاصیت را ندارند و به عکس در مقابل اشعه فرابنفش با موج کوتاه خاصیت فلوئورسانس پیدا می‌کند.

خاصیت فوتو شیمیایی

اشعه فرابنفش باعث تعداد زیادی فعل و انفعالات شیمیایی می‌شود و این خاصیت در اشعه با موج کوتاه 0.3 میکرومتر شدیدتر است. از جمله مانند نور مرئی که املاح نقره را تجزیه و فلز آنها را آزاد می‌سازد و این خاصیت در اشعه با موج کوتاه بیشتر است. مدتها برای اندازه گیری مقدار اشعه فرابنفش از این خاصیت استفاده می‌کردند.

کاربرد اشعه فرابنفش

1. برای ضد عفونی کردن آبها

2. تحریک پذیری شدید روی اعضای حسی سطحی

3. تخریب نسوج

4. تخریب باکتریها

تصفیه آّب

نقاط ضعف اشعه فرا بفش

1-عدم استفاده از اشعه فرا بفش در اب های کدر زیرا مانع نفوذ اشعه uv به اب می شود

2-عدم استفاده از ان درآاب هایی که دارای جامد معلق هستند زیرا بر اشعه uv تاثیر گذاشته وعمل ضدعفونی کنندگی ان را کاهش می دهد.

قابلیت خود حفاظتی طبیعی بدن

جهت حفاظت از اثرات مخرب تابش UV ، بدن انسان گاهی (با توجه به نوع پوست و نژاد) ، از خود نوعی پیگمنت ( رنگدانه) قهوه ای رنگ بنام ملانین Melanin آزاد می کند که این عمل با جلوگیری از نفوذ تابش به نسوج عمقی می تواند مفید فایده باشد. در غیر اینصورت، می توان از محصولات جلوگیری کننده از نفوذ تابش UV به بدن مانند لوسیون های ضدآفتاب یا suntan lotions که اکثرا بنام Sun blocks معروفند، استفاده شود.

امروزه بعضی از محصولات به اصطلاح Sunscreen دارای ترکیباتی از قبیل دی اکسید تیتانیوم TiO2 و اکسید دوزنگ یا Zinc Oxide و آووبنزونAvobenzone میباشند که کمک بزرگی جهت حمایت بدن درمقابل انواع تابش فرابنفش هستند.

محافظت در برابر اشعه فرابنفش آفتاب

- اکثر کرم های ضد آفتاب با اعلام درجه اندازه گیری مقاومت خویش بر اساس معیار SPF ، ظاهرا تنها قادر به محافظت پوست از باند UVB هستند که همین نکته می تواند شما را به اشتباهبیندازد زیرا دگرباره لازم به تکرار است که که باند UVA که توسط اینگونه لوسیون ها پوشش داده نمی شوند، به علت قدرت نفوذ بسیار بالا در نسوج بدن، عامل اصلی و اولیه سرطان پوست در انسان شناخته شده اند.

- طبق استاندارد UPF، نوع پوشش یا لباس هم درزمینه قدرت جلوگیری از تابش های باند UVA و UVB موثر بوده و بر حسب توان مقاومتشان ، دسته بندی می شوند، پس نوع لباس پوشیدن ما هم در حمایت از نسوج بدن در مقابل UV قابل توجه و اهمیت است.

حفاظت از چشم

تابش UVB قدرت بالا برای چشمان بسیارمخرب ومی تواند باعث آب مروارید Cataract و اختلال مزمن قرنیهPterygium یا کوری موقت و دائم گردد. پوشش حفاظتی چشمان برای کسانی که به مدت طولانی در معرض تابش UV وبخصوص ازنوع طول موج کوتاه آن قویا توصیه می گردد، مثلا کوهنوردان و اسکی بازان که به جهت اقامت های طولانی در ارتفاعات بالا، عملا با رقیق شدن هوا، عامل اصلی مقاومت در مقابل تابش فرابنفش را ازدست می دهند.

عینک

گر چه عینک های آفتابی معمولی به میزان کمی در مقابل تابش UV مقاومند، اما توصیه می گردد که حتی المقدور از لنز های پلاستیکی (ترجیحا از جنس پلی کربنات Polycarbonate ) بجای لنز های شیشه ای استفاده گردد زیرا همانگونه که اشاره رفت، شیشه معمولی در مقابل UVA فاقد مقاومت بوده وآنرا به راحتی از خود عبور میدهد. عینکها باید قادر باشند از ورود تابش های UV از کناره ها و بالا و پائین آن نیز جلوگیری کنند.

 

تهیه کننده: مژده اصولی

منبع:سایت تبیان

Posted: Mon 9 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: فيزيكي

 

http://tbn0.google.com/images?q=tbn:gCU4c6FohX2dQM:http://www.safetyindonesia.com/imgper/king.gifانواع کلاه ایمنی

طور كلي كلاه هاي ايمني به سه دسته تقسيم مي شوند :

دسته اول (Class A ) : اين كلاه ها براي مصارف عمومي استفاده مي شوند محافظت در برابر ضربه خوبي دارند ولي در برابر ولتاژ برق ولتاژ برق محافظت محدودي دارند . اين كلاه ها عمدتاً در معادن ، ساختمان سازي و... كارخانجات استفاده مي شوند.

دسته دوم (Class B): اين كلاه ها براي كساني پيشنهاد مي شود كه در محيط هاي برقدار كار مي كنند . اين كلاه ها در برابر ضربات ناشي ناشي از سقوط اشيا ء ، شوك الكتريكي ولتاژ بالا و سوختگي مقاومند.

دسته سوم ( ‍Class C): كلاه هاي اين دسته وزن سبكي دارند و براي محافظت هاي محدود پيشنهاد مي شوند آنها سر كاركنان را در برابر ضربات ناشي از برخورد با اشياء ثابت محافظت مي كنند .ولي در برابر سقوط اشياء و يا شوك الكتريكي http://tbn3.google.com/images?q=tbn:7-EPa30Meh7mmM:http://safetykiyan.com/upload/uploads/Kolah%2520Jsp.jpgمقاومتي ندارند.

كلاه ايمني بايد داراي چه شرايطي باشد :

  • در برابر برخورد با اشياء مقاوم باشد
  • توانايي جذب ضربات را داشته باشد و آنها را به سر فرد انتقال ندهد.
  • ضد آب و كند سوز باشد
  • داراي بند ها و تسمه هايي در داخل كلاه باشند كه فاصله اين بند ها از جدار داخلي كلاه از 1 تا 4/1 1 اينچ ( 18/3 تا 54/2 سانتي متر) باشد.

همچنين كلاه ايمني بايد داراي كاتالوگي باشد كه در آن نام كارخانه سازنده و دسته اي (‍Class)كه كلاه در آن قرار مي گيرد و استاندارد تاييد كننده آن آمده باشد .در آمريكا سال 1994 به بعد تمام كلاه هاي ايمني بايد داراي استاندارد ANSI باشند.

 
  alt

 

دستکش های حفاظت در برابر ارتعاش

http://tbn1.google.com/images?q=tbn:PgsJ2OBnkARGsM:http://www.free2upload.com/img008/wrucoarcfs8641fotib.jpgاين دستكشها بر حسب فركانس ارتعاشي ناشي از ابزارهاي دستي مولد ارتعاش مي­توانند جنسهاي مختلفي همچون چرم ضخيم و لاستيك (جهت جذب ارتعاشهاي با فركانس بالا) و سوربوتان (Sorbothane) (جهت جذب ارتعاش در فركانسهاي Hz 1400-5) و پورون (Poron) (جهت جذب ارتعاش در فركانسهايHz 5000-5 انتخاب شوند.

 
  alt

 

 استاندارد کفش های آتش نشانی

دامنه كاربرد

 اين استاندارد شامل آندسته از چكمه‏هائي ميشود كه مامورين آتش نشاني حين انجام وظيفه مورد استفاده قرار مي‏دهند .

 ويژگيهاي ساخت

ـ تمام قسمت‏هاي چكمه از قبيل ساق , سرپنجه , پشت پاشنه , تخت و پاشنه از جنس لاستيك ميباشد و براي تهيه رويه از دو نوع لاستيك استفاده ميشود .

 الف - ورق لاستيكي كه با استفاده از ماشين Calender تهيه شده است . ( در اين حالت رويه دستي تهيه ميشود .)

 ب - استفاده از لاتكس Latex ( شيره كائوچو ) با استفاده از روش غوطه ور كردن در لاتكس قطعات لاستيك مورد نظر تهيه ميشود .

 ـ ويژگيهاي مواد لازم براي رويه

1 ـ پارچه آستري : پارچه‏هاي پنبه‏اي آستري بايستي و عاري از معايبي باشد كه ضمن عمليات تكميلي ممكن است بروز نموده باشد همچنين نبايستي در اثر مالش از تاب نخ‏هاي آن كاسته شود .

2 ـ قسمت‏هاي لاستيكي چكمه بايستي از موادي ساخته شود كه در جدولهاي1و2 زير براي انواع چكمه‏هاي نوع الف وب قيد شده است مقدار اكسيد روي همراه با لاستيك بايستي باندازه كافي باشد بطوريكه درجه Vulcanization ولكانيزه مرطوب را ايجاد نمايد و مقدار آنتي اكسيدان همراه آن كه شامل واكسها نمي‏شود نبايد كمتر از يك درصد لاستيك باشد . لاستيك ولكانيزه بايستي از بهترين نوع لاستيك طبيعي باشد و لاتكسي كه در ساخت رويه چكمه بكار برده ميشود بايستي از لاتكس بهترين گياه باشد لاستيك ولكانيزه Vulcanization بايستي عاري از خلل و فرج و كاملا يكنواخت بوده و از وجود هرگونه حفره و يا ساير معايب ظاهري عاري باشد .

جدول شماره 1 : مشخصات لاستيك رويه چكمه هاي نوع الف

قسمت هاي چكمه

نوع لاستيك

كلفتي(كمينه)mm

تركيب لاستيك

لاستيك (كمينه%)

تقويت كننده هاي سياه(% برحسب مقدارلاستيك)

پارچه آستري تقويت شده

مالش داده شده

-

50

-

اولين آستر ساق

روكش شده

-

40

-

لايه داخلي سرپنجه روي اسفنج

ورقه ساده شده Calender

75 / 0

40

-

نوارمغزي(درلبه اندازه گيري شود)

Calender ورقه شده

1

40

150

سرپنجه نوار دور دهانه

ورقه مخلوط شده Calender

75/1

35

-

ساق

ورقه صاف شده Calender

75 / 0

50

15

آز-پيشاني رويه

ورقه صاف شده Calender

85 /0

50

15

پوشش فلز سرپنجه نوا ر دور تخت

ورقه صاف شده Calender

     

مغزي بين تخت وكفي محتوي پارچه

ورقه صاف شده Calender

40/4

50

15

 

 

 

 

 

جدول شماره 2 : مشخصات لاستيك رويه چكمه هاي نوع ب

قسمت هاي چكمه

نوع لاستيك

كلفتي(كمينه)

تركيب لاستيك

لاستيك (كمينه%)

اكسيدروي(كمينه)

% برحسب مقدارلاستيك

ضداكسيژن

(آنتي اكسيدان كمينه) % برحسب مقدار لاستيك

ساق

تركيب لاتكس65 / 0

65 / 0

60

5

5/2

قسمت پيشاني رويه

تركيب لاتكس

75 / 0

60

5

5/2

 

3 ـ ساير مواديكه در ساخت چكمه بكار مي‏روند بايستي با مشخصات داده شده در جدولهاي 3 مطابقت داشته باشند .

جدول شماره 3 : مشخصات نخ براي دوختن قطعات به همديگر

 

نخ

سوزن

درفش

تعداد بخيه در يك cm

سوزن

نخ 6 لائي كه خوب موم شده باشد

45

53

2

ماكو

نخ 8 لاموم كشي شده

-

-

-

  ـ طرح

طرح و اندازه چكمه بايستي طبق طرح Wellington بوده و ارتفاع ساق هنگاميكه از بالاترين نقطه پاشنه از داخل چكمه اندازه‏گيري ميشود تا بالاي ساق از طرف پشت 40 سانتيمتر باشد . اگر چكمه‏اي با ساق بلندتر مورد تقاضا باشد بايستي سازنده درخواست خريدار را مورد توجه قرار دهد

ـ قالب

1 ـ چكمه‏ها بايستي با قالبي مطابق مشخصات زير تهيه شود مگر اينكه توافقي بين خريدار و سازنده وجود داشته باشد .

- اندازه‏هاي اصلي

دوره دهنه

دورماهيچه

دورقوزك

دور پاشنه

طول اتصال رويه به تخت

طول تخت

اندازه

شماره

  cm  43

cm  41

cm 5/32

cm26

cm26

cm28

cm8

cm28

براي چكمه‏هاي با اندازه‏هاي كوچكتر يا بزرگتر از اندازه داده شده در جدول بالا بايستي بازاء تغيير هرواحد اندازه يك سانتيمتر طول تخت را كم و يا زياد نمود و بقيه اندازه‏ها ( طول اتصال رويه به تخت , دور پاشنه , دور قوزك , دور ماهيچه , دور دهنه ) را معادل 75 / 0 سانتيمتر تغيير داد .

2 ـ تخت و پاشنه : طرح لاستيك تخت و پاشنه بايستي مطابق توافق بين خريدار و سازنده باشد .تخت و پاشنه بايستي از جنس لاستيك ولكانيزه Vulcanize اي كه قبلا قالب گيري شده است باشد. جنس آن بايستي كاملا يكنواخت و بدون هر گونه خلل و فرج باشد جدول شماره (4) اينگونه مشخصات را نشان ميدهد .

 

 

جدول شماره4: بخشي از مشحصات فيزيكي لاستيك هاي تشكيل دهنده زيره وپاشنه

 

خصوصيات

عاج تخت

پاشنه

وزن مخصوص بيشينه

30/1

30/1

سختي

5 ±60

5 ±60

ميزان بيشينه سايش

75

75

ـ ويژگيهاي ساخت

1ـ دومين آستر ساق و رويه بايستي از كتاني كه از دو طرف بوسيله غلتكهاي Calender مالش داده شده است استفاده شود آستر ساق داراي سوراخ‏هائي است بفواصل 5/2 سانتيمتر كه اولين رديف سوراخ‏ها از بالاي ساق 5 سانتيمتر فاصله دارد

 كفي چكمه از جنس كتان دوطرف مالش داده شده انتخاب ميشود.اين كفي بايستي بفاصله‏هاي 5/2 تا5 سانتيمتر سوراخ‏هائي داشته باشد دنباله آستر ساق بايستي در زير كفي قرار گرفته و پس از محكم كردن با چسب مقاومي كفي روي آن قرار گرفته و محكم شود .

2 ـ فنر سرپنجه بايستي بين اولين و دومين آستري قرار گيرد و قبل از محكم كردن آستر دوم فلز مورد نظر بايستي نصب شود

3-  لاستيك سرپنجه از ورقه لاستيكي Calender شده تهيه ميشود كه اطراف فلز را در محل‏هاي مختلف بپوشاند .

 4 ـ ساق چكمه و قسمت رويه بوسيله لاستيك Calender شده تقويت ميشود .

 5 ـ پاشنه به وسيله پارچه آغشته به لاستيك و يا كتان بسيار مقاومي كه بوسيله ماشين Calender غلتك داده شده تقويت ميشود .

6  ـ بين آستر دوم و لايه لاستيكي خارجي لاستيك نرمي ( مغزي ) قرار مي‏گيرد .

7 ـ سرپنجه از داخل بايد با جنس نرمي كه به پنجه پا فشار وارد نياورد و در عين حال آنرا گرم نمايد پوشيده شود .

 8 ـ لاستيك خارجي سر پنجه بايد بيشتر از قسمتهاي ديگر تقويت شود بدين ترتيب كه فشار بيشتري را تحمل كند و ضمنا اين قسمت با شبرنگ مناسبي رنگ شود .

9 ـ نوار مغزي كه براي محل اتصال رويه به زيره از طرف داخل بكار ميرود بايستي حتي الامكان ظريف و نرم باشد .

10 ـ كفي مياني بايستي از پارچه‏اي كه آغشته به لاستيك باشد و از لاي غلتكهاي عبور داده شده است استفاده شود .

11 ـ  قبل از اينكه روي و ساق چكمه به زيره متصل شود بايستي آنرا ولكانيزه نمود .

12ـ قسمتهاي فرعي چكمه مانند زانو از پارچه‏هاي كتاني كه از يك طرف بطور ساده غلتك خورده است و از روي ديگر توسط ماشين Calender به ورقه نازك لاستيكي چسبيده است استفاده ميشود .

 ـ ويژگيهاي فيزيكي

تمام قسمتهاي لاستيكي بايستي اگر بمدت 24 ساعت در فشار معمولي يك اتمسفر و دماي بين 98 تا 100 درجه سانتيگراد

قرارگيرند آثاري از شكستگي ترك خوردگي يا چسبندگي در آنها ظاهر نشود  براي اين آزمون بايستي تمام چكمه و يا

قسمتهائي بريده شده از آن را بكار برد .

2- قابليت خمش : هنگاميكه نمونه طبق روش پيوست ( الف ) مورد آزمون قرار مي‏گيرد پس از حداقل 000,100 بار خمش بلا انقطاع بر روي رويه نبايد هيچگونه علامت ترك خوردگي و يا پوسته شدن ظاهر بشود .

 3 ـ قابليت نفوذ ناپذيري : هنگاميكه طبق روش پيوست ( ب ) عمل ميشود بايستي نمونه در برابر نشت هوا غير قابل نفوذ باشد

نشانه‏گذاري

چكمه بايستي بشرح زير نشانه گذاري شود

 1ـ نمره چكمه بايستي با مهري كه اندازه آن حدود 5/2سانتيمتر است در قسمت بالاي ساق چكمه بطرف داخل بابعاد يك سانتيمتر چاپ شود .

2 ـ تاريخ ساخت بايد پس از ساخت روي قسمت بالاي ساق بطرف داخل بابعاد يك سانتيمتر چاپ شود .

3 ـ مشخصات كارخانه همراه با حروف ( الف ) يا ( ب ) كه نوع چكمه را مشخص مي‏كند روي نوار بالاي ساق چاپ شود .

 

 

Posted: Wed 27 Jun 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: فيزيكي

 

بیماری‌های پوستی ناشی از کار

 

علل بیماری‌های پوستی ناشی از کار:

همانطور که می‌دانیم بیماری ناشی از کار بیماری است که به علت اشتغال به یک کار و تحت تأثیر شرایط موجود در آن کار ایجاد می‌شود و این نوع بیماری در اثر عوامل مختلفی حادث می‌گردد. به کار بردن مواد شیمیایی متنوع و متعدد در دنیای کار و صنعت از یک طرف و در محیط خانه و زندگی از طرف دیگر باعث به وجود آمدن عوارض پوستی گوناگون گردیده است.

علل بیماری‌های پوستی ناشی از کار را در دو گروه اصلی و مستعدکننده تقسیم کرده‌اند:

 

الف- علل اصلی:

۱-       عوامل فیزیکی

۲-       عوامل شیمیایی

۳-       عوامل مکانیکی

۴-       عوامل بیولوژیکی

۵-       عوامل نباتی

 

 

ب- عوامل مستعدکننده:

عوامل مستعدکننده در بروز بیماری‌های پوستی ناشی از کار عبارتند از:

۱-       نژاد

۲-       سن

۳-       جنس

۴-       آلرژی

۵-       فصل

۶-       تعریق

۷-       رژیم غذایی

۸-       وجود بیماری‌های پوستی

۹-       نظافت

 

علل اصلی:

۱- عوامل فیزیکی:

از عوامل فیزیکی می‌توان به گرما و سرما و اشعه خورشید و تشعشعات حاصل از مواد رادیواکتیو اشاره کرد.

 

۲- عوامل شیمیایی:

یکی از مهمترین علل اصلی به وجود آورنده بیماری‌های پوستی بوده و با توجه به نحوه تأثیر به دو دسته تقسیم می‌شود:

الف- مواد تحریک کننده اولیه

ب- حساس کننده‌ها

۳- عوامل مکانیکی

فشار و اصطکاک ابزارآلات بر روی دست یا قسمت‌های دیگر بدن باعث به وجود آمدن پینه می‌شود که بعدها نیز ممکن است عفونتی شود.

۴- عوامل بیولوژیکی:

عوامل بیولوژیکی مانند باکتریایی و ویروسی و قارچی و پارازیتی ممکن است علل اصلی و یا تحریک کننده بیماری‌های پوستی ناشی از کار باشند.

۵- عوامل نباتی:

اکثر گیاهان و چوب که سبب ایجاد ناراحتی پوستی می‌گردند از گروه حساس کننده‌ها می‌باشند. این گیاهان سبب درماتیت می‌شوند.

 

 

 

علل مستعدکننده‌ها:

۱- نژاد:

نتایج حاصل از مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که حساسیت نژادهای مختلف در مقابل مواد تحریک‌کننده یکسان نمی‌باشد.

۲- سن:

کارگران جوان با مقایسه کار کم در مقایسه با کارگران مسن و با سابقه بیشتر به بیماری‌های پوستی مبتلا می‌گردند.

۳- جنس:

بیماری‌های پوستی ناشی از کار در کارگران زن کمتر از کارگران مرد می‌باشد.

۴- آلرژی:

عوارض پوستی آلرژیک ناشی از کار غالباً به صورت اگزمایی ناشی از حساسیت‌ها با علایمی چون خارش و اریتم تظاهر می‌کند.

۵- فصل:

نور آب و هوای گرم امکان ابتلا به بیماری‌های پوستی در محیط‌های کار را بیشتر می‌کند.

 

۶- تعریق:

تعریق بیش از حد سبب نرم‌شدن پوست و آسیب‌پذیر شدن آن در مقابل تحریک‌کننده‌ها می‌شود.

۷- رژیم غذایی:

رژیم غذایی کارگر بر میزان عرق تأثیر داشته و از این طریق یک فاکتور مستعدکننده در بروز بیماری‌های پوستی ناشی از کار می‌باشد.

۸- نظافت:

انتقال مواد شیمیایی محیط کار از طریق لباس کار به محیط‌ خانه می‌تواند زمینه ابتلای اعضای خانواده را نیز به بیماری‌های پوستی فراهم کند.

انواع بیماری‌های پوستی ناشی از کار

۱-       درماتیت حاد اگزماتوئید

۲-       درماتیت مزمن شقاقی اگزماتوئید

۳-       ضایعاتی شبیه آکنه و فولیکولیت

۴-       پرولیفیراسیورن اپیدرم

۵-       تغییرات پیگمانتی

۶-       زخم‌ها

 

طبقه‌بندی بیماری‌های پوستی ناشی از کار

بیماری‌های پوستی را در ۵ گروه دسته‌بندی می‌کنند:

الف- درماتوزهای شغلی غیراگزمایی ناشی از مواد شیمیایی:

۱- سوختگی شیمیایی:

به دلیل تماس پوست افراد با مواد شیمیایی که کمتر از ۳ و بیشتر از ۱۰ دارند ایجاد می‌شود.

۲- زخم‌های پوستی پیرونو:

در افراد شاغل در معادن نمک دیده می‌شود.

۳- ضایعات ناخن‌ها:

در افرادی که در صنایع سیمان کار می‌کنند دیده می‌شود.

۴- اختلالات پوست:

در افرادی که در تصعید رزین‌های پلاستیک کار می‌کنند بروز می‌کند.

۵- فولیکولیت‌ها و آکندها:

این نوع بیماری‌ها در کارگران صنایع فلزی و مکانیک‌ها که با انواع روغن‌ها و چربی و گریس در تماسند دیده می‌شود.

۶- سرطان پوستی ناشی از عوامل شیمیایی

این نوع سرطان به دو گروه تقسیم می‌شوند:

الف- سرطان ناشی از قیر- قطران و مواد محتوی هیدروکربن‌های اشباع شده:

در کارگرانی دیده می‌شود که در تهیه گلوله‌های زغال‌سنگ کار می‌کنند.

ب- سرطان ناشی از آرسنیک:

بیشتر در کشاورزان و افرادی که در ساخت حشره‌کش‌ها هستند دیده می‌شود.

 

ب- درمیت‌های اگزمایی شکل با منشاء شیمیایی:

۱- درمیت‌های متمرکز در دست‌ها و ساعدها

۲- درماتیت‌های فتشه به سایر قسمت‌های بدن

 

ج- کهیرهای شغلی:

عکس‌العملی است که بدن در مقابل عوامل مختلف از خود نشان می‌دهد و یک ضایعه کوتاه مدت است.

۱- کهیرهای ناشی از عوامل فیزیکی:

کهیرهای ناشی از گرما و سرما و فشار ناشی از گرفتن ابزار در دست.

 

۲- کهیرهای ناشی از تولیدات حیوانی و محصولات نباتی:

در کارگرانی دیده می‌شود که با پشه و موی حیوانات در تماسند.

۳- کهیرهای ناشی از تماس با عوامل شیمیایی:

مانند: کلرافین و فرمل و آنتی‌بیوتیک و پرسولفات آمونیوم و…

 

د- درماتوزهای شغلی ناشی از عوامل فیزیکی:

۱- تروماتیسم مکانیکی:

بیشتر به شکل حوادث ناشی از کارند و باعث زخم‌ها و خراشیدگی‌هایی می‌شوند.

۲- درماتیت‌های ناشی از تأثیر موضعی اشعه مادون قرمز:

در کارگرهای شیشه‌سازی و ذوب فلز اتو آهنگری دیده می‌شود.

۳- کار در سرما:

ژلور- و- آنژلور- دو نوع عارضه‌ای است که کسانی که در سرما کار می‌کنند به این عوارض مبتلا می‌شوند.

۴- اشعه ماوراء بنفش:

قرار گرفتن در معرض این اشعه به مدت طولانی و مکرر سبب بروز ضایعاتی در منطقه سطحی در مردم می‌شود.

۵- تشعشعات یونیزان:

رادیولوژیت‌ها و کارکنان نیروگاه‌های اتمی با این تشعشعات در تماسند.

 

ح- درماتوزهای شغلی ناشی از عوامل جاندار یا حیوانی:

۱- درمانوزهای شغلی ناشی از ویروس‌ها:

افرادی که در کشتارگاه‌ها و قصابی‌ها کار می‌کنند.

۲- درماتوزهای شغلی ناشی از باکتری‌ها:

در پرستاران و سایر کسانی که در مراکز درمانی کار می‌کنند.

۳- عوارض قارچی پوست:

در معدنچی‌ها و کارگران ساختمانی و جاده‌سازی و ذوب فلزات به وجود می‌آید.

۴- درماتوزهای با منشاء پارازیتی یا انگلی:

یکی از این درماتوزها چرب است و در محیط‌های درمانی دیده می‌شود. همچنین درماتوزهای انگلی ناشی از کرم‌های شیستوز ماهی توبیوم که در اندام‌های تحتانی و دست‌ها به صورت ضایعات پوستی عارض شده و دارای خارش شدید می‌باشند.


 

اصول پیشگیری از بیماری‌های پوستی:

۱-       عدم استخدام کارگرانی که حساسیت پوستی دارند

۲-       دوره‌ای بودن اشتغال در پست‌های خطرناک با مواد شیمیایی

۳-       تعویض مواد شیمیایی خطرناک با مواد بی‌ضرر

۴-       مکانیکی کردن کارها و اجتناب از دست زدن به مواد مضر و محرک

۵-       شستشو و نظافت مرتب کارگاه

۶-       استفاده از دست‌شویی و دوش و مواد پاک‌کننده توسط کارگران

۷-       مجهز کردن کارگران به دستکش و لباس حفاظتی مناسب

۸-       اجتناب از ایجاد پست‌های خطرناک در محیط‌های گرم و سرد.

۹-       استفاده از سیستم‌های کاملاً بسته

۱۰-          تهویه مناسب

 

مفهوم برخی اصطلاحات:

 

تراماتیک: فشار به وسیله ابزار

پروسیفراسیون: التهاب در نواحی پوست

درماتروفیت: یک بیماری قارچی عفونی است

پروسیفراسیون: التهاب در نواحی پوست

درماتیت: ورم پوست یا التهاب پوست

اگزما: قرمزی و التهاب پوست

آتروفی: پرخونی و التهاب پوست

منبع:علی پورارجمند

کارشناس بهداشت حرفه ای