جستجو :    جستجوی پیشرفته اعضاء
Posted: Wed 18 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]


تحقيقات نشان داده كه 25 درصد از نيروهاي كار در آمريكا از كارشان ناراضي و حدود 17 ميليون نفر دچار افسردگي هستند.
اضطراب و عصبيت محيط كار، باعث بروز فشارخون، بيماريهاي قلبي، آسم، افسردگي، سردرد در انسان مي گردد. كسالتهاي ناشي از اضطراب و استرسهاي شغلي سالانه ميلياردها دلار هزينه دربرداشته است.
تحقيقاتي كه در مركز پرنيستون آمريكا صورت گرفته نشان داد كه نسل امروز 75 درصد بيشتر نسبت به نسل قبل دچار استرس شده است كه نتايج اين مسئله در محل كار بـــــاعث افزايش ضايعات، غيبت، كاهش بهره وري، اعمال تهاجمي و دزدي ازكاركنان مي شود.

دلايل استرسهاي كاري
شيفت هاي كار: يكي از عوامل عصبيت و اضطراب در محيط كار افزايش شيفت هاي كاري است. قبل از جنگ جهاني دوم فقط 15 درصد ازكارگران شب كار بودند اما اخيراً تمايل به دستيابي به توليد بالا باعث شده كه اكثر كارخانجات 24 ساعته و در سه شيفت كار كنند.

شيفت هاي كاري باعث به هم زدن ساعت بيولوژيك كاركنان شده كه پيامد آن بروز خستگي، كج خلقي، بي خوابي، بي اشتهايي، عدم تمركز و ضعف حافظه است. كاركناني كه به شكلي كم خوابي دارند و توليد هورمون سروتونين بدنشان به ميزان 20 درصد كاهش پيدا مي كند كه خود عاملي جهت بروز افسردگي مي شود. كارگران شب كار دو برابر بيشتر نسبت به روز كارها تمايل به كشيدن سيگار دارند و احتمال حمله قلبي بعداز پنج سال در آنها دو برابر مي شود.
ساعت كار زياد: مطالعات نشان داده كه شرايط كاري در اكثر كارخانجات نسبت به گذشته مضرتر شده است. فشار به پرسنل جهت كار بيشتر و اضافه كار براي كسب بهره وري بيشتر باعث شده كه كاركنان كمتر به مسائل خانوادگي بپردازند و احساس مي كنند بين كار و روابط خانوادگي مي بايست يكي را انتخاب كنند كــه اين مسئله باعث عدم رضايت آنها مي شود. فناوري: كاركنان از اينكه توسط ابزارهاي كنترلي زيرنظر گرفته شوند و اينكه برده فناوري شده اند و همين فناوري عاملي شده كه كارشان را از دست بدهند و احساس عدم اطمينان دركار مي كنند.

اذيت و آزارهاي شغلي: عدم رسيدگي به شكايات و پرداخت غرامت به كاركنان، كارهاي تكراري، رقابت غير معمول بين پرسنل و ناديده گرفتن خواسته ها باعث كاهش روحيه پرسنل، افزايش حملات رواني و خشونتهاي شغلي مي گردد.
حقوق كم: عدم پرداخت حقوق و امكانات مناسب و اختلاف بين نتايج كار و ارزيابي عملكرد انجام گرفته؛ خصوصاً هنگامي كه اين اختلاف ناشي از تعصبات نژادي و مسائل جنسيتي باشد باعث نااميدي در بخش پرسنل مي شود. كوچك شدن سازمانها: عدم امنيت شغلي به دليل كوچك شدن سازمانها در اثر تجديد ساختار و مهندسي مجدد كه راهكارهايي براي مقابله با كم شدن حاشيه سود و سهم بازار و بهره وري است، عاملي جهت بروز پرخاشگري است.
سبك مديريت: تكنيك هاي سنتي مديريت درجهت جلوگيري از نااميدي و عصبيت در كار بي اثر است و اين مسئله خصوصاً در يك مديريت سلسله مراتبي و استبدادي بيشتر نمايان مي شود.
شركتها به دليل كمبود متخصصاني در امر اضطراب و افسردگي و همچنين عدم توجه پرسنل به بيماريهاي مغزي و رواني خود به علت جايگاه بد اجتماعي آن و اولويت قرارندادن اين مشكل توسط سازمانها باعث كاهش قابليت پرسنل و به وجود آمدن افسردگي شده اند.

اثرات اضطراب در محيط كار
رفتارهاي تهاجمي انفعالي: كاركنان گاهاً جهت تخليه عصبانيت خود در محيط كارشان به رفتارهاي غيرخشونت آميز دست مي زنند. امروزه اين رفتارهاي كاركنان پرهزينه تر، زيركانه و پيچيده تر شده است كه از اين جمله مي توان به خرابكاريها، كارشكني، دزدي و ويروسهاي كامپيوتري اشاره كرد كه همه ساله ميلياردها دلار به اقتصاد جهاني ضرر مي رساند.

جريانات منفي: عصبانيت در محيط كارباعث شكاف بين كاركنان و ايجاد محيطي خصمانه مي گردد. نارضايتي كاركنان باعث كاهش رضايت شغلي ديگر كاركنان خواهدشد كه اين مسئله باعث گسترش ناخرسندي در سازمان مي شود. اولين گام در ايجاد يك محيط سالم ارائه سبكي از مديريت است كه برپايه اصول انساني استوار باشد. درك نيازهاي پرسنل و آشنايي و به كارگيري «مديريت استرس>>» باعث رضايت بيشتر و افزايش سلامت پرسنل مي شود. همچنين شركتهايي كه فرهنگ حمايت مثبت همراه با احترام و قدرداني از كاركنان در آنجا جريان دارد كارمندانشان كمتر آسيب ديده و خشونت در آنجا كاهش مي يابد.

استراتژي مديريت مشاركتي و كار تيمي به دليل مشاركت دادن افراد در تصميم گيريهاي مرتبط با خويش وسازمان خود باعث افزايش سعي و تلاش و درنتيجــه افزايش بهره وري مي گردد. قدرت و اختيار نيز اثر مثبت در كاركنان مي گذارد.

b>راههاي كاهش استرس در محيط كار
به كاركنان و احساسات و آرزوهاي آنها احترام بگذاريد؛
محيط فيزيكي مناسب فراهم آوريد؛
كار و مسئوليتهاي افراد را با قابليت آنها هماهنگ كنيد؛
انگيزه ها و امنيت و فرصت لازم را براي كاركنان جهت استفاده از مهارت
آنها فراهم آوريد؛ نقشها و مسئوليتهاي افراد را مشخص و آنها را تشويق به مشاركت در تصميم
گيريها سازيد؛ يك راه ارتباطي براي تقابل اجتماعي بين كاركنان و مديران ايجاد كنيد؛
اطلاعات و منابع موردنياز جهت انجام
درست كارها، براي پرسنل فراهم سازيد.

Posted: Wed 18 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: حريق


کمکهاي اوليه در سوختگي

1.      سوختگي درجه اول :

قرمزي پوست سوختگي درجه اول با تاول

·        براي تسکين سوزش محل سوختگي را زير آب سرد قرار دهيد

·        هيچ نوع دارو يا روغن روي سوختگي ماليده نشود

·        تاول ها را پاره نکنيد

2.      سوختگي درجه دوم شديد يا درجه سوم :

·        معالجه شوک را شروع کنيد

·        مصدوم را روي زمين بخوابانيد بطوري که سر پايين تر از سطح بدن قرار گيرد

·        در صورتي که لباسهاي مصدوم سوخته شده وبه زخم چسبيده باشد براي بيرون آوردن آنها عجله نکنيد

·        از پنبه براي پوشاندن زخم استفاده نکنيد بلکه با يک پارچه تميز زخم را بپوشانيد

·        براي معالجات بعدي به پزشک مراجعه کنيد

3.      سوختگي ناشي از مواد شيميايي

·        بلافاصله محل سوختگي را به مدت چند دقيقه با آب بشوييد

·        لباسهاي آلوده به مواد شيميايي را در آوريد

·        روي ضايعات را با گاز استريل بپوشانيد

·        در صورت شدت سوختگي با به پزشک مراجعه کنيد

4.      طريقه خاموش کردن آتش

·    اگر لباسها مشتعل شد از دويدن ممانعت نموده و فورا مصدوم را روي زمين خوابانيده و محل شعله را بين بدن و زمين قرار داده تا به علت نرسيدن اکسيژن شعله خاموش گردد

·        در صورتي که آب در دسترس بود براي خاموش کردن شعله از آن استفاده گردد

·    اگر شخص آتش گرفت فورا سر و صورت فرد مصدوم را با پارچه بپوشانيد و او را روي زمين به طرف با لا بخوابانيد و از پتو يا ملحفه و...... جهت خاموش کردن آتش استفاده کنيد

·    در مورد اتش سوزي با وسائل چوبي . کاغذ . البسه . و البسه امثال آن از آب (پر فشار ) استفاده نماييد و اگر علت آتش سوزي مواد نفتي بود از کپسول آتش نشاني پودري استفاده کنيد .

 

Posted: Wed 18 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: ايمني


مقدمه: هر ساله بيش از 800 جراحت بوسيله حوادث نردبان در صنعت ساختماني در منطقه آنتاريو اتفاق مي افتد كه نتيجه آن اتلاف وقت و هزينه هاي بيشمار مي باشد.بسياري از اين حوادث را سقوط از نردبان تشكيل ميدهدكه باعث ايجاد جراحات جدي و مرگ و مير مي شوند.سقوط از نردبان در همه كارهاي ساخت و ساز رايج بوده و بعنوان يكي از مهمترين مشكلات ايمني در ساخت و سازها مطرح هستند. موارد زير علل اصلي حوادث نردبان مي باشند: • نردبانها غير ايمن بوده ، بسته نمي شوند يا نگه داشته نمي شوند. • سطوح لغزنده و شرايط جوي نا مساعدمثل وزش باد شديدوبارش برف • گرفتن پوزيشنهاي غلط بر روي نردبان مثل خم شدن به خارج • قرار گرفتن بر روي پله هاي ضعيف يا در زاويه نا مناسب • استفاده از نردبانهاي معيوب • استفاده از نردبانهاي فلزي در نزديكي خطوط برق هوايي • عدم استفاده از ثابت كننده هاي نردبان • نردبانها رايج ترين انواع وسايل دسترسي به ارتفاع در صنعت ساخت وساز مي باشند. بنابراين ما در هر هفته با هزاران ساعت كاري مواجهه با خطرات نردبان سر و كار داريم.آمار مرگ و مير بالا ،شمار زيادي از جراحات و هزينه هاي مربوطه و ساير مشكلات ايجاد شده در اين خصوص ، باعث مي شود تا افزايش آموزش كارگران و نظارت بهتر در استفاده از نردبان قابل توجيه باشد. آموزش كارگران به تنهايي نمي تواند موجب بهبود و پيشرفت شرايط گردد. كاهش چشمگير در حوادث نردبان نيازمند تقويت نظارت بر آموزش و همچنين كنترل محيط كار با نردبان مي باشد. استانداردها و مواد: استاندارد csa-z11 وي‍ژگيهاي لازم را براي توليد نردبانهاي قابل حمل ارائه مي دهد.وزارت كار آنتاريو استانداردهايي را براي نردبانهاي چوبي ساختمان سازي ارائه نموده است ، در حالي كه سازمان استاندارد جهاني ( ISO) استاندارد ISO-2860 را منتشر نموده كه مربوط به قرارگيري نردبانها در محيطي است كه ماشين آلات در حال حركت مي باشند. رايج ترين مواد براي ساخت نردبان آلومينيم ، چوب، آهن و پلاستيك فشرده ميباشد. نردبانهاي چوبي نسبت به ساير نردبانها سريعتر خراب شده و كيفيتشان را از دست ميدهند. نردبانهاي چوبي نبايستي در شرايط نامساعد قرار گيرند . زيرا ممكن است رطوبت در آن نفوذ كرده و باعث تسريع پوسيدگي گردد. براي اين منظور بهتر است آنها بوسيله روغن جلا پوشانده شوند. نردبانهاي چوبي بايستي به منظور كشف شكستگيها ، ترك خوردگيها، لق شدن پله ها و شل شدن اتصالات فلزي بصورت دوره اي بازبيني شوند. اگر چه نردبانهاي آلومينيمي طرفدار بيشتري داشته و بطور گسترده تري نسبت به نردبانهاي چوبي استفاده مي شوند ولي آنها بيشتر مستعد آسيب پذيري هستند. آنها الكتريسيته را به خوبي منتقل مي كنند. بنابراين در جاهايي كه تماس الكتريكي ممكن است اتفاق بيافتد نبايستي استفاده شود. اين نردبانها بايستي به منظور كشف فرورفتگي ها ، خميدگي و شل شدن پله ها بطور مرتب بازبيني شوند. اگر خميدگي و فرو رفتگي مشاهده شد بايستي توسط شخص ماهر تعمير شود و در صورت غير قابل تعمير بودن بايستي نردبان معدوم شود. نردبانهايي كه داراي نرده هاي كناري پلاستيكي ( پلاستيك فشرده) هستند رايج بوده و معمولا با پله هاي آلومينيمي استفاده ميشوند. آنها الكتريسيته را منتقل نمي كنند و در برابر زنگ زدگي و خوردگي مقاوم هستند.وزن كم و تنوع رنگ دارند. ولي گران بوده و به گرما حساس هستندو نبايستي با دماي بالاي 3/93 درجه تماس داشته باشند . نردبانهاي آهني بدليل وزن زيادشان ، معمولا بعنوان نردبانهاي قابل حمل استفاده نمي شوند و اغلب براي سازه هاي دايم بصورت ثابت نسب ميشوند. انواع نردبان: نردبانهاي قابل حمل: همه نردبانهاي پرتابل بايستي داراي پايه هاي غير لغزنده بوده و يا طوري قرار گيرند كه پايه هايشان ليز نخورد. نردبانهاي پرتابل در 3 درجه موجود مي باشند: درجه 1 براي كارهاي سنگين- درجه 2 براي كارهاي متوسط – درجه 3 براي كارهاي سبك به منظور انجام كارهاي ساخت و ساز ، بسيار تاكيد شده است كه فقط نردبانهاي داراي برچسب استاندارد CSA انتخاب و استفاده شود. آنها ممكنه تا حدودي گرانتر باشند ولي اين اطمينان را به شخص ميدهد كه نردبان با كيفيت بالا و زير نظر كارشناس توليد شده است. براي كارهاي ساختماني ، نردبان درجه 1 ( مخصوص كارهاي سنگين ) توصيه ميشود. نردبانهاي درجه 2 براي كارهايي كه بدان منظور توليد شده اند بايستي در نظر گرفته شوند و نه براي كارهاي سختتر .علاوه بر استانداردهاي ذكر شده توجه به قفل نردبانها در حالت باز و در حين استفاده بسيار مهم مي باشد. نردبانهاي ثابت: نردبانهاي آهني براي سازه هايي مثل دودكش ها و سيلوها بطور ثابت نسب مي شوند. ولي توسط كارگران در حين ساختمان سازي نيز مورد استفاده قرار مي گيرد. در صورت استفاده از نردبانهاي ثابت عمودي در حالي كه خطر سقوط در ارتفاع بيش از 3 متر وجود دارد ، استفاده از كمربند ايمني و طناب نجات و وسايل قفل كننده توسط كارگران الزامي ميباشد. اين نردبانها بايستي داراي حفاظ قفسه اي بوده كه از ارتفاع حداكثر 2/2 متر از پايه نردبان شروع ميشود و تا ارتفاع 9/0 متر بالاتر از محل كار ادامه مي يابد. براي مسافت هاي بيش از 9 متر بايستي سكوي استراحت در نظر گرفته شود. نردبانهاي ويژه: اين نردبانها بايستي طبق دستورالعمل توليد كننده و فقط براي كاربردهاي خاص استفاده شود. نردبانهاي چوبي براي كارهاي ساختمان سازي: براي ساخت اين نردبانها چوب بايستي صاف بوده و فاقد گره ، لبه تيز ، تراشه و شكستگي باشد. اين نردبانها بايستي در جاپاي سفت و محكم قرار داده شده و بصورت مطمئني بسته شوند. يك نردبان چوبي نبايستي تحت فشار باشد و با مواد تيره و كدر پوشيده نشود. يك نردبان چوبي نبايستي بيش از 9 متر باشد. نردبانهاي چوبي نيز سنگين بوده و در مواقعي كه قابل حمل بودن نردبان اهميت دارد ، توصيه نمي شود. آنها بسرعت كيفيتشان را از دست مي دهند و هر روز بايستي بازبيني شوند و در صورت معيوب بودن ، تعمير ويا از سيستم خارج شوند نظارت و استفاده از نردبانها: كار ناظر: حوادث نردبان ميتواند بصورت چشم گيري كاهش يابد بوسيله كنترل محيطهاي كاري و بهبود مديريت كه اين مسئله محتاج اين است كه پرسنل ناظر: • به كارگران نحوه حفاظت و استفاده صحيح از نردبانهارا آموزش دهند. • وسايل صعود براي يك كار خاص در ارتفاع را ارزيابي كنند. • بهترين وسيله را براي دستيابي به محل كار در ارتفاع را انتخاب نمايند. نردبانهاي پرتابل ذاتا خطرناك بوده و فقط بايستي در جاهايي كه استفاده از پلكان ، داربست، بالابرها يا شيبراهه ها عملي نيست استفاده شوند. نردبانها نبايستي توسط كارگران زيادي مورد استفاده قرار گيرد. توجه عميق به كارايي نردبان معمولا مشخص ميكند كه در جايي كه تعداد زيادي كارگر بطور متعدد از نردبان استفاده ميكنند استفاده از پلكانها يا حتي بالابرها مناسب تر ميباشد. در تعيين بهترين نوع وسايل براي دستيابي به ارتفاع كار ، مقدار مواد حمل شده، زماني كه كارگر بر روي وسيله صرف ميكند، شرايط آب و هوا و شرايط سطح كار در ارتفاع بايستي از سوي مديريت مورد توجه قرار گيرد. در مواردي كه استفاده از ساير وسايل مثل داربست و بالابر عملي و ايمن تر ميباشد، نبايستي از نردبان استفاده كرد. اگر گزينه ديگري وجود ندارد ، ناظر بايستي مناسب بودن نردبان و شرايط استفاده از آن را تاييد نمايدو همچنين مطمئن شود كه پرسنل آموزش لازم را براي استفاده صحيح از نردبانها ديده اند. استفاده صحيح از نردبانها : بيش از %80 حوادث نردبان مربوط به استفاده نادرست تجهيزات مي باشد. ناظران بايستي نحوه كاربرد تجهيزات را كنترل نمايند. البته پرسنلي كه از اين تجهيزات استفاده مي كنند نيز بايد بايد آموزش لازم را فرا گيرند كه آموزش بايستي شامل موارد زير باشد : • چك كردن نردبان براي كشف نواقص در شروع شيفت كاري ، بعد از استفاده توسط پرسنل ديگرو بعد از بعد از يك مدت طولاني كه استفاده نشده باشند. • نواحي اطراف پايه نردبان و قسمت فوقاني نردبان بايستي تمييز و عاري از آشغال ، مواد و ساير موانع باشد. • پايه نردبان بايد در محيطي امن قرار گيرد و نردبان بايد داراي پايه هاي غير لغزنده باشد و يا اينكه يك تسمه فلزي يا چوبي را در زير پايه به زمين ميخكوب كنيد. • نردبان بايستي در يك سطح سفت و ثابت قرار گيرد. اگر سطح مربوطه نرم ، سست و غير هموار است بايستي يك زير ساز چوبي براي استفاده از نردبان در نظر گرفته شود. • قسمت فوقاني نردبان بايد بسته شود . اگر اين كار ممكن نيست از نردبانهاي ديگر استفاده شود و يا اينكه يك كارگر ديگر نردبان را از پايين بصورت محكم نگه دارد. • قسمت فوقاني پايه نردبان بايستي حداقل 914 ميليمتر بالاتر از سطح مورد نظر امتداد يابد. اين كار به اين علت است كه كارگر در حين پياده شدن يا سوار شدن به نردبان بتواند به راحتي نردبان را نگه دارد. • زاويه قرارگيري نردبانها بايستي طوري باشد كه فاصله افقي بين پايه نردبان تا محلي كه نردبان به آن تكيه داده است كمتر از يك چهارم ( % 25) يا بيشتر از يك سوم ( % 33 ) فاصله عمودي بين اين نقاط نباشد. • قبل از قرارگيري نردبانها ، محيط بايستي از لحاظ عدم وجود خطوط برق هوايي بررسي شود.نردبانهاي فلزي نبايستي در نزديكي خطوط برق مورد استفاده قرار گيرند. فقط پرسنل برقكار مجاز هستند تا با نردبانهاي غير رسانا ( غير فلزي ) در نزديكي خطوط برق كار كنند. • نردبانهاي پرتابل نبايستي بصورت افقي بعنوان داربست ، محل عبور يا كارهاي ديگر كه بدان منظور طراحي نشده اند ، مورد استفاده قرار گيرند. • هنگامي كه كار بايد بصورت ايستاده بر روي نردبان انجام شود ، طول نردبان بايد به اندازه اي باشد كه كارگر بر روي ارتفاعي به اندازه يك پله يا بيشتر از بالاي نردبان بايستد. • نردبانهاي كوتاه نبايستي هرگز براي ساختن نردبانهاي بلند به يكديگر بسته شوند. در اين صورت پايه هاي كنار نمي توانند فشار اضافي را تحمل كنند. • نردبانها نبايستي بعنوان شمعك ( پشت بند ) ، يا وسيله اي كه چيزي را بر روي آن سر دهند و يا بعنوان مهار استفاده شوند. • نردبانها نبايد در راهروي عبوري ، درگاه ، راه ورودي و يا ساير موقعيت هاي مشابه كه امكان ضربه خوردن و جابجايي ناخواسته وجود دارد قرار گيرند. • در حين استفاده فقط يك شخص مجاز به ايستادن بر روي نردبان مي باشد و در مورد نردبانهاي 2 طرفه بيش از 2 نفر مجاز به اين كار نمي باشند و آن هم بصورتي كه هر كدام در يك سمت جداگانه باشند. • نردبانها نبايستي بر روي يا در كنار سطوح قابل حركت يا قابل انعطاف قرار داده شوند. • همواره در حين بالا و پايين رفتن از نردبان رو به نردبان بايستيد. • در حين بالا وپايين رفتن از نردبان بايستي 3 قسمت از بدن با نردبان در تماس باشد. كه اين سه قسمت شامل 2 دست و 1 پا ويا 2 پا و 1 دست ميباشد. اين نكته بويژه در هنگام سوار شدن يا پياده شدن از نردبان در ارتفاع بسيار حائز اهميت مي باشد. • در هنگام كار با نردبان مركز ثقل بدن بايد در بين پايه هاي كناري باشد. مركز ثقل يك شخص تقريبا در مركز بدن ودر ارتفاع كمربند ميباشد. هنگامي كه شما دستتان را به سمتي دراز مي كنيد بويژه اگر چيزي در دستتان باشد، مركز ثقل بدن شما تغيير كرده و موقعيت شما و ثبات نردبان در شرايط خطرناكي قرار ميگيرد. • تا حد ممكن از بالا و پايين رفتن از نردبان وقتي چيزي در دستتان است ، خودداري كنيد. ابزار و وسايل مي توانند در يك جعبه و بوسيله يك طناب بالا و پايين برده شوند. • كارگران بايد آموزش ببينند در خصوص اينكه پوتين هايشان را از آلوده شدن به گل ، برف ، گريس و ساير مواد لغزنده حفظ كنند ، اگر آنها از نردبان استفاده مي كنند. • نردبان بايستي حداقل با يك دست نگه داشته شود . اگر اين عمل بخاطر ماهيت كار امكان پذير نيست بخصوص اگر كار در ارتفاع بيش از 3 متر انجام مي شود ، بستن كمربند ايمني و طناب محافظتي قبل از شروع كار الزامي مي باشد. • هرگز طوري قرار نگيريد كه يك پايتان بر روي نردبان و پاي ديگرتان بر روي اشياي ديگر باشد. • اشخاصي كه بطور مكرر از نردبان استفاده ميكنند ، بايستي كفش ايمني با كف و پاشنه غير لغزنده بپوشند. • هرگز نردبانها را در روي جعبه ، چهار چرخ ، ميز و ساير سطوح غير ثابت مستقر نكنيد. • تكيه گاه نردبان نبايستي پله هاي آن باشد و بايد حتما بر روي پايه هاي كناري تكيه كنند. • هنگام بلند كردن نردبانهاي سنگين و بدقواره ، حداقل 2 نفر ويا بيشتر بايد با هم همكاري كنند. بازرسي و حفاظت از نردبان بازرسي قانون مند و نگهداري از نردبانها باعث افزايش عمر مفيد نردبانها و كاهش تعداد حوادث آنها ميشود. نردبانهاي معيوب براي سرويس شدن بايستي اقدام شوند و هركدام براي تعمير يا اوراق شدن برچسب مربوطه را دارا باشند. هرگاه برچسب زده شد ، نردبان تا زمانيكه تعمير شود نبايستي استفاده گردد. برچسب بايد توسط شخصي كه نردبان را از رده خارج نموده و برچسب زده است برداشته شود. برچسب بايد با حروف درشت و خوانا وبا كلمات زير چاپ شود. (( خطر – غير قابل استفاده ) ثبات و محكمي نردبانها ، اتصالات بين قسمتهاي ثابت و فلزآلات مربوط به اين اتصالات بايد مورد بررسي قرار گيرد. فرسودگي و زنگ زدگي و خوردگي اتصالات و قسمتهاي فلزي بايد بازرسي شود. عملكرد پايه هاي غير لغزنده و پايه هاي كار گذاشته شده بايد بررسي شود. ساير مواردي كه بايد بررسي شوندعبارتند از : فرورفتگي و خم شدگي نردبانهاي آلومينيمي ، جايگزيني پله هاي معيوب با لوله و ساير مواد نا مناسب ، ترك خوردگي ، شكستگي و پوسيدگي نردبانهاي چوبي آلوده بودن پايه ها به گريس ، روغن و ساير مواد لغزنده ، مرطوب بودن محيط انبارو غيره تقريبا %50 حوادث هنگامي رخ مي دهد كه كار با نردبان شروع شده است . بين % 40 – 30 حوادث مربوط به جاپاهاي نا مناسب مي باشد. بسياري از حوادث مربوط به شرايط جوي نا مناسب مي باشد بويژه در خصوص كساني كه در فضاي آزاد كار مي كنند مثل كارگران ، بناها ، طاقزنها و نجارها. تعداد شگفت آوري از حوادث هنگامي اتفاق مي افتند كه كارگران بر روي اولين پله قدم مي گذارند. با اينكه ارتفاع كم است ولي باعث جراحاتي مثل رگ به رگ شدن ، كشيدگي ، شكستگي و كوفتگي مي شوند. ودر نهايت بسياري از حوادث در نتيجه استفاده از نردبانهاي نا ايمن و غير استاندارد ايجاد مي شوند. چك ليست استفاده از نردبان : بلي خير آ يا نردبانها در جايي كه ساير وسايل ايمن تر و اقتصادي تر وجود دارند، استفاده مي شوند؟ آيا نردبانها با نوع كار متناسب هستند؟ آيا جاپاي سفت براي نردبان در نظر گرفته شده است؟ آيا پايه ها از نظر عدم لغزندگي مطمئن هستند؟ آيا نردبانها بسته شدهاند يا توسط كارگر ديگر نگه داشته شده اند؟ آيا نواحي اطراف نردبان در بالا و پايين عاري از مواد و موانع مي باشد؟ آيا نردبانهاي فلزي در جاهايي كه تماس الكتريكي امكان پذير است ، استفاده مي شوند؟ آيا نردبانها بصورت افقي يا به منظور كاربردهاي غيرمجاز استفاده مي شوند؟ آيا كارگراني كه در ارتفاع بيش از 3 متر با هر2 دست كا ميكنند ، كمربند ايمني با طناب نجات دارند؟ آيا نردبانها قبل از شروع كار بازبيني مي شوند؟ آيا پايه هاي نردبان در حدود 914 ميليمتر بالاتر از سطح كار امتداد يافته اند؟ آيا نردبانهاي چوبي خوب طراحي و ساخته شده اند؟ آيا همه پرسنل با خط مشي ايمني نردبانهاي شركت آشنا هستند؟ آيا نردبانها در زاويه مناسب برافراشته شده اند؟ آيا نردبانها در راهروهايي كه ممكن است توسط فعاليتهاي مجاور متاثر شوند ، استفاده ميشوند؟ آيا بيش از يك نفر در آن واحد بر روي نردبان قرار گرفته است ؟ ( بغير از نردبانهاي 2 طرفه ) آيا نردبانها براي اينكه صدمه نبينند ، به درستي انبار و حمل و نقل مي شوند؟ آيا كارگران در حين بالا و پايين رفتن ، با خود وسايل و مواد حمل مي كنند؟ آيا كارگران در حين كار و بالا و پايين رفتن رو به نردبان هستند؟ آيا پرسنل در روي نردبانهاي طويل تر از 9 متر از امكانات توقف و استراحت استفاده مي كنند؟ آيا نردبانها داراي پله هاي ايمن و مطمئن هستند؟ آيا براي برافراشتن نردبانهاي سنگين و بلند از 2 نفر يا بيشتر استفاده مي شود؟ چك ليست بازرسي نردبانها: بلي خير آيا قسمتهاي چوبي تراشه تراشه شده اند؟ آيا پله ها، نردههاي كناري و ساير قسمتها معيوب هستند؟ آيا پله شكسته شده يا مفقود شده وجود دارد؟ آيا پايه هاي ترك خورده و شكسته كه بوسيله سيم يا ورق فلزي تعمير شده ، وجود دارد؟ آيا پايه هاي مفقود شده ، آسيب ديده يا نامناسب در نردبان وجود دارد؟ آيا قفل ها و قرقره ها و ساير اتصالات مشابه ، نامناسب ، صدمه ديده و غير قابل استفاده هستند؟ آيا طنابهاي حفاظتي در نردبانهاي طويل پوسيده و نامناسب مي باشند؟ آيا در نردبانهاي كشيده و طويل ، مواد نامرغوب جايگزين طناب اصلي توليد كننده شده است؟ اگر جواب هر يك از سوالات چك ليست بازرسي مثبت است ، بايستي نردبان برچسب زده شود ، بطوريكه كارگر بداند آن نردبان معيوب بوده و نبايستي استفاده شود. آن نردبان بايستي به سرعت از سيستم خارج شود و در محلي ديگر قرار گيرد تا زمانيكه تعمير آن كامل گردد. اگر نردبان غير قابل تعمير مي باشد ، آن نردبان بايستي معدوم گردد


Posted: Wed 18 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

تاریخچه بهداشت حرفه ای در جهان

بهداشت حرفه ای شاخه ای از علم بهداشت است که با شناسایی ، ارزشیابی و کنترل عوامل زیان آور در محیط کار از بروز بیماریها و عوارضی که ممکن است توسط عوامل زیان آور فیزیکی ، شیمیایی ، بیولوژ یکی ، ارگونومیکی بوجود آید ، جلوگیری می کند .

کنترل عوامل تهدید کننده سلامت در محیط کار تا حد زیادی از ظهور عواقب و عوارض بعدی شامل بیماریها و حوادث شغلی و رکود اقتصادی و کاهش بهره وری بعلت از کار افتاذگی می کاهد برای اولین بار سقراط و ابوعلی سینا در آثار خود از دردهای شکمی قولنج مانند در بین کارگران نقاش نام برده اند که مسلما" با سرب موجود در رنگهای مصرفی ارتباط داشته است . پس از این تاریخ به چهره های درخشانی در تاریخ برمی خوریم که اکثر اوقات عمر خود را به مطالعه در کارگاهها و معادن و بررسی بیماریهای ناشی از کار گذرانیده اند در زیر به اختصار به چند نفر از پیشگامان علم بهداشت حرفه ای اشاره میکنیم :

 

دکتر اگری کولا ( 1555- 1494 )

نامبرده یکی از پزشکان برجته قرن شانزدهم میلادی است که کتابی در 12 جلد در مورد جنبه های مختلف بهداشت کارگران و تهویه در معادن نگاشت . نامبرده استفاده از پارچه نازک بعنوان ماسک جهت محافظت معدن چیان در برابر گرد و غبار را توصیه کرده است .

 

دکتر رامازینی ( 1633 )

دکتر رامازینی در سال 1633 میلادی در ایتالیا بدنیا آمد و بعدها بعلت خدکمات ارزنده اش در بهداشت حرفه ای بعنوان (( پدر طب کار)) نامیده شد وی در سال 1601 کتاب معروف خود را به نام Demorbis Artoficum Diatriba )  ) را منتشر کرد و نامبرده مطالعات زیادی را در مورد کارگران معادن ، شیشه سازان ، نقاشان ، آهنگران و سایر مشلغل بعمل آورده و به بیماریهای حاصله و نحوه ایجاد آنها پرداخت .

او نخستین فردی است که به پزشکان توصیه کرد در ضمن پرسشهای خوذ از بیمار ، شغل او را نیز مورد پرسش قرار دهند ، زیرا او معتقد بود که ممکن است ارتباطی نزدیک بین شغل فرد و بیماری وی وجود داشته باشد .

 

دکتر چارلز تاکرا ( 1833-1795 )

نامبرده در سال 1831 کتابی درباره اثر مشاغل مختلف بر سلامت و طول عمر منتشر کرد و در نوشته های خود به ارتباط بین سل ریوی و بیماریهای ناشی از گرد و غبار توجه نموده است .

 

دکتر توماس لگ (1932 – 1863)

نامبرده مطالعات زیادی در مورد مسمومیت با سرب داشته و در سال 1921 به اتفاق یکی از همکارانش کتابی در زمینه مسمومیت ناشی از سرب نگاشت .

 

دکتر آلیس هامیلتون ( 1970- 1869 )

وی بیش از 40 سال از عمر خود را صرف تحقیق در باره خطرات شغلی در صنایع مختلف نمود ولی تحقیقات دامنه داری در باره مسمومیت ناشی از سرب ، جیوه و سیلیکوزیس در معادن انجام داده است .

تاریخچه بهداشت حرفه ای در ایران :

 شروع فعالیتهای رسمی در زمینه ایمنی و بهداشت کار در ایران به سال 1325 همزمان با تشکیل وزارت کار و امور اجتماعی و تدوین قانون کار بر می گردد. در سال 1337 قانون مزبور با اصطلاحات و تغییراتی بصورت قانون به تصویب رسید که در این قانون وظایف مربوط به ایمنی و بهداشت کار بعهده اداره کل بازرسی کار محول گردیده بود .

این وضعیت تا قبل از سال 1362 ادامه داشت تا اینکه پس از تشکیل جلسات متعددی کارشناس و جلب نظر وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداری وقت و پیشمهاد و تصویب نامه مورخه 3/10/1362 هیئت دولت و به منظور جلوگیری از دوباره کاری و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات برای حفظ و بالا بردن سلامت شاغلین ، مسائل بهداشتی محیط کار و کارگران به وزارت بهداری محول گردید و انجام این وظیفه ، ابتدا واحدی تحت عنوان واحد بهداشت حرفه ای در دفتر کل خدمات بهداشتی ویژه تاسیس و سپس به اداره کل بهداشت حرفه ای تغییر نام یافت . اداره کل بهداشت حرفه ای در آن زمان مسئولیت حفظ و ارتقاء سطح سلامت نیروهای شاغل کشور در حرف مختلف را عهده دار گردید تا اینکه با تصویب قانون کار جدید درتاریخ آبانماه سال 1369 و به استناد ماده 85 این قانون وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی عهده دار نظارت بر مسائل بهداشتی درمانی کارگران و محیط کار و وزارت کار و امور اجتماعی عهده دار نظارت بر ایمنی و حفاظت فنی کارگران گردید .

در حال حاضر مسئولیت نظارت و اجرای برنامه ها و طرحهای بهداشت حرفه ای در کشور بعهده مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی میباشد .

هدفهای بهداشت حرفه ای

کمیته مشترک کارشناسان (WHO ) و(ILO) در سال 1953 هدفهای بهداشت حرفه ای را این چنین بیان کرده اند :

1- تامین ، حفظ و ارتقای سطح سلامت جسمانی ، روانی و و اجتماعی کارکنان همه مشاغل

2- پیش گیری از بروز بیماریهاو حوادث ناشی از کار

3- انتخاب کارگر یا کارمند برای محیط و شغلی که از نظر جسمانی و روانی توانایی انجام آن را دارد یا به طور اختصار تطبیق کار با انسان


Posted: Wed 18 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: فيزيكي

اشعه یونیزان

پرتو يا تشعشع :

 عبارت است از انرژي كه به صورت امواج يا ذرات در خلاء يا در محيط مادي منتشر مي شود. بطور ساده پرتوها را مي توان انرژي عبوري تعريف كرد. برخي از پرتوها داراي جرم و بعضي فاقد آن مي باشند و با توجه به ميزان انرژي، داراي قدرت نفوذ در ماده هستند. پرتوها به دو دسته پرتوهاي يونيزان (يونساز) و پرتوهاي غير يونيزان (غير يونساز) طبقه بندي مي شوند. معمولا وقتي همراه با واژه پرتو كلمه ديگري بكار نرود پرتوهاي يونيزان مورد نظر مي باشد.

پرتو يونيزان :

 پرتوهاي يونيزان با عبور از محيط، توليد ذرات باردار منفي و مثبت مي كنند. منابع مولد پرتوهاي يونيزان مي تواند مانند پرتو X، انرژي هسته اي و زباله هاي ساخت بشر باشد، يا مي تواند مانند پرتوهاي كيهاني حاصل از خورشيد يا مواد راديواكتيو پوسته زمين كه بصورت ذره (تشعشع ذره اي) يا انرژي خالص بدون جرم و بار الكتريكي (پرتوهاي الكترومغناطيسي) تابش مي شوند زمينه طبيعي داشته باشند.انواع این نوع پرتو عبارتند از :

1) ذرات آلفا: از هسته عناصر سنگین مانن رادیوم 206  و پلوتونیم 239 در عصر تجزیه خود به خودی هسته عنصر رادیواکتیو ساطع می شود. ذره آلفا شامل دو پروتون و دو نوترون بوده که حاوی جرم سنگینی معادل 4 واحد جرم اتمی و بار الکتریکی 2+ است این مشخصات باعث می شود که ذره آلفا قدرت یونیزاسیون بالایی داشته باشد . در مقابل قدرت نفوذ اشعه آلفا بسیار کم و در بافت ها در حد mµ 50 است و فقط می تاند از ضخامت چند سلول عبور نماید . حتی یک لایه رطوبت می تواند مانع نفوذ و در نتیجه شناسایی اشعه آلفا توسط دستگاه های آشکار ساز گردد . ذره آلفا نمی تواند از لایه شاخی پوست عبور نماید و بنابراین تنها زمانی خطرناک است که درون بدن قرار گیرد .

2) ذرات بتا: ذرات بتا با حرف يوناني β نشان داده مي شوند و قدرت نفوذ بيشتري نسبت به ذرات آلفا دارند و براي متوقف كردن آنها به چند ميلي متر آلومينيوم نياز است. ذرات بتا الكترونهايي با بار مثبت و منفي مي باشند كه نگاترون (الكترون منفي) و پوزيترون (الكترون مثبت) ناميده مي شوند.

3) نوترون: نوترون ذره اي با جرمي برابر يك دوازدهم جرم اتم كربن و فاقد بار الكتريكي است. يكي از منابع اين ذرات، راكتورهاي هسته اي هستند كه در آنها اورانيم شكافته شده و نوترون و انرژي حرارتي آزاد مي كند. از اين رو نوترونها را تنها مي توان در مجاورت منابع توليد اين ذرات در زماني كمتر از يك ثانيه آشكار ساخت.

4) پرتو X و گاما: پرتوهاي X و گاما مانند نور مرئي امواج راديويي و ميكروويو، امواج الكترومغناطيس مي باشند و بخشي از طيف الكترومغناطيسي را تشكيل مي دهند. با اين وجود در ميان موارد ذكر شده فقط پرتوهاي X و گاما هم پرتو يونيزان و هم امواج الكترومغناطيس محسوب مي شوند. پرتوهاي X و گاما از بيشترين فركانس در بين همه امواج الكترومغناطيس برخوردارند و بنابراين داراي كوتاهترين طول موج هستند از اين رو بيشترين مقدار انرژي را حمل مي كنند . پرتوهاي X، با شتاب الكترونها در ولتاژ بالا و برخورد به يك هدف فلزي، ترجيحا با عدد اتمي بالا توليد مي شوند. پرتوهاي گاما از فعل و انفعالات درون هسته اتم و پرتوهاي X از فعل و انفعالات خارج هسته اتم منشا مي گيرند .

مزایای استفاده از پرتو ها و مواد رادیواکتیو

·    تولید برق از طریق نیروگاههای اتمی ( مزایای تولید برق از طریق نیروگاه های اتمی در مقایسه با سایر منابع تولید کننده برق و انرژی : صرفه اقتصادی ، تولید برق از طریق نیروگاه اتمی آلودگی نیروگاههای کنونی را ندارد ، تولید هفت هزار مگاوات با مصرف 190 میلیون شبکه نفت خام ، هزارتن دیاکسید کربن ، 150 تن ذرات معلق در هوا ، 130 تن گوگرد و 50 تن اکسید نیتروژن را در محیط زیست پراکنده می کند، در حالی که نیروگاه اتمی چنین آلودگی را ندارد. )

در پزشکی تشعشعات هسته ای کاربردهای زیادی دارند که اهم آنها عبارتند از:

• رادیو گرافی

• گامااسکن

• استرلیزه کردن هسته ای و میکروب زدایی وسایل پزشکی با پرتو های هسته ای

• رادیو بیولوژی

·    تهیه و تولید کیتهای رادیو دارویی جهت مراکز پزشکی هسته ای

·                    تهیه و تولید رادیو دارویی جهت تشخیص بیماری تیرویید و درمان آنها

·                    تهیه و تولید کیتهای هورمونی

·                    تشخیص و درمان سرطان پروستات

·                    تشخیص سرطان کولون ، روده کوچک و برخی سرطانهای سینه

·                    تشخیص تومورهای سرطانی و بررسی تومورهای مغزی ، سینه و ناراحتی وریدی

·                    تصویر برداری بیماریهای قلبی ، تشخیص عفونتها و التهاب مفصلی ، آمبولی و لختههای وریدی

·                    موارد دیگری چون تشخیص کم خونی ، کنترل رادیو داروهای خوراکی و تزریقی

کاربرد انرژی هسته ای در بخش دامپزشکی و دامپروری : 

تکنیکهای هسته ای در حوزه دامپزشکی موارد مصرفی چون تشخیص و درمان بیماریهای دامی ، تولید مثل دام ، اصلاح نژاد و دام ، تغذیه ، بهداشت و ایمن سازی محصولات دامی و خوراک دام دارد .

کاربرد انرژی هسته ای در دسترسی به منابع آب :

تکنیکهای هسته ای برای شناسایی حوزه های آب زیر زمینی هدایت آبهای سطحی و زیر زمینی ، کشف و کنترل نشت و ایمنی سدها مورد استفاده قرار میگیرد. در شیرین کردن آبهای شور نیز انرژی هستهای کاربرد دارد.

کاربردهای کشاورزی:

تشعشعات هسته ای کاربرد های زیادی در کشاورزی دارد که مهم ترین آنها عبارتست از:

• موتاسیون هسته ای ژن ها در کشاورزی

• کنترل حشرات با تشعشعات هسته ای

• جلوگیری از جوانه زدن سیب زمینی با اشعه گاما

• انبار کردن میوه ها

کاربردهای صنعتی:

پرتوها در صنعت کاربردهای زیادی دارد از جمله مهمترین آنها عبارتند از:

• نشت یابی با اشعه

• دبی سنجی پرتویی(سنجش شدت تشعشعات ، نور و فیزیک امواج)

• سنجش پرتویی میزان سائیدگی قطعات در حین کار

• سنجش پرتویی میزان خوردگی قطعات

• چگالی سنج مواد معدنی با اشعه

• کشف عناصر نایاب در معادن

استفاده از پرتوها در دیرینه شناسی ( باستان شناسی) و صخره شناسی ( زمین شناسی) که عمر یابی صخره ها و موارد اکتشافی با C14 باستان شناسی خیلی مشهور است

 

تاثیرات بیولوژیکی پرتو ها در انسان

اثرات بیولوژیکی ناشی از پرتوهای یونیزان به دلیل برخورد انرژی به سلول بافت ها و ایجاد تغییرات شیمیایی درون بافت هاست . این تغییرات از ساختار رادیکالهای آزاد و ملکول های برانگیخته ناشی می شود . 60 % آب درون بافت ها بخاطر رادیکال های  Hو OH موجود در آن هدف خوبی برای فعالیت این بافت ها می باشد . واکنش و فعالیت این رادیکال های آزاد  با ملکول های مهم بیولوژیکی واکنش غیر مستقیم پرتو(  Indirectation of radiation) نامیده می شود. واکنش مستیم پرتو به تاثیر سریع فیزیکی ناشی از پرتو های یونیزان بر روی ملکول های بیولوزیک حیاتی و مهم برمی گردد. هر کدام از این دو مکانیسم مي تواند صدمات ملکولی را تقریبا بلافاصله (1014-103) پس از مواجهه با پرتو ایجاد نماید .

واکنش غیرمستقیم طیف گسترده ای از پرتو ها را شامل می شود که در جدول27-5 انواع مهم صدمات بیولوژیکی مرتب شده است. اثرات بیولوژیک پرتو ها یونیزان در انسان بسته به شرایط مختلف مواجهه و فاکتورها و عوامل بیولوژیک تغییر می کند. مهمترین آنها عبارتند از:

·    میزان دوزdose rate :

تاثیرات وعوارض ایجاد شده بوسیله پرتوها ، با تغییر میزان دوز دریافتی کاهش می یابد . این تغییر اثر DREF (dose rate effectiveness یا فاکتور بی اثری میزان دوز) نامیده می شود .

روند جبران بیولوژیکی عوارض برخورد اشعه ، وقتی زمان بیشتری داشته باشد به صورت محسوس افزایش خواهد یافت . کاهش اثرات بیولوژیک هر دوز در مقادیر زیاد نسبت به مقادیر دوزکمتر در یک فاکتور حدود2 -10 نوسان دارد. مناسب ترین حالت آن مقدار 3 است. مقادیر دوز زیاد باید بالای0.5 Gy/min ( >5rad/yr) باشد .

·    تقسم بندی دوز ( dose fractionation)

تقسیم بندی یک دوزبه تقسیمات کوچکتر معین در زمان های جدا از هم باعث کاهش صدمه بیولوژیکی نسبت به بعضی دوزهای کلی ( زیاد) در یک زمان می شود . از لحاظ عوارض ، تقسیم بندی دوز مشابه دوز کمتر است و زمان بیشتری برای جبران ( ترمیم ) ارائه می دهد .

·    جابجایی خطی انرژی ( linear energy transfer ) :

تاثیرات بیولوژیک زیادتر از LET ( جابجایی خطی انرژی ) پرتوهای بزرگتر از قبیل ذره های آلفا و نوترون ناشی می شود .

·                      حساسیت بافتها  ( Tissue sensitivity )

بافتهایی که سلول های باقدرت بیشتر برای تقسیم شدن دارند نسبت به بافتهاییی که دیرتر تقسیم می شوند حساسیت بیشتری در مقابل اشعه دارند . بعضی بافتهای حساس به اشعه سلول های ابتدایی تخمدان و بیضه، سلول های مغز استخوان و سلول های اپی تلییال روده ای هستند . بافت هایی که از سلول های بالغ یا بدون تقسیم سلولی یا همراه با تقسیم سلولی آهسته شکیل شده اند مقاومت بیشتری در برابر اشعه دارند ؛ مثل بافت های کبد ، کلیه ، غضروف و استخوان .

·    سن ( Age )

در زمان رشد جنینی و همچنین در بچه های با سن کم بیشترین حساسیت نسبت به اشعه وجود دارد .

·    توزیع دوز ( Dose distribution )

عوارض ناشی از اشعه به وسیله دوز تابیده شده متفاوت به قسمت های متفاوت بدن به صورت آشکاری متفاوت است . برای مثال : دوزهای بالا به مغز استخوان که محافظت شده است ، همچنین به بافتهای داخلی یا خارجی محافظت شده و یا در فاصله دور نسبت به منبع واقع شده نیز آسیب می رساند .

v    سندرم حاد اشعه

در معرض قرار گرفتن فرد با دوز زیاد اشعه ، بالای  GY 1 یا rad 1000 ، در یک تماس یا در یکی دو روز ، باعث می شود مجموعه ای از نشانه ها و علایم آشکار و وخیم پیشرونده ناشی از پرتو در بدن وی ایجاد شود ( syndrome radiation ) . این عوارض در بازماندگان بمب اتمی ژاپن ، ربانیان حوادث راکتورهای اتمی و بیمارانی که در رادیولوژی به صورت تصادفی در معرض اشعه زیاد قرار گرفته اند مشاهده شده است .

اولین علایم عوارض اشعه حدود یک تا شش ساعت بعد از مواجهه تمام بدن با میزان قابل ملاحضه و بالای دوز پرتو بروز می کند . نشانه های زیر در بعضی مردم هنگام مواجهه با دوز میانگین نیز رخ می دهد . ( بی اشتهایی در دوز 0.2Gy  ، تهوع در دوز Gy0.75 ، استفراغ در دوز Gy 1 ، و اسهال در دوز Gy1 ) .

درد های نحیه شکم و معده نیز از نشانه های تقریبا متغیر مواجهه است و بناراین اهمیت چندانی ندارد . این علایم در صورتی که فرد با دوز مرگ آور مواجهه نیابد در عرض چند ساعت یا چند روز برطرف شده و فروکش می کند . معمولا این دوز ها یک دوره نهفتگی ( کمون ) را نیز در  پی دارند . نشانه دیگر مواجهه با دوزهای زیاد ایجاد اریتم پوستی است که می تواند در عرض چند دقیقه تا چند ساعت بعد از یک مواجهه با دوز بالا ظاهر شود . پاسخ پوستی به پرتوهای یونیزان ، پیچیده می باشد و نسبت به قسمت بندی دوز ، میزان دوز ، LET پرتو ، میزان نفوذ پرتو در بدن ، ناحیه آناتومی و قسمتی از بدن که تحت تاثیر پرتو قرار می گیرد و وجود دیگر محرک ها و التهاب آور ها متغیر است . یک راه تشخیص سریع که از اهمیت زیادی برخوردار است شمارش تعداد لنفوسیت های محیطی است . اگر تعداد لنفوسیت ها در عرض 48 ساعت پس از مواجهه 1000 عدد بر میلیمتر مکعب یا بیشتر باشد احتمال زنده ماندن بسیار خوب است و اگر تعداد آنها از این عدد کمتر باشد بر دوز وخیم و کشنده ( serious dose ) دلالت دارد . همچنین اگر تعداد لنفوسیت ها در 48 ساعت بعد از مواجهه کمتر از 500 لنفوسیت در میلی متر مکعب باشد بر پروگنوز ( پیش آگهی ) ضعیف دلالت دارد. در طول اولین روزهای بعد از مواجهه ، یک متغیر گلبول سفید بر خلاف lymphopenia رخ می دهد . کاهش مختصر در تعداد اسپرم ها بعد از مواجهه با mGy 80 پرتو و بیشتر از آن ممکن است اتفاق بیفتد ، اما به عنوان مدرک و دلیلی برای در دو ماه اول بعد از پرتو گیری استفاده نمی شود . در یک مورد بعد از پرتو گیری در آزمایشها از حدود Gy1.75 ، تعداد اسپرم ها در دو ماه اول نزدیک به نرمال بود اما یک aspermia موقتی در شش ماه بوجود آمد .

این آزمایش ممکن است به تشخیص مقادیر پرتوی جنسی ( gonada dose ) کمک کند اما این به تشخیص میزان پرتو مشابه نیست . آنالیز سیتوژنیک (  cytogenic )  لنفوسیت های محیطی تست آزمایشگاهی بسیار حساسی برای آشکار شدن یک پاسخ بیولوژیکی کلینیکی برای پرتو های یونیزان است . ناهنجری و نقص در کروموزوم ها بعد از مواجهه پرتو به صورت جهش های وارونگی ، جابجایی ، حذف ، دو مرکزی و حلقه ای شدن  دیده می شود . تعداد کروموزوم های دو مرکزی و حلقه ای در براورد مقدار پرتو ، مفید و کاربردی است . این روش در قسمت بعدی در مدیریت پزشکی موارد پرتو ها مورد بحث و گفتگو است . وقتی دوز زیاد تر Gy3 باشد به وسیله فولیکول های مو جذب می شود و ریزش مو را در پی دارد . این نشانه به صورت تقریبا ناگهانی در حدود هفده روز پس از مواجهه نمایان می شود . دوره نهفتگی بعد از نشانه های بیماری بعد از حدود سه هفته به میزان دوز بستگی دارد . دوره نهفتگی کوتاه مدت با دوز های بالاتر ایجاد می گردد . بعد از دوره نهفتگی عوارض خاص زیان های پرتو شروع به آشکار شدن می کند : بی اشتهایی ، خستگی مفرط ، کسالت ، تب ، epilation ، بیماری های عفونی ، خون ریزی ها و عوارض ناشی از خون ریزی .

در این مرحله علایم سرکوب مغز استخوان ، تصویر کلینیکی غالب را تشکیل می دهد . افزایش ناموفق (  abortive rice ) یا تغییرات موقتی کم تعداد لنفوسیت ها در حدود 8 – 20 روز بعد از مواجهه وجود دارد . فقدان این افزایش ناموفق بر پروگنوز ( پیش آگهی ) ضعیف دلالت دارد . از این گذشته سلول های سفید خون کم می شود تا اینکه 25- 45 روز بعد از مواجهه به حداقل تعداد خود می رسد . همچنین تعداد پلاکت ها 25 – 35 روز بعد از مواجهه کاهش می یابد . مواجهه کشنده با پرتو می تواند برنامه های زمانی ذکر شده را کوتاه تر نماید . سلول قرمز خون فقط کاهش آهسته ای را در سلول های با اندازه بزرگ تر در طول دوره عوارض بعد از مواجهه از خود نشان می دهند . خون ریزی فاکتور قابل ملاحظه ای است که می تواند در مجموعه سلول های قرمز خون کاهش جدی را در پی داشته باشد . به عبارتی عوارض پرتو ها بر مجموعه سلول های قرمز خون به اندازه جدیت ( اهمیت ) لکوسیت ها و پلاکت ها نیست . پس از رفع عوارض ایجاد شده در مغز استخوان که باعث کاهش زیادی در تعداد عنصر های خون شده اند ، عنصر های خون شروع به بهبود و افزایش ( بازگشت ) می کنند . لکوسیت ها و پلاکت ها در حدود شش ماه یا کمتر ( پس از رفع عارضه سرکوب مغز استخوان ) کامل شده و کاملا بهبود می یابد . بهبودی لنفوست ها آهسته تر وده و ممکن است در سطوح کمتر از حد نرمال تا چند سال باقی بماند . نشانه های بالینی به تدریج از بین رفته ولی خستگی های مفرط برای ماه های زیادی ادامه می یابد .

عقیمی و نازایی موقتی در بیشتر از یک یا دو سال ممکن است نمایان گردد . اگرچه بهبود عوارض حاد ممکن است در دوره های طولانی تری انجام شود اما می تواند عوارض مواجهه بعدی را تشدید کند . عارضه های ذکر شده برای مواجهه تمام بدن با مقدار متوسط پرتو گاما یا ایکس در محدوده Gy 2 – 5  است .

در این محدوده عوارض هماتولوژیک تهدید های اصلی برای سلامت بیماران اس . در دوز حدود Gy 7 ، زخم های دستگاه گوارش و کاهش مایعات در روز های اول تا حدود دو هفته بعد از مواجهه رخ دهد . مرگ ناشی از عارضه ی عوارض گوارشی (  gastrointestinal complication ) نیز در این مرحله رخ می دهد . در مواجهه دوزهای بسیار زیاد حدود Gy20 با تمام بدن عوارض گوارشی در عرض چند ساعت ایجاد می شود و فرد به شوک کاهش فشار خون دچار خواهد شد .

کاهش زیاد حجم مایعات باعث کاهش فشار خون شده و در عرض چند روز مرگ را در پی خواهد داشت . سوختگی شدید دوز در دوز های بالاتر مشابه همین دوز می باشد .

سوختگی های پوستی ناشی از پرتو ها :

سوختگی های موضعی در اثر تابش دوز زیاد اشعه به قسمتی از بدن اتفاق می افتد . پیشرفت علایم سوختگی ناشی از پرتو خیلی آهسته تر از سوختگی دمایی رخ می دهد. طبقه بندی بالینی ناشی از پرتو های حاد شامل اریتم ( در درجه اول ) ، سوختگی اپیدرم ( درجه دوم ) ، و سوختگی تمام ضخامت پوست ( درجه سوم ) است .

v    مواجهه داخلی با نوکلوئوتید ها

هر مادّه رادیو اکتیو که وارد بدن شود ( از راه ریه ، دستگاه گوارش ، یا زخم ) به عنوان منبع داخلی شناخته می شود . یک منبع درونی رادیو اکتیو به پرتو زایی خود ادامه می دهد تا زمانی که از راه های طبیعی مثل ادرار و مدفوع دفع شود و یا بی اثر و خنثی گردد . جذب این مواد در بدن به فاکتور های متفاوتی بستگی دارد . در دستگاه تنفسی اندازه ذره و خواص شیمیایی آن خیلی اهمیت دارد .  مقدار خطری که از تشعشع داخلی ایجاد می شود خیلی به نوع اشعه که توسط رادیو نوکلوئوتید بوجود می آید و خصوصیات آن بستگی دارد . اشعه آلفا به علت یون سازی زیادی که در ادامه مسیر خود دارد از اهمیت خاصی برخوردار است . اصلی ترین خطر ناشی از تشعشع ایجاد سرطان در قسمت های مختلف بدن است . این عارضه در مدت زیادی پس از مواجهه به وجود می آید . ایجاد سرطان در شخص به میزان دوز اشعه و حساسیت قسمت های تحت تاثیر بستگی دارد .

v          اثرات دراز مدت پرتو های یونیزان ( long term effect of radiation  )

برخی عوارض ناشی از اشعه یونیزان ، تاثیرات دراز مدت است . رادیودرماتیت ، کاتارت و عقیمی مثال هایی از این نوع عارضه هستند . عارضه های دیگر که با افزایش دوز ایجاد می شود عبارتند از : سرطان و اختلالات ژنتیکی .

1– رادیو درماتیت مزمن

عوارض رادیو درماتیت مزمن به صورت خشکی پوست ، کچلی ، قرمزی و آتروفی به همراه منطقه بسیار تلانژکتازی است . قسمت های مبتلا به تروما مقاومت چندانی نداشته و به آسانی دچار آسیب می شود . بعد از بهبود در بخش های مبتلا از بین رفتن رنگ طبیعی پوست دیده می شود .  S.CC شایعترین سرطان پوستی ناشی از اشعه است اما سرطان B.C.C نیز دیده می شود . حتی اگر صدمه به پوست وجود نداشته باشد ، بروز سرطان پوستی ناشی ا ز از اشعه به تنهایی نیز افزایش می یابد ؛ یعنی اشعه یونیزان به هر صورت باعث افزایش سرطان پوست می شود حتی اگر سبب رادیودرماتیت و یا آسیب مستقیم به پوست نشده باشد . با این وجود پوشت جزء اعضای حساس نسبت به اشعه یونیزان نیست و تابیدن بیش از Gy10 اشعه به پوست ، برای ایجاد عوارض پوستی لازم است .

2-  کاتاراکت

عدسی چشم از قسمت های حساس بدن نسبت به اشعه است . میزان بروز کاتاراکت همچنین شدت وسعت آن به دوز اشعه بستگی دارد . دوره نهفتگی بین تابش اشعه و بروز کاتاراکت کمتر از یک سال تا 35 سال گزارش شده است و میزان متوسط آن دو تا سه سال است . افزایش میزان دوز سبب کوتاه تر شدن دوره نهفتگی می شود . کاتاراکت ناشی از اشعه از قسمت خلفی عدسی به شکل یک پلاکت ساب کپسولر شروع می شود و کدورت به سمت هسته مرکزی عدسی پیشرفت می کند . این کاتاراکت در مراحل اولیه به راحتی از کاتاراکت ناشی از پیری قابل تشخیص است ولی از کاتاراکت دیگر عوامل آسیب رساننده مثل امواج مادون قرمز ، شوک الکتریکی ، ولتاژ بالا ، اشعه رادار و کاتاراگت ناشی از دارو ها و سموم ( که اینها نیز معمولا به شکل ساب کپسولر خلفی اند ) قابل تشخیص نیست .

3 – عقیمی

عقیمی یک عارضه دیر رس  شناخته شده در تابش به اندام های تناسلی است . البته عقیمی به عنوان یک عارضه جدی ناشی از اشعه تصادفی با اشعه یونیزان مطرح نیست . همچنین پس از تابش دوز های زیاد به تمام بدن ، یک دوره موقت عقیمی گزارش شده است

4 – اثرات تشعشع در دوران جنینی

جنین نسبت به دریافت اشعه بسیار حساس است . در دوره جایگیری تخمک بارور شده و پیش از آن تابش اشعه یونیزان باعث مرگ جنین خواهد شد . تشعشع در مرحله ارگانوژنز سبب بروز انواع مختلف اختلالات ساختاری در جنین خواهد شد . نوع عارضه ای که ایجاد می شود بستگی به زمان مواجهه دارد . بعد از هفته ششم ، حساسیت جنین به اشعه کاهش پیدا می کند و ممکن است تنها تکامل مغز و اندام های تناسلی در اثر مواجهه آسیب پیدا کند .

5 – ایجاد سرطان

مهمترین عارضه دراز مدت و دیررس اشعه یونیزان ایجاد سرطان است . سرطان به وجود آمده بوسیله اشعه از سرطان هایی که به طور معمول به وجود می آیند غیر قابل تشخیص است . با انجام مطالعات اپیدمیولوژیک ثابت شده است افرادی که در معرض اشعه قرار گرفته اند بیشتر از افراد معمولی دچار سرطان می شوند . مرحله نهفتگی بین مواجهه اشعه با اشعه و ایجاد سرطان حدود ده سال یا بیشتر طول می کشد . سن فرد مواجهه دیده نیز عامل مهمی برای تغییر در این مدت است . در سن کودکی احتمال ایجاد سرطان تیروئید بیشتر است . در زن هایی که کمتر از بیست سال سن دارند احتمال بروز سرطان سینه بیشتر اشت . به نظر می رسد هفتاد تا هشتاد درصد از مرگ های به خاطر سرطان تحت تاثیر وضعیت زندگی و عوامل محیطی باشد . سیگار کشیدن ، مصرف الکل و چگونگی تغذیه از جمله این عوامل مهم هستند .

تشعشع ، آلودگی های شیمیایی ، درمان های پزشکی و عفونت ها عوامل مهمی هستند که در درجه دوم اهمیت قرار دارند . در بررسی یکی از عوامل به عنوان عامل ایجاد سرطان ، اثرات عوامل دیگر نیز باید در نظر گرفته شود .

6 – کوتاهی عمر

در مطالعات انجام شده دیده شده که طول عمر در اثر تابش اشعه کوتاه می شود و پدیده پیری زود رس ایجاد می گردد . البته بعضی از این کوتاهی عمر می تواند به علت ایجاد سرطان در افراد اشعه دیده باشد .

7 – تاثیرات ژنتیک

اشعه یونیزان می تواند سبب بروز تغییرات ژنی و ایجاد صدمات کروموزومی گردد . اگر این تغییر ژنی در یک سلول جنسی باشد ، این صدمه به شکل یک اختلال وراثتی به نسل بعد منتقل خواهد شد . بیشتر اطلاعات راجع به تاثیرات ژنتیک از مطالعه بر روی حیوانات و به خصوص موش به دست آمده و اطلاعات بالا در مورد انسان بسیار ناچیز است . بیشترین اطلاعات ژنتیک در مورد اشعه یونیزان ، از مطالعه 38000 کودکی به دست آمده است که حداقل یکی از والدین در بمباران هیروشیما و ناکازاکی در معرض تشعشع قرار گرفته اند . مطالعه این افراد رابطه آماری معنی داری را نشان نمی دهد . به نظر می رسد برای دو برابر شدن اختلالات ژنتیک در انسان تابش حدود یک Sv اشعه لازم باشد . در حالی که اختلالات ژنتیک بین 20000 تا 30000 میلیون کودک زنده را تشکیل می دهد ، اشعه یونیزان کمتر از 50 مورد به این تعداد اضافه خواهد کرد . در مجموع به نظر می رسد شیوع اختلالات ژنتیک در افراد عادی در معرض اشعه بالا است . به همین دلیل تماس شغلی با اشعه تاثیر چندانی بر روی افزایش موارد اختلالات ژنتیک نمی تواند داشته باشد .

رابطه های دوز پاسخ مواجهه حاد تمام بدن با پرتوی x یا گاما

 

Whole – body dose

یافته های آزمایشگاهی و کلینیکی

0.05 – 0.25

مطالعات خونی متداول نرمال است . اختلال کروموزومی قابل تشخیص است

 

0.25 – 0.75

کاهش کم گلبول های سفسد و پلاکت ها ابل تشخیص است . مخصوصا اگر تعداد پایه مشخص باشد

0.75 – 7.25

کوچکترین دوز حاد که نشانه های پرودرمال ( بی اشتهایی ، تهوع ، استفراغ ، خستگی مفرط ) تقریبا در 10% تا 20 % افراد ایجاد می کند . کاهش گلبول های سفید در بیشتر افراد بروز می کند .

1.25 – 2

روند علایم با ناتوانی و از کار افتادگی در شخص به شدت در معرض قرار گرفته دیده می شود کاهش 50 % لنفوسیت خون در حدود 48 ساعت پس از مواجهه بروز می کند .

2.4 – 3.40

دوز خطرناک . در بیشتر افراد از کار افتادگی رخ می دهد و50% افراد درمان نشده می میرند .

5<

تشدید حالت سندرم پرتو گیری حاد ، به همراه زخم ها و ورم های معده در حدود دو هفته بروز می کند . مرگ در بیشتر افراد مواجهه شده رخ می دهد .

 

 

 

روشهاي كنترل پرتوهاي يونساز :

شوراي حفاظت در برابر پرتوها (ICRP) محدود كردن پرتوگيري را بر سه اصل استوار نموده است:

1-  هر آزمايش و عمل استفاده از پرتوهاي يونساز در صورتي انجام پذيرد كه نفع حاصل از آن مسلم و آشكار باشد.

2-  مقدار مجاز در هر مورد براساس حداقل پرتوگيري ممكن كه منطقا قابل قبول و مانع اجراي طرح نگردد، تعيين شود.

3-  مقدار معادل براي هر فرد از حداكثر مقدار مجاز تجاوز نكند. (در این بخش با استفاده از شیوه های متفاوتی نظیر کم کردن زمان مواجه فرد با پرتو ، افزایش فاصله بین فرد و منبع تولید اشعه ، استفاده از حفاظ مناسب با توجه به نوع و قدرت اشعه – در لباس فرد مورد مواجهه یا مکانی بین فرد و منبع پرتو – میزان مواجهه را کاهش می دهیم. مثلا استفاده از لایه ای آلومینیوم یا پلاستیک در جلوگیری از پرتو بتا یا استفاده از سرب یا سیمان به عنوان حفاظ در مقابل اشعه ایکس یا گاما )

 

 

Posted: Wed 18 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: فيزيكي


نور و روشنایی در محیط کار

 

روشنایی

چشم همانقدر که عضو خارق‌العاده و شگفت‌انگیز است بهمان اندازه نیز ظریف و بی‌پناه و آسیب‌پذیر می باشد بنابراین در هنگام کار یا هر جای دیگری باید از آن محافظت نمود.
ناراحتی‌های چشمی اکثراً‌ در ساعات کار اتفاق افتاده و ناشی از علل گوناگون می‌باشد. این صدمات ممکن است ناشی از ازدیاد نور، کمبود نور، پرتاب ذرات، تاثیر مواد سمی، اشعه ایکس یا سایر تشعشعات یونیزان و حرارت باشد.

نور یکی از عوامل مهم فیزیکی است که وجود آن در تمام محیط‌های زندگی و کار اهمیت ویژه‌ای دارد.

نور از نقطه نظر فیزیکی به عنوان قسمتی از یک طیف الکترومغنا طیسی تلقی می شود که بین طول موج های 380 تا 780 نانومتر قرار دارد .

تامین روشنایی مناسب برای کار، مطالعه، تفریح و ... یکی از اصول اولیه مدیریت تامین سلامت است. این موضوع در مقوله بهداشت حرفه‌ای یکی از مباحث مرتبط با علم ارگونومی است. بعضی از کارها به علت دقت خاصی که در انجام‌ آنها لازم است احتیاج به نور بیشتری دارند. وضع تابش ‌نور در محیط کار، نوع منبع نورانی و فاصله‌ای که نور از سطح کار لازم است داشته باشد تابع قوانین مخصوصی است. مقدار نوری که در محیط‌های کاری مختلف لازم است تامین شود تا به سلامت چشم‌ها و نیز دقت انجام کار صدمه نزند، بسته به نوع فعالیت و محیط متفاوت بوده و تابع جداول استاندارد است.
بدین ‌ترتیب داشتن مقدار نور لازم برای هر کاری و اندازه‌گیری آن به منظور پیشگیری از آسیب‌های بینایی و انجام کار درست، از شرایط اساسی مدیریت ایمنی محیط کار می‌باشد.
تامین نور کافی و مناسب در محیط اعم از محیط‌های کاری و زندگی موجب می‌شود که:
۱)میل و رغبت به کار افزایش یابد.
۲) دقت عمل در کار بیشتر شود.
۳) راندمان و نتیجه کار افزوده گردد.
۴) سلامت چشم و قدرت بینایی افراد محفوظ مانده و خستگی اعصاب کمتر شود.
5)از میزان حوادث حین کار کاسته گردد.

در محیط‌هایی که نور مناسب و کافی وجود نداشته باشد به خصوص در مورد کارهای ظریف و دقیق و مطالعه باعث اختلال در بینایی خواهد شد.

مهم‌ترین عارضه ناشی از ازدیاد نورخیریگی است. این حالت در اثر برخورد مستقیم نور به چشم و یا انعکاس شعاع تابش نور از سطوح شفاف به چشم به وجود می‌آید.همچنین اگر نور در محیط کار کم باشد عوارضی چون فشار در چشم، سردرد، سرگیجه، خستگی و بی‌میلی نسبت به کار ایجاد خواهد شد.

لذا برای جلوگیری از این عوارض، برای تامین روشنایی مناسب و حفظ سلامت بینایی نکات زیر حائز اهمیت است:
۱) ارزیابی میزان روشنایی موجود محیط
۲) تامین میزان روشنایی مناسب با توجه به شرایط محیطی، نوع فعالیت، نوع منبع روشنایی

 ۳) آرایش لامپ‌ها
۴) سرویس‌ و نگهداری سیستم روشنایی
۵) انجام معاینات چشم حداقل سالی یک بار

نظارت بر تامین ، حفظ و ارتقاء روشنایی مطلوب به همراه تامین پارامترهای کیفی برای اهداف ایمنی ، سلامت و رفاه اجتماعی مستلزم اندازه گیری و ارزشیابی روشنایی در معابر ،محوطه ها و داخل اماکن مسکونی ،عمومی و صنعتی است . بررسیهای انجام شده توسط دفتر سلامت محیط وکار و وزارت بهداشت بر روی کارگاههای دارای 10 نفر کارگر وبالاتر نشان داد که 18 % کارگاهها فاقد روشنایی مطلوب بوده که در آنها 16% کارگران در معرض روشنایی نامطلوب مشغول به کار هستند..
نظر به اینکه اندازه گیری و ارزشیابی روشنایی در محیط های مختلف نیازمند روش مناسب می باشد، شناخت کامل در مورد اصول و روشهای اندازه گیری ، خصوصیات محیط ،استانداردها ،نیازهای استفاده کنندگان و جنبه های کیفی تامین روشنایی دارای اهمیت است .

برای روشنایی کارگاهها از دو منبع نور طبیعی (نور خورشید) و نور مصنوعی (الکتریکی) می‌توان استفاده نمود.

روشنایی طبیعی:
نور آفتاب سالم‌ترین و ارزان‌ترین وسیله روشنایی و یکی از منابع مهم تامین انرژی نورانی می‌باشد.
به منظور استفاده بهتر و صحیح‌تر از روشنایی روز بایستی به نکات زیر توجه نمود:
ـ در صورتی که کارگاه یا محل کار بزرگ باشد و پنجره‌های آن برای رساندن نور به همه قسمتها کافی نباشد باید در قسمتهایی از سقف از پوشش شیشه‌ای استفاده شود.

ـ سقف و قسمت بالایی دیوارها معمولاً به منظور افزایش راندمان روشنایی وارده از پنجره‌ها به رنگ روشن و قسمت پایین دیوارها برای ایجاد شرایط آسایش به رنگ تیره رنگ آمیزی شوند.
ـ برای استفاده بیشتر از نور آفتاب باید سقف کارگاه و دیگر سطوح منعکس کننده نور به رنگ روشن بوده تا نور را بهتر منعکس کند.
ـ برای اینکه نور کافی به محل کار برسد بایستی با توجه به نوع کار، تابش نور و آفتابی بودن محل مجموع سطوح پنجره‌ها و یا سقف شیشه‌ای کارگاه متناسب با مساحت کف کارگاه باشد.

روشنایی مصنوعی:

در طرح روشنایی مصنوعی برای محیط کار این نکات باید مورد توجه قرار گیرد:
ـ نور حاصله از منابع روشنایی باید تا حدامکان به روشنایی روز نزدیک باشد.
ـ مقدار نور حاصله از منابع روشنایی باید ثابت و به اندازه کافی بوده و بر کلیه سطوح محیط کار به طور یکنواخت توزیع شود تا از بوجود آمدن سایه و زوایای تاریک جلوگیری شود.
ـ تعمیر و سرویس به موقع منابع روشنایی
منابع روشنایی مصنوعی به شرح زیر است:

1- لامپ هاي ملتهب

2- لامپ هاي تخليه در گاز

3- لامپ هاي فلورسنت

فاکتورهای موثر در انتخاب منابع نورانی به شرح زیر می باشد:

 شار نوری لامپ

 بهره نوری منبع

 عمر لامپ

 درخشندگی لامپ

 رنگ نور

 درجه حفاظت لامپ

 هزینه و ...

مهمترین نکاتی که باید قبل از اقدام به اندازه گیری و ارزیابی روشنایی در نظر گرفته شود:
الف) تعیین هدف اندازه گیری
ب) گرد آوری اطلاعات مورد نیاز از محل و نیاز های استفاده کنندگان
ج) زمان اندازه گیری
د) تعیین روش اندازه گیری
ه) شناخت و توجه به استانداردهای روشنایی عمومی و موضعی

هدف اندازه گیری
قبل از اقدام به اندازه گیری هدف از اندازه گیری باید مشخص باشد . برای دستیابی به هر هدف ،روش ،دستگاه و نحوه ارزیابی متفاوت می باشد . اندازه گیری شدت روشنایی می تواند به منظور های زیر باشد: 
* اندازه گیری محیطی : تعیین شدت روشنایی و متوسط آن و درخشندگی
* اندازه گیری موضعی: تعیین شدت روشنایی و درخشندگی در موضع مشخص
* اندازه گیری به منظور ارزیابی فنی  و ممیزی

 گرد آوری اطلاعات مورد نیاز
اولین مرحله از فرایند اندازه گیری و ارزیابی روشنایی ، گرد آوری اطلاعات مورد نیاز در محیط مورد سنجش و نیاز های استفاده کنندگان می باشد . در این مرحله ابتدا نقشه ساده ای از محیط مورد نظر که دارای مقیاس و مشخصات مهم مرتبط با تامین روشنایی باشد تهیه می  گردد. سپس محلهای تردد افراد ، مدت زمان کار آنها و اطلاعات مربوط به میزان دقت کار، لیست شود .
زمان اندازه گیری
يكي از معيار هاي مهم در تاييد اعتبار نتايج اندازه گيري روشنايي زمان آن است . تاثير تابش نور روز در ساعات مختلف بر كميت روشنايي داخل اماكن انكار ناپذير است . لذا مي توان اثبات نمود كه شدت روشنايي داخل بنا در ساعات مختلف روز اگر چه وابسته به تابش منابع مصنوعي نور است  اما كميت تابش نور خورشيد به داخل مكان مورد نظر نيز اثر افزايشي دارد . پيش از طلوع آفتاب و هنگام غروب آن و همچنين روزهاي ابري اثر تابشي خورشيد در داخل بناها حد اقل است . ساعات مياني روزهاي آفتابي   تابش نور خورشيد در داخل اماكن باعمق فضاي محدود استفاده از روشنايي مصنوعي را منتفي مي كند . در اماكن مسقف بزرگ مانند كارگاهها و سالنهاي عمومي تغييرات اثر تابشي نور طبيعي به دليل عمق فضا كمتر است . در ساعات تاريكي شب كه تابش طبيعي تقريبا به صفر مي رسد سيستم روشنايي مصنوعي بايد كارآيي كافي در تامين شدت روشنايي مورد نيازرا داشته باشد.

وسایل اندازه گیری
اندازه گیری شدت روشنایی با دستگاه لوکس متر یا نور سنج انجام می شود . لوكس متر وسیله اندازه گیری « شدت روشنایی» با واحد LUXمی باشد ، دستگاه مورد نظر «شدت نور» بر سطح سنسور را حس نموده و با توجه به ضرایب تبدیل اختصاص داده شده به دستگاه دیجیتالی، شدت روشنایی محلی كه سنسور در آن واقع است را نشان می دهد . اجزاء نور سنج  عبارتند از:
 *دریافت کننده
*پردازشگر
* نمایشگر

شکل زیر یک لوکسمتر را نشان می دهد.

 

فتوسل(سنسور حساس به نور)

 

نمایشگر


روش کار با نور سنج
برای اندازه گیری شدت روشنایی روی یک سطح باید بدون تغییر در شرایط محیط و ایجاد سایه یا نیم سایه مزاحم ، فتوسل دستگاه را روی سطح مورد نظر قرار داده و شدت روشنایی قرائت شود . تغییر زاویه قرارگیری فتوسل باعث خطا در اندازه گیری می شود . در اندازه گیری محیطی باید فتوسل در ارتفاع مورد نظر بطور افقی قرار گیرد و شدت روشنایی قرائت گردد.

روش هاي اندازه گيري روشنايي :

  1- ایستگاه بندی محيط كار

  2- با استفاده از نوع چيدمان لامپ

 ایستگاه بندی كارگاه :ابتدا محل هاي اندازه گيري از طريق تقسيم سطح كارگاه به مربع هاي با ابعاد مشخص شده و مقدار روشنايي در وسط هر مربع بوسيله فتومتر مشخص مي شود . وسايل اندازه گيري بايد در ارتفاع 75 سانتي متري از كف قرار گيرد.

با استفاده از نوع چیدمان لامپ:که انواع چیدمان به شرح زیر است:

لامپ هاي متصل و ممتد       

لامپ هاي فضايي قرينه در دو يا چند رديف

لامپ منفرد                    

لامپ های جدا از هم در یک ردیف
دستيابي به نتايج روشن و ارزيابي معتبر در اندازه گيري روشنايي ضروري است كه ،به دور از افراط و تفريط با استفاده از راهكارهاي مدون شده و علمي انجام شود .

انواع زير براي اندازه گيري روشنايي پيشنهاد شده است :
الف ) اندازه گيري روشنايي عمومي
در اين روش با انتخاب ايستگاههاي معين  شدت روشنايي عمومي محل در ارتفاع معيني كه متناسب با نياز استفاده كنندگان باشد  در سطح افق اندازه گيري مي شود . در اين تكنيك براي بازرسي فني يا بازرسي ايمني و بهداشتي ايستگاه بندي و اندازه گيري به دو روش عملياتي زير امكان پذير است :
-1روش شبكه اي
-2روش الگويي

ب) روشنايي موضعي
براي اندازه گيري شدت روشنايي موضعي بايد ضمن حفظ وضعيت عادي در موضع مورد سنجش ،فتوسل دستگاه در موضع مورد نظر قرار داده شود و شدت روشنايي قرائت گردد . نكات و ملاحظات مهم در اين روش اندازه گيري موارد زير است :
 -با توجه به هدف اندازه گيري موضع مورد نظر تعيين گردد .
 -براي اندازه گيري موضعي دستگاههايي كه فتوسل روي آنها نصب است مناسب نيست . زيرا به طور ناخود آگاه هنگام قرائت آن امكان ايجاد سايه روي موضع توسط آزمايشگر وجود دارد .
- دقت شود كه با تغيير آزمايشگاه فتوسل ميزان شدت روشنايي دريافتي توسط دستگاه تغيير مي كند لذا بايد فتوسل در وضعيت مناسب قرار گيرد.

- براي اندازه گيري شدت روشنايي در سطح افقي و قائم فتوسل بايد در همان وضعيت قرار گيرد.
-براي اندازه گيري شدت روشنايي در موضع كار دقت شود كه سايه  يا نيم سايه بدن يا دست آزمايشگر روي موضع نيافتد و كارگر نيز تغيير وضعيت ندهد . در اين حالت فتوسل دستگاه نور سنج بايد در محدوده ديد كارگر با همان زاويه معمول قرار داده مقدار شدت روشنايي قرائت گردد.

Posted: Tue 17 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]


معرفی سایت های ایمنی و بهداشت صنعتی

معرفی سایت های ایمنی و بهداشت صنعتی

 

فهرست مطالب سایت NIOSH

http://www.cdc.gov/niosh/topics/

NIOSH POCKET GUID

http://www.cdc.gov/niosh/npg/

 

کارت بین المللی ایمنی مواد

http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/dtasht/index.htm

 

حد تماس شغلی REL

http://www.cdc.gov/niosh/pel88/npelname.html

 

مقداری که برای سلامتی خطر آنی دارد

http://www.cdc.gov/niosh/idlh/intridl4.html

 

قواعد بهداشت شغلی برای مواد شیمیایی

http://www.cdc.gov/niosh/81-123.html

List of Active internal NIOSH research projects related to aerosols

نمونه برداری

http://www.cdc.gov/niosh/nmam/

 

روشهای بیولوژیک اندازه گیری مواد شیمیایی

Specific Medical Tests Published in the Literature for OSHA Regulated Substances (MEDTEST)

http://www.cdc.gov/niosh/nmed/nmedname.html

 

Posted: Tue 17 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]


خستگی واسترس شغلی

      بسيار حيرت آور و هشدار دهنده است كه بدانيم چگونه خستگي باعث كاهش بهره وري در مشاغل مهم مي شود . امروزه ممكن است خستگي در محيط كار براي هركس اتفاق بيفتد از مديران عالي مرتبه گرفته تا كارمندان دون پايه كه اين امر باعث اخلال و عدم بهره وري در مشاغل و حتي زندگي روزمره افراد گرديده است. 

 

مراتب خستگي :

      مراتب خستگي در سه رديف به شرح زير تعريف شده است :

خستگي درجه اول به احساس خستگي و تنبلي و كوفتگي ساده گفته مي شود .

خستگي درجه دوم شامل علامتهاي ناراحتي ورنجش – ايرادگيري – بد بيني و حتي بي اعتنايي و بيزاري  مي شود.

خستگي درجه سوم براي همه بسيار خطرناك است . در اين سطح شخص احساس مي كند كه  اعتماد به نفس و يا علاقه به نيل به موفقيت را از دست داده و بتدريج اين احساس در او بوجود مي آيد كه نمي تواند به كار خود ادامه دهد. در نتيجه همواره شغل و ارتباطات زندگي اين اشخاص در معرض خطر مي باشد.

آيا مي توان از بروز خستگي جلوگيري كرد؟ خوشبختانه راه حلهايي براي كاهش خستگي و حفظ ثبات مشاغل وجود دارد . براي غلبه بر ساده ترين نوع خستگي كافي است شخص مدتي استراحت كند ولي در مورد نوع پيشرفته تر آن نياز به معاينات و معالجات خاص پزشكي
مي باشد.

 

استرس :

      خستگي به استرس مربوط مي باشد. در واقع وجود خستگي در افراد باعث مي شود كه آنها نتوانند بر استرس غلبه كنند. آيا مي توان از استرس دوري كرد؟ دكترHans  selye  يكي از محققين برجسته در اين امر ، استرس را به عنوان عكس العملهاي نامشخصي كه بدن در برابر نيازها از خود نشان مي دهد ، تعريف نموده است .  ظاهراً منظور وي اين است كه استرس پوشش و سپري در بدن انسان است كه معمولاً هنگامي كه در مقابل موقعيت مشخصي در زندگي، كار و يا ارتباط با ديگران از خود  عكس العمل نشان مي دهد بوجود آيد .

 

حقايقي در مورد استرس :

      دانستن حقايق زير در مورد استرس ضروري و مهم است :

1-    بدن انسان طوري ساخته شده است كه مي تواند بر استرس غلبه كند .

2- برخي از مردم  بهتر مي توانند در شرايط تنش زا كار كنند و رشد يابند.

3- استرس بيش از حد و يا متناوب و يا طولاني مخصوصا ًاگر در مورد يك عضو خاص از بدن انسان وارد شود ضرر بيشتري دارد.

4-    دو نوع استرس خوب و استرس بد وجود دارد.

 

عوامل ايجاد استرس :

      بسياري از سازمانهاي روانشناسي علاقه زيادي به مقوله استرس دارند.
دكتر
Yates Jere. E .  مطالعات بسياري بر روي عوامل استرس زا در محيط كار انجام داده است. بر اساس مطالعات وي استرس ارتباط تنگاتنگي با شغل فرد دارد. اين عوامل شغلي مثل احساس كسالت – شرايط نامطلوب فيزيكي كار – زمان كار و اتلاف وقت – كار بيش از اندازه – اطلاعات غير لازم و بيش از حد و مشاغل كاذب مي باشند.

فرهنگ و بينش كارگر در مورد قوانين مربوط به وي در سازمان نيز، يكي ديگر از عوامل استرس است خصوصا ًدر مواردي مثل مغايرت قوانين – ابهام قوانين – مسئوليت در برابر مردم و كشور و مرزهاي جغرافيايي و اقليمي . ابهامات موجود در اين موارد باعث افزايش استرس
مي شود. 

علايق كارگر در مورد پيشرفت و موفقيت در كار نيز باعث افزايش تنش در محيط كار مي گردد. جالب است بدانيم كه همانگونه كه شكست باعث ايجاد استرس مي شود موفقيت نيز يكي از عوامل استرس زا در محيط كار است . كتاب جنجالي مباني پيتر«  peter principles» بيان مي دارد كه مردم تمايل دارند كه سطح لياقت و توانايي خود را افزايش دهند. بعلاوه استرس در نتيجه عدم امنيت شغلي يا وجود تغييراتي كه باعث به خطر افتادن امنيت شغلي مي گردد، حاصل مي شود . ارتباطات محيط كار خصوصاً ارتباطات نادرست بين رؤسا و همتايان و زير دستان يك منشأعمده استرس مي باشد.

     رؤساي غير قابل تحمل – همكاران غير مسئول و رقابت طلب و زير دستان فاقد حس همكاري باعث افزايش استرس مي شوند و اين موارد در روابط بين افراد بسيار معمول است .

    از عوامل استرس زاي ديگر ، مي توان  برنامه هاي نامناسب در سازمانها و شرايطي مثل عدم مشاركت كارگر، تنگ نظري اداري ، فشار بيش از حد به افراد براي فرمانبرداري و عدم حمايت و مسئوليت افراد نسبت به يكديگر را نام برد.

علاوه بر عوامل استرس زاي محيطي ، دكتر yates برخي عوامل استرس زاي فردي را مثل عوارض و ماليات سنگين برمردم خصوصاً مديران و سرپرستان در نظر گرفته است . برخي از اين عوامل استرس زا بحران در ميانسالي است و هنگامي اين حالت رخ مي دهد كه شخص احساس مي كند كه زندگي به حالت ثبات و پايداري رسيده است . همچنين مشكلات خانوادگي توجه شخص را از مسايل شغلي منحرف مي كند و يا مسائل مالي و حتي مواردي مثل ترافيك يا مشكلات اجتماعي مانع تمركز شخص روي كار مي گردد.

 

راههاي غلبه بر مشكلات :

      مطابق تعريف استرس ، چيزي به عنوان موقعيت داراي استرس وجود ندارد بلكه   واكنش و عكس العمل در برابر موقعيت ، استرس مي باشد. به عبارت ديگر استرس در موقعيت وجود ندارد بلكه در افرادي است كه در برابر آن موقعيت واكنش نشان مي دهند.

افراد از جهات گوناگوني مثل چگونگي واكنش در برابر يك موقعيت خاص با يكديگر تفاوت دارند. دويدن بطور روزانه در مسافتي به اندازه پنج كيلومتر براي فردي 25 ساله يك تمرين بدني مطلوب محسوب مي شود . ولي براي فرد هفتاد- هشتاد ساله داراي مشكل قلبي اين مقدار دويدن مي تواند كشنده باشد.

راه غلبه بر استرس اين است كه بدانيد به عنوان يك فرد بايد چگونه عمل كنيد و به توانائيها و محدوديت هاي خود آگاه باشيد. همچنين بايد فردي سالم باشيد و حد سلامتي خود را با معاينات پزشكي منظم دريابيد.

 

چه چيزي استرس مضر را ايجاد مي كند؟(استرس بد)

      علاوه بر استرس شديد ، متناوب و طولاني كه بدن انسان  نمي تواند برآن غلبه كند فرد بايد در مقابل نوعي استرس مضر بنام افسردگي مقاومت نمايد.

يك نشانه افسردگي ، ناتواني پيش بيني موقعيتهاي مختلفي است كه اتفاق مي افتد. زنان خانه داري مشاهده شده اند كه هنگامي كه همسر آنها به خانه نمي آيد يا صورتحساب برق يا تلفن خود را مشاهده مي نمايند دچار هيجان يا آزردگي     مي شوند . در حاليكه كه اگر آنها
مي دانستند كه همسر آنها در يك جلسه كاري بوده يا اگر افزايش ميزان صورتحساب خود را پيش بيني مي كردند هيچگاه احساس ناراحتي و هيجان نمي كردند.

در محل كار راههايي براي شناخت موقعيت هاي پيش بيني نشده وجود دارد . مديران بايد قادر باشند اهداف و توقعات خود را براي زير دستان خود روشن و واضح بيان كنند و كارهاي آنها را به صورت قابل اجرا در آورند و آنها را از تغييرات قريب الوقوعي كه بايستي براي آن آمادگي داشته باشند آگاه سازند كه در اينصورت دچار هيجان و يا نارضايتي نخواهند شد. شكل ديگر افسردگي احساس عجز يا نداشتن هدف در زندگي است . در اغلب اوقات اين امر يك پديده ذهني مي باشد و ممكن است واقعيت نداشته باشد و در برخي حالات شخص براي توجيه خود به اين احساس متوسل مي شود. بر اساس موارد فوق اگر فكر مي كنيد كه شكست خورده ايد پس حتماً همين طور است .

      در بسياري از سازمانهاي موفق ، به كارمندان امكان داده مي شود تا در اصلاح امور محيط كار خود مشاركت داشته باشند و براي دستيابي به اهداف سازمان با آن همكاري كنند. اين موقعيت آرماني معمولاً با شفاف سازي اهداف ، قوانين و توقعات آغاز و با ايجاد محيطي سرشار از اعتماد ، احساس نيرومندي ، مالكيت و تعهد ادامه مي يابد.

 

نشانه هاي استرس :

      علامتهاي زيادي نظير زودرنجي و آمادگي ابتلا به روان پريشي عصبي و غيره براي استرس وجود دارد. معمولترين علامت استرس ، دلتنگي و افسردگي است كه شخص دچار آن مي شود . روانشناسي بنام David viscott  اين پديده را بدين شكل توصيف مي كند كه استرس ملالتي است كه ارتباط فرد را با توالي منطقي حوادث از بين مي برد يعني فرد ارتباط بين توالي منطقي حوادث را تشخيص نمي دهد.

اين نوع افسردگي مي تواند به شدتهاي مختلف مثل عدم فعاليت ، غمگين بودن ، احساس بي ارزش بودن ، فقدان انگيزه براي كار يا فعاليت و عدم تمركز و غيره ظاهر شود. نشانه ديگر استرس ، اضطراب است كه احساس تنش ، دلهره ، ترس و نگراني مي باشد. اضطراب واكنش به خطر پيش بيني شده اي است كه معمولاً تهديدي واقعي تلقي نمي شود ولي ترس عكس العمل معقولانه تري در برابر خطرات ناگهاني مي باشد. هنگامي كه يك كارمند مضطرب است نسبت به كارش احساس پريشاني و گيجي دارد و تمركز خود را از دست مي دهد و گاهي اوقات دچار شك و بدگماني مي شود . اين امر روي كار آيي فرد تأثير دارد و در نتيجه به كل سازمان ضربه مي زند.

نشانه جدي ديگر استرس ، بي خوابي است كه معمولاً با اضطراب و افسردگي همراه است . بهر حال ممكن است فرد فقط دچار بيخوابي شود بدون اينكه علائم ديگر استرس را داشته باشد. بسياري از مردم به علت مشكلاتي كه دارند نمي توانند خوب بخوابند. در اغلب اوقات بيخوابي با كاهش اشتها و ناتوا نا ييهاي ديگر بروز مي كند.

بيماريهاي عضوي مخصوصاً گردن و ناحيه پشت از علائم عمومي استرس مي باشند . خيلي عجيب نيست كه بشنويم كسي كه نگراني دارد گردن درد نيز داشته باشد. اين بدان معني است كه او استرس و به دنبال آن درد عضلاني را تجربه كرده است.

بيماري بر استرس اثر دارد:

      اگر استرس به خوبي درمان يا كنترل نشود مي تواند منجر به بيماريهاي ناشي از استرس گردد. در خيلي از افراد آمادگي ابتلا به برخي از بيماريها وجود دارد و استرس ، بروز علائم آنها را شتاب مي بخشد. البته عوامل ديگري هم روي ابتلاء شخص موثرند مثل : وراثت ، محيط ، رژيم غذايي ، بهداشت ، عادات زندگي ، چاقي ، سيگار كشيدن و غيره . معمولترين اشكال بيماري كه به استرس مربوط مي باشند عبارتند از : حمله قلبي ، فشار خون ، سكته مغزي ، آنژين ، ميگرن ، سردرد ، پشت درد مزمن ، ديابت ، انواع زخم ها، بيقراري ، سرطان ، آلرژي ، آرتروز و ناهنجاريهاي جنسي .

پيشگيري از استرس :

      كارشناسان سراسر جهان چندين راه براي مقابله با استرس پيشنهاد كرده اند. در دهه 1970 در بسياري از كشورها اين  روشها بطور وسيعي مورد استفاده قرار گرفت به اميد اينكه سرانجام سازمانها از محيط هاي كاري فارغ از استرس برخوردار شوند.

تفكر در مورد ماوراءالطبيعه يا مديتيشن فوق طبيعي (TM) يكي از اين كارها در دهه 1970 بود. در آمريكا اين روش اثر فوق العاده اي بر محيط كار به شكل كارمندان راضي تر كه ارتباط بهتري با روسا و همكاران خود براي برقرار مي كردند داشت و اين امر نه تنها عادت و روشهاي كاري آنها را بهبود بخشيد بلكه در زندگي شخصي آنها نيز تحولي ايجاد كرد بنابراين TM نه تنها كارمندان علاقمندتر بلكه اشخاص راضي تري ارائه مي دهد .

عكس العمل استراحت يا ريلكسيشن (relaxation) يكي ديگر از تكنيك هايي بود كه براي غلبه بر استرس در محيط هاي كاري مورد استفاده واقع شد . طبق نظريات دكتر Herbert benson  اين يك روش استراحتي بود كه از TM ناشي مي شد . در هر صورت اين روش نيز مثل TM زياد مورد استقبال قرار نگرفت و موثر بودن آنها نيز ثابت نشد . برخي از برنامه هاي شخصي كم هزينه تر براي كاهش استرس مثل دويدن منظم ، ورزش يا شنا است . برخي از شركتها مرخصي اجباري غير قابل تغيير و تبديل براي كارمندان در نظر مي گيرند و كارمندان ملزم به استفاده از آنها مي باشند، بنابراين مي توانند استراحت و تجديد قوا كنند و با علاقه و كار آيي بيشتر سر كار خود حاضر شوند . برخي از شركتها نيز  كارمندان خود را تشويق مي كنند كه به بيرون از محل كار خود بروند و در فضاهاي خالي اداره به كار باغباني مشغول شوند و از اين سرگرمي براي ايجاد توازن بين كار و ورزش بهره جويند يا بطور داوطلبانه در برنامه هاي ارتباط جمعي روابط عمومي شركت در محيط هاي روستايي همكاري كنند.

در برخي از شركتها و سازمانهاي در حال توسعه ، مدير و كارمندان در فعاليتهاي سازمان يافته غير رسمي شركت  مي جويند تا استرسهاي محيط كار را كاهش دهند، حتي اگر نتوانند آن را بطور كامل از بين ببرند. شركت در تمرينات گروهي كه براي خاتمه دادن به مشاجرات دروني است باعث كاهش استرس در مناسبات متقابل افراد مي گردد. مرور پيوسته كارهاي سازمان و تجزيه و تحليل درباره فرآيند كاري به منظور محدود كردن كارهاي غير ضروري كه باعث كسالت بار شدن بيش از حد كار براي كارمندان مي شود، در بسياري از سازمانها به عنوان بخش مهمي در نظر گرفته شده است . تشويق كارمندان به شركت در تيمهاي چندگانه باعث افزايش قابليت كار گروهي آنها مي شود و به آنان اجازه مي دهد كه شانس بيشتري براي ابراز عقايد خود در مورد مسائل كاري داشته باشند. همه اين كارها باعث كاهش حس ناتواني در كاركنان مي شود چراكه اين حس خود منشأ توليد استرس است .

 

مسئوليت مديريت استرس :

      به علت اينكه سازمانها از وجود محيطهاي عاري از استرس سود و بهره زيادي مي برند كارفرمايان بايد در مورد  پيش گيري از استرس به هر نحو ممكن ابتكار عمل داشته باشند. ابزار و برنامه هاي پيشگيري از استرس بايستي به عنوان سرمايه محسوب شوند و نه هزينه هاي اضافي . هنگامي كه استرس در روابط بين افراد و كارمندان به حداقل مي رسد احتمال موفقيت سازمان افزايش چشمگيري مي يابد.

بعبارت ديگر كارمند بايد مسئول بهينه سازي  خود و اعمالش باشد و بايد هر كاري را براي مقابله با استرس انجام دهد. هر فرد داراي استرس نه تنها به عنوان كارمند يا كارگر بلكه به عنوان يك فرد ممكن است دچار ناتواني در انجام كارهاي خودگردد . مشاغل پر از استرس
مي توانند بر جنبه هاي ديگر زندگي نيز تاثير سوء و نامطلوب داشته باشند . در نتيجه هيچ فردي نبايد اجازه دهد كه استرس وارد زندگيش شود . يك زندگي عاري از استرس و تنش يك زندگي سراسر شادي خواهد بود. 

Posted: Tue 17 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]

آرسنیک

آرسنیک

اطلاعات اولیه

آرسنیک ، عنصر شیمیایی است که در جدول تناوبی با علامت As مشخص است  و دارای عدد اتمی 33 می‌باشد. آرسنیک ، شبه فلز سمی معروفی است که به سه شکل زرد ، سیاه و خاکستری یافت می‌شود. آرسنیک و ترکیبات آن،بعنوان آفت‌کش مورد استفاده قرار می‌گیرند: علف کش ، حشره کش و آلیاﮊهای مختلف.

تاریخچه

آرسنیک ( واﮊه یونانی arsenikon به معنی اریپمنت زرد ) در دوران بسیار کهن شناخته شده است . از این عنصر به کرات برای قتل استفاده شده است.علائم مسمومیت با این عنصر تا قبل از آزمایش مارش تا حدی نا مشخص بود. "آلبرتوس مگنوس" را اولین کسی می دانند که در سال 1250 این عنصر را جدا کرد . "جوان شرودر" در سال 1649 دو روش برای تهیه آرسنیک منتشر کرد.

 

پیدایش

آرسوپیزیت ( سنگ آرسنیک) که میس پیکل Mispickel هم نامیده می‌شود، سولفوری است که بر اثر حرارت ، بیشترِن مقدار آرسنیک از سولفید آهن آن جدا می‌شود. مهمترین ترکیبات آرسنیک عبارت است از: آرسنیک سفید ، سولفید آن ، گرد حشره کش ، آرسنیت کلسیم و آرسنیت سرب.

از گرد حشره کش آرسنیت کلسیم و آرسنیت سرب بعنوان سموم و حشره کشها در کشاورزی استفاده می‌شود.این عنصر گاها" بصورت خالص یافت می‌شود،ولی معمولا" بصورت ترکیب با
نقره ، کبالت ، نیکل ، آهن ، آنتیموان یا سولفور وجود دارد.

خصوصیات قابل توجه

آرسنیک از نظرشیمیایی شبیه فسفر است ، تا حدی که درواکنشهای بیوشیمیایی می‌تواند جایگزین                                            آن شود. لذا سمی می‌باشد. وقتی به آن حرارت داده شود، بصورت اکسید آرسنیک در می‌آید (اکسیده می‌شود) که بوی آن مانند سیر است . آرسنیک و ترکیبات آن همچنین می‌توانند بر اثر حرارت به گاز تبدیل شوند. این عنصر به دو صورت جامد وجود دارد: زرد و خاکستری فلز مانند.

 آرسينک ماده خطرناک جنگي

 

آرسنيک

 ماده اي طبيعي است که به دو صورت معدني و آلي وجود دارد. آرسنيک معدني در آب،خاک وبسترسنگ يافت مي شود وبراي بدن سمي است. آرسنيک وترکيبات آن در صنعت کاربرد زيادي دارد و در ساخت شيشه،چوب،حشره کش،علف کش، اجزاء الکترونيکي و آلياژها استفاده مي کنند. آرسنيک از راه تنفس،غذا، آب،خاک و پوست منتقل مي شود.


سوزاندن مواد حاوي آرسنيک از قبيل چوب آرسنيک را در هوا منتشر مي کند و هم چنين تنباکو و سيگار نيز حاوي مقدار ناچيز آرسنيک هستند.ماهي ها و غذاهاي دريايي  و مکمل هاي کلسيم که ازصدف هاي دريايي ساخته مي شود نيز حاوي مقدار زيادي آرسنيک مي باشند، اما براي بدن سمي نيستند.
در نقاط مختلف دنيا جمعيتي که آب غني از آرسنيک را مي نوشند مخاطرات بهداشتي شديدي مشاهده شده است. آب آشاميدني از نظر آرسنيک تهديد جدي براي بهداشت عمومي است.
آرسنيک در آب آشاميدني وجود دارد، استاندارد هاي آب آشاميدني ميزان آرسنيک را 50 قسمت در بيليون مجاز مي دانند و بهتر است آب آشاميدني بيشتر از اين ميزان را مصرف نکنيد. 

 

عوارض ناشي از آرسنيک
مسموميت مزمن آرسنيک بعد از يک دوره طولاني در معرض آرسنيک ( بين 5 تا 20 روز ) قرار گرفتن از طريق نوشيدن ايجاد مي شود که با مسموميت حاد متفاوت است.
در مسموميت حاد علائم مسموميت بلافاصله ظاهر مي شود که شامل : استفراغ، ، درد دستگاه گوارش و اسهال مي باشد.
در معرض آرسنيک قرارگرفتن به مدت طولاني حتي در مقادير کم (05/0 ميلي گرم در ليتر) باعث افزايش خطر ابتلاء به سرطان پوست، ريه، مجاري ادراري و مثانه و سرطان کليه مي شود. همچنين تغييرات پوستي از قبيل تغيير رنگ پوست ( پيدايش نقاط تيره و روشن در پوست ) و افزايش ضخامت يا برآمدگي زرد رنگ روي پوست ( شاخي شدن پوست ) نيز از عوارض ديگر آن است.آرسنيک داراي اثرات سوء روي سيستم عصبي است که علائم آن لرزش و سردرد است. تنفس آرسنيک خطر ابتلاء به سرطان ريه را افزايش مي دهد.جذب آرسنيک از طريق پوست بسيار کم است. بنابراين شستشو با آب حاوي آرسنيک مخاطرات سلامتي براي انسان ندارد.
اولين تغييراتي که آرسنيک ايجاد مي کند تغيير رنگ پوست و سپس شاخي شدن پوست و پس از آن سرطان است که پديده اي کند است و بيش از ده سال طول مي کشد تا آشکار شود.
علائم و نشانه هاي عوارض ناشي از آرسنيک در بين گروه هاي مختلف مردم و مناطق جغرافيايي متفاوت است. بنابراين نشانه هاي کلي از بيماريهايي که به وسيله آرسنيک ايجاد مي شود، وجود ندارد و اين پيچيدگي ها تشخيص را دشوار مي کند. به هر حال آرسنيک اثرات سوء روي عروق محيطي دارد.
در سال 2000 بررسي هاي انجام شده نشان داده است که 200 تا 270 هزار مرگ و مير در بنگلادش به دليل سرطان ناشي از مصرف آب چاه حاوي آرسنيک رخ داده است. همچنين شيوع قانقاريا در چين را به دليل مصرف آرسنيک مي دانستند ولي چون در نقاط ديگر جهان مشاهده نشد به اين نتيجه رسيدند که ممکن است سوءتغذيه نيز در پيشرفت بيماري موثر بوده است.

پيشگيري و کنترل
مهمترين راه پيشگيري تهيه آب آشاميدني سالم و تصفيه شده است و ديگري کاهش آرسنيک در آب است که دشوار و گران است و در بسياري از مناطق شهري و در بيشتر مناطق روستايي جهان غيرقابل اجراست.

 

 

علائم مسموميت

مسموميت حاد

در مسمميت خوراكي اختلالات گوارشي  1 – 2 ساعت پس از تماس حاصل مي شود.سوزش لب و گلو، اشكال در بلع، درد در شكم، استفراغ، اسهال خوني ،كم ادراري همراه با خون و گرفتگي ماهيچه اي ، احساس خستگي شديد و شوك ايجاد مي شود كه ممكن است سرانجام به مرگ ختم شود .

اثرات مواجهه با آرسنيك مزمن

عوارضي از قبيل تحريك پوست ، رنگي شدن پوست ،گردن و زير بغل ،خارش ،شاخي شدن پوست ادم بخصوص در زير پلك و زانو ها، بوي تند سير از هواي باز دمي و مدفوع ،گلو درد شديد ، تهوع ،استفراغ ،اسهال و يا يبوست ، بزرگ شدن كبد ، انسداد مجاري صفراوي كه به يرقان وسيروز كبدي تبديل مي شود، نارسايي كليئي ، كاهش ادرار ،هماتوري ، ريزش مو ، اختلالات تنفسي از اين علائم مي باشد.

مكانيزم اثر آرسنيك بر روي سيستم قلبي و عروقي و دستگاه گوارش در شكل آورده ده است .

 

 

                                افزايش تراوش         افزايش نفوذ پذيري              اتساع عروق             آرسنيك   

 

                                    كاهش حجم پلاسما

ضايعات قلبي

                                    كاهش فشار خون

      شوك                              

-         خلاصه اي از اثر آرسنك بر روي قلب وعروق

 

                                                                                                پر خوني عروق                 آرسنيك

 


                                                            افزايش تراو ش                  اتساع عروق

 

                       افزايش آب                   افزايش پروتئن در روده

 


                            اسهال خوني  

                                      - خلاصه اي از اثر آرسنيك بر روي روده

 

آثار سمي آرسنيك در ارگان ها

سيستم قلب و عروق

آرسنيك باعث اتساع عروق  و افزايش نفوز پذيري آنها شده و در نتيجه تراوش پلاسما به بافت ها افزايش مي يابد و باعث ادم مي شود از طرف ديگر كاهش حجم پلاسما باعث كاهش فشار خون شده ،شوك و ضايعات قلبي را به همراه دارد.

 

دستگاه گوارش

اتساع عروق و نفوذ پذيري آنها در دستگاه گوارش باعث ايجاد وزيكول يا تاول در جدار معده در روده مي شودپاره شدن تاول ها و افزايش حجم مايع در روده ها باعث حركات شديد روده ها و اسهال بصورت لعاب برنج مي شود و اگر درمان صورت نگيرد بعد از 36 ساعت بعلت دهيدراسيون مسموم فوت خواهد كرد.

ايب در قسمت هاي فوقاني دستگاه گوارش باعث استفراغ خوني شده و همچنين مخاط دهان را ملتهب مي كند.

آرسنيك باعث نكروز سلول هاي كبد شده و نارسايي كبد را به وجود مي آورد . اختلالات كبدي بصورت يرقان و سيرئز كبدي از عواقب مسموميت با اين سم است .

 

كليه

اتساع رگ هاي كليه،نكروز سلول هاي كپسول بومن و لوله هاي ادراري منجر به اوليگوري ، پروتينئوري و هماتوري مي شود.

 

پوست

اين سم ، دست ها و پا ها را كبره بسته و در آنها هيپر كراتوز مشخص مشاهده مي شود . افزايش پيگمانتاسيون ، رنگ پوست خصوصأ كف دست ها را مايل به قهوه اي مي نمايد . تغييرات پوستي ايجاد شده ممكن است در تماس هاي طولاني به سرطان پوست منجر مي شود . اين سرطان ها در كساني كه به كاراسپري تاكستان ها با تركيبا ت ارسنيكي به مدت طولاني اشتغال داشته اند بيشتر ديده مي شود . همچنين سرطان رمه در كساني كه با آرسنيك سرو كار دارند به عنوان يك مسموميت شغلي 4 تا 9 برابر ديگر افراد جامعه است.

 

سيستم اعصاب

التهاب اعصاب محيطي بصورت كرخي و سوزن سوزن شدن ،درد ، خارش و همينطور ضعف تحليل ماهيچه ها و حساسيت فوق العاده پوست است. در مسموميت تدريجي با آرسنيك درد از كف پا شروع شده و انتشار سريع تري نسبت به نوريت محيطي ناشي از الكل دارد.

 

تماس با گرد و غبار ارسنيك

علاوه بر مسموميت هاي سيستميك ،در اثر تماس با  پوست و مخاط با گرد و غبار ارسنيك مشكلاتي گريبانگير كارگر مي كند غلظت  اي زياد گرد وغبار ارسنيك باعث بروز التهاب در دستگاه تنفسي فوقاني مي شود بطوريكه گرفتگي صدا نشانه آن است . سوراخ سدن تيغه بيني در اثر استنشاق ارسنيك در بين كارگران ديده مي شود تحريك پوست در جايي كه لباس آلوده با پوست تماس دارد، رخ مي دهد

 

تركيبات سمي آرسنيك

 دي فنول كرو آرسين ، دي فنول سيانو آرسن و دي فنول آمين كلروآرسين،لوزيت (2 كلرو وينيل دي كلرو آرسين) بعنوان سموم جنگي استفراغ آور و عطسه آور هستند و به  آنها Sternutator  مي گويند.

 

آرسين ASH3

يكي از تركيبات سمي آرسنيك است كه در صنايع ساخت نيمه هادي ها مورد استفاده قرار مي گيرد . همچنين گاهي بر اثر تصادف و به صورت اتفاقي ،در اثر يك سري عمليات جنبي ممكن است ايجاد شود. از علائم مسموميت با اين تركي دردهاي شكمي ،يرقان ريال تيره شدن رنگ ادرار و كم خوني است. استنشاق 250 ppm آرسين سبب مرگ فوري ميشود و 25 – 50ppm آن بمدت30 دقيقه كشنده است.

 

 

 

 

منابع :

1 – بهداشت حرفه اي    دكتر علي رضا كوهپايي

2 – سم شناسي صنعتي

3 – بهداشت كار 

Posted: Tue 17 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]


ارائه اصول برنامه آموزشی

بسمه تعالی

ارائه اصول برنامه آموزشی در کارگاه مونتاژ

تهیه کننده: رحیم عباسیان

استاد مربوطه : مهندس حیدری

مراحل

1-نیاز سنجی : با توجه به تشخیص کارشناس بهداشت حرفه ای که کارگران این صنعت که بیشتر با حمل و جابجایی بار سرو کار دارند باید نحوه ی صحیح انجام این کار را بلد باشند که بنابراین نیاز به آموزش دارند.

2-هدف: کاهش حوادث و بیماری های ناشی از عوامل ارگونومیکی و بالا بردن بازده کاری

3- موضوع: آموزش نحوه ی حمل و جابجایی بار

4-گروه های آموز ش گیرنده : کارگران و افرادی که با بار در این صنعت یا کارگاه سرو کار دارند .

5- خصوصیات آموزش گیرنده : باید به شرایط روحی و سن و توانایی یادگیری و .. آموزش گیرندگان توجه کنیم .

6- استفاده از متخصصین آموزش دهنده :اولا باید فردی که آموزش می دهد اطلاعات کافی را دارا باشدو بتواند توجه افراد را جلب کند  .

7- خصوصیات آموزش دهنده : همانند خصوصیات آموزش گیرنده باید آموزش گیرنده هم یک سری خصوصیاتی داشته باشد تا این آموزش موثر واقع شود که باز هم توجه به سن و شرایط روحی ، نحوه بیان و اخلاق و ... آموزش دهنده ضروری است .

8- زمان آموزش : که معمولا قبل از استخدام صورت می گیرد و بعد اینکه اولا زمان کاری نباشد دوم  اینکه  آموزش گیرنده خسته نباشد ( حوصله توجه را داشته باشد ) .

9- مکان آموزش : که ممکن است در یک کلاس یا در کارگاه صورت گیرد .

10- نحوه ی آموزش :  توضیح تئوری همراه با نمایش عملی فردی دیگر صورت بگیرد و اگر در کلاس انجام شود بهتر است فیلمی در رابطه با این موضوع گذاشته شود تا بیشتر مورد جلب توجه قرار بگیرد .

11- وسایل آموزشی : اگر آموزش در کلاس صورت گیرد از چند تا کارتون یا جسمی که وزن های خاصی داشته باشد استفاده شود و استفاده از رایانه یا سایر سیستم های تصویری آموزشی و نشان دادن چند تا عکس در رابطه با این موضوع می تواند موثر واقع شود .

12- طول مدت دوره ی آموزشی : بستگی به مسایلی مانند حجم مطلب مورد  آموزش ، چگونگی توجه و گیرایی آموزش گیرندگان و مسایل مالی ( زمان کار متخصص آموزش دهنده ) می تواند این مدت آموزش کمتر یا بیشتر شود .

13- ارزشیابی : بعد از آموزش از چند نفر در همان محل آموزش سوالاتی می پرسیم تا اینکه بدانیم چقدر توجه کرده و مطلب را یاد گرفته است .

14- استمرار آموزش : تکرار آموزش با توجه به مسایل مانند نیاز و درخواست کارگران ،احساس  نیاز  مهندس بهداشت حرفه ای ، کارفرما و با توجه به ارزشیابی صورت گرفته ممکن است هر چند مدت  یکبار آموزش تکرار شود .

15- ارزیابی : اینکه بعد از چند مدتی می خواهیم با توجه به مسایلی مانند بررسی میزان تغییر بیماری های ناشی ا ز عوامل ارگونومیکی و بازده کاری تعیین کنیم که این آموزش چقدر موثر بوده است .


ctd
Posted: Tue 17 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]


سیب های تجمعی ( CTD )

آسیب های تجمعی( CTD  ) چیست ؟

آسیب های تجمعی صدمات ماهیچه ای عضلانی و سیستم عصبی است که ممکن است علت آن کار های تکراری یا اعمال نیروی قوی ، لرزش ( ارتعاش ) و فشار مکانیکی یا داشتن حالت یا موقعیت بدن باشد .

CTD ها را همچنین آسیب حاصل از حرکات تکراری ( RMDS ) می نامند صدرم استعمال مفرط ، آسیب های موضعی عضلانی آسیب های حرکات تکراری یا صدمات ( فشاری یا تکرار ) ه شامل Gradually در طول دوره های هفتگی ، ماهیانه ،سالیانه می شود . آنها شامل صدمات زیر می شوند که ممکن است در کار های اداری نیز دیده شود .

سندرم تونل کارپال :

فشار بر اعصاب مدین در مچ دست که ممکن است به علت تحریک التهاب در تاندون های دست و غلاف تاندون ها باشد .

Tendinitist ( اختلالات تاندونی ) :

التهاب و تحریک در در جداره و غلاف تاندون ها است . این شامل می شود هنگامی که تاندون ها به صورت تکراری و تشدید حرکات در دست ، مچ ، شانه ، بازو دیده می شود . Tenosynovitis

التهاب و تحریک در در جداره و غلاف تاندون ها است ( نقطه پیوند یا انتهای حوزه مچ دست )

Low back disorders :

این شامل کشیده شدن ، فشار بر ماهیچه ها رباط ها و تاندون ها یا جداشدن دیسک ها است . آنها ممکن است با تاثیرات انباشته ، حالت مکانیک ناقص بدن ، حالت ناقص بدن در بلند کردن تکنیکی بار باشد .

Synovitis :

التهاب و تحریک مایع کیسه سینوویال در بین مفاصل است .

Dequervains diseas :

یک نوع Synovitis که شامل پایه انگشت شصت می شود

Bursitists :

التهاب و تحریک در بافت پیوندی اطراف مفاصل عموما شانه است

Epicondylitis :

فشار بر اعصاب و رگ های خونی در بین اولین دنده و استخوان ترقوه در جایی که ناحیه سینه ای را ترک می کند و وارد شانه می شود .

.......................

درد آرنج با تحریک زیاد در بازو و محل خم شدن مچ می باشد که این عارضه را  Tenis elbow یا  Golfers elbow می گویند

Thoracic out lets syndrome

فشار بر اعصاب و رگ های خونی در بین اولین دنده و استخوان ترقوه و ماهیچه های هم بستر در جایی که ناحیه سینه ای را ترک می کند و وارد شانه می شود .

Cervical radidicul opathy

 فشار بر ریشه اعصاب گردن

Ulnar nerve entrapment

فشار بر اعصاب اولنا در مچ دست

 

 

CTDs همچنین می تواند نتیجه دیگر فعالیت ها که شامل حرکات تکراری یا حالات بد بدنی در ورزش یا عادات بد مثل راه رفتن باشد . فعالیت های کاری یا غیر کاری ممکن است همراه با هم  کمک کنند به CTDs . این آسیب ها همچنین می تواند یا وضعیت پزشکی فرد از قبیل دیابت ، ورم و درد مفاصل ، نقرس ، تومورهای بد خیم چند علتی سلولهای مغز استخوان ، بیماری های تیروئیدی ، بیماری های نشاسته ای و آبستن بودن  مرتبط باشد .

علائم ونشانه ها ی CTDs

1.      بیحسی

2.      کاهش حرکات مفاصل

3.      تورم

4.      سوختن ( سوزش )

5.      دردو دردناکی

6.      قرمز شدن

7.      ضعیف شدن

8.      احساس خارش

9.      تغییرحالت اندام

10.  شکاف بیا جدا شدن مفاصل

نشانه  های بالا ممکن است در کمر شانه  آرنج ،  مچ یا انگشتان شود اگر نشانه ها دو بار در یک هفته یا بصورت مکرراتفاق افتادندباید به پزشک مراجعه شوند

CTDsها چگونه درمان میشوند ؟

معمولا بهترین درمان برای CTDهااستراحت یا تغییر کارافراد است افراد باید در دوره های زمانی مشخص توسط پزشک معاینه شوند تا از پیشرفت این اسیب هاجلوگیری شده وبه موقع تشخیص داده شوند .

درمان های معمول برای CTD

مچ برامده: مچ را خم نکنید -  داروهای ضد التهاب  -  تزریق استروئیدها-کاردرمانی – قرار دادن در آب گرم – جراحی در مواقع اضطراری و پیشرفته بیماری .

این مهم است که بیاد داشته باشید در هر فرد و آسیب .درمان متفاوت است . 

همیشه قبل از گرفتن دارو یاشروع به درمان به دکتر مراجعه کند .

اگر آسیب شغلی است باید موقعیت فرد در کار تغییر کند . طبیعی است که حتی بعد از درمان موفقیت آمیز نیز چند مشکل دوباره بروز دهد .

چگونه از CTD ها جلوگیری کنیم ؟

حالت بد در کار های VDT( Video display terminal )  :

مواظب موقعیت بدن خود در VDT باشید که می تواند صدمات را ایجاد کند . در بعضی مواقع مبلمان ممکن است دوباره تعدیل شوند یا تغییر جا بدهند

در دستور برای حالت بدنی مناسب :

1.      مچ باید در حالت طبیعی خود باشد ( خم یا شکسته یا افتاده نباشد ) مچ خم ممکن است سندرم تونل کارپال را ایجاد کند . حداقل مقدار فشار در هنگام استفاده از یک کلید فشاری مورد نیاز است .

2.      پاهاباید در روی زمین استراحت کند . یک پا استراحت کند تا فشار در پایین کمر جابجات شود . آویزان بودن پاها باعث افزایش فشار در ران می شود که باعث قطع جریان خون در پاها می شود .

3.      سر باید به سمت جلو  و اندکی مایل به پایین باشد . (  5 -30 درجه ) برای کاهش آسیب گردن و شانه

4.      بازو ها نباید خیلی بالا باشند زاویه آرنج همیشه باید حدود 70 تا 135 درجه باشد ؛ برای کاهش آسیب گردن و شانه

5.      اجسام مورد استفاده که کارگران با آن در تماسند حداقل فاصله را به بدن داشته باشد ( مثلا در دسترسی در کار با ماشین تحریر  ؛ برای کاهش آسیب کمر ) همچنین کاهش ناحیه دسترسی باعث پیچ خوردن کمر و شانه می شود .

6.      با استفاده از دست هایتان از کمر خود حمایت کنید و به آن استراحت دهید .

7.      از کافی بودن اختیار رانتان باایجاد ناحیه استراحت در زیر میز مطمئن شوید ویا از میزهای بلنداستفاده کنید.  حرکات ازاد برای حمایت ازکمر و گردش پاها در یک حالت بدنی ضروری است .

8.      تغیر حالت بدنی : ماهیچه ها واعصاب برای مدت طولانی به یک حالت نمانند .


Posted: Mon 16 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: ايمني


کپسول های آتش نشانی

آشنایی با کپسول های آتش نشانی قابل حمل

کپسول های آتش نشانی قابل حمل،طوری طراحی شده اند که به آسانی برای آتش سوزی های کوچک وقابل کنترل مورد استفاده قرار می گیرند.

    جهت استفاده از این کپسول ها باید به بر چسب روی آنها توجه شود چرا که برروی این بر چسب ها اطلاعاتی در مورد کپسول مورد استفاده نوشته شده است.هر کپسول، ویژه ی خاموش کردن نوع خاصی از آتش طراحی شده و استفاده نادرست انها ممکن است باعث مشتعل تر شدن آتش و بروز خسارات جبران ناپذیری گردد.محل نصب و قابل دسترس بودن این کپسول ها ،نکته مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد. باید دقت نمود که این کپسول ها در محل های قابل مشاهده و قابل دسترس ،با برسی های دقیق فیزیکی ،نصب شده و در اختیار افرادی قرار گیرند که با کاربرد آنها آشنایی کافی داشته باشند.استاندارد ((انجمن ملی حفاظت در برابر آتش سوزی)) وجود یک مهندس یا بازرس آتش نشانی را جهت نظارت ماهیانه یا سالانه بر کپسول های آتش نشانی قابل حمل ، الزامی ندانسته اما نگهداری و مراقبت و نیز تعمیرات آنها باید توسط مالک،ساکنان و یا نمایندگان مشخص انجام شود. بهتر است تعمیرات و نگهداری این کپسول ها توسط نماینده آتش نشانی و یا فردی آموزش دیده ایمنی صورت پذیرد.

چگونه با یک کپسول آتش نشانی کار کنیم؟

    در ابتدا آتش سوزی را تشخیص دهید تا بتوانید با استفاده از برچسب روی کپسول ها،کپسول مناسب را برای خاموش نمودن آتش انتخاب کنید. بعد از انتقال کپسول به محل آتش سوزی،عملیات زیر را به ترتیب انجام دهید:

1.      میله ضامن را بکشید.

2.      سر شیلنگ کپسول را به سمت  آتش قرار دهید.

3.      دستگیره را فشار دهید.

4.      شیلنگ کپسول را به سمت مرکز آتش قرار دهید

چگونه یک کپسول آتش نشانی مناسب انتخاب کنیم؟

1.      برای انتخاب یک کپسول مناسب باید به نکات متعددی توجه کرد:

2.      مواردی که در محیط باعث بروز آتش سوزی شده اند.

3.      شدت آتش سوزی و سرعت انتشار آتش.

4.      تناسب کپسول ها برای شرایط موجود.

5.      کاربرد آسان.

6.      در دسترس بودن افراد آشنا به کار کپسول.

7.      شرایط محیطی از جمله دما،باد،جریان هوا،وجود بخارات خطرناک و.......

8.      مسایل مربوط به سلامتی و ایمنی کاربرد.

9.      لزوم نگهداری و حفاظت از کپسول.

 

طبقه بندی کپسول های آتش نشانی

      کپسول های آتش نشانی قابل حمل، شامل چهار نوع A,B,C,D هستند.

     آتش سوزی های نوع A توسط موارد قابل احتراق معمولی مانند برگ، خاشاک، چوب و پارچه ایجاد می شود.

     این نوع آتش سوزی ها را باید با استفاده از آب و یا مواد خاموش کنندهآتش با پایه آبی و یا پوشاندن مواد قابل اشتعال توسط یک ماده خشک شیمیایی چند منظوره خاموش نمود.

     خاموش کننده هایی نظیر مخازن آب تحت فشار ، مواد شیمیایی خشک چند منظوره، مواد آبی تشکیل دهنده لایه( AFFF) و یا ماده فلوئوروپروتئن تشکیل دهنده لایه(FFFP) و هالون جهت خاموش کردن آتش های نوع A بسیار مناسبند.

     اگر آتش سوزی توسط مایعات قابل اشتعال مانند  نفت،بنزین،گریس یا رنگ ایجاد گردد ، آتش سوزی از نوع B می باشد .

    آتش های نوع B را باید توسط روش ((خفه کردن )) خاموش نمود. در نتیجه باید کپسول های آتش نشانی استفاده شود که پوششی برروی مواد آتشزا ایجاد نموده و از این طریق  آتش را خاموش می کنند.

   از موادی نظیر  مواد شیمیایی خشک معمولی و یا چند منظوره ،دی اکسید کربن،هالون، مواد آبی تشکیل دهنده لایه(AFFF) یا ماده فلوئوروپروتئن تشکیل دهنده لایه(FFFP) ، جهت خاموش نمودن این آتش ها استفاده می شود.

    آتش سوزی هایی که در تجهیزات برقی رخ می دهد ، از نوع C است. این نوع آتش سوزی ها را باید توسط یک ماده خاموش کننده نارسانا خاموش کرد تا از برق گرفتن اجتناب شود.

   قبل از انجام هر کاری باید سریع تر جریان برق را قطع کرد. موادی مانند مواد خشک شیمیایی، دی اکسید کربن و هالون برای خاموش نمودن این گونه آتش ها مناسبند.

   آتش سوزی های نوع D توسط فلزات قابل اشتعال مانند ذرات و براده های فلزاتی مانند منیزیم، آلیاژهای پتاسیم و..........رخ می دهد . این نوع آتش ها را باید با خفه کردن آتش توسط ترکیبات پودری خشک که در کپسول طراحی شده  برای این نوع آتش سوزی ها وجود دارند، مهار نمود.

توجه : امروزه توليد هالون ممنوع شده است اما از هالون بازيافت شده مي توان براي شارژ و سرويس كپسول هاي آتش نشاني استفاده كرد . البته مواد شيميايي بي ضرري وجود دارند كه براي كپسول هاي جديد قابل استفاده اند اما هيچ كدام از آنها براي كپسول هاي فعلي قابل استفاده نيستند .

سيستم هاي علامت گذاري

  موارد استفاده و عدم استفاده از يك كپسول ازيك كپسول آتش نشاني ، توسط برچسب روي كپسول تعيين مي شوند . علائم تصويري به راحتي توسط همگان قابل استفاده و قابل درك هستند . البته مي توان از علائم نشانه گذاري حرفي نيز دراين موارد استفاده كرد .

انواع كپسول هاي آتش نشاني  

   كپسول هاي ذخيره آب تحت فشار:

  اين  كپسول ها آب را با فشار تخليه مي كنند و زماني قابل استفاده اند كه مواد سوختني بايد سرد و خيس شوند.

   كپسول هاي حاوي مواد شميايي خشك تحت فشار :  

 مواد شميايي خشك تحت فشار فرآيند آتش گيري را دچار اختلال نموده و با پوشاندن سطح مواد آتش گير را دچار اختلال نموده و با پوشاندن سطح مواد آتش گیر ، مانع از رسیدن اکسیژن به آن می شود . این نوع کپسول ها ، یکی از پر مصرف ترین کپسولهای آتش نشانی به شمار می روند .

  AFFF تحت فشار .

این نوع کپسول ها توسط یک محلول کف غلیظ می توانند آتش را خاموش کنند . این کف های آبی تشکیل دهنده لایه (AFFF) ، سطح مایعات قابل اشتعال را پوشانده و مانع از رسیدن اکسیژن به آتش می شوند .

کپسول های هالون 1211 و حاوی مواد هالوژن دار : 

  خاموش کننده های هالوژن دار از طریق فرآیند های شیمیایی ، آتش گیری را دچار اختلال می کنند و هیچ اثری از خود باقی نمی گذارند . این خاموش کنندها به طور سنتی برای خاموش کردن آتش در تجهیزات برقی استفاده می شود . ایمنی صنعت پوشان کیان

 تعیین اندازه ، شیوه و محل نصب کپسول های آتش نشانی :

 انجمن ملی حفاظت در برابر آتش سوزی آمریکا ، حداقل تعداد کپسول های لازم در یک محل را بر اساس نوع آتش سوزی های احتمالی تعیین می کند .

  نوع A:حجم سکونت : کم، متوسط ، زیاد /حداقل میزان کپسول های تکی 2AY/2-AY4-Aحداکثر مساحت برواحد کپسول3000/sq ft 1500 1000:

  حداکثر مساحت برای هر کپسول11,250 11,250/sq ft 11,250  : حداکثر فاصله جابه جایی برای هر کپسول:15 ft 75 75 برای برآورده سازی نیاز های مربوط به یک کپسول4-A می توان از یک کپسول آبی دوونیم گالنی استفاده نمود .  ایمنی صنعت پوشان کیان

   نوع c : همانطور که قبلا اشاره شد کپسول های نوع c زمانی استفاده می شوند که آتش سوزی در تجهیزات برقی رخ دهد و بایستی یک ماده نا رسانا در مورد آنها به کار گرفته شود .

   از آنجایی که خود آتش سوزی بایستی در انواع a یا b دسته بندی شود ، خود کپسول ها نیز باید بر اساس استاندارد های نوع a و b تعیین اندازه شده و تعبیه شوند .

  نوع D: کپسول های آتش نشانی و یا مواد خاموش کننده ای که برای این منظور استفاده می شوند ، نباید فاصله حمل آنها با بروز آتش بیشتر از 75 فوت باشد. ایمنی صنعت پوشان کیان.

 آزمایش و نظارت بر کپسول ها :

 کپسول های آتش نشانی باید در هنگام نصب و بعد از آن ، هر 30 روز یکبار مورد بازرسی قرار گیرند . جهت بازرسی باید به نکات زیر توجه نمود :   

در دسترس بودن و دید کافی  :

وجود دستورات کاربردی بر روی پلاک حاوی نام کپسول به طور خوانا و به شکلی که پلاک به سمت خارج قرار گیرد. 

مهرو موم ایمنی و کلیه نشانگرهای مربوط ، سالم و دست نخورده باشد . پر بودن کپسول که با وزن نمودن کپسول مشخص می شود.

عدم وجود صدمات فیزیکی مانند خوردگی ، نشتی و یا گرفتگی نازل درجه فشار و نشانگر آن ، باید محدوده فشار قابل کاربرد را نشان دهد .  ایمنی صنعت پوشان کیان

 بررسی دقیق چرخها لاستیک ها و گاری (برای کپسول های چرخ دار  شلنگ و نازلها .                                                                                                                                                 بر چسب سامانه شناسایی مواد خطر ناک (hmis)باید در محل نصب شده باشد .

 در صورتی که بعد از بررسی های انجام شده نقایصی در مورد محل قرار گیری  دسترسی مشکلات مربوط به برچسب مشخصات کپسول و . . . مشاهده گردید بایستی هر چه سریع تر جهت اصلاح نواقص اقدام نمود .

Posted: Mon 16 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]


تهويه

تهويه  موضعي

هواي محيط کارگران در صنايع مختلف بوسيله عوامل شيميايي زيان آور آلوده مي گرمواد آلاينده به شکل گاز ، دود ، مه ، گرد وغبار و… در هوا پراکنده شده و وارد سيستم  تنفسي کارگران مي شوند .ورود وجذب عوامل شيميايي به بدن وقتي بيش از مقادير مجاز باشد ايجاد ناراحتيهاي تنفسي خواهد کرد .بدين جهت بايستي از طريق سيستمهاي تهويه موضعي مانع از رسيدن اين آلاينده ها به منطقه تنفسي کارگران شد .

 

تهويه موضعي عبارت از گرفتن هواي آلوده در محل توليد آلاينده وانتقال آن به خارج از محل وتصفيه هوا در صورت نياز .

 

به منظور جلوگيري از تخريب محيط زيست ، همچنين بازيافت مواد با ارزش از لحاظ صرفه اقتصادي لازم است آلاينده را توسط وسايل جمع آوري کننده قبل از ورود به هواي اتمسفر ، تصفيه وپالايش نمود .

 

در اين مکانهای که آلاينده که حاوي ذرات وفيومها فلزي گازها وبخارت باشد  ، جهت جمع آوري آنها از اسکرابر مه پاش استفاده می شود .

 

اسکرابرها :

 

در اسکرابرها معمولاً پديده جذب وجذب سطحي داريم .وکلاً به دو دسته تقسيم مي شوند :

a)     اسکرابرهاي تر

b)    اسکرابرهاي خشک

 

در اسکرابرهاي تر براي حذف آلاينده هاي موجود درهوا (گاز يا ذره )از مايعي استفاده مي شود براي حذف ذرات توسط اسکرابر ذرات بدام افتاده روي قطرات مايع ضميمه مي شوند . پارامترهاي مهم در اسکرابرهاي تر براي حذف آلاينده شامل :

 

 

ü    نازلهاي اسپري کننده

ü    ساختمان ونتوري ومحدوديتهاي آن

ü    سطح برخورد بين گاز آلاينده ومايع

ü    دهانه هاي سيکلوني

ü     عواملي که برخورد گاز ومايع را تسهيل مي کنند.

 

مزاياي استفاده از اسکرابرها :

 

•       فضاي کمي اشغال مي کنند .

•       به عنوان چشمه ثانويه توليد ذره عمل نمي کنن.

•       در اسکرابرها بر خلاف بگ هاوضها دما وکندانسه شدن بخار آب مشکل ايجاد نمي کند .

•       احتمال خطر آتش سوزي وانفجار در آن خيلي کم است .

•       نوعي جمع آوري کننده است که مي توان بطور همزمان گاز وذره را بدام انداخت .

 

انواع اسکرابرها

 

وانتوري اسکرابر:

 

 با کارايي بالا که بيشترين استفاده را دارد .فاکتورهاي موثر در راندمان حذف ذرات توسط اين نوع اسکرابرها به :

 

·        توزيع اندازه ذره

·        دبي گاز خروجي

·        روش تماس مايع وگاز

·        افت فشار در اسکرابر

 

اسکرابرهاي پر شده :

 

اين اسکرابرها براي حذف گازهاي آلوده کاربرد دارند .در اين غبار روبها حلقه هاي چيني ، سراميک و... استفاده شده است نوعي چيني ترموپلاستيک با دانسيته با دانسيته بالا عمدتاً پلي اتيلن وپلي پرولين  بيشترين کاربرد را دارند .معمولاً در اسکرابرها سعي مي شود حذف کننده ميست به منظور جلوگيري از خروج آلاينده به محيط استفاده شود .

 

براي جهت جريان گاز ومايع  در اين اسکرابرها سه الگو ارائه شده است :

 

a)     جريان ناهمسو که هواي خروجي از پايين ومايع مورد نظراز قسمت بالا وارد مي شود .اگر دبي مايع وگاز وعمل انباشتن مواد داخل برج بدرستي انجام نگيرد پديده Flooding  اتفاق مي افتد يعني مايع در فضا هاي خالي وفضاهاي بين مواد پر کننده گير افتاده وبجاي اينکه آلاينده با مايع  خارج شود ، مايع گير مي افتد .

 

b)    جريان هوا ومايع هر دو همسو بوده وهر دو از بالا مي آيند .

 

c)     جريان مايع وگاز متقاطع هستند

 

اسکرابرهاي خالي :

 

بيشتر براي خنک کردن گازها بکار مي رود که البته  در آنها تا حدي  ذرات هم گير مي افتند .

 

 

+ نوشته شده توسط لیلاغیبی در چهارشنبه 22 خرداد1387 و ساعت 13:2 | آرشیو نظرات نظر بدهید 2 نظر

 

حذف بخارات جيوه فلزي در سيستمهاي احتراق با استفاده از نانو ذرات Fe2O 3

چكيده :

آژانس حفاظت محيط زيست اولين آئين نامه، كنترل بخارات جيوه متصاعد شده از صنايع با سوخت زغالي كه منابع اوليه انتشار جيوه در آمريكا بود ، را تدوين كرد .كه راهگشاي تكنيك جديدي بود براي بدام اندازي جيوه وتبديل آن به محصولي كه توسط سيستمهاي تهويه به آساني قابل جذب باشد .

در اين مطالعه توانايي حذف نانو ذرات اكسيد آهن" آماده شده از طريق فرآيند پوشاندن مكانيكي برروي دانه هاي شيشه اي"تست شد . نتايج آزمايش نقش مكانيسم هاي مختلف را در حذف بخارات جيوه متصاعد شده در اثر عمل احتراق را نشان بودند .در حاليكه با (desorbed) وبازيافت (adsorbed) قادر به جذب سطحي  مي دهد .در هواي خالص نانو ذرات3 Fe2O

حضور اكسيد نيتروژن نقش كاتاليست را بازي خواهند كرد. ماكزيمم ظرفيت ويژه مشاهده شده در اين مطالعه 1528 ميكروگرم بدست آمد

اين مطالعه پتانسيل نانوذرات Fe2O 3به عنوان جايگزيني براي تكنيكهاي كنترلي سابق مثل كربن فعال ، براي حذف بخارات .جيوه منتشره از زباله سوزها وسيستمهاي احتراق را نشان داد .

+ نوشته شده توسط لیلاغیبی در دوشنبه 30 اردیبهشت1387 و ساعت 12:25 | آرشیو نظرات نظر بدهید نظر بدهید

پوستر

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط لیلاغیبی در شنبه 31 فروردین1387 و ساعت 14:45 | آرشیو نظرات نظر بدهید یک نظر

تهویه مطبوع

تهویه مطبوع

 

نیاز اولیه از نظر هوای داخل ساختمان ایجاب می کند  که دمای اتاق بایستی  بدون توجه به  شرایط هوای بیرون، در یک حد مطلوب باشد . علاوه بر این هوای داخل اتاق بایستی تمیز وقابل قبول بوده ، و قبل از هر چیز برای قابل استفاده بودن ساختمان در همه حال بایستی دمای آن در حد آسایش افراد باشد .

 

 

به محض اینکه دمای بیرون از دمای اتاق پایین تر رود گرما از سطوح مرزی داخل  به خارج جریان می یابد .

علاوه بر این گرمای ساختمانها از درزها  نیز هدر می رود به عبارت دیگر هوای بیرون ،از شکافها وحفره های دیوارها ، کف ها ، در وپنجره ها به داخل ساختمان وارد می شود . به خاطر داشته باشید که دمای درونی ساختمانها بیش از 20 درجه سانتی گراد نگه داشته می شود ، به این معنی که در بیشتر دوره سال گرما ی خود را از دست می دهند .منابع تولید گرمای داخلی در ساختمانها شامل استفاده از دستگاهها وتجهیزات مختلف ، سیستم روشنایی وفعالیتهای شغلی است .

معمولاً تولید گرما در ساختمانها ی مسکونی نسبتاً در حد متوسط است .ودر بیشتر سال کمبود گرما وجود دارد که بایستی  گرمای لازم تامین گردد .در طول آن دوره  از سال که گرما زیاد است پنجره ها باز می شوند .(سیستمها ی حذف گرمای ساختمانهای مسکونی در کشور سوئد بسیار نادرند ).

 

 

غالباً تولید گرما در محوطه ساختمانهای تجاری وصنعتی نسبتاً زیاد است .

در واقع امروزه استانداردهای ساختمان بهبود یافته بطوریکه آنها ایزوله وهوابندی شده اند ،  واتلاف گرمایی از پوشش خارجی آنها بسیار کم شده است .اگر به ساختمانهای اداری وبیمارستانها و محوطه های تجاری و بخشهای صنعتی بنگریم متوجه می شویم که کاهش دما معمولاً در ساعات پایانی شب و آخر هفته ها ومعمولاً افزایش دما  در طول ساعات کاری اتفاق می افتد.بنابراین به منظور کاهش گرمای متوسط به سیستم گرمایی ساده ای وبر عکس به منظور افزایش گرما به سیستم پرهزینه ای نیاز است .ظرفیت سیستم تهویه با میزان گرمایی که قادر به کاهش آن باشدتعیین می گردد .

بطور کلی افزودن انباشت حرارتی وبالتبع آن افزودن ظرفیت سیستم خنک کننده ، تامین هوای مطلوب اکثریت را بسیار مشکل میکند .پس معمولاً مهمترین تلاش طراحی ساختمانهای است که  انباشت حرارتی آنها در کمترین حد ممکن باشد .انجام این کار به ترتیب نیازمند یک نگرش کلی نسبت به ساختمان ، بکارگیری سیستمها وفعالیتهای انجام یافته در آن است .

 

 

تهویه مطبوع

 

در اصطلاح معمول ، گرما ی حذف شده از ساختمانها که به منظور حفظ دمای داخلی در کمتر از میزان ماکزیمم قبلی می باشد ، به نیاز خنک سازی آن اشاره دارد .به عبارت دیگر نیاز تهویه ای ساختمانها در واقع متناسب با گرمای افزوده آنهاست .

سیستم کنترل هوا در یک ساختمان به حفظ دما وکیفیت هوا بستگی دارد .حفظ دمای هوا ، شامل نگهداری دمای هوا ی داخل در حد "تعیین شده " است .حفظ کیفیت هوا نیزشامل کنترل " پاکیزگی " آن از طریق تهویه هوا قبل از ورود به داخل  ساختمان است .بعضی مواقع در حفظ کیفیت هوا غلظت ذرات وگازهای موجود در هوا را نیز در نظر می گیرند .

معمولاً سیستمهای HVAC (تهویه وجابجایی هوا )به منظور خنک سازی ساختمانها به سه دسته اصلی تقسیم می شود :

 

 

·      

 

 

سیستم های تهویه (خنک کننده ) تمام هوا.         

·       سیستم های تهویه (خنک سازی )هوا – آب    

·       سیستم های ترکیبی

 

 

 

سیستم های خنک کننده ی تمام هوا

 

میزان دبی در این سیستمها واندازه کانالهای تهویه با توجه به نیاز خنک سازی تعیین می گردد .به عبارت دیگر میزان دبی مورد نیازبا توجه به دما (نه کیفیت هوا)  تعیین می گردد .شکل 1 دیاگرام شماتیکی سیستم های تهویه تمام هوا را نشان می دهد .

 

در ساختمانهای موجود تعویض کانالهای تهویه سخت وپر هزینه است .اگر کانالهای موجود نتوانند مقدارهوای  موثر ومورد نیاز خنک کنندگی  را عبور دهند ، سیستم های هوا -  آب نیاز خواهد بود .سیستم خنک ساز بایستی قادر به ایجاد تغییراتی در کاهش دمای هوا در تمام ساعات روز یا سال باشند .

سیستم های تهویه تمام هوا در 2 نوع اصلی ، سیستم دبی ثابت ودبی متغیرموجودند که ترکیبی از این دو روش نیز وجود دارد :

 

 

سیستم های حجم ثابت هوا ( سیستم های CAV):

 

در چنین سیستمهایی دمای هوای دمیده شده به ساختمان می تواند متغییر باشد ولی میزان دبی هوا ثابت نگه داشته می شود این سیستم ها به سیستم حجم ثابت هوا معروفند .این روش در اتاقهای با نیاز خنک کننده گی بیشتر که معمولاً دمای هوا ی دمشی از طریق واحد اتامین کننده مرکز ی تعیین می گردد، رایج است . اگر لازم باشد هوا قبل از ورورد به اتاقهای دیگر ، گرم می شود .

با اینکه یک سیستم CAV هوا را با یک دبی ثابت تامین می کند بعضی مواقع فنها با دو موتورسریع نیرو وارد می کنند زمانیکه نیاز خنک سازی ساختمان افت کرد سرعت چرخش آنها نیز کاهش می یابد . بکار گیری دو موتور سریع در سیستم های  CAV نباید با سیستمهای VAV  مداخله کند که دبی هوا به منظور کنترل توان خنک کنندگی می تواند متغییر باشد .

همانطوریکه در بالا ذکر شد دمای هوای ورودی در سیستم CAV  ممکن است ثابت یا متغییر باشد دما به صورت ذیل  تغییر می یابد :

 

 

·   مستقل از دمای محیط ، اما وابسته به تغییرات افزایش  گرما – این نوع کنترل دما در کویلهای گرما ی و... در مجاورت نواحی مرتبط انجام می گیرد .

·       وابسته به دمای محیط ، این نوع کنترل دما در واحد های تامین کننده مرکز ی هوا فرا هم می شود.

·       ترکیبی از دو روش فوق

 

 

بهبود دمای مورد نیاز اتاق در سیستم CAV  با کنترل دمای مرکزی و سیستمهای CAV  با دمای ثابت هوای ورودی ، در اتاقهای جداگانه ای یعنی از طریق رادیاتور های نصب شده روی دیوار انجام می گیرد.

 

 

سیستم های حجم متغییر هوا (سیستم VAV)

 

تا حد لزوم دبی هوای اتاق تغییر می کند اما دمای هوا ثابت است یعنی دمای هوای داخل  با وجود تغییر بار آن ، تغییری نمی کند .با این حال دمای هوای ورودی بطور معمول بطور مرحله ای در سال ، متناسب با دمای محیط بیرون تغییر خواهد کرد .

این نوع سیستمها به سیستم حجم متغییر(VAV) هوا مرسوند  .دبی هر اتاق مجزا ، بوسیله دمپرهای سبد شکل VAV-Box در مجاورت نقطه تامین هوا به اتاق ، کنترل می شود در حالیکه تامین مرکز ی هوا وخروجی فنهای هوا با پره های شاخه متغییر یا موتورهای کنترلی با سرعت قابل تنظیم معمولاً از نوع فرکانس معکوس کنترل می شوند .

سیستم کنترل فشار استاتیک ثابتی در طول کانال تامین هوا ایجاد می کند .زمانیکه هدف  تامین هوا تنها حفظ کیفیت آن است میزان دبی هوا از یک حد ماکزیمم در طول گرمترین روز سال به 20 % ماکزیمم مقدار آن در طول سردترین روز سال کاهش می یابد .

 

 

سیستمهای تهویه هوا – آب

 

این نوع سیستمها به همراه سیستم تهویه ، صرفاً به منظور بهبود کیفیت هوا طراحی شده اند  شکل 3 دیاگرام شماتیکی این نوع سیستم را نشان می دهد  این نوع سیستمها معمو لاً در نوسازی یا تغییر پروژه ها انتخاب می شوند .معمولاً در بالای سقفهای کاذب ، فضایی برای نصب لوله های آب مورد نیاز برای توزیع آب سرد ازوسط ساختمان وجود دارد .

 

 

 

سیستم های ترکیبی

 

 

 

 


 

سیستم های خنک کننده تمام هوا وآب – هوا بطور ترکیبی در بیشتر موارد کاربرد دارد .اکردر مکانی تهویه تمام هوا استفاده می شود ولی نیاز به خنک سازی بیش از حدی است که سیستم تمام هوا قادر به انجام رضایت بخش آن باشد به خودی خود نیاز به افزایش دبی هوا وکوران جریان هوا غیر قابل اجتناب خواهد بود .همچنین ممکن است سیستمهای تهویه تمام هوا بطور ترکیبی استفاده شود بطوریکه قسمتهای مرکز ی ساختمان یا اتاقهای مرکز ی با سیستم VAV وقسمتهای دیگر با سیستم CAV خنک شود .

 

 

دستگاههای تامین  خنک کنندگی (Cooling Supply Devices )

 

خنک سازی یک اتاق از راههای مختلف انجام می گیرد.ذیلاً توضیح مختصری از چگونگی کارکرد تیر های سرد شده ، پانلهای خنک شده ، واحد های فن کویل والقایی بیان می شود .واحد های فن کویل والقایی معمولاً در زیر پنجره ها در دیوارهای بیرونی نصب می شوند .

 

 

تیر های سرد شده(Chilled beams )

 

اینها واحدهای هستندکه از طریق جریان طبیعی هوا درمبادله کننده حرارتی با له دار ، هوای داخل اتاق را خنک می کنند همانطوریکه در شکل  4دیاگرام آن نشان داده شده است، آنهابا اجزا پایانی تامین کننده هوا ترکیب شده وضمن شرکت در عملکرد آن باعث افزایش ظرفیت خنک سازی تیغه ها (Baffle ) می شوند تیر های سرد شده می توانند کاربرد گرمایی نیز داشته باشند .  

 

 

پانلهای خنک شده (Cooling Pannels )

 

 

 

 

 

 

 

 


 

پانلهای خنک شده می توانند از سقف آویزان شوند (شکل 5) آب سرد برای سرد کردن هوای گرم ، از میان صفحه های آلومینیمی جریان دارد .پانلها ، هوای اتاق گرم وهچنین سطوح اتاق را از طریق تابش دمای پایین سرد می کنند پانلها در شکلهای مختلفی ساخته می شوند بطوریکه برای قرار گیری در زیر سقف ، آویخته ، مجتمع در سقفهای کاذب کاربرد دارند .ظرفیت خنک سازی اکثر آنها از طریق تابش تامین می گردد. 

 

واحد های فن کویل (Fan coil units)

 

این واحدها هم به منظور گرم نمودن وهم خنک نمودن اتاقها بکار روندشکل 6 اجزا شماتیکی این واحد ها را نشان می دهد. واحد فن کویل شامل فنی است که هوای اتاق از داخل آن عبور وتا حد نیاز سرد یا گرم می شود . دو مبادله کننده حرارتی (گرم کننده یا سرد کننده ) با آب سرد یا گرم از واحد مرکزی ساختمان  عمل تبادل  را انجام می دهند .

 

 (Induction units) واحد های القایی

 

 

این واحد  ها به منظور گرم وسرد کردن هوا مورد استفاده قرار می گیرد شکل 7 چیدمان شماتیکی این واحد را نشان می دهد . در هنگام استفاده ، هوای تهویه شده از میان واحد القایی به اتاق وارد می شود . هوا از لوله ها با سرعت بالا جریان می یابد .با این روش گرم یا خنک سازی هوارا می توان در یک واحد مجزا بدون استفاده از فن انجام داد.

 

 

 


 

تهویه طبیعی (خنک سازی آزاد )

 

این تصوراشتباهی است که  در هنگام خنک سازی هوا  استفاده از چیلر مکانیکی  الزامی است ، بجای آن می توان از هوای بیرن که به تهویه طبیعی معروف است استفاده کرد .تعریف قابل قبولی برای خنک سازی طبیعی وجود ندارد .یک تعبیر معمول  این است که توانایی خنک کنندگی  بدون پرداختن هزینه ای به منظور کاهش طبیعی دما می باشد .تهویه طبیعی معمولاً در رابطه با سیستم های تهویه " تمام هوا " استفاده می شود .وخنک سازی صرفاً از طریق هوای بیرون بدون استفاده از چیلر مکانیکی صورت می گیرد بطوریکه معمولاًخنک سازی تمام هوا با هوای ورودی در محدوده دمای 18-16 درجه سانتی گراد انجام می گیرد .وقتی که دمای بیرون بیشتر از این مقدارنباشد می توان به منظور خنک نمودن کامل اتاق از آن استفاده کرد واگر دما بیش از 16 درجه بود به منابع مکانیکی نیاز خواهد بود . بدین معنی که در سیستم تمام هوا وتهویه طبیعی مادامیکه دمای هوا پایین تر از 16 درجه سانتی گراد باشد قابل استفاده ا ست .

شکل 8 ساعاتی از سال (یک سال 8760 ساعت ) را که دمای هوا ی محیط بیش از 16 درجه سانتی گراد باشد را نشان می دهد .

برای مثال در Gothenburg  اگر ماکزیمم دمای تامین شده 16 درجه سانتی گراد باشد  895 ساعت در سال به چیلر مکانیکی نیاز خواهد بود (فرض می کنیم که عملکرد سیستم تهویه  در شب ثابت باشد . اگر تهویه برای چند ساعت در هر روز خاموش شود بطور متناسب ساعت کارکردآن  کاهش خواهد یافت ). تهویه طبیعی در سیستم های هوا – آب نیز کاربرد دارد . این سیستم نیازمند شکلی از مبادله کننده حرارتی بین آب وهوای بیرونی مثل برجهای " خنک سازی " است . در زمان استفاده از سیستم هوا – آب خنک نمودن آب از طریق هوای بیرون در صورتیکه دمای آن کمتر از یک حد تعیین شده باشد ، انجام می گیرد .

به  عبارت دیگر اگر دمای هوا پایین تر از این حد باشد به خنک کننده مکانیکی نیازی نیست .تغییرات دما در این دو سیستم خنک کننده معمولاً در دامنه 10-7 درجه سانتی گراد است .

همانطوریکه قبلاً ذکر شد ، تعریف دقیقی برای تهویه طبیعی ( خنک کردن آزاد ) وجود ندارد به این معنی که این اصطلاح خنک سازی  استفاده از آب رودخانه ها – دریاچه ها و.... را که منجر به افت دما می شود را نیز پوشش می دهد .

 

 

تجهیزات ساخت تهویه مطبوع

 

توضیحات زیر خلاصه ای از روشها یی است که امروزه به منظور ساخت خنک کنده با اهداف آسایش وراحتی ، استفاده می شود .

روش معمول در  ساخت خنک کننده ها ، استفاده از تجهیزات خنک کننده مکانیکی با موتور الکتریکی است . روشهای دیگر شامل خنک کنندگی از راه تبخیر و خشکاندن هوا است .

تاسیسات بزرگ با  چیلر های جاذب انرژی  حرارتی ، ساخته می شوند ، در شهرهای بزرگ سیستمهای خنک کننده ناحیه ای ساخته شده یا ساخته می شوند  . دراصل این سیستمها مشابه سیستم های حرارتی ناحیه ای عمل می کننده  با این تفاوت که توزیع آب سرد آنها بیش از آب گرم است . تفاوت اساسی بین  سیستم های تبخیری وسیستم های خشک از یک طرف ،وسیستم های خنک کننده از طرف دیگر باعث شده که گروه قبلی به تنهایی قادر به استفاده در سیستم های تمام هوا باشد خنک کردن با استفاده از ماشینهای بخار در سیستمهای خیلی بزرگ کاربردی است .

 

 

تجهیزات معمول خنک کننده مکانیکی

( خنک کردن با کمپرسور های الکتریکی )

 

 

خنک کننده ساخته شده با "چیلر کمپرسور"یک روش کلاسیک است .زمانیکه تهویه مکانیکی به منظور" آسایش افراد" مد نظر باشد معمولاً این روش کاربرد دارد .ماشین مشابه پمپ گرمایی معمول کار می کند ولی در این دستگاه طرف سرد ،قسمت مفید آن است.

 

گرمای جذب شده از طریق مولد بخار مقدار خنک سازی است که می تواند تامین شود  تامین این  خنک کنندگی مورد نیازورودی کار مکانیکی کمپرسور بوده و معمولاً به شکل انرژی الکتریکی به صورت چرخش موتور است .

ارتباط بین خنک کردن توسط ماشین وکار تولید شده توسط کمپرسور ، به ضریب عملکرد (COPr) که به صورت زیر بیان می شود اشاره دارد :

 

 

خنک کنندگی در سال

COPr=

 

کار ورودی در سال

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

اگر COP و میزان خنک سازی را بدانیم می توانیم محصول کار و در نتیجه هزینه را نیز تعیین کنیم . COP سالانه مطابق دستور 3 ، بستگی به سطوح  دما در حین عمکرد ماشین دارد .

معمولاً انرژی ورودی  به کمپرسور انرژی الکتریکی است که به طور مستقیم جهت راه اندازی سیستم نیاز است ( پمپهای چرخشی ).

یک چیلر که با کمپرسور کار می کند در انتخاب نوع روش خنک سازی ساختمان انعطاف لازم را دارد . همانطوریکه قبلاً ذکر شد خنک نمودن هوا می تواند یا از طریق کویلهای خنک کننده در یک واحد جابجا کننده هوا ، یا تجهیزات خنک کننده که بطور مستقیم در اتاقهای ساختمان نصب می شوند مثل پانلهای خنک شده در سقفها یا کولر های فن کویل انجام گیرد  .

 

 


 

خنک کنندگی از راه تبخیر

 (Evaporative cooling)

 

خنک کنندگی ازراه تبخیر بر اساس کاهش دمای هوا در اثر بخار شدن آب از روی سطحی که هوا از آن عبور می کند است .تا هنگامیکه هوا اشباع نشده است اینکارادامه می یابد . گرما به منظور تبخیر آب نیاز است یعنی تبدیل آن از فاز مایع به فاز بخار . گرمای لازم از هوا گرفته می شود در نتیجه دمای هوا کاهش می یابد .پایین ترین دمایی که به این طریق می توان کاهش داد محدود به دمای تر هوا در شرایط اشباع است .خنک کنندگی هوا از راه تبخیربه روش  مستقیم فرآیندی است که در آن  هوای ورودی رطوبت دهی می شود در نتیجه رطوبت آن افزایش ودمایش کاهشمی یابد .سپس هوای دمیده شده توسط مبادله کننده های حرارتی بین دو جریان هوا، سرد شده و گرمای هوای ورودی به هوای خروجی منتقل می شود .دمای هوای ورودی کاهش یافته ولی میزان رطوبت آن افزایش نمی یابد .میزان خنک شدن بستگی به پارامترهای خارجی ، دما ورطوبت هوای بیرون دارد.

 

 

خنک کردن موضعی (ناحیه ای )

District Cooling

 

 

امروزه استفاده از انرژ یهای متعدد ایجاب می کند مطالبی درباره خنک نمودن ناحیه ای بدانیم . روشی که منجر به تولید سرما وتوزیع آن می شود بسته به شرایط ویژه کاربرد انرژی ، تسهیلات موجود ،نوع وشدت بار هوا ، از شهری به شهر دیگر متفاوت است . واحد   تولید سرما می تواند شامل هر یک از سیستم های خنک کننده ( دریاچه یا آب رودخانه که بطور مستقیم در خنک نمودن استفاده می شوند)با چیلر های جاذب انرژی گرمایی یا از طریق چلیر های معمول  کمپرسور باشد.

استفاده از پمپ های گرمایی نسبتاً رایجند که قبلاً به منظور تامین گرما ی سیستم گرم کردن ناحیه ای استفاده می شد . مشتریان سیستم های خنک کننده ناحیه ای معمولاً با نیازهای نسبتاً اساسی به خنک کنندگی مثل محیط بیمارستانها یا فروشگاههای متمرکز هستند .که آب سرد را در ایستگاههای فرعی در یافت می کنند در حقیقت مشابه روشی که آب داغ در ایستگاههای فرعی گرم کننده ناحیه ای تامین می شود آب سرد دومی پس از توزیع به ساختمان یا ساختمانها خنک می شود . همانطوریکه در شکل 14 نشان داده شده است .

 

 

 

بحث       Discussion   

 

معمولاً اینکه بگوییم نوع خاصی از سیستم تهویه بایستی انتخاب شود یا نه  ممکن نیست . ولی می توانیم از بین چندین سیستم تهویه ، سیستمی که بطور رضایت بخش کار کند را انتخاب کنیم وفاکتور اصلی در انتخاب آنها ، هزینه خرید ونوع جریان سیستم است .گفته می شود اگر نیاز اساسی به خنک کنندگی باشد وتنها سیستم تمام هوا استفاده می شود مسئله حل شده است . به منظور آسایش بیشتر برای مثال ، سعی در تامین مقدار زیاد هوا با دمای پایین بسته به نوع ساختمان و فعالیتهای انجام گرفته در آن است .

 تعدادی فاکتور های موثر در انتخاب سیستم های تهویه شامل موارد ذیل است :

 

 

·   یک سیستم خنک کننده تمام هوا نسبت به سیستم هوا –آب نیازمند فضای بیشتر برای عبور کانالهای سیستم تهویه است .در تهویه هوا – آب سایز کانالها بر اساس تهویه مورد نیاز از لحاظ بهداشت تعیین می شود در حالیکه در یک سیستم تمام هوا اندازه کانالها را به منظور نیاز به افزایش دبی هوا بر اساس ماکزیمم  توان  خنک کنندگی مورد نیاز کاهش می دهد .

·   به منظور کاهش فضا تقریباً نصب تهویه تمام هوا در ساختمانهایی که قبلاً سیستم خنک کننده نداشتند غیر ممکن است . در چنین مواردی بایستی سیستم هوا – آب استفاده گردد.

 

·   کاربرد سیستم تهویه تمام هوا در تهویه طبیعی نسبت به تهویه هوا – آب راحتتر  است . یک سیستم هوا –آب نیازمند مبادله کننده حرارتی با هوای بیرون در یک برج خنک کننده است  سیستم تمام هوا برای استفاده درتهویه طبیعی نیازمند تجهیزات زیادی نیست .

 

 

·       خنک کنندگی تبخیری وخشک می توانند هر کدام با سیستم تمام هوا ترکیب شوند .

 

·   زمانیکه خنک کننده تبخیری استفاده می شود هوای خروجی  ناشی از تهویه ، سرد خواهد شد . هوای ورودی  از طریق مبادله  حرارتی  با هوای خروجی ، سرد می شود بدین معنی که دمای هوای ورودی به دمای هوای خروجی بستگی دارد . اگر دمای ساختمان افزایش یابد دمای هوای تامین شده نیز افزایش می یابد در عمل پایین آوردن دمای هوا تا 5 درجه سانتی گراد با سیستم های خنک کننده عادی و خنک نمودن با استفاده از کمپرسور مشکل است . کنترل هوای ورودی به ساختمان بدون توجه به دمای اتاق عملی است . طراحی یک سیستم خنک کننده تبخیری نیازمند تلاش ودانش بیشتر ی است .

·   هنگام استفاده از خنک سازی خشک ( خشکاندن هوا ) یک منبع گرمایی نیاز است منبع  گرما غالباً گرمای ناحیه تابستانی است بطوریکه سطوح دمایی در حدود 70-65 درجه سانتی گراد می باشد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط لیلاغیبی در شنبه 7 مهر1386 و ساعت 9:26 | آرشیو نظرات نظر بدهید 4 نظر

ایمنی لیزر

ليزر (Laser)

ليزر تقويت نور ناشي از تابش گسيل القايي و تحريك شده "تقويت نور نشر برانگيخته" مي‌باشد و هر نوع ليزر در محدوده طيفي خاصي انتشار مي‌يابد.

در صنعت، پزشكي، به طور وسيعي از ليزر استفاده مي‌شود و در صورتيكه اصول ايمني در كار با ليزر رعايت نگردد خطرناك خواهد بود.

مشخصات اختصاصي نور ليزر:

 1. تك رنگ بودن (Monochromatic): تمامي فوتون‌هاي نور ليزر داراي يك طول موج مشخص و يكسان و تك‌رنگ مي‌باشد.
 2. هم‌راستايي (Directiveity): نور ليزر در مسير معين منتشر و داراي واگرايي كم بوده و پراكنده نمي‌شود.
 3. شدت بالا و درخشندگي (Brightness): تمركز تمامي فتون‌هاي نور ليزر در يك مقطع كوچك سبب شده كه درخشندگي و شدت بسيار بالايي براي ليزر فراهم شود.
 4. همدوسي (Coherency): هم فاز بودن فوتون‌هاي نور ليزر ناشي از پديده نشر برانگيخته سبب همدوسي پرتو ليزر مي‌شود. اختلاف زمان وجود ندارد.

طبقه بندي ليزرها: مرسوم‌ترين طبقه‌بندي ليزرهاي بر مبناي ماده فعال آنهاست كه شامل:

 1. ليزر گازي: محيط فعال آن گاز است. اين ليزر هم به صورت پالسي و هم موج پيوسته وجود دارد. مهم‌ترين مواد گازي مورد استفاده هليم، آرگون، Co2 است. عمل تحريكي و برانگيختگي در اين نوع ليزرها توسط تخليه الكتريكي يا روش پمپاژ نوري انجام مي‌پذيرد. ليزرهاي گازي بر اساس نوع محيط فعال در محدوده‌ ماوراء بنفش، مادون قرمز و مريي ليزر توليد مي‌كنند. اين ليزرها براي جوشكاري و برشكاري، جراحي چشم مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
 2. ليزر جامد: محيط فعال اين نوع ليزرها شامل بلورهاي عايق يا شيشه حاوي مقداري ناخالصي يوني است. از پمپاژ نوري جهت تحريك ماده فعال استفاده مي‌شود. ياقوت و نئوديم مثالي از اين ليزرها هستند.
 3. ليزرهاي رنگينه: يا ليزرهاي مايع كه به آنها ليزرهاي رزينه‌اي نيز اطلاق مي‌گردد از مواد مايع به عنوان محيط فعال استفاده مي‌كنند. در اين محيط فعال مواد آلي رنگي در يك حلال مايع نظير آب، الكل مخلوط آب و الكل و ... حل مي‌شوند كه تركيبات پيچيده آلي با طيف جذبي گسترده‌اي هستند. تحريك اين نوع ليزرها با لامپ گزنون و يا با ليزرهاي گازي صورت مي‌پذيرد. به صورت پالسي و پيوسته توليد مي‌شوند. مشخصه مهم اين ليزرها اين است كه با تغيير غلظت حلال طول موج خاصي ايجاد مي‌شود بنابراين با اين روش طول موج‌هاي مختلفي توليد مي‌گردد. بيشتر طول موج‌ها در ناحيه مرئي هستند چون مواد رنگي آلي در توليد اين ليزرها استفاده مي‌شود براي جلوگيري از اثرات مضر بر سلامتي بايستي كار با آنها را در شرايط ويژه‌اي انجام داد.
 4. ليزرهاي نيمه هادي: در اين نوع ليزرهاي از كريستال مواد نيمه هادي با ابعاد بسيار كوچك به عنوان ماده فعال استفاده مي‌گردد. براي تحريك الكتريكي از پمپاژ نوري- اشعه الكتروني و يا اعمال جريان الكتريكي مستقيم براي تزريق الكترون استفاده مي‌شود. GaAs (آرسنيدگاليم) مثالي از اين نوع ليزر است. مشخصه بارز آنها اندازه و حجم بسيار كوچك داشتن است. در مخابرات و اندازه‌گيري‌هاي دقيق استفاده مي‌شوند.
 5. ليزرهاي پلاسما: پلاسما نقش محيط فعال را ايفا مي‌كند و براي يونيزه كردن پلاسما از ضربه ‌هاي الكتريكي استفاده مي‌شود.

بر اساس استاندارد (Z-136.1) ليزرها بر اساس خطراتي كه ايجاد مي‌كنند با در نظر گرفتن طول موج – توان خروجي و انرژي تابش ليزر بر اساس تابش مستقيم يا انعكاسي پرتو ليزر و صدمات بيولوژيكي اشعه بر چشم و پوست به گروه‌هايي به شرح ذيل تقسيم شده است:

ليزر Class1: اين ليزرها به علت توان خروجي و انرژي كم، بي خطر هستند و حتي در صورت تابش طولاني به چشم صدمه‌اي وارد نمي‌كنند به همين دليل دستورالعمل ايمني خاصي براي اين گروه ارائه نشده است و علايم احتياط و هشدار در خصوص استفاده از اين ليزرها به روي آنها نصب نمي‌گردد – تنها توصيه مي‌گردد در محفظه ايمني – كاهنده شدت پرتو باشند. (<39mw)

ليزر Class2: اين ليزرها در ناحيه بينايي بوده كه به علت عكس‌العمل چشم در برابر برخورد با نورهاي مرئي خطر چنداني به چشم ندارند ولي در مواجهه طولاني صدمه‌زاست. اين نوع ليزر از امواج پيوسته cw كوچكتر مساوي 1mw و يا ليزر پالسي با طول موج 400-600mm منتشر مي‌شود. نگاه به مدت 0.25 ثانيه بايستي با عينك حفاظتي انجام گيرد. اين نوع ليزرها خطر آتش‌سوزي ندارند.

اقدامات ايمني ليزر كلاس 2:

-        اين ليزرها بايستي در محفظه حفاظتي قرار گيرد و مجهز به كاهنده شدت پرتو باشند

-        قفل و بست ايمني ليزر (Inter Lock) در هنگام جابجايي دستگاه بايستي وجود داشته باشد.

-        Cover Labeliny برچسب ايمني و علائم هشدار دهنده بر روي آنها نصب شود.

-        افرادي كه اپراتور كار با ليزر هستند آموزش‌هاي لازم را ببينند.

-        به منظور كاستن از برخورد پرتو به چشم رعايت نكات ذيل الزامي است:

 1. محدود كردن پرتو ليزر تا حد امكان
 2. پرتوهاي ليزر به مناطق تعريف شده عملياتي كه خطر تابش پرتو نباشد (در ورودي اتاق).
 3. تعيين محل عبور و مرور افراد و ماشين‌ها
 4. هدايت مسير پرتو ليزر در هنگام فعاليت، بالاتر از سطح چشم
 5. حذف وسايل براقي كه ايجاد بازتاب‌هاي مزاحم مي‌كنند – حذف بازتابهاي غيرضروري پرتو

ليزر Class3:

اين ليزرها با خطر متوسط هستند. به شبكيه چشم صدمه مي‌زنند. علامت (DANGER) به رنگ قرمز - سفيد بر روي آنها برچسب مي‌خورد-نبايستي به ليزرهاي كلاس 3 مستقيماً حتي لحظه‌اي و گاه به گاه نگاه شود. به دو زير گروه به شرح ذيل طبقه‌بندي مي‌شود:

-    Class 3a: اگر مدتي كوتاه با چشم غير مسلح و در زمان پاسخ طبيعي چشم به آنها نگاه شود خطري براي انسان ندارد اما در صورت عبور پرتو ليزر از تجهيزات اپتيكي نظير عدسي و فيبر نوري به چشم آسيب جدي وارد مي‌كند. اين ليزرها در ناحية مرئي و نامرئي هستند. بازتابهاي اين نوع ليزر خطرناك نبوده خطر آتش سوزي نيز ندارد. توان خروجي ليزر مرئي كلاس 3a پنج برابر ليزر كلاس 2 و توان خروجي ليزر نامرئي كلاس 3a پنج برابر ليزر كلاس 1 است.

اقدامات كنترلي گروه 3a و 3b:

تمامي موارد حفاظتي كه براي ليزر كلاس 2 ذكر شد در كار با اين ليزر نيز رعايت شود و علاوه بر آن موارد براي پرتوها با ايراديانس مواجهه زير حد مجاز بايستي برچسب (CAUTION) و براي پرتوها با ايراديانس بالاتر برچسب (DANGER) نصب گردد و ترجيحاً مجهز به كنترل از راه دور باشند و ميزان توان تابشي بر روي دستگاه برچسب بخورد.

-    Class 3b: ليزرهايي هستند كه در برخورد مستقيم يا حتي بازتابهاي آن به چشم صدمه مي‌زند. اين ليزرها به پوست نيز خطرهايي ايجاد مي‌كند.

-        نبايد اشعه ليزر پخش شده از ميان پنجره يا روزنه‌اي به خارج راه يابد.

-    سيستم ليزر در يك محوطه مشخص استقرار يابد و در تمام مدت كاركرد ليزر، درب محوطه بسته باشد و بر روي درب برچسب "احتياط" در خصوص ليزر نصب شود.

-        بايد برچسب ناحيه ولتاژ بالا نصب شود و براي ديگر خطرهاي مرتبط نيز بررسي‌هاي لازم انجام شود.

-        پيش از به كار گيري سيستم‌هاي ليزري معاينه چشم انجام گيرد و نبايستي ليزر را به چشم نشانه گرفت.

-    موانع، پلاريزه كننده‌ها و همچنين فيلترهاي اپتيكي بايد در مسير خروجي پرتو ليزر به كار گرفته شود تا قدرت اشعه ليزر به حداقل ممكن كاهش يابد.

-    ليزر Class 4: اين ليزرهاي پرخطر محسوب مي‌شوند كه علاوه بر برخورد مستقيم-انعكاس- حتي بازتاب‌هاي پخش شده آنها نيز به چشم آسيب مي‌رسانند. توان خروجي بالاست و سوختگي‌هاي پوستي را سبب مي‌شود. بعضي ليزرهاي صنعتي-نظامي و جراحي از اين نوع هستند.

متوسط توان يك موج پيوسته يا پالسي مكرر ليزر كلاس 4 بيش از 500mw است. تراز تشعشعات تك پالسي 30-150mj است. در محدوده مرئي و نامرئي هستند. انتشار ليزر گروه 4 در بيش از 2w/cm2 خطر آتش سوزي دارد.

اقدامات كنترلي: همه اقدامات اشاره شده در ليزرهاي كلاس دنبال شوند.علاوه بر اين:

-    در زمان عملكرد اين سيستم‌هاي ليزري به كار گيري عينك ايمني مورد نياز مي‌باشد. در مورد ليزرهايي كه طول موج حرارتي دارند نيز قرار دادن محافظ ضد آتش بين ليزر و كاربر لازم است.

-        در يك محدوده بسته، معين و قابل كنترل به كار گرفته شوند.

-        دسترسي به چنين ليزرهايي كنترل شده باشد – لذا اتاق و دستگاه بايد داراي كليد مخصوص باشد.

-        كار با اين ليزرهاي از طريق سيستم كنترل از راه دور باشد.

-    فلاش لامپ‌هاي ليزري پرقدرت بايد به طريقي در محيط بسته قرار گيرند كه خطرات چشمي ناشي از برخورد مستقيم با پرتو نوري شديد فلاش لامپ، كاهش يابد.

-    به كارگيري پلاريزه‌كننده و همچنين فيلترهاي اپتيكي بايد طوري باشد كه همواره امكان خطر به افراد را به حداقل برساند.

جدول 1 – ميزان خطرآفريني ليزرها در گروه‌هاي چهارگانه

گروه ليزر

محدوده طول موج ليزر

امكان خطر

ماوراء بنفش

مرئي

مادون قرمز نزديك

مادون قرمز

ناشي از برخورد مستقيم

ناشي از برخورد پخش شدگي

آتش سوزي

I

*

*

*

*

ندارد

ندارد

ندارد

I I

-

*

-

-

فقط بعد از 0.25s

ندارد

ندارد

AI I I

*

*

*

*

دارد

فقط براي توان خروجي 5/0 وات

ندارد

BI I I

*

*

*

*

دارد

دارد

ندارد

vI

*

*

*

*

دارد

دارد

دارد

* محدوده طول موج‌هاي اعمالي در گروه‌هاي چهارگانه ليزر را نشان مي‌دهد.

 

مكانيسم اثر ليزر بر بدن انسان: طول موج - چگالي توان-دوام پالس-مدت مواجهه از پارامترهاي تأثيرگذار در تعيين اثر ليزر بر بافت هستند. نور ليزر توسط بافت بدن جذب مي‌شود و اگر قدرت پرتو به حد كافي باشد صدمه‌زا خواهد بود. اثرات احتمالي ليزر بر بدن شامل:

 1. اثر فوتوشيميايي (Photochemical): فرآيندي است كه با جذب تابش‌هاي مرئي، فرابنفش يا مادون قرمز آغاز مي‌شود كه انرژي نوراني به انرژي شيميايي تبديل مي‌شود. مثلاً تيره‌شدن پوست. داروهاي فتوتوكسيك و حساس كننده به نور يا مواد شيميايي كه وارد بدن مي‌شوند يا به پوست ماليده مي‌شوند اثرات عملكرد ليزر را در طول موج‌هاي مربوط به ناحيه فرابنفش يا مرئي يا هر دو افزايش مي‌دهند.
 2. اثر گرمايي: آثار گرمايي تابش ليزر بر بافت در درجه اول به عوامل زير بستگي دارد:
  1. ضريب جذب و پراكندگي بافت براي طول موج خاص ليزر
  2. ايراديانس يا اندازه تابيدگي به سطح بافت و ابعاد مساحت تابيدگي
  3. مدت زمان تابش گيري
  4. گستردگي جريان در رگ موضعي

پروتئين‌هاي بافت در اثر افزايش دما تغيير ماهيت مي‌دهند

3.  پديده ترمواكوستيك: گرمايي كه از ليزر درآن عضو يا بافت ايجاد شد سبب انقباضات و انبساطاتي در آن بافت شده فشار طبيعي عضو را افزايش مي‌دهد كه اين پديده پديده ترمواكوستيك است.

انواع خطر ليزر:

1)  خطرات ناشي از تابش ليزر بر انسان: انواع ليزرها با توجه به طول موج خود داراي اثرات مختلفي مي‌باشد كه تنها برخورد مستقيم ليزر با اعضاي بدن خطرناك نيست بلكه بازتابهاي آن نيز خطرناك هستند. خطرات معمول شامل:

 1. آسيب‌هاي چشمي: پرتودهي طولاني با شدت بيش از حد مجاز باعث كدورت قرنيه يا عدسي و يا جراحت شبكيه و پرتودهي شديد و كوتاه مدت در طول موج‌هاي خاص، سوختگي قرنيه و شبكيه را به همراه دارد.

مدت مواجهه در صدمات وارده به شبكيه مؤثر است. اگر مواجهه <10 ثانيه و 61 ثانيه صدمات حرارتي و 1< صدمات اكوستيك و مواجهه بيشتر صدمات فتوشيميايي ايجاد مي‌شود.

Uva منجر به كاتاراكت و پيري زودرس عدسي – IRA كاتاراكت، IRB، Irc و UvB و Uvc بر قرنيه تأثير دارند كه UvB باعث كنژه كتويت (احساس پاشيدگي ريگ در چشم و اشك ريزش) و IRB باعث كاتاراكت مي‌شود. امواج مادون قرمز با اثر حرارتي باعث صدمه مي‌شوند.

 1. آسيب‌هاي پوستي: صدمات پوستي ناشي از ليزر در مقايسه با آسيب‌هاي چشمي كمترند. پوست انسان تقريباً محدوه طول موج‌هاي ماوراء بنفش تا مادون قرمز را جذب مي‌كنند اما قدرت نفوذ طيف مرئي در پوست نسبت به اين دو ناحيه بيشتر است. سرخي، تورم سطحي، سوختگي، چروكيدگي خشكي، خشكي بيش از حد، پيري زودرس و در برخي موارد خاص بروز سرطان‌هاي پوستي از جمله آسيب‌ههاي ناشي از تابش پرتو ليزر به طور مكرر و در تماس‌هاي مزمن ايجاد مي‌گردد.
 2. ساير اثرات: در موارد استفاده پزشكي ليزر، نبايستي دوزهاي بالاي ليزر روي تيروئيد فرد تابانده شود چون ليزر GaAs باعث كاهش mRNA، تيروگلوبولين و تغييرات ساختماني در سلول‌هاي تيروئيد و كاهش سطوح پلاسمايي هورمون‌هاي تيروئيدي همراه با افزايش TSH مي‌شود و در بيماران صرعي فرد را دچار تشنج مي‌كند. اثر تحريكي مستقيم تابش ليزر باعث افزايش سرعت رشد تومورهاي موجود در بافت‌ها مي‌شود.

نبايد از ليزرهاي ماوراء بنفش در درمان تحريك بيولوژيك استفاده كرد. احتمال سرطانزايي زياد است.

 

 

جدول 2- تأثير طول موج‌هاي مختلف ليزر به چشم و پوست

ناحيه طيف الكترومغناطيسي

محدوده طول موج nm

قسمت‌هاي تأثيرپذير بدن

ماوراء بنفش دور

280-200

تماماً جذب در قرنيه و ملتحمه

ماوراء بنفش ميانه

315-280

تقريباً جذب كامل در قرنيه و ملتحمه چشم و ايجاد آب مرواريد

ماوراء بنفش نزديك

400-315

تماماً جذب در عدسي و ايجاد آب مرواريد

نور مرئي

780-400

شبكيه

مادون قرمز نزديك

1400-780

شبكيه-عدسي و پوست

مادون قرمز ميانه

3000-1400

قرنيه و پوست

مادون قرمز دور

mm1-3000

قرنيه و پوست

 

2)  خطر آتش‌سوزي: احتمال آتش‌سوزي به خصوص در زمان استفاده از ليزرهاي پرتوان وجود دارد. در اين حالت به علت انرژي زياد ليزر، در صورت برخورد اتفاقي اشعه ليزر با مواد قابل اشتعال، آتش‌سوزي روي مي‌دهد. لذا بايد مواد اشتعال‌زا از محيط كار دور شوند يا داراي پوشش‌هاي محافظ باشند چون حتي پرتو ليزر انعكاسي نيز مي‌تواند سبب آتش‌سوزي شود.

3)  خطرات الكتريكي: خطرهاي مرگبار الكتريكي در بسياري از ليزرها به خصوص در سيستم‌هاي ليزرهاي پرتوان وجود دارد. اين خطرا كه عموماً از نوع برق گرفتگي است به علت سهل‌انگاري هنگام كار با ولتاژ بالا روي مي‌دهند لذا بايد سيستم‌هاي كنترل و حفاظت الكتريكي در تمام مدت كار با ليزر فعال باشند. تمامي موارد ايمني برق رعايت گردد.

4)  خطرات شيميايي: برخي مواد كه همراه با ليزر استفاده مي‌شوند سمي و قابل اشتعال‌اند. مثلاً در ليزر رنگي مواد مورد استفاده عموماً سرطان‌زا هستند. در اين موارد نبايستي با دست تماس داشته باشند. از طرف ديگر، واكنش‌هاي القايي ليزري مي‌توانند باعث آزاد شدن ذرات و محصولات گازي خطرناكي شوند. در برخي موارد نيز در حين كار با ليزرهاي پرتوان، امكان توليد دود و حتي بخارات زيانبار وجود دارد كه ممكن است به بروز اختلالات تنفسي بيانجامد لذا در اين موارد از تهويه استفاده گردد.

5)  آلاينده‌هاي هوابرد: در استفاده پزشكي عملكرد ليزرهاي كلاس 4 چنان است كه بافت هدف را تبخير و مواد آلاينده و مضري توليد مي‌كنند كه توسط هوا منتقل مي‌شوند. وجود اين مواد در جو باعث اشك‌ريزش، تهوع، استفراغ، گرفتگي عضلات شكم و استفراغ مي‌شود. اين مواد بالقوه قابليت انتقال ذرات عفوني را نيز دارند.  حاوي هاله دود حاوي ذرات ويروسي نيز است.

6)  ديگر خطرات احتمالي: خطر خنك‌كننده برودتي (بخصوص در ليزرهاي پرتوان) كه در تماس با پوست موجب سوختگي مي‌شوند.

·        خطر ناشي از تابش انحرافي ليزر در به اطراف (ناشي از وسايل اپتيكي) باعث آسيب مي‌شوند.

·        خطر انفجار ناشي از ابزار دمش اپتيكي و لامپهاي معيوب

·        نوفه شديد مربوط به ليزرهاي پرانرژي

در مجموع براي جلوگيري از بروز خطرات فوق استانداردها و دستورالعمل‌هاي ايمني خاصي تدوين شده كه بايستي رعايت شوند.

استانداردهاي ايمني ليزر:

دو استاندارد مهم و مرسوم شامل  استانداردها يآمريكايي "Z-136/1" و استاندارد بين‌المللي "60825-1" مي‌باشند كه استاندارد اولي با در نظر گرفتن طول موج، توان خروجي و انرژي تابشي ليزر به چهار كلاس تقسيم مي‌شود و استاندارد دومي ايمني ليزر در مقياس بين‌المللي مي‌باشد. براي سازندگان و مصرف‌كنندگان ليزرها به عنوان راه‌ها و مرجع مورد استفاده قرار مي‌گيرد و جامعيت بيشتري دارد.

 

اقدامات كنترلي و ايمني ليزر:

1)  كنترل فني مهندسي: اين اقدامات ميزان مواجهه افراد را محدود و به طول مؤثري ايراديانس را كاهش مي‌دهند كه شامل:

a.   محيط محافظ: قرار گيري ليزر در محدوده و فضاي مشخص كنترل شده با سيستم‌هاي ايمني خاص قرار دارند و از بازتابش بيش از حد مجاز به ديگر نقاط بخصوص به انسان جلوگيري مي‌كنند.

b.   سوئيچ اصلي (Keyswitches): كليه ليزرهاي صنعتي و به خصوص ليزر كلاس 4 داراي سوئيچ اصلي هستند كه امكان استفاده از ليزر را تنها براي افراد محدودي ميسر مي‌سازد. در چنين سيستم‌هايي امكان به كار گيري دستگاه توسط افراد غير مجاز به حداقل مي‌رسد.

c.      كاهنده پرتو (Beam attenuators): توان خروجي ليزر را با اين كاهند‌ه‌ها به حداقل mPE كاهش مي‌دهد.

d.   قفل داخلي (inter locks): اين سيستم اين امكان را فراهم مي‌كند كه هرگاه فردي بدون توجه به علايم هشداردهنده ليزر، وارد محوطه ليزر شود، بلافاصله ليزر را خاموش كند تا امكان صدمه پرتو ليزر به فرد به حداقل ممكن برسد.

e.      كنترل مسير پرتو

 

f.        علايم هشدار دهنده:

رنگ نور

Light

صوت

Audible

وضعيت مناطق ليزر

Laser area status

معني

Meaning

سبز

بي‌صدا

ليزر كلاس1و2و3a (اگر مرئي و ≤15mwپيوسته) ممكن است فعاليت كند

مناطق روبازند

زرد (پيوسته)

بي‌صدا

ليزر كلاس 3b (به استثناي مرئي پيوسته بالاي ≤15mw) آماده بهره‌برداري است

مناطق ليزر كنترل شوند، تنها با وسايل حفاظت فردي وارد شوند (ورود مجاز)

زرد (تكه تكه)

بي‌صدا

ليزر كلاس 3b (به جز مرئي 15mwcw) و كلاس 4 فعالند، خطر پرتو ليزر در وروديها نيست

مناطق ليزر كنترل شوند، درخواست اجازه ورود خاموش خواهد شد اگر قفل اصلي شكسته شود

قرمز تيره

صدادار

خطرات به مناطق دورتر از عمليات پيشرفت مي‌كند

اجازه ورود به هيچ كس داده نمي‌شود، سيستم قفل‌ها درگير شود، سيستم زماني متوقف مي‌شود كه قفل اصلي شكسته شود

 

2)  كنترل‌هاي مديريتي: توسط (LSO اداره ايمني ليزر) تعيين مي‌شود. مسئوليت‌هاي كارفرما و كارگران به شرح ذيل است:

-        كارگراني كه مجاز به استفاده از ليزر هستند با دستگاه‌ها كار كنند

-        خطرات را بشناسند و به اصول ايمني توجه كنند.

-    كارفرمايان ميزان مجاز استفاده و تماس با ليزر را آموزش داده و مسئول ارزيابي خطرات را تعيين كنند و وسايل كنترلي را به طور دوره‌اي ارزيابي كنند. تمامي سوانح ناشي از ليزر ثبت و گزارش شود.

-        آگاه نمودن مسئولان امور ايمني از هرگونه تغيير در سيستم‌هاي ليزري

-        جلوگيري از استفاده تلفن همراه در محيط به كار گيري ليزر

-    ليزر در محيطي مشخص و معين به كار گرفته شود. اين محيط بايد كاملاً قابل كنترل بوده و داراي تمامي علايم هشداردهنده باشد.

-        مانع از كار كارگران به طور انفرادي با سيستم‌هاي ولتاژ بالا و تعبيه كليد اطمينان در اين ولتاژها

-        آگاهي و آشنايي با استاندارد و راهنمايي ايمني ليزر بخصوص در زمينه ليزرهاي كلاس 3B و 4

-        ارائه رونوشتي از اقلامات كنترلي و دستورالعمل‌هاي ايمني به مسئولان امور ايمني و آگاه كردن آنها از هرگونه تغيير.

-        قبل از فعاليت همه افراد را از پتانسيل خطر ليزر آگاه كنيد و در مورد ليزرهاي مرئي بايستي بيشتر محتاط بود.

 

3)   حفاظت فردي:

لباس حفاظتي براي افرادي كه مستقيماً در معرض تابش دائمي تابش فرابنفش گسيليده شد از ليزرهاي اگزايمر باشند. لباس‌هاي محافظ را در سطوحي پايين‌تر از MPE پوست تهيه كرد. شيلد صورت نيز توصيه مي‌شود. براي ليزرهاي نوع 4 جنس لباس‌ها بايستي مقاوم در برابر آتش‌سوزي باشد. مثلاً لباس‌هاي پشم يا ابريشمي در حين كار با اشعه مرئي و مادون قرمز ليزر در جاهايي‌كه ميزان ايراديانس پرتو بيش از 2w/cm2 استفاده شود و زماني كه ميزان اشعه بيش از 10w/cm2 است لباس زير بافت پوشيده شود.

براي حفاظت از چشم‌ها از عينك حفاظتي استفاده مي‌شود كه بايستي توجه داشت كه عينكي كه در برابر طول موج خاصي به خوبي از چشم محافظت مي‌كند در برابر طول موج ديگري محافظ خوبي نيست.

زماني كه احتمال جرقه زدن و قوس‌الكتريكي وجود دارد از عينك‌هاي حفاظتي استفاده شود. معمولاً از جنس شيشه يا پلاستيك‌هاي خاص هستند بايد ويژگي‌هاي ذيل را داشته باشند:

-        نوع عينك بر اساس حداكثر تابش مجاز، حداكثر شدت پرتو، طول موج خروجي ليزر انتخاب شود.

-        بايد مدت زماني كه عينك در برابر شدت ليزر مقاومت مي‌كند مشخص باشد.

-        عينك‌هاي حاوي فيلترهايي با حداقل انعكاس نسبت به ديگر عينك‌ها محافظت بيشتري دارد.

-    فيلترهاي عينك بايد در برابر گرد و غبار و حرارت مقاوم باشند در غير اين صورت سريعتر كارايي خود را از دست مي‌دهند.

براي محافظت پوست علاوه بر دستكش و لباس كار مناسب استفاده از كرم‌هاي ضد آفتاب نيز مفيد است. شيلدهاي صورت براي بازتاب‌هاي قوي و پرتوهاي مستقيم استفاده شوند.

پارامترهاي محيطي مكان بكارگيري ليزر:

-        روشنايي محيط كار حدالامكان افزايش يابد تا مردمك چشم تنگ‌تر شود.

-        همه سيمها و شيشه روي ليزر بايستي با يك محافظي جهت جلوگيري از احتراق پوشانده شوند.

-        وجود علايم هش

Posted: Mon 16 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]


دستکش ایمنی

دستکش های ایمنی فرانسوی مارک SHOWA ساخت کنسرسیوم بین المللی SHOWA دارای استاندارد کشور ژاپن به شماره 1899113 و تحت لیسانس انجمن کارخانجات پلاستیک و چسب ژاپن
Code : D 300

 

دستکش ایمنی کد D 300

موارد كاربرد :

1-1 هنگام كار با اشيا تيز و برنده و تراشه هاي فلزي و غيره.

1-2 جمع آوري زباله فضو لات واجناس بي مصرف

1-3 هنگام استعمال از روغنهاي معدني نفت و غيره

1-4 ترابري ؛تراشكاري كار در صنايع فلزات و غيره

2- مزاياي دستكش گريپ نيتريل 360

1-2 در برابر سوراخ مقاوم است.

2-2 ضد روغن و در مقايسه با موارد مشابه ضد سرما نيز ميبا شد.

3-2 اين دستكش اگر با هر مايعي خيس شود ليز نميشود و مشكل سر خوردن ندارد

4-2 اين مزيت را دارد كه در مقابل كشيدگيهاي سخت مقاومت ميكند ودر نميرود.

5-2 به خاطر وجود منافذ هوا در كليه سطوح دستكش تمام سطح پوست و انگشتان تحت نفوذ  جريان هوا قرار دارد.

6-2 اين دستكشها با اب جوش ضد عفوني مشود.

7-2 ضد بوي عرق و مانع ايجاد بوي  بد باكتريها مقاوم است.

8-2 به خاطر ساختار ويژه داخلي دستكش ؛بوي بد عرق و رشد و نمو ميكروبها متوقف ميشود .

9-2 در برابر سائيدگي در مقايسه با پلاستيكها معمولي 10 برابر مقاوم است.

3- جنس رويه و آستري

رويه  از جنس (  n.b.r) پلاستيك مصنوعي نيتريل : گريپ نيتريل با ساختاري ويژه است كه داراي منافذ سطحي ميباشد واين مناقذ به خوبي هوا را تهويه مي كند و سطح داخلي از جنس پلي استر پنبه ميباشد.

4-نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

4-1 بعد از هر بار مصرف لكه ها و آلودگيها را به خوبي به وسيله مايع ظرفشويي شستشو داده :خشك كرده از آن استفاده كنيد.

 
Code : D 301

دستکش ایمنی کد D 301

 

1-  موارد كاربرد

1-1 جلو گيري از فرو رفتن مفتول هنگام كار سيم كشي (كابل گذاري) و كلا هنگام كار با اشيا ء نوك تيز

1-2  استعمال در هنگام كار با تراشه هاي فلزيا مو نتاژ ماشين آلاتي كه اشياء نوك تيز و روغن سرو كار دارند.

1-3  استعمال هنگام كار با موارد اوليه شيشه و فلزات برنده و تيز

1-4   ماهيگيري و توليد فرآورههاي  دريايي و هنگام استعمال روغن ماهي .

1-5    صنايع غذائي بويژه توليد فراوردههاي گوشتي .

1-6   هنگام استعمال روغن در صنايع توليد روغن هاي غذائي و پالايش و تصفيه نفت.

2- مزاياي دستكش بو تادين نيتريل NBR) )

1-2 با بافت يكپارچه و يكدست :مقاوم در برابر سوراخ شدن :عايق سرما

2-2  ضد روغن و مقاوم در برابر سائيدگيها ي زياد

3-2 ضد بو ي عرق و مانع بوي بد باكتريهاي مقاوم موجود در عرق.

4-2 بخاطر وجود آٍستر داخل دستكش فرآيند استرليزه (ضد عفوني )بخوبي انجام ميشود.

5-2 بافت و پوشش داخلي دستكش يكپارچه و بدون درز ميباشد و بخوبي كش آمده و انگشتان دست به راحتي خم ميشود و در تماس با دست هنگام استعمال احساس راحتي بوجود مي آيد.

3-جنس رويه و آستري

1-3 پوشش بيروني: لاستيك مصنو عي (تركيبي )NBR (پلاستيك خام)( LATEX)

2-3 پوشش داخلي :60 % پلي استر 40 % پنبه

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از ذستكش ها هنگام استعمال

1-4 اگر داخل دستكش كثيف شده و بوي بد ايجاد كرد دستكش را پشت و رو كنيد و بوسيله مايع ظرفشويي بخو بي شستشو نماييد.

2-4 براي كارهاي برقي از اين دستكش استفاده نكنيد . خطر برق گرفتگي وجود دارد.

 
Code : D 302

توضیحات دستکش ایمنی کد D 302

1-    موارد كاربرد

1-1 براي كار با  مواد داروئي و روغن هاي  صنعتي.

1-2 جهت كارهاي خدمات رساني از قبيل:لوله كشي آب:گاز و كابلهاي تلفن

1-3 كارهاي الكترو نيكي كارهاي صنعتي از قبيل:كارهاي خدماتي در كارخانجات :معادن و عمليات ساختمان

2-  مزاياي دستكش وينيلي

1-2 در هنگام كار سر نمي خورد و به همين دليل جهت مصارف و كار با مواد روغني مناسب است.

2-2 سطح داخلي دستكش از كشبافت يكپارچه  است به همين دليل دستكش حالت ارتجائي فوق العاده اي دارد.

3-2 آنتي باكتريال است و سطح داخلي آن ضد بوي عرق مي باشد.

4-2 علاوه بر شماره استاندارد قبلي از كشور ژاپن داراي مجوز توليد از كشورهاي زير ميباشد

ژاپن به شماره 1331590

كانادا به شماره 1116481

آمريكا به شماره 4156735

انگليس به شماره B2074896

3-  جنس رو يه و آستري

پوشش بيروني از پلي كلرو  وينيل وآستري آن 100% پنبه و كشبافت يكپارچه مي باشد.

4-  نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4  پس از هر بار مصرف لكه ها و آلو دگيها را بخوبي بشوئيد و هميشه بصورت پاكيزه از آن استفاده نماييد.

2-4 براي كارهاي الكترونيكي مناسب است و لذا مراقب باشيد جهت كارهائي كه در آن در تماس مستقيم با برق است استفاده نكنيد.
Code : D 303

دستکش ایمنی کد D 303

1-  موارد كار برد

1-1  براي كار در محيطهاي سرد مانند انبارهاي انجماد و سردخانه ها.

2-1براي كار در محيطهاي بيرون از منزل در فصل سرما كه دستها وانگشتها خيلي زود يخ ميكند مانند حمل و نقل ؛باربري ؛توضيع كالا؛مرمت و تعمير

3-1براي كارهايي از قبيل كشاورزي ؛جنگلداري و كاردر كارخانجات

4-1 در برابر مواد دارويي و روغني مقاوم است و جنس محكم و بادوامي دارد.

2-مزاياي دستكش وينيلي شمارهD303

1-2         اين دستكش تا 20- درجه سانتي گراد همواره نرم ميماند و دست بدون احساس خستگي به راحتي به كار ادامه ميدهد.

2-2 قابليت ضد سر خوردن اين دستكش بسيار زياد است و سر انگشتان بسيار محكم و مقاوم است.

3-2 عايق سرما با پوشش داخلي خيلي گرم از الياف پنبه 100% طبيعي شانه شده و دوام فوق العادهاي نسبت به نمونه هاي مشابه دارد.

4-2 علاوه بر شماره استاندارد قبلي از كشورهاي ژاپن  داراي مجوزهاي انحصاري توليد از كشورهاي–آمريكا –كانادا-و كشور انگليس مي باشد.

3- جنس رويه و آستري

پوشش بيروني (صمغ) كلرو وينيل (طبق استاندارد قالبهاي طبي)پوشش داخلي از پنبه تهيه  شده 100%و فوق العاده لطيف مي باشد.

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4پس ار هر بار مصرف ؛لكه ها و آلودگي ها رابخوبي شسته و هميشه بصورت پاكيزه از آن استفاده نماييد.

2-4 براي كارهاي برقي از اين دستكش استفاده نكنيد.

3-4 هنگام مصرف بوسيله چاقو يا آلات برنده و يا اشياءتيز دستكشها را پاره نكنيد.
Code : D 304

دستکش ایمنی کد D 304

1-    موارد كاربرد

1-1 براي كار در محيطهاي سرد مانند انبارهاي انجماد و سرد خانه ها.

2-1براي كار در محيط بيرون از منزل در فصل سرما كه دستها و انگشتهاخيلي زود يخ مي كند.

مانند :حمل و نقل ؛باربري تو ضيع كالا؛مرمت و تعمير.

3-1 براي كارهايي از قبيل كشاورزي ؛جنگلداري و كار در كار خانجات.

4-1در برابر مواد دارويي و روغني مقاوم است و جنس محكم و با دوامي دارد.

2-مزاياي دستكش وينيلي شماره D 304

1-2 بافت پوشش داخلي آن يكدست و يكپارچه است :به همين دليل بسيار نرم و لطيف است و قابليت حفظ حرارت و گرماي زيادي دارد سر انگشتها و دست هنگام كار با آن احساس راحتي زيادي

مي كند
2-2آنتي باكتريال است كه باعث مي شود حتي در هنگام فرسودگي و كهنگي بوي بد از خود متصاعد نكند

3-2.جنس دستكش از نوع ممتاز بوده ودر برابر سر خوردن مقاوم است.

4-2 در قسمت مچ داراي كشباف است كه باعث كيپ شدن دستكش در دست و حرارت و گرماي دست را حفظ ميكند.

5-2 علاوه بر شماره استاندارد ملي كشور ژاپن داراي مجوزهاي انحصاري توليد از:

كشور  ؛امريكا؛ كانادا؛ انگليس ميباشد.

6-2 اين دستكش  تا دماي 60 درجه كاملا مقاوم است.

3- جنس رويه و آستري

پوشش بيروني (صمغ)كلرو وينيل (طبق استارنداردقالبهاي طبي)پوشش داخلي 30% الياف تركيبي (مصنوعي)و 70%پنبه مي باشد.

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4 پس از هر بار مصرف ؛لكه ها و آلودگي ها بخوبي شسته و هميشه بصورت پاكيزه از آن استفاده نماييد.

2-4 براي كارهاي برقي از اين دستكش استفاده نكنيد.

3-4 هنگام مصرف بوسيله چاقو يا آلات برنده و يا اشياء تيز دستكشها را پاره نكنيد.
Code : D 305

D305

1-موارد كاربرد

1-1         كار در محيطهاي سرد مانند انبارهاي انجماد و سرد خانه ها .

1-2         كار در مناطق سرد

1-3         براي كارهايي كه با استعمال روغن در ارتباط است.

1-4         براي توليد فرآوردهاي پرو تئيني مانند ؛گوشت قرمز؛مرغ دريايي .

2     مزاياي دستكش وينيلي شماره D305

1-2 عايق سرماو روغن ميباشد

2-2 قابليت ضد سر خوردن در اين دستكش بسيار زياد است و به ويژه براي كارهايي كه در داخل روغنهاي حيواني انجام مگيرد كارائي فوق العاده اي دارد.

3-2 اين دستكش در بر ابر گرماي 60 درجه مقاوم است .

3- جنس رويه و آستري

1-3پوشش بيروني(صمغ)كلرو وينيل (طبق استاندارد قالبهاي طبي)

2-3 پوشش داخلي از الياف آكريل كه پوششي گرم و لطيف با قابليت فوق العاده :حافظ حرارت وگرماي دست ميباشد.

4-نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4 بعد از هر بار مصرف آلو دگيهاي دستكش را بخوبي بشوئيد و هميشه پاكيزه از آن استفاده كنيد.

2-4 براي كارهاي برقي از اين دستكش استفاده ننماييد..

3-4 هنگام مصرف به وسيله چاقو يا آلات برنده يا اشياء تيز دستكشها را پاره نكنيد.
Code : D 306

توضیحات دستکش ایمنی کد D 306

1- موارد كاربرد

1-1 كار در سرد خانه ها و حمل و نقل اجناس ماشينهاي يخچال دار

1-2 براي استفاده در سرما و كاردرمناطق سرد سير كه داراي زمستانهاي سخت مي باشد. كارهايي از قبيل توليد فرآوردهاي دريايي ؛كشاورزيو حمل و نقل

2 -مزاياي دستكش کد D306

1-2ضد بو و انتي باكتريال است.

2-2 پوشش داخل دستكش بسيار نرم و لطيف است و همچنين قابليت حفظ دماي دست را نيز دارد.

3-2 اين دستكشها با دارا بودن استحكام وينيل از لطافت و نرمي زيادي برخوردار ميباشد.ودر هنگام كار با مواد روغني و داروئي مقاوم بوده و زود فرسوده نمي شود.

4-2 در برابر سر خوردن مقاوم است.

3-جنس رويه و آستري

پوشش سطح بيروني:پوشش (صمغ)كلر و وينيل (مطابق با استاندارد برشهاي طبي)

پوشش سطح داخلي :پنبه (الياف يا پرزهاي بر جسته پنبه اي)

4 -نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها  هنگام استعمال

1-4 پس از هر بار مصرف ؛لكه ها و آلودگيهاي دستكش را بوسيله مايع دتشويي بخوبي بشويد خشك كرده واز آن استفاده نماييد.

2-4 اين دستكش در برابر الكتريسيته مقاوم نبوده لذا هنگام فعاليت الكتريكي از آن استفاده نكنيد.

3-4 اين دستكشها تا گرماي 60 درجه مقاوم مي باشد.

4-4 توجه داشته باشيد از وسايلي كه موجب بريدگي ويا سوراخ شدن ميگردد دوري كنيد.

 
Code : D 307

دستکش ایمنی کد D307

1-    موارد كاربرد

1-1         كار در سردخانه ها و حمل و نقل اجناس ماشينهاي يخچال دار

1-2         براي استفاده در سرماو كار در مناطق سرد سير كه داراي زمستانهاي سخت ميباشد؛كارهايي از قبيل كشاورزي و حمل و نقل

2-    مزاياي دستكش کد D 307

1-2ضد بوي عرق

2-2 پوشش داخل دستكش از الياف پنبه اي ساخته شده است .كه مانع به وجود آمدن بوي  بد عرق شده .بعلاوه طراوت و لطافت و گرماي دستها حفظ مي شود.

3-2 طبق مجوز ويژه توليد اين دستكشها با دارا بودن استحكام وينيل از لطافت و نرمي پلاسيتك برخوردار مي باشد. به همين داراي كارايي فوق العاده مي باشد.

4-2 وينيل از محصولات پلاستيكي معمولي بمراتب مستحكمتر مي باشد و زود فرسوده و فاسد نمي شود.

5-2 اين دستكش تا گرماي 60 درجه سانتي گراد مقاوم مي باشند.

3-  جنس رويه و آستري

پوشش سطح بيرون :پوشش (صمغ)كلرو وينيل (مطابق با استاندارد برشهاي طبي)

پوشش سطح داخلي:پنبه (الياف يا پرزهاي برجسته پنبه اي)

4-  نكات قابل براي مراقبت از دستكشها هنگام استعمال

1-4 بعد از هر بار مصرف لكه ها را بخوبي شسته و هميشه بصورت پاكيزه از آن استفاده نماييد .

2-4 براي كارهاي برقي از اين دستكشها استفاده نكنيد.

3-4 هنگام مصرف بوسيله چاقو يا آلات برنده و يا اشياء تيز دستكشها را پاره نكنيد.
Code : D 308

 دستکش ایمنی کد D 308

1-    موارد كاربرد

1-1   در برابر مواد شيميايي ؛اسيدها؛روغنها و اجسام سخت و زبر دستهاي شما را حفاظت مي كند.

2-1 براي انجام كارهاي صنعتي معمولي از قبيل كارهاي بار گيري ؛بار اندازي و حمل و نقل كالا .

3-1 در كارهاي صنعتي سنگين و سخت از قبيل كار در معادن و غيره .

2-    مزاياي دستكش D308

1-2   جنس اين دستكشها در مقابل ساييدگي مقاوم و مستحكم است و حدود 30 برابر از اين دستكشها معمولي با دوام تر است .مدت زمان طولاني ميتوان از آن نگهداري كرد بدون اينكه فرسوده يا از رده خارج شود . بعلاوه اگر حالت چسبندگي پيدا كند بوي بد ايجاد نميكند.

2-2 جنس اين دستكش نسبت به دستكشهاي قبلي فرق ميكند؛لطيف و نرم است و كف دست را بخوبي پوشش ميدهد و راندمان را بالا ميبرد.

3-2 اين دستكش ها  سر نمي خورد بلند است و براي كارهائيكه با آب و روغن سرو كار دارند بسيار مناسب است.

3-    جنس رويه و آستري

پوشش بيروني :پوشش (صمغ) كلرو وينيل (طبق استاندارد قالبهاي طبي )

پوشش داخلي :100% پنبه

4-    نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها  هنگام استعمال

1-4پس از هر بار مصرف ؛لكه ها و آلودگيهاي دستكش را بوسيله مايع ظرف شوئي بخوبي بشوييد؛خشك كرده واز آن استفاده نمائيد.

2-4 اين دستكشها در برابر الكتريسيته مقاوم نبوده لذا هنگام فعاليت الكتريكي از آن استفاده نكنيد.

3-4 اين دستكشها تا گرماي 60 درجه سانتي گراد مقاوم مي باشد.

4-4 توجه داشته باشيد از وسايلي كه موجب بريدگي ويا سوراخ شدن ميگردد دوري كنيد.
Code : D 309

دستکش ایمنی کد D 309

1-موارد كاربرد

1-1  براي كار با مواد داروئي از قبيل مواد اسيدي يا قليائي و انواع روغنها و چربيها مقاوم است

1-2         در كارهاي صنعتي داروئي از قبيل كارخانجات توليد دارو و آزمايشگاها و غيره.

2- مزاياي دستكش D 309

1-2اين دستكشها سر نمي خورد بلند است و براي كارهائيكه با آب و روغن سرو كار دارند بسيار مناسب است.

2-2جنس اين دستكش در مقابل ساييدگي مقاوم و مستحكم است و حدود 30 برابر از دستكشها ي معمولي با دوام تر است.

3-2 مدت زمان طولاني ميتوان از آن نگهداري كرد بدون آنكه فرسوده يا از رده خارج شود . بعلاوه اگر حالت چسبندگي پيدا كند بوي بد ايجاد نمي كند.

4-2 جنس اين دستكش نسبت به دستكشهاي قبلي فرق ميكند :لطيف و نرم است و كف دست را بخوبي پوشش ميدهد و راندمان را بالا ميبرد

3- جنس رويه و آستري

پوشش بيروني :پوشش (صمغ) كلر و وينيل (طبق استاندارد قالبهاي طبي ) پوشش داخلي :100% پنبه

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكشها  هنگام استعمال

1-4پس از هر بار مصرف ؛لكه ها و آلودگي هاي دستكش را بوسيله مايع ظر ف شوئي بخوبي بشو ييد خشك كرده واز آن استفاده كنيد.

2-4 اين دستكش ها در برابر الكتريسته مقاوم نبوده لذا هنگام فعاليت الكتريكي از آن استفاده نكنيد .

3-4 اين دستكش ها تا گرماي 60 درجه سانتي گراد مقاوم است .

4- 4 توجه داشته باشيد از وسايلي كه موجب بريدگي ويا سوراخ شدن ميگردد دوري كنيد.
Code : D 310

دستکش ایمنی کد D 310

1-    موارد كاربرد

1-1  براي كار با مواد داروئي از قبيل مواد اسيدي يا قليائي و انواع روغنها مقاوم است.

1-2   براي انجام كارهاي صنعتي داروئي از قبيل كارخانجات توليد دارو و آزمايشگاهها و كليه كارهاي سخت از قبيل جنگل كاري و صنايع  معدن كار برد دارد.

2-  مزاياي دستكش کد D 310 

1-2جنس اين دستكش در مقابل سائيدگيها مقاوم است و حدو د 30 برابر از دستكشها معمو لي با دوام تر است .مدت زمان طولاني از آن نگهداري كنيد بدون اينكه فرسوده يا از رده خارج شود. بعلاوه اگر حالت چسبندگي پيدا كند بوي بد ايجاد نميكند

2-2 جنس اين دستكش ها نسبت به دستكشهاي قبلي فرق ميكند لطيف و نرم است و كف دست را به خوبي پوشش  ميدهد و راندمان كار را بالا ميبرد.

3-2 اين دستكشها با پوشش داخل از پنبه ضخيم ضد سر خوردگي نيز ميباشد.

3-  جنس رويه و آستري

پوشش بيروني:پوشش (صمغ) كلرو وينل (طبق استاندارد قالبهاي طبي )

پوشش داخلي :از بافت پنبه اي ضخيم است

4-  نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4          پس از هر بار مصرف لكه ها و آلودگي هاي دستكش را بوسيله مايع ظرفشوي بخوبي بشوييد ؛خشك كرده واز آن استفاده كنيد.

2-4         اين دستكشها در برابر الكتريسيته مقاوم نبوده لذا هنگام فعاليت الكتريكي از آن استفاده نكنيد .

3-4          توجه داشته باشيد از وسايلي كه موجب بريدگي ويا سوراخ شدن ميگردد دوري كنيد..

 
Code : D 311

دستکش ایمنی کد D 311

1-    موارد كاربرد

2-1         در برابر مواد شيميائي ؛اسيدها ؛روغنها و اجسام سخت و زبر دستهاي شما را حفاظت ميكند

2-1 براي انجام كارهاي معمولي و سخت در كارخانجات مانند:صنايع آبكاري ؛آزمايشگاهها و كارهاي  ساختماني ؛مهندسي ؛حمل و نقل؛بسته بندي ؛جنگل داري و صنايع معدن كار برد دارد.

2- مزاياي دستكش وينيلي كلرايد

1-2 اين دستكش در مقايسه با دستكشهاي معمولي از نرمي و لطافت مخصوصي برخوردار است.

2-2         دستكش D311 داراي مقاومت زيادي در مقابل اصطحكاك ميباشد و بيش از 30 بار بيشتر از دستكشهاي معمولي توان استفاده دارد.

2-3            اگر زمان طولاني دستكش را بدون استفاده در كناري گذاشته جنس آن بدون هيچگونه تغيير و بوي بدي باقي خواهد ماند.

3- جنس و رويه وآستري

رويه از جنس رزين كلرايدو آستري از جنس پنبه 100 % ميباشد.

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4 پس از هر بار مصرف لكه ها و آلودگيها را بوسيله مايع ظرفشويي بخوبي بشوييد .

2-4  اين دستكش ها در برابر الكتريسته مقاوم نبوده لذا هنگام فعاليت الكتريكي از آن استفاده نكنيد

3-4 جنس پلاستيك اين دستكش تا حرارت 60 درجه سانتي گراد مقاوم است .

4-4 توجه داشته باشيد از وسايلي كه موجب بريدگي ويا سوراخ شدن ميگردد دوري كنيد.
Code : D 312

دستکش ایمنی کد D 312

1-    موارد كاربرد

1-1         براي كار با مواد داروئي از قبيل مواد اسيدي يا قليائي و انواع روغنها و چربيها مقاوم است .

2-2 در كارهاي صنعتي معمولي از قبيل كارهاي بارگيري ؛باراندازي ؛حمل ونقل كالا؛كارهاي صنعتي گوناگون تا كارهاي سنگين و سخت از قبيل كشاورزي ؛جنگل داري ؛كار در معادن و غيره.

2- مزاياي دستكش کد D 312

1-2         اين دستكشها سر نميخورند

2-2 براي كارهاي دشوار و سخت صنعتي از هر نظر مناسب مي باشد .

3-2 دست را بخوبي پوشش مي دهد و بخاطر اندازه آن كاراييهاي زيادي دارد.

3- جنس و رويه و آستري

پوشش بيروني:پوشش (صمغ) كلرو وينيل (طبق استانداردهاي قالب استعمال)

پوشش داخلي :52%پلي استر 48% پنبه

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام  استعمال

1-4 پس از هر بار مصرف آلودگي هاي دستكش  را بخوبي بشو ييد و هميشه بصورت پاكيزه از آن استفاده كنيد

2-4         اين دستكش تا گرماي 60 درجه سانتي گراد مقاوم است .

3-4 هنگام مصرف به وسيله چاقو يا آلات برنده يا اشياء تيز دستكشها را پاره نكنيد.

4-4 براي كارهاي برقي از اين دستكش استفاده نكنيد.Code : D 300

 

دستکش ایمنی کد D 300

موارد كاربرد :

1-1 هنگام كار با اشيا تيز و برنده و تراشه هاي فلزي و غيره.

1-2 جمع آوري زباله فضو لات واجناس بي مصرف

1-3 هنگام استعمال از روغنهاي معدني نفت و غيره

1-4 ترابري ؛تراشكاري كار در صنايع فلزات و غيره

2- مزاياي دستكش گريپ نيتريل 360

1-2 در برابر سوراخ مقاوم است.

2-2 ضد روغن و در مقايسه با موارد مشابه ضد سرما نيز ميبا شد.

3-2 اين دستكش اگر با هر مايعي خيس شود ليز نميشود و مشكل سر خوردن ندارد

4-2 اين مزيت را دارد كه در مقابل كشيدگيهاي سخت مقاومت ميكند ودر نميرود.

5-2 به خاطر وجود منافذ هوا در كليه سطوح دستكش تمام سطح پوست و انگشتان تحت نفوذ  جريان هوا قرار دارد.

6-2 اين دستكشها با اب جوش ضد عفوني مشود.

7-2 ضد بوي عرق و مانع ايجاد بوي  بد باكتريها مقاوم است.

8-2 به خاطر ساختار ويژه داخلي دستكش ؛بوي بد عرق و رشد و نمو ميكروبها متوقف ميشود .

9-2 در برابر سائيدگي در مقايسه با پلاستيكها معمولي 10 برابر مقاوم است.

3- جنس رويه و آستري

رويه  از جنس (  n.b.r) پلاستيك مصنوعي نيتريل : گريپ نيتريل با ساختاري ويژه است كه داراي منافذ سطحي ميباشد واين مناقذ به خوبي هوا را تهويه مي كند و سطح داخلي از جنس پلي استر پنبه ميباشد.

4-نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

4-1 بعد از هر بار مصرف لكه ها و آلودگيها را به خوبي به وسيله مايع ظرفشويي شستشو داده :خشك كرده از آن استفاده كنيد.

 
Code : D 301

دستکش ایمنی کد D 301

 

1-  موارد كاربرد

1-1 جلو گيري از فرو رفتن مفتول هنگام كار سيم كشي (كابل گذاري) و كلا هنگام كار با اشيا ء نوك تيز

1-2  استعمال در هنگام كار با تراشه هاي فلزيا مو نتاژ ماشين آلاتي كه اشياء نوك تيز و روغن سرو كار دارند.

1-3  استعمال هنگام كار با موارد اوليه شيشه و فلزات برنده و تيز

1-4   ماهيگيري و توليد فرآورههاي  دريايي و هنگام استعمال روغن ماهي .

1-5    صنايع غذائي بويژه توليد فراوردههاي گوشتي .

1-6   هنگام استعمال روغن در صنايع توليد روغن هاي غذائي و پالايش و تصفيه نفت.

2- مزاياي دستكش بو تادين نيتريل NBR) )

1-2 با بافت يكپارچه و يكدست :مقاوم در برابر سوراخ شدن :عايق سرما

2-2  ضد روغن و مقاوم در برابر سائيدگيها ي زياد

3-2 ضد بو ي عرق و مانع بوي بد باكتريهاي مقاوم موجود در عرق.

4-2 بخاطر وجود آٍستر داخل دستكش فرآيند استرليزه (ضد عفوني )بخوبي انجام ميشود.

5-2 بافت و پوشش داخلي دستكش يكپارچه و بدون درز ميباشد و بخوبي كش آمده و انگشتان دست به راحتي خم ميشود و در تماس با دست هنگام استعمال احساس راحتي بوجود مي آيد.

3-جنس رويه و آستري

1-3 پوشش بيروني: لاستيك مصنو عي (تركيبي )NBR (پلاستيك خام)( LATEX)

2-3 پوشش داخلي :60 % پلي استر 40 % پنبه

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از ذستكش ها هنگام استعمال

1-4 اگر داخل دستكش كثيف شده و بوي بد ايجاد كرد دستكش را پشت و رو كنيد و بوسيله مايع ظرفشويي بخو بي شستشو نماييد.

2-4 براي كارهاي برقي از اين دستكش استفاده نكنيد . خطر برق گرفتگي وجود دارد.

 
Code : D 302

توضیحات دستکش ایمنی کد D 302

1-    موارد كاربرد

1-1 براي كار با  مواد داروئي و روغن هاي  صنعتي.

1-2 جهت كارهاي خدمات رساني از قبيل:لوله كشي آب:گاز و كابلهاي تلفن

1-3 كارهاي الكترو نيكي كارهاي صنعتي از قبيل:كارهاي خدماتي در كارخانجات :معادن و عمليات ساختمان

2-  مزاياي دستكش وينيلي

1-2 در هنگام كار سر نمي خورد و به همين دليل جهت مصارف و كار با مواد روغني مناسب است.

2-2 سطح داخلي دستكش از كشبافت يكپارچه  است به همين دليل دستكش حالت ارتجائي فوق العاده اي دارد.

3-2 آنتي باكتريال است و سطح داخلي آن ضد بوي عرق مي باشد.

4-2 علاوه بر شماره استاندارد قبلي از كشور ژاپن داراي مجوز توليد از كشورهاي زير ميباشد

ژاپن به شماره 1331590

كانادا به شماره 1116481

آمريكا به شماره 4156735

انگليس به شماره B2074896

3-  جنس رو يه و آستري

پوشش بيروني از پلي كلرو  وينيل وآستري آن 100% پنبه و كشبافت يكپارچه مي باشد.

4-  نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4  پس از هر بار مصرف لكه ها و آلو دگيها را بخوبي بشوئيد و هميشه بصورت پاكيزه از آن استفاده نماييد.

2-4 براي كارهاي الكترونيكي مناسب است و لذا مراقب باشيد جهت كارهائي كه در آن در تماس مستقيم با برق است استفاده نكنيد.
Code : D 303

دستکش ایمنی کد D 303

1-  موارد كار برد

1-1  براي كار در محيطهاي سرد مانند انبارهاي انجماد و سردخانه ها.

2-1براي كار در محيطهاي بيرون از منزل در فصل سرما كه دستها وانگشتها خيلي زود يخ ميكند مانند حمل و نقل ؛باربري ؛توضيع كالا؛مرمت و تعمير

3-1براي كارهايي از قبيل كشاورزي ؛جنگلداري و كاردر كارخانجات

4-1 در برابر مواد دارويي و روغني مقاوم است و جنس محكم و بادوامي دارد.

2-مزاياي دستكش وينيلي شمارهD303

1-2         اين دستكش تا 20- درجه سانتي گراد همواره نرم ميماند و دست بدون احساس خستگي به راحتي به كار ادامه ميدهد.

2-2 قابليت ضد سر خوردن اين دستكش بسيار زياد است و سر انگشتان بسيار محكم و مقاوم است.

3-2 عايق سرما با پوشش داخلي خيلي گرم از الياف پنبه 100% طبيعي شانه شده و دوام فوق العادهاي نسبت به نمونه هاي مشابه دارد.

4-2 علاوه بر شماره استاندارد قبلي از كشورهاي ژاپن  داراي مجوزهاي انحصاري توليد از كشورهاي–آمريكا –كانادا-و كشور انگليس مي باشد.

3- جنس رويه و آستري

پوشش بيروني (صمغ) كلرو وينيل (طبق استاندارد قالبهاي طبي)پوشش داخلي از پنبه تهيه  شده 100%و فوق العاده لطيف مي باشد.

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4پس ار هر بار مصرف ؛لكه ها و آلودگي ها رابخوبي شسته و هميشه بصورت پاكيزه از آن استفاده نماييد.

2-4 براي كارهاي برقي از اين دستكش استفاده نكنيد.

3-4 هنگام مصرف بوسيله چاقو يا آلات برنده و يا اشياءتيز دستكشها را پاره نكنيد.
Code : D 304

دستکش ایمنی کد D 304

1-    موارد كاربرد

1-1 براي كار در محيطهاي سرد مانند انبارهاي انجماد و سرد خانه ها.

2-1براي كار در محيط بيرون از منزل در فصل سرما كه دستها و انگشتهاخيلي زود يخ مي كند.

مانند :حمل و نقل ؛باربري تو ضيع كالا؛مرمت و تعمير.

3-1 براي كارهايي از قبيل كشاورزي ؛جنگلداري و كار در كار خانجات.

4-1در برابر مواد دارويي و روغني مقاوم است و جنس محكم و با دوامي دارد.

2-مزاياي دستكش وينيلي شماره D 304

1-2 بافت پوشش داخلي آن يكدست و يكپارچه است :به همين دليل بسيار نرم و لطيف است و قابليت حفظ حرارت و گرماي زيادي دارد سر انگشتها و دست هنگام كار با آن احساس راحتي زيادي

مي كند
2-2آنتي باكتريال است كه باعث مي شود حتي در هنگام فرسودگي و كهنگي بوي بد از خود متصاعد نكند

3-2.جنس دستكش از نوع ممتاز بوده ودر برابر سر خوردن مقاوم است.

4-2 در قسمت مچ داراي كشباف است كه باعث كيپ شدن دستكش در دست و حرارت و گرماي دست را حفظ ميكند.

5-2 علاوه بر شماره استاندارد ملي كشور ژاپن داراي مجوزهاي انحصاري توليد از:

كشور  ؛امريكا؛ كانادا؛ انگليس ميباشد.

6-2 اين دستكش  تا دماي 60 درجه كاملا مقاوم است.

3- جنس رويه و آستري

پوشش بيروني (صمغ)كلرو وينيل (طبق استارنداردقالبهاي طبي)پوشش داخلي 30% الياف تركيبي (مصنوعي)و 70%پنبه مي باشد.

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4 پس از هر بار مصرف ؛لكه ها و آلودگي ها بخوبي شسته و هميشه بصورت پاكيزه از آن استفاده نماييد.

2-4 براي كارهاي برقي از اين دستكش استفاده نكنيد.

3-4 هنگام مصرف بوسيله چاقو يا آلات برنده و يا اشياء تيز دستكشها را پاره نكنيد.
Code : D 305

D305

1-موارد كاربرد

1-1         كار در محيطهاي سرد مانند انبارهاي انجماد و سرد خانه ها .

1-2         كار در مناطق سرد

1-3         براي كارهايي كه با استعمال روغن در ارتباط است.

1-4         براي توليد فرآوردهاي پرو تئيني مانند ؛گوشت قرمز؛مرغ دريايي .

2     مزاياي دستكش وينيلي شماره D305

1-2 عايق سرماو روغن ميباشد

2-2 قابليت ضد سر خوردن در اين دستكش بسيار زياد است و به ويژه براي كارهايي كه در داخل روغنهاي حيواني انجام مگيرد كارائي فوق العاده اي دارد.

3-2 اين دستكش در بر ابر گرماي 60 درجه مقاوم است .

3- جنس رويه و آستري

1-3پوشش بيروني(صمغ)كلرو وينيل (طبق استاندارد قالبهاي طبي)

2-3 پوشش داخلي از الياف آكريل كه پوششي گرم و لطيف با قابليت فوق العاده :حافظ حرارت وگرماي دست ميباشد.

4-نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4 بعد از هر بار مصرف آلو دگيهاي دستكش را بخوبي بشوئيد و هميشه پاكيزه از آن استفاده كنيد.

2-4 براي كارهاي برقي از اين دستكش استفاده ننماييد..

3-4 هنگام مصرف به وسيله چاقو يا آلات برنده يا اشياء تيز دستكشها را پاره نكنيد.
Code : D 306

توضیحات دستکش ایمنی کد D 306

1- موارد كاربرد

1-1 كار در سرد خانه ها و حمل و نقل اجناس ماشينهاي يخچال دار

1-2 براي استفاده در سرما و كاردرمناطق سرد سير كه داراي زمستانهاي سخت مي باشد. كارهايي از قبيل توليد فرآوردهاي دريايي ؛كشاورزيو حمل و نقل

2 -مزاياي دستكش کد D306

1-2ضد بو و انتي باكتريال است.

2-2 پوشش داخل دستكش بسيار نرم و لطيف است و همچنين قابليت حفظ دماي دست را نيز دارد.

3-2 اين دستكشها با دارا بودن استحكام وينيل از لطافت و نرمي زيادي برخوردار ميباشد.ودر هنگام كار با مواد روغني و داروئي مقاوم بوده و زود فرسوده نمي شود.

4-2 در برابر سر خوردن مقاوم است.

3-جنس رويه و آستري

پوشش سطح بيروني:پوشش (صمغ)كلر و وينيل (مطابق با استاندارد برشهاي طبي)

پوشش سطح داخلي :پنبه (الياف يا پرزهاي بر جسته پنبه اي)

4 -نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها  هنگام استعمال

1-4 پس از هر بار مصرف ؛لكه ها و آلودگيهاي دستكش را بوسيله مايع دتشويي بخوبي بشويد خشك كرده واز آن استفاده نماييد.

2-4 اين دستكش در برابر الكتريسيته مقاوم نبوده لذا هنگام فعاليت الكتريكي از آن استفاده نكنيد.

3-4 اين دستكشها تا گرماي 60 درجه مقاوم مي باشد.

4-4 توجه داشته باشيد از وسايلي كه موجب بريدگي ويا سوراخ شدن ميگردد دوري كنيد.

 
Code : D 307

دستکش ایمنی کد D307

1-    موارد كاربرد

1-1         كار در سردخانه ها و حمل و نقل اجناس ماشينهاي يخچال دار

1-2         براي استفاده در سرماو كار در مناطق سرد سير كه داراي زمستانهاي سخت ميباشد؛كارهايي از قبيل كشاورزي و حمل و نقل

2-    مزاياي دستكش کد D 307

1-2ضد بوي عرق

2-2 پوشش داخل دستكش از الياف پنبه اي ساخته شده است .كه مانع به وجود آمدن بوي  بد عرق شده .بعلاوه طراوت و لطافت و گرماي دستها حفظ مي شود.

3-2 طبق مجوز ويژه توليد اين دستكشها با دارا بودن استحكام وينيل از لطافت و نرمي پلاسيتك برخوردار مي باشد. به همين داراي كارايي فوق العاده مي باشد.

4-2 وينيل از محصولات پلاستيكي معمولي بمراتب مستحكمتر مي باشد و زود فرسوده و فاسد نمي شود.

5-2 اين دستكش تا گرماي 60 درجه سانتي گراد مقاوم مي باشند.

3-  جنس رويه و آستري

پوشش سطح بيرون :پوشش (صمغ)كلرو وينيل (مطابق با استاندارد برشهاي طبي)

پوشش سطح داخلي:پنبه (الياف يا پرزهاي برجسته پنبه اي)

4-  نكات قابل براي مراقبت از دستكشها هنگام استعمال

1-4 بعد از هر بار مصرف لكه ها را بخوبي شسته و هميشه بصورت پاكيزه از آن استفاده نماييد .

2-4 براي كارهاي برقي از اين دستكشها استفاده نكنيد.

3-4 هنگام مصرف بوسيله چاقو يا آلات برنده و يا اشياء تيز دستكشها را پاره نكنيد.
Code : D 308

 دستکش ایمنی کد D 308

1-    موارد كاربرد

1-1   در برابر مواد شيميايي ؛اسيدها؛روغنها و اجسام سخت و زبر دستهاي شما را حفاظت مي كند.

2-1 براي انجام كارهاي صنعتي معمولي از قبيل كارهاي بار گيري ؛بار اندازي و حمل و نقل كالا .

3-1 در كارهاي صنعتي سنگين و سخت از قبيل كار در معادن و غيره .

2-    مزاياي دستكش D308

1-2   جنس اين دستكشها در مقابل ساييدگي مقاوم و مستحكم است و حدود 30 برابر از اين دستكشها معمولي با دوام تر است .مدت زمان طولاني ميتوان از آن نگهداري كرد بدون اينكه فرسوده يا از رده خارج شود . بعلاوه اگر حالت چسبندگي پيدا كند بوي بد ايجاد نميكند.

2-2 جنس اين دستكش نسبت به دستكشهاي قبلي فرق ميكند؛لطيف و نرم است و كف دست را بخوبي پوشش ميدهد و راندمان را بالا ميبرد.

3-2 اين دستكش ها  سر نمي خورد بلند است و براي كارهائيكه با آب و روغن سرو كار دارند بسيار مناسب است.

3-    جنس رويه و آستري

پوشش بيروني :پوشش (صمغ) كلرو وينيل (طبق استاندارد قالبهاي طبي )

پوشش داخلي :100% پنبه

4-    نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها  هنگام استعمال

1-4پس از هر بار مصرف ؛لكه ها و آلودگيهاي دستكش را بوسيله مايع ظرف شوئي بخوبي بشوييد؛خشك كرده واز آن استفاده نمائيد.

2-4 اين دستكشها در برابر الكتريسيته مقاوم نبوده لذا هنگام فعاليت الكتريكي از آن استفاده نكنيد.

3-4 اين دستكشها تا گرماي 60 درجه سانتي گراد مقاوم مي باشد.

4-4 توجه داشته باشيد از وسايلي كه موجب بريدگي ويا سوراخ شدن ميگردد دوري كنيد.
Code : D 309

دستکش ایمنی کد D 309

1-موارد كاربرد

1-1  براي كار با مواد داروئي از قبيل مواد اسيدي يا قليائي و انواع روغنها و چربيها مقاوم است

1-2         در كارهاي صنعتي داروئي از قبيل كارخانجات توليد دارو و آزمايشگاها و غيره.

2- مزاياي دستكش D 309

1-2اين دستكشها سر نمي خورد بلند است و براي كارهائيكه با آب و روغن سرو كار دارند بسيار مناسب است.

2-2جنس اين دستكش در مقابل ساييدگي مقاوم و مستحكم است و حدود 30 برابر از دستكشها ي معمولي با دوام تر است.

3-2 مدت زمان طولاني ميتوان از آن نگهداري كرد بدون آنكه فرسوده يا از رده خارج شود . بعلاوه اگر حالت چسبندگي پيدا كند بوي بد ايجاد نمي كند.

4-2 جنس اين دستكش نسبت به دستكشهاي قبلي فرق ميكند :لطيف و نرم است و كف دست را بخوبي پوشش ميدهد و راندمان را بالا ميبرد

3- جنس رويه و آستري

پوشش بيروني :پوشش (صمغ) كلر و وينيل (طبق استاندارد قالبهاي طبي ) پوشش داخلي :100% پنبه

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكشها  هنگام استعمال

1-4پس از هر بار مصرف ؛لكه ها و آلودگي هاي دستكش را بوسيله مايع ظر ف شوئي بخوبي بشو ييد خشك كرده واز آن استفاده كنيد.

2-4 اين دستكش ها در برابر الكتريسته مقاوم نبوده لذا هنگام فعاليت الكتريكي از آن استفاده نكنيد .

3-4 اين دستكش ها تا گرماي 60 درجه سانتي گراد مقاوم است .

4- 4 توجه داشته باشيد از وسايلي كه موجب بريدگي ويا سوراخ شدن ميگردد دوري كنيد.
Code : D 310

دستکش ایمنی کد D 310

1-    موارد كاربرد

1-1  براي كار با مواد داروئي از قبيل مواد اسيدي يا قليائي و انواع روغنها مقاوم است.

1-2   براي انجام كارهاي صنعتي داروئي از قبيل كارخانجات توليد دارو و آزمايشگاهها و كليه كارهاي سخت از قبيل جنگل كاري و صنايع  معدن كار برد دارد.

2-  مزاياي دستكش کد D 310 

1-2جنس اين دستكش در مقابل سائيدگيها مقاوم است و حدو د 30 برابر از دستكشها معمو لي با دوام تر است .مدت زمان طولاني از آن نگهداري كنيد بدون اينكه فرسوده يا از رده خارج شود. بعلاوه اگر حالت چسبندگي پيدا كند بوي بد ايجاد نميكند

2-2 جنس اين دستكش ها نسبت به دستكشهاي قبلي فرق ميكند لطيف و نرم است و كف دست را به خوبي پوشش  ميدهد و راندمان كار را بالا ميبرد.

3-2 اين دستكشها با پوشش داخل از پنبه ضخيم ضد سر خوردگي نيز ميباشد.

3-  جنس رويه و آستري

پوشش بيروني:پوشش (صمغ) كلرو وينل (طبق استاندارد قالبهاي طبي )

پوشش داخلي :از بافت پنبه اي ضخيم است

4-  نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4          پس از هر بار مصرف لكه ها و آلودگي هاي دستكش را بوسيله مايع ظرفشوي بخوبي بشوييد ؛خشك كرده واز آن استفاده كنيد.

2-4         اين دستكشها در برابر الكتريسيته مقاوم نبوده لذا هنگام فعاليت الكتريكي از آن استفاده نكنيد .

3-4          توجه داشته باشيد از وسايلي كه موجب بريدگي ويا سوراخ شدن ميگردد دوري كنيد..

 
Code : D 311

دستکش ایمنی کد D 311

1-    موارد كاربرد

2-1         در برابر مواد شيميائي ؛اسيدها ؛روغنها و اجسام سخت و زبر دستهاي شما را حفاظت ميكند

2-1 براي انجام كارهاي معمولي و سخت در كارخانجات مانند:صنايع آبكاري ؛آزمايشگاهها و كارهاي  ساختماني ؛مهندسي ؛حمل و نقل؛بسته بندي ؛جنگل داري و صنايع معدن كار برد دارد.

2- مزاياي دستكش وينيلي كلرايد

1-2 اين دستكش در مقايسه با دستكشهاي معمولي از نرمي و لطافت مخصوصي برخوردار است.

2-2         دستكش D311 داراي مقاومت زيادي در مقابل اصطحكاك ميباشد و بيش از 30 بار بيشتر از دستكشهاي معمولي توان استفاده دارد.

2-3            اگر زمان طولاني دستكش را بدون استفاده در كناري گذاشته جنس آن بدون هيچگونه تغيير و بوي بدي باقي خواهد ماند.

3- جنس و رويه وآستري

رويه از جنس رزين كلرايدو آستري از جنس پنبه 100 % ميباشد.

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4 پس از هر بار مصرف لكه ها و آلودگيها را بوسيله مايع ظرفشويي بخوبي بشوييد .

2-4  اين دستكش ها در برابر الكتريسته مقاوم نبوده لذا هنگام فعاليت الكتريكي از آن استفاده نكنيد

3-4 جنس پلاستيك اين دستكش تا حرارت 60 درجه سانتي گراد مقاوم است .

4-4 توجه داشته باشيد از وسايلي كه موجب بريدگي ويا سوراخ شدن ميگردد دوري كنيد.
Code : D 312

دستکش ایمنی کد D 312

1-    موارد كاربرد

1-1         براي كار با مواد داروئي از قبيل مواد اسيدي يا قليائي و انواع روغنها و چربيها مقاوم است .

2-2 در كارهاي صنعتي معمولي از قبيل كارهاي بارگيري ؛باراندازي ؛حمل ونقل كالا؛كارهاي صنعتي گوناگون تا كارهاي سنگين و سخت از قبيل كشاورزي ؛جنگل داري ؛كار در معادن و غيره.

2- مزاياي دستكش کد D 312

1-2         اين دستكشها سر نميخورند

2-2 براي كارهاي دشوار و سخت صنعتي از هر نظر مناسب مي باشد .

3-2 دست را بخوبي پوشش مي دهد و بخاطر اندازه آن كاراييهاي زيادي دارد.

3- جنس و رويه و آستري

پوشش بيروني:پوشش (صمغ) كلرو وينيل (طبق استانداردهاي قالب استعمال)

پوشش داخلي :52%پلي استر 48% پنبه

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام  استعمال

1-4 پس از هر بار مصرف آلودگي هاي دستكش  را بخوبي بشو ييد و هميشه بصورت پاكيزه از آن استفاده كنيد

2-4         اين دستكش تا گرماي 60 درجه سانتي گراد مقاوم است .

3-4 هنگام مصرف به وسيله چاقو يا آلات برنده يا اشياء تيز دستكشها را پاره نكنيد.

4-4 براي كارهاي برقي از اين دستكش استفاده نكنيد.

Code : D 313

دستکش ایمنی کد D 313

1-    موارد كار برد

1-1         براي كار با مواد داروئي از قبيل مواد اسيدي يا قلیایی و انواع روغنها و چربيها مقاوم است.

1-2            در كارهاي صنعتي معمولي از قبيل صنايع داروئي ؛غذايي ؛نفت؛ و كارهاي صنعتي سنگين از قبيل كار در معادن و جنگل مناسب است .

2-    مزاياي دستكش کد D 313

1-2 جنس اين دستكش در مقابل سائيدگي مقاوم و مستحكم است و حدو د 30 برابر از دستكشهاي معمولي با دوام تر است مدت زمان طو لاني ميتوان از آن نگهداري كر د بدو ن اينكه فرسوده و يا از رده خارج شود بعلاوه اگر حالت چسبندگي پيدا كرد بوي بد ايجاد ميكند.

2-2 جنس اين دستكش نسبت به دستكشهاي قبلي فرق ميكند ؛لطيف و نرم است و كف دست را بخوبي پوشش ميدهد و راندمان كار را بالا ميبرد .

3-2 مچ اين دستكش پهن و پوشيدن و در آوردن آن راحت است .مناسبترين نوع دستكش براي كارهاي سخت مي باشد .مشاغلي كه با فلزات و بلوكهاي سيماني سر و كار دارند

3-    جنس و رويه آستري

پوشش بيروني:پوشش (صمغ) كلرو وينيل (طبق استاندارد قالب هاي طبي )

پوشش داخلي :52% پلي استر 48 % پنبه

4-    نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكشها هنگام استعمال

1-4         پس از هر بر مصرف ؛لكه ها و آلودگيها را به وسيله مايع ظرفشويي بخوبي بشوييد

2-4 اين دستكشها در برابر الكتريسته مقاوم نبوده لذا هنگام فعاليت الكتريكي از آن استفاده نكنيد .

3-4جنس پلاستيك اين دستكش تا حرارت 60 درجه سانتي گراد مقاوم است .

4-4توجه داشته باشيد از وسائلي كه موجب بريدگي ويا سوراخ شدن ميگردد دوري كنيد.
Code : D 314

دستکش ایمنی کد D314

1-موارد كاربرد

1-1   در برابر مواد داروئي از قبيل مواد اسيدي ؛قليائي و نيز انواع روغنها مقاوم است .

1-2    براي كارهاي صنعتي و كار با تخته هاي چند لايه و كليه كارهاي سخت از قبيل كارهاي حمل و نقل جنگل داري و صنايع معدن ؛داروئي ؛غذايي ؛پالايشگاه تصفيه روغن كار برد دارد .

2- مزاياي دستكش کد D 314

1-2 جنس اين دستكش در مقابل سائيدگي مقاوم و محكم است و حدو د 30 برابر از دستكشها معمولي با دوام است و ميتوان در مدت زمان طولاني از آن استفاده كرد

2-2         جنس اين داراي بافت يكپارچه ميباشد كه روش ساخت آن به تصويب اداره استاندارد ژاپن رسيده :دست در آن راحت بوده و اگر در مدت زمان طو لاني از آن استفاده شود باعث خستگي نشده و بدليل كش بافت مچ دست كار با اين دستكش بسيار راحت است.

3-2          اين دستكش در برابر حرارت تا 60 درجه سانتي گراد مقاوم است

3 -جنس و رويه آستري

1-3             رويه از جنس (صمغ)كلر و وينيل (طبق استاندارد قالب هاي طبي)

و آستري از جنس 52%پلي استر و 48%پنبه مي باشد .

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4         پس هر بار مصرف ؛لكه ها  و آلودگيها را بخوبي شسته و هميشه بصورت پاكيزه از آن استفاده نمائيد.

2-4         براي كارهاي برقي از اين دستكش استفاده نكنيد .

3-  4    هنگام مصرف بوسيله چاقو يا آلات برنده و يا اشياء تيز دستكشها را پاره نكنيد ..

 
Code : D 315

دستکش ایمنی کد D 315

 

1-موارد كاربرد

1-1   در برابر مواد داروئي از قبيل مواد اسيدي ؛قليائي و نيز انواع روغنها مقاوم است .

1-2    براي كارهاي صنعتي و كار با تخته هاي چند لايه و كليه كارهاي سخت از قبيل كارهاي حمل و نقل جنگل داري و صنايع معدن كار برد دارد .

2- مزاياي دستكش کد D 315

1-2   جنس اين دستكش در مقابل سائيدگي مقاوم و محكم است و حدو د 30 برابر از دستكشها معمولي با دوام است و ميتوان در مدت زمان طولاني از آن استفاده كرد

2-2   جنس اين  دستكش هاا داراي بافت يكپارچه ميباشد كه روش ساخت آن به تصويب اداره استاندارد ژاپن رسيده :دست در آن راحت بوده و اگر در مدت زمان طو لاني از آن استفاده شود باعث خستگي نشده و بدليل كش بافت مچ دست كار با اين دستكش بسيار راحت است.

3-2               اين دستكش در برابر حرارت تا 60 درجه سانتي گراد مقاوم است

4-2 اين دستكش مخصوص با بافت ضخيم در پوشش است و به دليل اندازه 24 سانتي متر كاربرد بيشتري نسبت به دستكشهاي مشابه خود دارد.

3- جنس رويه و آستري

1-3              رويه از جنس (صمغ) كلرو وينيل (طبق استاندارد قالبهاي طبي)و آستري از جنس 52% پلي استر و 48% پنبه مي باشد .

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4                 پس از هر بار مصرف ؛لكه ها و آلودگي ها را بخوبي شسته و هميشه بصورت پاكيزه از آن استفاده نماييد .

2-4 براي كارهاي برقي از اين دستكش استفاده نكنيد .

3-4 هنگام مصرف بوسيله چاقو يا آلات برنده ويا اشياء تيز دستكشها را پاره نكنيد.

 
Code : D 316

دستکش ایمنی کد D 316

   موارد كاربرد

1-1 در توليد فرآوردهاي غذائي كشاورزي مشاغل صنعتي

2-1 براي شستشو قطعات فولادي

3-1 در كارهايي كه با آب در ارتباط است.

2-مزاياي دستكش شستشوي

1-2  از انواع دستكشها ي بلند بوده و آب از سر آستين دستكش به راحتي داخل دستكش نمي شود.

2-2  در برابر دماي 80 درجه سانتي گرادمقاوم است .

3-2 براي محافظت از دست هائي كه داراي حساسيت پوستي ميباشند.پو شيدن دستكش آستر دار SHOWA كه آنتي باكتريال و ضد بو ميباشد توصيه ميشود.

4-2 از دستكش هاي پلاستيكي معمولي بلندي آستين آن 8 سانتي متر بلندتر است (40 سانتي متر)

5-2 در برابر پارگي و سوراخ شدن مقاوم است.

6-2 ويژگي ضد سر خوردن اين دستكش باعث ميشود كه هنگام شستشو وسايل از دست سر نخورد.

7-2 مواد اصلي تشكيل دهنده دستكش با استاندارد بهداشت مواد غذايي و مواد افزودني مجاز غذايي برابري دارد .

3-جنس رويه و آستري

جنس پوشش دروني و بيروني دستكش از مواد طبيعي ميباشد به همين دليل زمانيكه غير قابل غير مصرف ميشود به راحتي به  خواستگاه مواد اوليه خود زمين وطبيعت بر ميگردد.

جنس پوشش داخلي:پنبه و الياف طبيعي گياهي مي باشد .

4- نكات قابل توجه براي مراقبت از دستكش ها هنگام استعمال

1-4  اين دستكش بو سيله مواد شو ينده با مواد سفيد كننده و يا روغنهاي آغشته شد بلا فاصله پس از اتمام كار آلودگي هاي دستكش را بخوبي شسته ودر سايه خشك كنيد.

2-4 براي كارهاي برقي از اين دستكش استفاده نکنید

 


Code1001

Latex cholorinated gloves

دستكش بلند – پنجه هاي نرم – داراي برجستگي در كف دست و انگشتها جهت سر نخوردن اشيا
code1002

neoprene over latex gloves

heavy weight 0.70 mm thick flock lined, neoprene over letex bi-color glove

gauntlet.chlorination treatment
code1003

atex gloves heavy weight

دستكشي محكم و نرم ساخته شده از پلاستيك 100% مناسب جهت

جابجا كردن اشيا جامد و سنگين
code1004

Neoprene- plus

Heavy weight 0.75 mm thick flock- lined, neoprene glove,12” length gauntlet.curved fingers.straight cuff
دستکش ایمنی عایق برق

اين  دستكشها  تحت استاندارد IEC903 و نيز AFAQ گواهي شماره CE EN60903 1996/5832   با مارك REGELTEX ساخت كشور فرانسه و در ولتاژهاي ضعيف، متوسط وقوي در دوسري معمولي بارفرانسGLE درطول 36cm ، ضدبرش ومقاوم در مقابل خطرات فيزيکي بنام Flex & Grip با رفرانس GIC باطول 41cm با مشخصات ذيل توليد وعرض مي شوندساخته وعرضه مي گردند
Code 1005

Chemsof

رنگ آبي ـ مناسب جهت استفاده مصارف آزمايشگاهي و مواد حلال

داراي كشش مناسب
Code 1006

NEO TASK GLOVE & GAUNTLETS

Heavy duty neoprene gloves with smooth and rough finish in lenghts from

300 – 450 mm depending on the degree of protection required.
Code 1007

NITRI GUARD

مناسب جهت استفاده در آزمايشگاه ها و جهت كار با اسيد ها و مواد قليايي
Code 1008

WORKNIT

دستكش مناسب داراي رويه كتان و رويه پلاستيكي جهت گرفتن اشيا تيز و برنده و

جابجا كردن آنها مانند ورقهاي فلزي و ...
Code 1009

NITRI KNIT

دستكش بلند بافته شده از الياف پلاستيكي – مناسب جهت حفاظت دست در برابر برش

مانع در برابر خراش و سايئدگي دست و مقاوم در برابر مواد شيميايي و نفتي
Code 1010

TASKNIT

دستكش ضد برش تهيه شده از پلاستيك و كتان مشكي – مناسب براي همه نوع كار فيزيكي

بسيار نرم و محكم
Code 1012

 


Code 1014

 

      

 

 

 

دستکش های فلزی ٬ چرمی و پارچه ای

دستکش های محکم ساخته شده از ذرات فلز ٬ چرم و پارچه دست را برابر بریدگی ها و سوختگی ها و گرما محافظت می کند .

دستکش های چرمی :

دستکش های چرمی دستها را در مقابل جرقه ها ٬ گرمای متوسط ٬ ترک خوردن ٬ لبه پریدن و اشیاﺀ زبر محافظت می کند . جوشکارها در مواقع ویژه به دستکش های چرمی با کیفیت بالا نیاز دارند .

دستکش های آلومینیومی

این دستکش ها معمولا برای جوشکارها ٬ کوره ها یا ریخته گری استفاده می شود زیرا آنها در مقابل گرمای منعکس شده ایزوله هستند . دستکش های آلومینیومی نیاز دارند یکسری مواد سیندتیگ در مقابل گرما و سرما برای حفاظت داشته باشند .

دستکش های آرامید فیبری

این سری از دستکش هایی هستند که فرد را در مقابل گرما و سرما محافظت می کند . بسیاری از دستکش های ساخته شده از فیبر آرامید دستکش هایی هستند که در برابر بریدگی و سوزاندگی خوب عمل میکنند .

مواد دیگر : چندین سازنده دستکش ها ی با فیبرهای دیگری که در برابر گرما و سرما مقاوم اند  فراهم می کنند . بعلاوه برای حفاظت در برابر دمای زیاد ممکن است با مقداری اسید تحمل آنها رابالا ببرند این مواد در مقابل قلیا ها و حلال ها مقاوم نیستند .

 • دستکش با آستری از فیبریک

این دستکش از پنبه٬ نخ یا فیبری که حفاظت را بالا می برد .

دستکش های فیبریک

این دستکش ها می تواند حفاظت را در مقابل لکه٬ نقره٬ خراشیدگی و ساییدگی ایجاد کنند .این دستکش ها حفاظت کافی را فراهم نمی آورند . هر چند در برابر اجسام تیز یا مواد سنگین استفاده می شود . اضافه کردن پوشش پلاستیکی به دستکش های فیبری دوامشان را بیشتر می کند و حفاظت را برای فعالیتهای مختلفی فراهم می کند .

دستکش ها با آستر فیبری

سازنده ها معمولا از نخ ابریشم با یک قسمت ضخیم درست می کنند . و یک طرف دیگر با نخ نازک پلاستیک می باشد . دستکش های فیبری تغییر شکل می دهند عموما به منظور حفاظت دست که کیفیت لازم را در مقابل آسیب ها دارا می باشد .این دستکش ها برای فعالیتهای اجرایی و حمل ونقل مواد شیمیایی در آزمایشگاه استفاده می شود . موقع انتخاب دستکش های حفاظتی در مقابل خطرات در تماس مواد شیمیایی همیشه با سازنده بررسیهای لازم را انجام دهید . اثربخشی دستکش ها را در مقابل مواد شیمیایی ویژه و شرایط محیط کاری تعیین می کند .

دستکش های مقاوم در برابر مایعات  شیمیایی :

دستکش های ساخته شده از لاستیک ( لاتکس ٬ نیتریل و بوتیل و .... ) پلاستیک یا مواد شبیه لاستیک نظیر نئو پرن حفاظت می کند . کارگرانی که که در تماس با روغن٬ گریس ٬حلال ها دچار سوختگی شوزش ٬درماتیت می شوند کاهش می دهد بعضی از دستکش های معمولی برای حفاظت شیمیایی در غلظت های پایین استفاده می شود . علاوه بر این جدول 4 انواع مختلف دستکش ها که مقاوم در برابر مواد شیمیایی هستند و به انتخاب بهتر شما در نوع دستکش ها کمک خواهند کرد .

دستکش های بوتیل لاستیک

این دستکش ها در برابر اسید نیتریک اسید سولفوریک اسید هیدروسولفوریک سوخت ها و پر اکساید فیوم اسید نیتریک دستها را محافظت می کند و همچنین در برابر مقدار بالای روغن موار شیمیایی اکسیداسیون و ازن و...  بعلاوه در برابر سوزش و تغییرات دمایی که قابل تغییر نیست مقاوم هستند .

دستکش ها ی لاتکس طبیعی یا لاستیک

دستکش های لاتکس قابلیت انعطاف و راحتی دارند و همین کیفیت محافظ بودن است که آنها را برای منظورهای عمومی ساخته شده اند. بعلاوه در برابر سوزش ناشی سند بلاست کردن کوبیدن صیقل دادن مقاوم هستند این دستکش ها دستهای کارگران را در مواجهه با محلولهای آبی و اسیدی آلکان ها نمک ها کتون ها  ... حفظ می کند . موقع انتخاب حفاظت دسشت شما باید آگاه باشید که لاتکس باعث حساسیت در بعضی افراد می شود . بنابراین ممکن برای همه مناسب نباشد .دستکش های هایپوژنیک و ... ممکن متناوبا در افرادی که حساسیت به دستکش های لاتکس دارند استفاده می شود .

دستکش های نئوپرن

این دستکش ها قدرت توانایی خوبی دارند و در برابر تماس مواد با چگالی بالا و در برابر مایعات گازوئیل ٬ آلکان ها و اسیدهای ارگانیک و آلکن ها و ....

دستکش های لاستیک نیتریل

این دستکش ها ی محکم حفاظت را در برابر حلالهای کلراید نظیر کلرااتیلن و پری کلرواتیلن .اگر چه برای شغلهایی که حساسیت بیشتری دارد استفاده می شود . دستکش های نیتریل در برابر سوزش ٬سوراخ شدن مانع ها و  پارگی مقاوم هستند .

 

منبع :

وب سایت رسمی شرکت ایمنی صنعت پوشان کیان

Posted: Mon 16 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]


عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار

آلاينده هاي شيميايي

كره زمين بوسيله اتمسفر گازي شكل كه داراي تركيب معيني است احاطه شده است. در اين اتمسفر حدود 09/78 درصد نيتروژن، 95/20 درصد اكسيژن، 93/0 درصد آرگون، 03/0 درصد دي اكسيد كربن و مقادير ناچيزي نئون، هليوم، كريپتون، هيدروژن، گزنون، مواد راديو اكتيو، اكسيدهاي ازت و ازن وجود دارد كه ممكن است در هر محل با چند درصدي بخار آب مخلوط شود. مقدار هر يك از اين گازها كه از حد معمول بيشتر شود و يا هر ماده ديگري غير از آنها كه در اتمسفر وجود داشته باشد، ماده آلوده كننده يا آلاينده دانسته مي شود. آلاينده را مي توان بر حسب حالت فيزيكي، تركيب شيميايي و يا اثرات فيزيولوژيك آنها تقسيم بندي كرد.

 

تقسيم بندي آلاينده ها بر اساس حالت فيزيكي

بر اين اساس مي توان آلاينده ها را به دو دسته زير تقسيم نمود.  

1- گازها و بخارات

2- مواد معلق

 

1- گازها و بخارات :

بطور كلي، گاز به ماده اي گفته مي شود كه در بالاي درجه حرارت بحراني خود قرار دارد و بخار به ماده اي گفته مي شود كه در حالت گازي در درجه حرارتي قرار دارد كه آن درجه حرارت پايين تر از درجه حرارت بحراني است و به همين دليل با افزايش فشار مي توان آن را به مايع تبديل نمود. به ديگر سخن، گازها موادي هستند كه در دماي 25 درجه سانتي گراد و فشار يك اتمسفر حالت گازي داشته و بخار، حالت گازي موادي است كه در درجه حرارت و فشار ياد شده بصورت مايع يا جامد مي باشند.

تعداد گازها بسيار زياد است. برخي در فرآيندهاي صنعتي به عنوان ماده اوليه مورد استفاده قرار مي گيرند و برخي ديگر به عنوان فرآورده هاي نهايي توليد مي شوند. بيشتر گازها داراي بوي نافذ بوده و حتي در مقادير ناچيز، پس از انتشار، قابل تشخيص هستند. برخي از آنها داراي رنگ خاص بوده و در تراكم هاي معين مي توان اين رنگ را تشخيص داد. براي نمونه رنگ گاز كلر سبز و بوي آن نافذ و خفه كننده است. رنگ اكسيد ازت زرد خرمايي و بوي آن محرك و سرفه آور است. رنگ بخارات برم نيز قهوه اي خرمايي و بوي آن خفه كننده مي باشد. همچنين، تعدادي از گازها داراي رنگ و بوي خاصي نيستند و يا به عبارت ديگري بي رنگ و بي بو مي باشند و از اين رو، وجود آنها به آساني حس نمي شود. اين گازها در صورتي كه خاصيت سمي داشته باشند بسيار خطرناك هستند. نمونه هايي از اين گونه گازها منو اكسيد كربن و دي اكسيد كربن مي باشند.

افزون بر داشتن خواص سمي، برخي از گازها اشتعال پذيرند و ممكن است در اثر عدم تشخيص وجود آنها و برخورد شعله، آتش سوزيهاي بزرگ را ايجاد كنند و خسارات جاني و مالي زيادي به بار آورند. از اين رو، مسئله نشت گاز، جستجو و تعيين مقدار آنها در صنعت اهميتي ويژه دارد.

 

2- مواد معلق :

انتشار و پراكندگي ذرات ذره بيني جامد و يا مايع در يك فاز گازي خاص و يا در هوا، آئرسول (Aerosol) ناميده     مي شود. به اين ترتيب، مواد معلق شامل تمام ذرات گوناگوني است كه در فضاي محيط زيست يا محيط كار بصورت آئرسول موجود باشند. بر اين اساس، مواد معلق در برگيرنده گرد و غبار (Dust)، مه (Fog or Mist)، دود (Smoke)، دمه (Fume)، مه دود (Smog) و اسپري (Spray) خواهد بود.                                                                                                                  

در مقابل آئرسول، اصطلاح هيدروسل (Hydrosol) قرار دارد كه به سيستمهاي پراكنده در آب گفته مي شود. سوسپانسيون (Suspension) و امولسيون (Emulsion) گونه هايي از هيدروسل هستند.

الف- گرد و غبار :

گرد و غبار در اثر جدا شدن و شكستن مواد جامد و تبديل آنها به ذرات كوچك تشكيل مي شود و معمولاَ در هوا براي مدتي شناور و معلق مي ماند. اعمال مكانيكي مانند خرد كردن، اره كردن، شكستن، مته كردن، ساييدن و ... باعث  توليد گرد و غبار مي شوند. اين ذرات ممكن است بسيار ريز  بوده و از ذرات قابل ديدن با چشم تا ذره بيني و فرا ذره بيني تغيير كنند. انتشار و پراكندگي ذرات گرد و غبار در محيط مي تواند بر روي افرادي كه با آن تماس مي يابند اثر نامطلوب بجا گذاشته و عوارض و بيماريهاي گوناگوني ايجاد كند. عوارض و بيماريهاي حاصله، به جنس گرد و غبار، اندازه ذرات، طول مدت استنشاق و حساسيت فردي بستگي دارد.

ب- مه :

مه عبارتست از آئرسولهاي قابل ديدن كه بصورت ذرات و قطرات ريز مايع در هوا توليد مي شوند. مه در اثر تراكم بخار آب در شرايط فيزيكي خاص از نظر دما و فشار ايجاد مي گردد. برخي از آلاينده ها در صنعت به شكل مه در هوا منتشر مي شوند. براي نمونه، در عمليات آبكاري كروم، بخارات اسيد كروميك بصورت مه اسيد در آمده و هواي محيط كار را آلوده مي سازد.

ج- دود :

دود در اثر سوختن مواد آلي مانند چوب، روغن، چربي، بافتهاي حيواني، لاستيك و ... توليد مي شود و عبارت است از ذراتي كه در اثر سوختن ناقص داراي مقدار زيادي كربن هستند.

د- دمه :

دمه يا دود فلزي عبارتست از ذرات فلزي جامد كه از سطح فلز مذاب خارج شده و در هوا منتشر مي شوند. تشكيل دود فلزي معمولاَ با انجام يك واكنش شيميايي مانند اكسيداسيون همراه است. ذرات دود فلزي بسيار كوچك اند و اندازه ی آنها معمولاَ كمتر از يك ميكرون (2/0 تا 3/0 ميكرون) مي باشد. به همين دليل، دودهاي فلزي پس از استنشاق مي توانند به سادگي به قسمتهاي پاييني ششها (حبابچه هاي ششي) رسيده و سپس همانند گازهاي تنفسي به داخل جريان خون سرازير گرديده و عوارض شديد را ايجاد كنند. دودهاي فلزي در اثر ذوب فلزاتي مانند سرب، كادميوم، روي، آهن و ... توليد مي شوند و خطرهاي آنها براي كارگراني كه در صنايع كار مي كنند بسيار زياد است.

و- مه دود :

مه دود يا اسماگ اصطلاحي است كه از دو واژه مه و دود بر گرفته شده و به آلودگيهاي وسيع اتمسفري ناشي از  آلاينده هاي صنعتي و منابع طبيعي اطلاق مي شود. آلودگي هوا در شهرهاي بزرگ اغلب از نوع مه دود است.

ه- اسپري :

بكار بردن آئروسلها، سوسپانسيونها و يا امولسيونها تحت فشار و بصورت پاشيدني به نام اسپري شناخته مي شود. در برخي صنايع، به ويژه در صنعت خودروسازي، رنگ آميزي بدنه خودرو به روش افشانه انجام مي گيرد و ماده رنگي به شکل ذرات بسيار ريز به روي سطوح پاشيده مي شود. همچنين در کشاورزي و بهداشت، مواد آفت کش و حشره کشها بوسيله تلمبه سم پاش بصورت افشانه به مصرف مي رسد. 

ح- سوسپانسيون :                                                                              

سوسپانسيون عبارتست از تعليق ذرات جامد در مايع كه براي مدت كوتاه و طولاني پايدار و بر قرار بماند. ثبات پايداري تعليق به جنس مواد بكار رفته، اندازه ذرات معلق و نيز وجود مواد پخش كننده و خيس كننده بستگي دارد. مواد پخش كننده خاصيت كشش سطحي را پايين آورده و به پايداري تعليق كمك مي كنند.

خ- امولسيون :

امولسيون عبارتست از تعليق ذرات ريز مايع در يك مايع ديگر كه به كمك مواد امولسيون ساز انجام مي پذيرد. نمونه اي از امولسيون طبيعي، شير پستانداران است كه در آن كازئين نقش امولسيون سازي دارد

Posted: Sun 15 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]


سرطانهای ناشی از تماس با پرتوها

انواع سرطان هاي ناشي از پرتوها

لوسمی

وقوع لوسمی در اثر تابش به شدت وابسته به جنس است. وقوع این بیماری در کودکی در مقایسه با سنین بالاتر خیلی زیادتر است. دلایلی که شاهد بر تاثیر اشعه در ایجاد لوسمی است از منابع زیر بدست آمده است: بازماندگان بمب اتمی در هیروشیما و ناکازاکی ، بعضی بیمارانی که با اشعه درمان شده‌اند، تابش گیریهای شغلی ، رادیوتراپی و تابش اشعه به لگن موجب افزایش وقوع لوسمی می‌شود. تاثیر اشعه در ایجاد سرطان خون در مردان 2 برابر زنان است.

 

 

سرطان تیروئید

با توجه به آنکه غده تیروئید بسیار کوچک است، احتمال وقوع این نوع سرطان در اثر تابش پرتو زیادتر است. و لذا به نظر می‌رسد که غده تیروئید نسبت به اشعه حساس است. سرطان تیروئید در زنان 2 برابر مردان اتفاق می‌افتد. ریسک وقوع در زنان که قبل از سن 20 سالگی مورد تابش واقع شده‌اند بیشتر است.

 

 

سرطان استخوان

مطالعات انجام شده در تاثیر اشعه بر ایجاد سرطانهای استخوان بسیار محدود است. ولیکن نشان داده شده که اشعه‌های یونیزان در ایجاد این بیماری موثر است. اشعه‌های یونیزان سنگین مثل آلفا در ایجاد این بیماری موثرتر هستند. این بیماری در اثر ورود مواد رادیو اکتیو مثل رادیوم به داخل بدن و جذب آنها بوسیله استخوان صورت می‌گیرد

 

 

سرطان پوست

پوست بزرگترين عضو بدن و وظيفه آن ذخيره چربي، خنک نگهداشتن بدن و ساختن ويتامين D در بدن است و بدن را از عفونت، نور، از دست رفتن آب و ساير مايعات و جراحت حفاظت مي کند. سرطان پوست بيماري است که در آن سلولهاي بدخيم از بافت پوست نشات مي‌گيرند و به طور نامنظم و فزاينده‌اي تکثير و به طريقي از سيستم ايمني دفاعي بدن عبور مي‌کنند بدون اينکه موجب عکس‌العمل تدافعي و تهاجمي در سيستم ايمني بدن شوند. مهمترين عامل پيشتاز و مستعد سرطان پوست، جهش در DNA سلول بر اثر اشعه ماوراي بنفش است که منجر به شروع تراريختي سلول و سرطاني شدن آن مي‌شود.

با توجه به نوع سلول پوستي که دچار تراريختي و سرطان شده است اشکال مختلفي از سرطان پوست وجود دارد که هر کدام نشانه‌ها و عوارض خاص خود را دارند. شايع‌ترين اشکال سرطان پوست عبارتند از:

1 ـ سرطان سلولهاي بنياني يا پايه

2ـ سرطان سلولهاي فلسي

3ـ سرطان سلولهاي ملانوسيست ( ملانوما)

 

 

سرطان سلول‌هاي بنياني

سرطان سلولهاي بنياني شايع‌ترين نوع سرطان پوست به شمار مي آيد و نسبت به ديگر اشکال سلولهاي سرطاني پوست خطر کمتري دارد. سرطان سلولهاي بنياني که در پايه اپيدرم (لايه خارجي پوست) قرار دارند سرعت رشد کم و آرام داشته و به ندرت گسترش مي‌يابند.

افرادي که پوست و موي روشن و چشم آبي، سبز و خاکستري دارند و همچنين اشخاصي که مشاغل آنها در فضاي باز است و به طور متوالي در معرض نور آفتاب هستند نيز از خطر بالا تري براي ابتلا به سرطان سلولهاي بنياني پوست برخوردارند.

 

علائم هشدار دهنده سرطان بنياني پوست

زخمهاي بازي که خونريزي در آن پس از سه هفته يا بيشتر ترميم نيافته باشد.

لکه سرخ يا حساسيتي که ممکن است حالت خشکي درد و يا خارش داشته و بهبود نيابد.

بر آمدگي شفافي که به رنگ صورتي، قرمز، سفيد است و يا در افراد با پوستهاي تيره به رنگ قهوه‌اي و سياه نمايان شود و گاهي با خال اشتباه گرفته مي‌شود.

لکه صورتي که با حاشيه بر آمده و فرو رفتگي خشک در مرکز آن همراه است در اين مورد با رشد لکه، رشته‌هاي نازک رگهاي خوني ممکن است بر سطح آن ايجاد شود.

 

 

سرطان سلولهاي فلسي پوست

سرطان سلولهاي فلسي دومين شکل شايع سرطان پوست به شمار مي‌رود که مي‌تواند تمام بدن از جمله لايه‌هاي مخاطي را در بر گيرد. اکثر اشکال سرطان سلولهاي فلسي مدتها به لايه اپيدرم محدود مي‌ماند و در صورت درمان نشدن به لايه هاي زيرين پوست سرايت کرده و بافتهاي ديگر را مورد تهاجم قرار مي‌دهد. در معرض تابش نور شديد آفتاب قرار گرفتن اعضاي بدن مانند صورت، گردن، اطراف گوشها، پوست سر بدون پوشش مو، دست، شانه، پشت بدن و لب پايين دهان از جمله علل ابتلا به اين نوع سرطان است. زخمهاي باز، تابش اشعه ايکس و تماس با مواد شيميايي مانند آرسنيک و فراورده هاي نفتي از ديگر عوامل ابتلا به سرطان سلولهاي فلسي پوست است. درمان توسط داروهاي سرکوبگر سيستم دفاعي بدن احتمال ابتلا به اين نوع سرطان پوست را افزايش مي‌دهد. نشانه هاي ابتلا به اين نوع سرطان در موارد بسيار معدودي در پوستهاي سالم ديده شده است که محققان آن را ناشي از عوامل ژنتيکي تلقي مي‌کنند.

علائم هشدار دهنده سرطان سلولهاي فلسي پوست:

رشد ضايعه زگيل مانند که حالت خشکي پيدا و خونريزي کند.

لکه فلس مانند با حاشيه نامنظم که ممکن است حالت خشکي و خونريزي داشته باشد.

زخم بازي که خونريزي داشته و يا خشک شده و براي مدت طولاني بهبود نيافته باشد.

وجود توده‌اي برآمده که مرکز آن فرو رفته و خونريزي کند. چنين توده اي ممکن است سريع بزرگ تر شود.

 

 

سرطان ملانوما

سرطان ملانوما رشد بدخيم سلولهاي ملانوميسم است. اين سلولها رنگدانه تيره پوست، مو، چشم و خال‌هاي بدن را توليد مي‌کنند. از اين رو تومورهاي ملانوما اکثراً قهوه‌اي و يا سياه است. ولي در موارد معدودي نيز سرطانهاي ملانوم رنگدانه توليد نکرده و به رنگ پوست صورتي، قرمز و يا بنفش ظاهر مي‌شوند.

ملانوما از خطرناک ترين انواع اشکال سرطان پوست بشمار مي رود. اين نوع سرطان اگر زود تشخيص داده شود درمان آن 100 درصد امکان پذير است. اما چنانچه حالت تهاجمي پيدا کرده و به ساير بافتهاي بدن سرايت کند درمان آن امکان پذير نخواهد بود .

 


Posted: Sun 15 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: ايمني


روش حفاظت از كارگران

روش حفاظت از كارگران

يكي از مشكلات مهم صنايع به ويژه در كشورهاي در حال توسعه، مشكلات ايمني و بهداشتي پرسنل شاغل در صنايع است.ايمني به عنوان شاخصي در خصوص درجه نسبي فرار از خطر و بهداشت حرفه اي به عنوان مفاهيمي براي ارزيابي ميزان تماس شاغلين با آلاينده هاي مختلف و متعدد محيط هاي كار از جمله موارد حائز اهميتي هستند كه مديران صنايع مي بايست به آن توجه كنند. بديهي است شناسايي و كنترل خطرات براي بالا بردن سطح بهره وري در صورت دارا بودن محيطي بهداشتي، ايمن و كارگران سالم امكان پذير خواهد بود.
از آنجايي كه در مواقعي كنترل بخش مهمي از عوامل زيان آور شغلي (شامل عوامل شيميايي، فيزيكي، مكانيكي و بيولوژيكي) در منبع توليد يا در مسير انتقال امكان پذير نيست تنها راه حل باقي مانده تجهيز پرسنل به وسايل حفاظت فردي مناسب و استاندارد خواهد بود. وجود طيف وسيعي از خطرات شيميايي، فيزيكي، بيولوژيكي و مكانيكي با خصوصيات خورندگي، برندگي، سميت، سرطانزايي، سوزانندگي، جهش زايي و ... در محيط هاي كاري مي تواند سلامت شاغلين و حتي ساير افراد مجاور محيط هاي شغلي را به شدت مورد تهديد قرار دهد. بنابراين به منظور حفظ منبع انساني و هم چنين افزايش راندمان كار و بهره وري، شناسايي، ارزيابي و كنترل خطرات فوق از اهميت بسزايي برخوردار است. وظايف ياد شده در فرهنگ ايمني امروزي نه تنها كاري انساني و در راستاي اهداف اقتصادي و اجتماعي محسوب مي شود بلكه وظيفه قانوني نيز تلقي مي شود كه چشم پوشي از آن مي تواند باعث اعمال مجازات قانوني شود.

روش حفاظت از كارگران
از طرف ديگر بايستي توجه داشت كه استفاده از وسايل حفاظت فردي معمولاً آخرين روش دفاعي در مقابل شرايط خطرناك محيط هاي كار محسوب مي شود. در بيشتر مقررات ايمني امروزي نظير مقررات كميسيون اروپايي و هم چنين اصول مديريت نوين ايمني، كنترل هاي فني و مهندسي و در مرتبه بعدي كنترل هاي مديريتي به عنوان اولين و مناسب ترين روش حفاظتي كارگران در برابر مواد و شرايط خطرناك توصيه مي شوند. به عنوان مثال اولويت بندي كميسيون ياد شده در كنترل خطرات شيميايي محيط هاي كاري به ترتيب شامل جايگزيني مواد و شرايط خطرناك با مواد و شرايط كم خطر، راه حل هاي مهندسي از طريق كنترل در منبع، به كارگيري تهويه موضعي و در نهايت استفاده از وسايل حفاظت فردي است.
هم چنين مقررات اداره بهداشت و ايمني حرفه اي امريكا نيز استفاده از
PPEs را به عنوان آخرين راه كنترل شرايط خطرناك طبقه بندي كرده و بيان مي كند كه كاربرد PPEs زماني به عنوان يك راه حل جايگزين مطرح مي شود كه بنا به دلايل فني و اقتصادي قابل قبول، اجرا و به كارگيري كنترل هاي مهندسي و مديريتي عملي نبوده و يا نتواند سطح مواجهه كارگران با عوامل زيان آور را به حد بي خطر و يا قابل قبول كاهش دهد.

جايگزيني مواد كم خطر با مواد خطرناك، تغيير فرآيند كار، محصور كردن مواد يا فرآيندهاي خطرناك، استفاده از سيستم هاي تهويه مناسب، به كارگيري روش هاي كنترل از راه دور و موارد مشابه از جمله موارد اجرايي كنترل هاي مهندسي است. كنترل هاي مديريتي نيز مي تواند شامل گردش كار يا به عبارت بهتر جا به جايي متناوب كارگراني كه در معرض مواجهه شديد با خطرات هستند، تغيير نحوه انجام كار به گونه اي كه مواجهه با خطرات به حداقل برسد و مواردي از اين قبيل باشد. در شرايطي كه روش هاي مهندسي و مديريتي نتوانند به طور موثر پتانسيل مواجهه با مواد يا شرايط خطرناك را كاهش دهند يا زماني كه شرايط تماس موقتي باشد يا مواردي كه هزينه كنترل هاي مهندسي و مديريتي آن قدر بالا باشد كه نتوان آن را به كار بست و يا جايي كه نياز به يك خط دفاعي ثانويه باشد، مي توان استفاده از وسايل حفاظت فردي را به عنوان يك راه حل پيشنهاد كرد. بنابراين به وضوح پيداست كه كاربرد وسايل ياد شده اغلب به عنوان آخرين راه مقابله با مخاطرات متنوع محيط هاي كاري محسوب مي شود. 

مدل هاي حادثه
اولويت بندي اخير در رابطه با مراحل كنترل خطرات محيط هاي كار در يكي از مدل هاي حادثه تحت عنوان مدل انرژي كه توسط
Gibson ارائه و به وسيله Haddon گسترش يافته مورد تاييد قرار گرفته است. در اين مدل Haddon، اصول پيشگيري از حوادث را در اجراي استراتژي هاي ده گانه زير مي داند. لازم به ذكر است كه استراتژي هاي ده گانه Haddon ، اصول
قانون گذاري و استاندارد سازي اتحاديه اروپايي در زمينه ايمني ماشين آلات و تجزيه و تحليل ريسك را به شدت تحت تاثير قرار داده است. اصول ده گانه
Haddon را با توجه به خطر، حفاظ و عنصر آسيب پذير در جدول شماره يك ملاحظه مي كنيد.
ممكن است براي كارفرمايان استفاده از وسايل حفاظت فردي براي كنترل مواجهه كارگران با خطرات يك راه حل ساده، مناسب و صحيح به نظر برسد، ولي بايد به خاطرداشت در صورت عدم توجه به عوامل متعدد دخيل در يك برنامه موثر پيشگيري، مي تواند بسيار نامناسب و حتي خطرناك باشد.
به عنوان مثال بعضي از انواع
PPEs نظير رسپيراتورها يا لباس هاي يكپارچه حفاظتي ممكن است بسيار گرم و سنگين بوده و به دليل تحميل فشار بر كارگران در هنگام استفاده، از سوي آنها مورد استفاده قرار نگرفته و يا به طور نامناسب و ناقص استفاده شوند. به همين دليل پذيرش كارگران يك فاكتور اساسي در يك برنامه موفقيت آميز استفاده از PPEs محسوب
مي شود. براي اينكه وسايل حفاظت فردي بتوانند بالاترين سطح ممكن حفاظت را تامين كنند لازم است كه به طور مناسب انتخاب و به بهترين نحو ممكن نگهداري شوند. هم چنين مي بايست به طور صحيح و مداوم مورد استفاده قرار گيرند.
اگر استفاده از وسايل حفاظت فردي براي كارگران ناراحت كننده باشد و علل واقعي كاربرد وسايل ياد شده به آنها تفهيم نشود امكان استفاده ناقص و يا غلط از
PPEs و در نتيجه عدم تامين حفاظت كافي و لازم وجود خواهد داشت. با توجه به اين مسائل، آموزش كاربران يك بخش حياتي و تفكيك ناپذير از يك برنامه موفقيت آميز استفاده از PPEs خواهد بود.

برنامه استفاده از وسايل حفاظت فردي
آموزش افرادي كه لازم است از وسايل حفاظت فردي استفاده كنند بايستي در يك برنامه آموزشي موثر انجام گيرد. عناصر اصلي چنين برنامه اي در جدول شماره2 به طور خلاصه ارائه شده است. بر اساس اين برنامه لازم است كه استفاده كنندگان از اهداف برنامه مطلع بوده و اجازه بيابند كه تجارب خود از كاربرد
PPEs را ارائه كنند.

همان طور كه ذكر شد پذيرش شاغلين، بخش مهمي از يك برنامه موفقيت آميز PPEs است. تا زماني كه شاغلين با ضرورت استفاده از PPEs آشنا نشوند و به طور مستقيم در برنامه ياد شده، شركت نكنند استفاده صحيح و كامل از تجهيزات، عملي نخواهد شد. آموزش عملي استفاده از PPEs ، بخش اساسي فرايند آموزش است. لازم است كه قبل از استفاده واقعي از PPEs ، كارآموزي صورت گرفته و به طور مرتب (معمولاً سالانه) تكرار شود. آموزش عملي علاوه بر اينكه كارگران را به اهميت استفاده از وسايل فردي آگاه خواهد كرد امكان آشنايي شاغلين با PPEs را در محيط ايمن فراهم
مي آورد. يك برنامه آموزش عملي موفق ممكن است شامل موارد زير باشد:
- تشريح خطر و شرايطي كه استفاده از وسايل حفاظتي را ضروري مي سازد.
- تشريح اقداماتي كه در رابطه با خطرات موجود انجام شده و يا مي توان انجام داد.
- توضيح درباره علت انتخاب
PPEs موجود.
- بحث و بررسي توانايي ها و محدوديت هاي وسايل انتخاب شده.
- نشان دادن روش هاي صحيح استفاده از وسايل حفاظت فردي شامل نحوه پوشيدن و در آوردن آنها.
- فراهم آوردن فرصت براي كارگران جهت استفاده عملي از وسايل.
- بحث درباره روش هاي تميز كاري، بازرسي و نگهداري و
PPEs
انتخاب
PPEs بايستي توسط فردي صورت گيرد كه در مورد انواع وسايل حفاظتي خطرات محيط كار و نوع و درجه حفاظت مورد نياز اطلاعات كافي داشته باشد. توصيه مي شود كه در وهله اول انتخاب وسايل حفاظت فردي توسط متخصين بهداشت حرفه اي انجام شود و همزمان سرپرستان نيز در زمينه انتخاب مناسب PPEs بر اساس شرايط واقعي كار از روي يك ليست آماده از قبل تهيه شده تحت آموزش قرار گيرند. به عنوان مثال متخصصين بهداشت حرفه اي ممكن است براي جابه جايي انواع مختلف حلال ها در يك كارخانه شيميايي چند نوع دستكش را پيشنهاد كرده و هم چنين به سرپرست بخش اطلاعات لازم براي انتخاب بهترين دستكش در موقع كار با يك حلال مشخص را ارائه كنند.
ارزيابي خطرات و انتخاب تجهيزات حفاظت فردي

1- خطر بالاي سر
خطراتي كه بايستي مدنظر باشند عبارتند از:
- بارهاي معلقي كه مي توانند سقوط كنند.
- تيرها، اشيا و بارهاي بالاي سر كه امكان تماس سر با آنها وجود دارد.
- سيستم ها و تجهيزات برقي كه امكان تماس سر با آنها وجود دارد.
- كارگراني كه در ارتفاع كار مي كنند و ممكن است اشيا و اجسام توسط آنها به پايين انداخته شود.
- اجسام و گوشه هاي تيز در ارتفاع سر.
2- خطرات چشم و صورت
خطراتي كه بايستي مدنظر قرار گيرند، عبارتند از:
- پاشش مواد شيميايي
- گرد و غبار
- دود و دود فلزي
- عمليات جوشكاري
- تشعشعات ليزري و مرئي
- آئروسل هاي بيولوژيكي
- پرتاب ذرات و اجسام
3- خطرات دست
خطراتي كه بايستي مدنظر باشند، عبارتند از :
- مواد شيميايي
- لبه هاي تيز، تراشه ها، غيره
- گرما و سرماي بسيار زياد

- عوامل بيولوژيكي
- سيم هاي برقدار
- ابزار آلات تيز، قطعات ماشين آلات و غيره
- جابه جايي مواد
4- خطرات پا
خطراتي كه بايستي مدنظر باشند عبارتند از:
- مواد سنگين جابه جا شده توسط كارگران
- لبه يا قطعات تيز (ريسك سوراخ شدن)
- مواجهه با سيم هاي برقدار
- شرايط لغزنده غير معمول
- شرايط مرطوب
- ساختمان سازي يا تخريب
5- ساير خطرات ايمني و بهداشتي شناسايي شده:
پس از شناسايي خطرات در محيط كار، مهندس ايمني و بهداشت
حرفه اي ضمن ارزيابي، تناسب
PPEs جديد را براي كنترل و كاهش خطرات موجود تعيين خواهد كرد. در مرحله شناسايي خطرات و تعيين PPEs ضروري، لازم است احتمال بروز همزمان چندين خطر نيز ارزيابي شود.

تدابير حفاظتي 

تمام تجهيزات و وسايل حفاظت فردي بايستي با توجه به نوع استفاده، از طرح و ساخت ايمن برخوردار بوده و لازم است كه در يك وضعيت بهداشتي و قابل اطمينان نگهداري شوند. هم چنين بايستي توجه داشت كه در موقع خريد و انتخاب PPEs تنها آن دسته از آنها انتخاب شوند كه مطابق با مقررات سازمان هاي مسئول ملي و بين المللي نظير سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران،‌مقررات وزارت كار و امور اجتماعي، ANSI، NIOSH و غيره باشند.
در انتخاب
PPEs مناسب در راستاي كسب اطمينان از استفاده صحيح از آنها، لازم است علاوه بر خصوصيات عملكرد آنها، به ساير عوامل دخيل نظير اندازه، رنگ، شكل و ... نيز توجه شود.

تميز كاري و نگهداري
كليه كارگراني كه از
PPEs استفاده مي كنند لازم است در زمينه استفاده و نگهداري مناسب از PPEs آموزش كافي ببينند. به همين منظور برنامه ريزي و اجراي بازآموزي هاي دوره اي توسط مهندسين ايمني و بهداشت حرفه اي براي كارگران و هم چنين سرپرستان امري اجتناب ناپذير است.

Posted: Sun 15 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: ايمني


ایمنی جرثقیل

              ايمني جراثقال

        تقريباً در تمامي صنايع نياز به نقل و انتقال اجسام سنگين وجود دارد ، يكي از متداول‌ترين دستگاههايي كه در اين رابطه مورد استفاده قرار ميگيرد جراثقال مي‌باشد كه به لحاظ پيچيدگي سيستم‌ها و نوع كار خاص ، دانستن موارد زير و بكارگيري آنها از نظر ايمني الزامي است.

ايمني مهمترين مسئله اي است كه راننده جراثقال بايد به خاطر داشته باشد، چون با يك اشتباه ساده چندين نفر از كارگران كارگاه را خواهد كشت يا جراحاتي به آنها وارد خواهد نمود ، كه با هيچ قيمتي قابل جبران نخواهد بود . مسائل مطرح شده در ذيل نكات ايمني است كه بايد يك راننده جراثقال رعايت كند و كوتاهي و قصور در آن جرم خواهد بود و شخص راننده مسئول و پاسخگو خواهد بود.

 انواع جراثقال :

 جراثقال شامل انواع مختلفي مي باشد كه متداول ترين آنها بدين شرح است :

 1.   نوع تلسكوپي : بوم آن به صورت كشويي بوده و قابليت ازدياد طولي دارد . در اين نمونه براي استقرار جراثقال در هنگام كار حتماً بايد از جك استفاده گردد (Out Rigging) .

2.    نوع بوم خشك : بوم آن بصورت قطعات فلزي مي باشد كه بوسيله پين و اشپيل به يكديگر متصل مي‌شوند  بيشتر آنها داراي چرخهاي زنجيري مي باشد .

3.       tower crane نوع  : اين نوع جراثقال در جايي ثابت مي گردد و بوم آن داراي حركت دوار مي باشد.

4.    نوع سقفي : اين نوع جراثقالها بيشتر در shop مورد استفاده قرارمي‌گيرند.

متعلقات جراثقال :

جراثقال از قسمت هاي اصلي زير تشكيل شده است :

ü       سيستم هاي هيدروليك شامل :

1.       اهرم هاي اصلي كنترل جريان.

2.       سيلندرهاي باز كننده تلسكوپ بوم

3.        سيلندر بالابر بوم

4.      سيستم چرخش دستگاه حول محور 360 درجه (swing)

5.       پمپ هيدروليك

 ü       قطعات گردنده شامل : 

1.      قرقره هايي كه كابل ها روي آن حركت مي كنند.

2.   محور SWING كه قسمت كابين و بوم حول محور 360 درجه حركت مي كند .

3.      درام ، كه واير دور آن پيچانده مي‌شود.

 ü       قلاب دستگاه :  

كه به آن هوك گفته مي‌شود و با يك ضامن نگاهدارنده كه در آن تعبيه شده است براي متصل نمودن بكسل با تسمه به آن استفاده مي‌شود .

 

 ü       سيستم هاي برق شامل :

 1.    سوئيچ قطع كننده (LIMIT SWITCH) كه وظيفه آن متوقف كردن هوك در فاصله معين از بوم و جلوگيري از قطع شدن كابل هاي مربوطه مي باشد.

2.       چراغهاي هشدار دهنده و نور دستگاه

3.       بوق و غيره

 ü       جكهاي تعادل ( OUT RIGGER) :

 كه بيشتر در نمونه تلسكوپي در زمان استقرار دستگاه و حفظ تعادل آن در زمان كار مورد استفاده قرار مي‌گيرد .

 

انواع جرثقیل

نوع تلسکوپی :

بوم آن به صورت کشویی بوده وقابلیت ازدیاد طولی بوم را دارد .در این نمونه برای استقرار جرثقیل در زمان کار از جکهای تعادلی استفاده می شود.

نوع بوم ثابت :

بوم آن به صورت قطعات فلزی که بوسیله پیچ و مهره به یکدیگر متصل بوده وبرای ازدیاد بوم باید این قطعات به یکدیگر متصل شوند .بیشتر انواع آن دارای چرخهای زنجیری می باشند که در این صورت به جک های تعادلی نیاز ندارد .

نوع ثابت برجی : 

این نوع جرثقیل در جایی ثابت نصب می گردد یا در روی ریل می تواند حرکت نماید .بوم آن ثابت بوده ولی هوک آن می تواند به صورت کشویی جابجا شود

ایمنی جرثقیل  های متحرک

Mobile crane safety

1.       انواع جرثقیلهای کارگاهی (تک کابین )

2.       جرثقیل نصب بر روی حمل کننده (دوکابین )

3.       جرثقیل بوم خشک (مشبک )زنجیری

4.       جرثقیل بوم خشک نصب بر روی حمل کننده

5.       جرثقیل نصب بر روی کامیون (کفی )

 

متعلقات جرثقیل

جرثقیل از قسمتهای اصلی زیر تشکیل شده است

1.        سیستم های هیدرولیکی شامل :

·        اهرم های کنترل و جابجایی دستگاه که در کابین تعبیه شده است

·        اهرم کشویی بوم

·        اهرم بالا وپایین بردن بوم

·        اهرم چرخش دستگاه حول محور 360 درجه

اهرم ازاد سازی کابلها و اهرم ترمز

2.قطعات گردنده شامل :

·        قرقره هایی که کابل روی آن حرکت میکنند یا بدور آن جمع می شوند .

·        محور SWING  که قسمت کابین  وبوم حول محور 360 درجه حرکت می نماید.

  3.قلاب دستگاه :

که به آن هوک گفته میشود وبا یک ضامن نگهدارندهsafety latches که در آن تعبیه شده برای متصل نمودن بکسل یا تسمه به آن استفاده میشود.

 

 

  نکات ایمنی در جرثقیلهای سقفیOVERHEAD CRANE SAFETY   

-جرثقیلهای OVER HEAD CRANE  مانند جرثقیلهای سقفی

جرثقیلهای JIB CRANE  بازویی  که به شکل سه گوش بیشتر برای کارهای سبک و تعمیرگاهی بکار می رود .

-جرثقیلهای BOOM CRANE که شامل جرثقیلهای متحرک ،کارگاهی و... می شود

 

نکات ایمنی در جرثقیلهای سقفیOVERHEAD CRANE SAFETY :

1.        میزان بار مجاز SWL  روی بدنه حک شده باشد .

2.       مسیر حرکت برای جابجایی اجسام واضح وتعریف شده باشد .

3.      از جابجایی اجسام روی نفرات وتجهیزات حساس خودداری شود .

4.       در انتهای ریل حرکت ENDS STOP  ترمز های انتهای ریل تعبیه شده باشد تا دستگاه از ریل خارج نشود .

5.      آلارم هشداردهنده حرکت برای دستگاه در نظر گرفته شود وبطوریکه صدا ومفهوم آن برای کارکنان بطور واضح شنیده ودرک شود .

6.       چراغ هشداردهنده رنگ زرد یا قرمز هنگام حرکت دستگاه روشن وخاموش شود .

7.      تمامی وسایل برقی مجهز به سیم اتصال زمین یا ارت شوند .

8.      پدینگ ضد ضربه(لاستیکی ) در انتهای ریل برای جلوگیری از آسیب به دستگاه نصب شود .

9.       از تمامی تجهیزات ووسایل قبل از شروع کار بازدید شود .

10.     مسیر حرکت اجسام با رنگ زرد روی کف کارگاه مشخص شود .

11.     راه دسترسی ایمن برای تردد راننده در نظر گرفته شود .

12.    تجهیزات لازم رادیویی (بیسیم )برای راننده وریگر در صورت نیاز فراهم شود .

13.آموزش لازم به راننده وريگر (باربند ) ونفرات مربوطه قبل از کار داده شود .

       14.پانل کنترل دستگاه فقط دراختيار افراد مجاز باشد و برای جلوگيری از حوادث احتمالی حتما به قفل مجهز بوده وکليد آن در اختيار مسئول مربوطه قرار گيرد .

      ۱۵.نشانه های راهنما ی حرکت دستگاه(چپ،راست ،بالا وپايين )همراه با شکل علامت روی پانل کنترل نصب شود.

 

80 نکته ايمنی کار با جرثقيل:

1.       دستگاه شما بایستی مجوز سلامت فنی CERTIFICATE  را از مرکز مجاز اخذ که پس از کنترل تمامی قسمتهای دستگاه برای مدت معین صادر می شود .

2.      پیش از شروع کار با دستگاه از نشتی روغن ،سالم بودن سیم بکسل ها وکلید قطع کننده و ترمز ها مطمئن شوید .

3.     قبل از شروع کار هوک واهرم ها را امتحان کنید .

4.     پیش از جک زدن ،محل را بازرسی نموده وحتما در زیر جکها الوار قرار دهید .

5.     مطمئن شوید در بالای سر شما شبکه برق وجود ندارد .

6.      حداقل فاصله ایمن از جریان برق 6 متر است.

7.     پیش از بلند کردن بار ،با بوق زدن دیگران را مطلع سازید

8.     مطمئن شوید که ریگر شما علائم وقوانین مربوط به کار خود را دقیقا می داند واطلاعات فنی در مورد کار خود را دارد .

9.     راننده باید طرز کار با جدول بار load chart  را بداند.  

10.اگر وزن بار به اندازه ظرفیت نهایی جرثقیل باشد ،با کنترل واحد ایمنی جابجا گردد.

 

.روی بدنه تمامی وسایل بالابرنده باید safe working load (S.W.L)   میزان بار مجاز   نوشته شده باشد

12.در هوای طوفانی یا بادهای شدید کار باید متوقف گردد .

13.رانندگان جرثقیل بایستی دارای گواهینامه معتبرباشند ومعاینه پزشکی شوند. .

14.بارهای سنگین با نظارت مسئولین ایمنی وحتما صبح  نصب گردد تا در صورت بروز اشکال در نصب ،زمان کافی برای رفع آنها وجود داشته باشد .

14.نفراتی که در ارتفاع کار میکنند بایستی بوسیله MAN BASKET  جابجا شوند واز آویزان شدن به هوک خودداری نمایند .

15.در زمان تخلیه وبارگیری راننده باید در کابین خود نشسته باشد .

16.هنگام کار گوش کردن به ضبط صوت و .. توسط راننده ممنوع است

17.تمامی عملیات بارگیری وتخلیه بایستی به آرامی صورت گیرد .

18.تحت هیچ شرایطی بار نبایستی برای مدت طولانی به صورت معلق در هوانگه داشته شود .

19.پس از اتمام کار بوم جمع شود  ودر کابین قفل شود .

20.در نوع بوم خشک اگر طول بوم زیاد است به صورت افقی روی زمین قرار گیرد .

21.در زمان استفاده از تک وایر اهرم سقوط آزاد را که سبب میشود سیم بکسل با سرعت زیاد حرکت نماید بکار نگیرید.

 

.در زمان استفاده از JIB  به مقدار باری که میتوان بلند کرد توجه نمایید .

23.راننده باید فقط فرمان ریگر را برای جابجایی بارها رعایت نماید.

24.ریگر بایستی یک نفر باشد

25.تحت هیچ شرایطی نفر بین بار و جسم  دیگر قرار نگیرد.

26.چنانچه تعادل جرثقیل بهم بخورد در نوع تلسکوپی میتوان بوم راجمع کرد در نوع بوم خشک بوم بایستی به سمت بالا کشیده شود .

27.کلیه بارها ونیز سبد حمل نفر در زمان جابجایی بوسیله طناب مهار TAG LINE  کنترل شوند .

28.TAG LINE  نبایستی به هوک ،بکسل و شکل بسته شود.

29.بارهای مختلف از نظر سایز بایستی جداگانه حمل شوند .

30.هرگز زیر و روی بار معلق نایستید

31. از تسمه ها،شگل ،وایر ،هوک و..استاندارد که S.W.L دارد استفاده نمایید.

32.نصب کپسول آتش نشانی در اتاق راننده الزامی بوده وراننده وریگر بایستی نحوه کار کردن با آن را بدانند .

33.در زمان پارک کردن جرثقیل حتما از جکهای تعادلی استفاده نمایید .

34.جکهای تعادلی در حین کار بایستی کاملا بیرون آمده وبا یکدیگر موازی باشند

.هیچ وسیله هیدرولیکی مانند جکهای تعادلی ،بازوهای بالابرنده و .. نبایستی نشتی روغن داشته باشند .

36.در زمان حرکت دستگاه هیچ فردی سوار دستگاه نشود حتی ریگر .

37.ضامن نگهدارنده هوک که به اصطلاح SAFETY LATCHES  گفته میشود نقش مهمی در جلوگیری از سقوط بار دارد .

38.شرایط بد جوی می تواند در زمان انتقال بار ،شرایط کار را به نحوی تغییر دهد که سبب ایجاد حادثه گردد .

39.در زمان بلند کردن بار ،بایستی کاملا در مرکز ثقل دستگاه قرار داشته باشد در غیر این صورت بار میتواند بر جرثقیل اعمال نیرو کرده وتعادل آنرا بهم بزند (بار بصورت پاندولی در می آید )

40.در زمان نقل وانتقال بار کسی روی بار یا قلاب جرثقیل آویزان نشود .

41.در زمان جابجایی بار تا حد امکان به سطح زمین نزدیک باشد

42.BELT  قبل از کار چک شوند تازدگی یا پارگی نداشته باشند

43.در گوشه های تیز بار برای جلوگیری ازصدمه به بلت وزنجیر از پدینگ یا SOFTNER  استفاده شود

44.هرگز بلت یا زنجیر را از زیر بار نکشید

45.مواظب باشید که بلت ،بکسل،زنجیر زیر بار سنگین قرار نگیرند .

46.BELT,WIRE.CHAIN ,.. در جای خشک ومناسبی نگهداری شوند .

7.حداقل فاصله بین جرثقیل در حال گردش واجسام ثابت 600 میلیمتر است

48.راننده باید دقیقا بار راببیند و در جایی که راننده دید ندارد از رادیوبی سیم یا وسیله دیگر برای ارتباط استفاده نماید

49.راننده باید از نظر بینایی وشنوایی در وضع خوبی قرار داشته باشد

50.تمامی دستورات وتصمیم ها دقیقا ،واضح ،روشن و شفاف بیان شوند.

51.ریگر باید علامتهای استاندارد ریگری را بداند وبا راننده هماهنگ باشد

52.برای جابجایی بار هایی که سنگین هستند ابتدا به اندازه 150 میلیمتر از زمین بلند کنید و اگر اتفاقی نیفتاد با احتیاط کامل بار را جابجا نمایید

53.وسایل مانند آجر یا سنگ توسط بسکتهایی که کاملا محکم وارتفاع مناسبی دارند جابجا شوند تا از سقوط بار جلوگیری شود

54.اطراف محوطه LIFTING  کاملا توسط نوار خطر وتابلوهای هشدار دهند نظیر(خطر سقوط بار  و ..)مشخص ومعین شوند.

55.Man Basket  ها نیز باید دارای S.W.L  باشند

56.افرادی که داخل MAN BASKET  کار میکنند بایستی :

·        از HARENESS  استفاده نمایند

·        دستگیره داخلی در MAN BASKET  تعبیه شده باشد

·        جهت جلوگیری از سقوط اشیا تمهیدات ایمنی در نظر گرفته شود .

·        MAN BASKET  به طناب مهار بسته شود .

 

.از گره زدن زنجیر ها برای کوتاه کردن طول آنها خودداری شود .

58.تمامی قسمتهای جرثقیل به شکل روزانه ،هفتگی ،ماهیانه وسالیانه بررسی ودر برگه ثبت شود

59.SLING  های دو یا سه ساقه بایستی توسط حلقه به شگل وصل شوند .

60.زاویه بین ساقه ها 90 درجه می باشد .

61.بکسلها وسیم هایی که ضربه خورده اند نبایستی بکار برده شوند

62.برای افزایش طول زنجیر از پیچ ومهره استفاده نکنید.

63.سیم بکسلها در صورت زدگی ،زنگ زدگی و پارگی یک رشته از 20 رشته (بیش از 5 درصد )نباید مورد استفاده قرار گیرند .

64.طنابهای طبیعی ومصنوعی نبایستی به مواد شیمیایی (اسید ،باز و.. ) آلوده شوند .

65.SLING  ها بایستی کاملا صاف وبدون تاب خوردگی باشند.

66.استفاده از بکسل بدون END LESS( انتهای مسدود نشده) را کنار بگذارید

67.بار را روی الوار باریک بگذارید تا بلت وبکسلها زیر بار نمانند

68.محوطه عملیات LIFTING  بایستی کاملا آزاد ،خلوت و راننده فضای کافی برای انجام عملیات را داشته باشد.

69.روشنایی  محوطه عملیات LIFTING  بایستی فراهم گردد .

70.چراغ های جرثقیل شامل بوم ،جلو ،عقب،خط،ترمز،و.. بایست سالم باشند .

71.مانعی بین راه رسیدن بار به محل مورد نظر وجود نداشته باشد

72.قبل از شروع کار محل بارگیری وفرود بار را بررسی نمایید .

73.هنگام کار در سراشیبی مراقب سقوط بار وجرثقیل باشد

74.OUT RIGGER  جکهای تعادلی را از برخورد با موانع محافظت نمایید.

75.موقعی که بار را جابجا میکنید کاملا مراقب باشد تا افراد زیر بار نباشند .

76.درمورد جرثقیلهای برجی :

1.       وزنه های تعادلی کاملا محکم شده باشند .

2.      مقاومت زمین وسستی خاک را در نظر بگیرید

3.     محل فرود بار تا جای ممکن مسطح وصاف باشد

4.     PERMIT  لازم را از ایمنی بگیرید

5.     از تاب خوردن بار جلوگیری نمایید .

6.      رادیو بیسیم خود را چک نمایید.

7.     با دید کامل کار نمایید .

 

.سیم بکسلها کاملا در درام قرار گرفته باشند و روی یکدیگر پیچ نخورده باشند .

78.بار را طوری روی هم بچینید که امکان برداشتن ایمن آن وجود داشته باشد و فضای کافی برای ترددماشین آلات بین آن در نظر گرفته شود .

79.سیم بکسلها نبایستی خم شوند .

80.سیم بکسلها طبق توصیه سازنده روغن کاری شوند واز تماس آنها با اسیدها وفلزات داغ و مواد خورنده جلوگیری شود .

 

 

ايمنی قلاب جرثقیل Hook

طبق استاندارد ASME B30.10 ,CHAPTER 10-2,13 در مورد قلاب جرثقیل موارد زیر از لحاظ ایمنی قابل ذکر است :

1.      استفاده از ضامن در قلاب جرثقیل الزامیست SAFETY LATCHES  برای جلوگیری از خارج شدن بکسل از درون قلاب.

2.      مشخصات کامل کارخانه سازنده روی بدنه قلاب می بایست حک شود از قبیل :نوع فلز بکار رفته ،ریخته گری شده یا اهنگری شده ومهر موم شده باشد SWL (safe working load)  میزان بار مجاز روی بدنه درشت در جایی که در معرض دید بوده وخوردگی وفشار کمی به آن محل وارد  می شود حک شود .

3.      ترکیب ساختمانی فلز قلاب جرثقیل باید از موادی باشد که در عین استحکام خاصیت نرمی داشته وقبل ازتغیر شکل قلاب  حین کار ،کاملا تخریب شود  تا از بروز حوادث بعدی جلوگیری شود .

4.      SWL  قلاب وضمایم آن شامل بولت ،آی بولت ،رینگ وطناب سیمی آن با هم متناسب باشد .

5.      از بلند کردن بار فراتر از ظرفیت قلاب خودداری نمایید .مگر در حین LOAD TEST که بازرس مجرب بر نحوه کار نظارت دارد .

6.      بازرسی اولیه :بازرس مجرب قبل از بکار بدن قبلا نو ویا تازه تعمیر شده آنرا کاملا بررسی می نماید وطبق مقررات ASME EB30.10 SECTION 10-2.2 امضا وتاریخ کرده ودر سوابق قلاب ثبت ونگهداری می شود .

7.      بازرسی روزانه :کاربر (راننده جرثقیل وریگر )قبل از شروع کار از تمامی اجزای قلاب بازرسی میکنند که ترک ،شکاف ،ضربدیدگی ،تغییر شکل ،لاغری گلویی وبولت وتماس با مواد شیمیایی وخورنده ودر معرض گرما وحرارت زیاد قرار نداشته باشد ،ضامن دستگاه سالم بوده وحالت فنریت داشته باشد .در صورت رویت مشکلی بازرس مجرب تصمیم گیرنده خواهد بود

8.      بازرسی دوره ای :کاربر دستگاه بصورت دوره ای در فواصل زمانی معین نیز از تمامی اجزای دستگاه بازرسی کرده ونیازی نیست که سوابق در جایی ثبت شود .

9.      برای جابجایی بارهای سبک بصورت ماهیانه بازدید شود بارهای سنگین به شکل هفتگی  وبارهای خیلی سنگین به شکل روزانه.

10.  در صورتی که قلاب نواقص زیر را داشته باشد بایستی تعویض وودستور تعمیرات اساسی داده شود .الف)هر نوع خمیدگی وتغییر فرم بیش از 10 درجه بیشتر از شکل اولیه ب)باز شدن گلویی دستگاه بیش از 15% نسبت به شکل اول سازنده .ج)پارگی ،ساییدگی وتغییر در قطر وابعاد بولت وآی بولت بیش از 10% نسبت به شکل اولیه سازنده

11.  طبق دستور بازرس برای دقت واطمینان بیشتر از تستهای غیر مخرب N.D.T  در محلهایی که جوشکاری شده استفاده شود.

12.  باز شدن گلویی قلاب را توسط کولیس دیجیتالی اندازه گیری نمایید وطبق جدول سازنده اقدام در صورت نیاز تعمیر نمایید.

13.  از ضربه شدید به قلاب  وبار جدا خودداری نمایید .

14.  در صورتی که قلاب تحت فشار زیاد قرار گرفته باشد در قسمت گلویی (قطور ترین محل قلاب )ودهانه قلاب حالت بازشدگی به وجود می آید که می بایست هر چه زودتر قلاب از رده خارج شود .

Posted: Sun 15 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]
Category: فيزيكي


آلودگی صوتی در محیط کار

 آلودگی صوتی

 

صوت با متراكم شدن و از تراكم خارج شدن متناوب ذرات هوا توليد ميگردد، كه سبب افزايش و كاهش فشار هوا به فرم موج مي شود. بسامد (frequency) و يا زير و بمي(pitch)، و شدت(intensity) و يا بلندي(loudness) دو مشخصه صوت ميباشند. بلندي صوت به دامنه صوت(amplitude) بستگي دارد، هر قدر دامنه صوت بيشتر باشد، بلندي صدا نيز بيشترخواهد بود. زير و يا بم بودن صوت نيز به فركانس (تواتر) صوت بستگي دارد، هر قدر فركانس صوت بيشتر باشد، صدا زير تر و هر قدر فركانس پايين تر باشد، صدا بم ترخواهد بود. به تعداد امواج صوتي در واحد زمان (ثانيه) فركانس ميگويند كه واحد آن نيزهرتز(hertz) است. اصوات بم با عث تحريك سلولهاي مويي راس حلزون شنوايي و اصوات زير باعث تحريك سلولهاي مويي قاعده حلزون گوش ميگردند. اصوات با فركانس بالا (زير) طول موج كوتاهي دارند. اما اصوات با فركانس پايين (بم) طول موج بلندي دارند. فركانسهاي پايين در تمام جهات منتشر گرديده اما فركانسهاي بالا بيشتر جهت دار ميباشند. فركانسهاي پايين از ميان مواد مختلف (ديوار و پنجره ها) راحت تر از فركانسهاي بالا عبور ميكنند، از اين رو صداي ساب ووفر براحتي از پس ديوار قابل شنيدن ميباشد. صوت در خلاء منتشر نمي شود و براي انتشار احتياج به محيط مادي دارد.

محدوده فركانس قابل شنيدن براي انسان 20 تا 20000 هرتز ميباشد. محدوده فركانس گفتاري نيز مابين 300 تا 4000 هرتز است. اما گوش انسان نسبت به اصوات با فركانسهاي 1000 تا 4000 هرتز حساسيت بيشتري دارد. به فركانس صوتي پايين تر از 20 هرتز فروصوت و به فركانس هاي صوتي بالاتر از 20 هزارهرتز فراصوت اطلاق ميگردد. با اينكه فراصوت و فروصوت توسط انسان قابل شنيدن نميباشند، اما فردي كه در معرض آنها قرار ميگيرد دچار احساس سرگيجه، تهوع و سردرد ميگردد. اصوات به انواع دايمي و پيوسته (بلندي ثابت است مثل صداي سيستم تهويه هوا)، نوساني (بلندي و يا فركانس متغييراست مثل آژير)، منقطع (مثل زنگ تلفن) و انفجاري (مثل شليك گلوله) تقسيم بندي ميگردند. سرعت صوت در هوا 345 متر در ثانيه، در آب 1500 متر در ثانيه و در فلزات 5000 متر در ثانيه ميباشد. سرعت صوت در هواي خشك از طريق فرمول V=331+0.6T محاسبه ميگردد، كه در آن T حرارت به سانتي گراد ميباشد. هر قدر رطوبت هوا بيشتر باشد سرعت صوت نيز بيشتر است. كاهش قدرت شنوايي با عدم توانايي در تشخيص فركانسهاي بالا(صداي زنان و كودكان) آغاز ميشود. همچنين اين عارضه باعث نامفهوم گشتن اصوات نيز ميگردد. به همين خاطر چنانچه فركانسهاي بالا شنيده هم گردند، باز فرد ممكن است قادر به درك صحيح آنها نباشد.

شدت و بلندي صدا با مقياس دسي بل(DECIBEL) اندازه گيري ميشود. شدت صوت به بزرگي نوسانات در فشارهوا كه توسط امواج صوتي ايجاد ميگردند، اطلاق ميگردد. پايين ترين حد آن 0 دسي بل است كه آستانه شنوايي ناميده ميگردد. مقياس دسي بل لگاريتمي ميباشد. بطوري كه با افزايش هر 10 دسي بل، شدت سر و صدا 10 برابر ميگردد. ادراك بلندي صدا نيز در انسان لگاريتمي است بطوري كه به ازاي هر 10 دسي بل افزايش شدت، ادراك بلندي صدا نيز دو برابر ميگردد. بنابراين شدت 80 دسي بل يك ميليون بار شديد تر از 20 دسي بل بوده و 64 بار بلندتر ميباشد. درغياب هرگونه شي بازتابنده، سطح موثر دسي بل به ميزان 6 دسي بل به ازاي 2 برابر شدن فاصله، كاهش مي يابد. براي مثال شدت صداي 100 دسي بل در فاصله 10 متري، در فاصله 20 متري به 94 دسي بل و در فاصله 40 متري به 88 دسي بل كاهش مي يابد. به ازاي هر 3 دسي بل افزايش شدت صوت، ميزان فشاري كه به پرده صماخ گوش وارد ميشود، 2 برابر ميگردد. دو فاكتور شدت صوت و طول مدت قرارگيري در معرض منبع صدا در آسيب به شنوايي انسان موثر ميباشند. شدت صوت به ازاي دو برابر شدن فاصله از منبع صوت به ميزان 6 دسي بل كاهش مي يايد.


KIA

1st July 2006, 10:35 AM

شدت(دسي بل) منابع
------------------- -----------

0 آستانه شنوايي

10 صداي تنفس عادي

20 نجوا-خانه ساكت

40 گفتگوي عادي

60 زنگ تلفن-ماشين ظرفشويي

70 ترافيك سنگين

75 سيستم تهويه هوا

80 جاروبرقي-سشوار-ساعت زنگ دار-خيابان شلوغ

90 چمن زن-تردد كاميون-مترو

98 اركستر بزرگ

100 بوق خودرو-فرياد كشيدن-دريل بادي-اره برقي-واكمن با حداكثر بلندي صدا-صداي برخاستن هواپيماي جت از فاصله 300 متري.

120 استريوي خودرو-موسيقي راك از فاصله 2 متري

130 آستانه دردناكي-برخاستن هواپيماي جت از فاصله 100 متري-مته حفاري

140 شليك گلوله-آژير خطر

150 برخاستن هواپيماي جت از فاصله 25 متري-اوج موسيقي راك

160-180 پاره شدن پرده گوش-محل پرتاب راكت فضايي

نكته:آستانه درد گوش در 120-130 دسي بل ميباشد، اما آسيب به اعصاب شنوايي از 85 دسي بل آغاز ميگردد.

نكته: سر و صداهاي فراتر از 80 دسي بل بطور بالقوه خطرناك ميباشند. بنابراين چمن زنها، كنسرت هاي راك، شليك گلوله، ترقه ها، هد ست ها و هد فن ها، موتور سيكلت ها، تراكتور، همزن ها و مخلوط كن ها، غذا سازها واسباب بازيهاي پر سر و صدا همگي بيش از 90 دسي بل سر و صدا توليد ميكنند و براي سلامت شنوايي مضر ميباشند.


KIA

1st July 2006, 10:36 AM

محدوديت هاي مجاز شدت سروصدا:

1-براي خواب راحت حداكثر سروصدا 30-35 دسي بل باشد.

2-حداكثر سروصداي خارج محل مسكوني 60-65 دسي بل باشد.

3-حداكثر مجازقرارگيري در معرض سروصدا، 85 دسي بل و 8 ساعت در روز ميباشد.

4-براي گوش حفاظت نشده زمان درمعرض قرار گيري مجاز، با هر 5 دسي بل افزايش سطح سر و صداي متوسط (85 دسي بل)، به نصف كاهش مي يابد. يعني حداكثر 8 ساعت براي 90 دسي بل، حداكثر 4 ساعت براي 95 دسي بل، حداكثر 2 ساعت براي 100 دسي بل و حداكثر 15 دقيقه براي 115 دسي بل در 24 ساعت.

5-هرگونه سروصداي بالاي 140 دسي بل غير مجاز است.

6-براي حفاظت ازگوش مقابل سر وصداهاي بالاي 105 دسي بل بايستي هم ازپلاك گوش و هم از گوشي (همراه با هم) استفاده كرد.

حفاظ هاي گوش:

1- پلاك گوش(earplug):داخل كانال گوش قرار ميگيرند.

2-گوشي(earmuff):گوش خارجي را كاملا ميپوشانند.

نكته: پلاك گوش و گوشي به ميزان 15-30 دسي بل از شدت سروصدا مي كاهند.

نكته:قراردادن پنبه در گوش تنها 5-7 دسي بل از شدت سر و صدا ميكاهد.

تعاريف سر و صدا(noise):

1-هرگونه صداي ناخواسته و آزار دهنده سر و صدا ناميده ميگردد.

2-امواج صوتي با ارتعاشات نامنظم و فاقد زير و بم مشخص.

3-سيگنالهايي كه در رديابي و يا كيفيت سيگنال ديگر تداخل ايجاد ميكنند.

4-سيگنالهاي صوتي كه بروي سلامت روان و جسم فرد تاثير منفي بجاي ميگذارند.

5-سروصدا يك مسئله ذهني است. افراد تعاريف متفاوتي از سروصدا دارند. گوش كردن به موسيقي راك براي برخي مفرح و براي برخي افراد آزاردهنده است. هر فرد نيز سطح تحمل متفاوتي نسبت به سروصدا دارد.

منابع توليد سروصدا:

1-حمل و نقل: هواپيما (فرودگاه)، خودروها، موتورسيكلت ها،راه آهن،مترو.

2-ماشين آلات:ماشين آلات راه سازي، ساختمان سازي و صنعتي.

3-سرگرمي: دستگاه هاي پخش قابل حمل،ا ستريوهاي پخش، راديو، تلويزيون، ادوات موسيقي، كنسرت ها، ورزشگاه ها.

4-لوازم خانگي و اداري: سيستم تهويه مطبوع، كولر، جاروبرقي، سشوار، پنكه، دستگاه تايپ، چاپگرها.

5-حيوانات خانگي: سگ و گربه.

6-ابزارهاي برقي: اره برقي، دريل، فرز.


KIA

1st July 2006, 10:37 AM

اثرات سوء سر و صدا بروي سلامتي:

1-شنوايي: درمعرض مداوم سر و صدا قرار گرفتن باعث از دست رفتن قدرت شنوايي ميگردد. از دست رفتن قدرت شنوايي به تدريج صورت گرفته و فاقد درد ميباشد، اما متاسفانه اثرات آن دائمي و غير قابل برگشت است، چراكه سلولهاي مويي حلزون گوش قابليت بازسازي مجدد ندارند. كري و كاهش قدرت شنوايي برخلاف تصور عموم به علت افزايش سن و پيري نبوده، بلكه قرارگيري در معرض سر و صداهاي ناهنجار علت اصلي آن ميباشد. كاهش قدرت شنوايي، كري، زنگ و وزوز گوش از عوارض سروصداي بلند است.

2-قلب و عروق:چنانچه فردي بطور مداوم طي 8 ساعت در معرض سر و صداي بالاي 70 دسي بل قرار گيرد، فشار خون وي تا 5-10 ميل مترجيوه افزايش مي يابد.افزايش فشار خون، انقباض عروق (به علت استرس و افزايش سطح آدرنالين خون)، افزايش خطر ابتلا به امراض قلبي-عروقي ازعوارض سر و صدا ميباشند.

3- استرس، اضطراب، سردرد، خستگي، زخم معده، سرگيجه، اختلال نعوذ در مردان (به علت انقباض عروق)، انقباضات عضلاني، اختلال در سيستم گوارش، افزايش كلسترول و تعداد گلبولهاي سفيد خون، افزايش سرعت تنفس، دل درد، تغيير در عملكرد طبيعي غدد درونريز، سوزش سردل (ترش كردن) از ديگر عوارض سروصدا ميباشند.

4- تحريك رفتارهاي ضد اجتماعي، خشونت طلبي، افزايش نرخ حوادث كار، مختل شدن رشد شناختي در كودكان، كاهش فراخناي حافظه، اختلالات رواني، تحريك پذيري، پرخاشگري، كاهش تمركز، كاهش بازده كاري از ديگرعوارض سر و صدا ميباشند.

5-بارداري و سلامت جنين:سر و صدا باعث تولد نوزادان زودرس،كم وزن و داراي نقص عضو ميگردد.جنين قادر به شنيدن صداها وهمچنين پاسخ به آنها ميباشد. زنان باردار نبايستي 15-60 روز پس از لقاح و بارداري در معرض سروصدا قرار گيرند. چراكه در اين بازه زماني ارگانهاي اصلي داخلي و سيستم اعصاب مركزي جنين در حال شكل گيري ميباشند. با انقباض عروق مادر، اكسيژن و مواد غذايي كمتري به جنين ميرسد. همچنين سر و صداي زياد باعث كاهش برخي هورمونهاي مادر، كه بر رشد جنين تاثير گذار است، ميگردد.

6-آزاردهندگي: محتواي سروصدا، تداخل در فعاليت (مثل خواب) و عدم توانايي در كنترل منبع صداي نابهنجار در آزار دهندگي سر و صدا تاثير دارند.

7- تاثير بر حيوانات: تغيير در رفتارهاي تغذيه اي، توليد مثلي و مهاجرت حيوانات. كاهش زيستگاههاي قابل استفاده و نهايتا انقراض برخي گونه ها. مانند مرگ برخي والهاي منقاردار به علت صداي رديابهاي صوتي نظامي كه بيش از 300 دسي بل شدت و بلندي دارند. آسيب به اعصاب شنوايي و خونريزي از گوش نيز در برخي حيوانات مشاهده ميگردد.

7- تشديد اثرات داروها، الكل، منو اكسيد كربن و تسريع روند پيري.

8- كاهش كيفيت و كميت خواب (حتي پس از قطع سروصدا)

9-وارد آمدن فشار و التهاب حنجره به علت فرياد كشيدن در محيط هاي پر سروصدا.

10- ثابت گرديده كه افراد در محيط هاي پر سر و صدا كمتر به كمك ديگران مي شتابند.(كاهش حس انساندوستي)

علايم هشداردهنده سر و صداي بلند:

1-شما بايستي صداي خود را بيشتر از حد معمول بالا ببريد و يا فرياد بكشيد تا ديگران قادر به شنيدن صداي شما باشند.

2-شما قادر به شنيدن صداي فردي كه در فاصله يك متري از شما ايستاده نمي باشيد.

3-شما پس از قرار گرفتن در معرض سر و صدا، در گوش خود احساس درد و يا صداي زنگ مي كنيد.

4-شما چندين ساعت پس از قرار گرفتن در معرض سروصدا در شنيدن اصوات دچار مشكل مي شويد.


KIA

1st July 2006, 10:38 AM

شيوه هاي كنترل سر و صدا:

1-كاهش سروصدا: سد كردن مسير عبور امواج صوت با استفاده از فاكتورهاي فاصله و قرار دادن اشياء حايل در مسير صوت.

* فاصله(distance):تراكم انرژي امواج صوتي با پراكندگي و انتشار صدا ،كاهش مي يابد.بنابراين افزايش فاصله ميان منبع سروصدا و شنونده باعث كاهش شدت صوت ميگردد.شدت صوت با مجذور فاصله شنونده از منبع صوت نسبت عكس دارد.

2-جذب سر و صدا: تبديل و تغيير شكل امواج صوت با مهار پژواك،انعكاس صدا وتشديد صدا(رزنانس).

* ميرايي(damping): در اين روش ارتعاشات صوتي به انرژي گرمايي تبديل ميگردند. عبور امواج از چندين لايه از مواد با چگالي متفاوت باعث ميرايي صوت ميگردد. مثل استفاده از ميرا كننده ها يي همچون فوم. فلز سرب نيز باعث ميرايي سر و صدا ميگردد.

3-حذف فعال صدا(noise cancellation): اين روش يك ابداع مدرن است. ابتدا يك ميكروفن صداهاي محيط را جمع آوري ميكند، سپس توسط رايانه امواج دريافتي تحليل گرديده و امواج صوتي اي كه 180 درجه از فاز امواج دريافتي متفاوت است از طريق بلندگوي سيستم خارج ميگردد. اين عمل باعث پديد آمدن تداخل مخرب و حذف سروصداي آزاردهنده ميگردد.


چگونه از گوش خود در برابر سر و صدا حفاظت كنيم:

1-قرار گيري در معرض سر و صدا را به حداقل رسانيد. در كنسرت ها، تالارهاي سخنراني و يا ميهماني ها كنار بلندگوها نشينيد. چنانچه موسيقي دان ميباشيد، هميشه از حفاظ گوش استفاده كنيد.

2-حجم صدا را كاهش دهيد. چنانچه از هدست و يا هدفن استفاده ميكنيد، و يا در يك فضاي محبوس به موسيقي گوش ميدهيد (داخل اتومبيل) حجم صدا را كاهش دهيد. اگر دوست شما كه در 90 سانتي متري شما ايستاده قادر به شنيدن صداي موسيقي از هدست و يا هدفن شما ميباشد، صداي موسيقي شما يقينا بسيار بالاست.

3-هنگام خريد لوازم منزل،اسباب بازي و وسايل برقي نوع كم سر و صداي آنها را انتخاب كنيد.

4-در مكانهاي پر سر و صدا حتما از پلاك هاي گوش و يا گوشي ها استفاده كنيد.

5-استفاده از پنجره هاي دوجداره، سقفها و ديوارهاي آكوستيك، پرده هاي قطور جلوي پنجره ها، پوشاندن كف با فرش و يا موكت سروصداي داخل و خارج خانه را كاهش دهند.

6-بي جهت بوق خودرو را به صدا در نياوريد، مگر درمواقع اضطراري.

7-سر و صداي حيوانات خانگي خود را كنترل كنيد.

8-ديگران را نسبت به خطرات سر و صداي بلند آگاه سازيد.

9-موتور خودرو، تهويه مطبوع و ساير لوازم برقي را در وضعيت مناسب نگهداري كنيد و در صورت لزوم به تعمير آنها بپردازيد.

10-هنگام گوش كردن به صداي موسيقي، تلويزيون و يا راديو مراعات حال همسايگان خود را نيز بكنيد.

11-چنانچه در محيطهاي پرسروصدا زندگي ميكنيد و يا مشغول به كار ميباشيد، بطور مرتب تست سنجش شنوايي را صورت دهيد.

12-جاي استفاده از گوشي هاي هدفن (آنهايي كه درون كانال گوش قرار ميگيرند)، از هدست استفاده كنيد .

 


Posted: Sun 15 Jul 2012 - 0 نظر [ Comment ] - 0 trackback(s) [ Trackback ]


ماسکهای محافظ تنفسی

بررسی ماسکهای محافظ تنفسی

تقسيم بندی فيلترهای گردوغبارگير براساس استاندارد  As 1716
      1- گروه P1 : جهت به دام اندازی ذراتی که به هنگام پروسه های مکانيکی ايجاد
      می شوند استفاده می گردد مثل آزبستوز-سيليکاتها
      2- گروه P2 : کاربرد اين فيلترها در بدام اندازی ذرات حاصل از فرآيندهای
      مکانيکی و حرارتی ماننددمه های فلزی است.
      3- گروه P3 : اين فيلترها جهت بدام اندازی ذرات سمی خطرناک مثل بريليوم مورد
      استفاده قرار  می گيرند. در فيلترهای معمولی گروه P3 فقط هنگاميکه به
      همراه ماسکهای تنفسی تمام رخ و با اطمينان از عدم وجود نشتی آن باشد مورد
      استفاده قرار می گيرد.
      فيلترهای ذکر شده همراه با ماسکهای تمام رخ و نيم رخ بکار می روند. معمولا
      ماسکهای گروه P1 و P2 به همراه ماسکهای نيم رخ بکار گرفته می شوند.
      
      فيلترهای گازی:
      هوای دارای گاز يا بخار آلاينده با عبور از روی مواد جاذب فيلتر کارتريج يا
      کانسيتر با آلاينده واکنش داده و تصفيه می شود بعضی از جاذبها نسبت به يک
      آلاينده، اختصاصی بوده و ممکن است در مقابل ساير آلايندهها حفاظتی را تامين
      نکنند بنابراين در انتخاب نوع مناسب فيلتر بايد دقت شود. همچنين موضوعی که
      دارای اهميت بسزايی است عبور آلاينده بدون حذف از ميان ماده جاذب است که به
      اين حالت Break through می گويند و حالتی است که ماده جاذب فيلتر، توانايی
      خود را از دست داده و در نتيجه آلاينده به درون سيستم تنفسی نفوذ می کند که
      با توجه به بوی ماده قابل شناسايی است. يکی از مهمترين مواد جاذب، کربن فعال
      می باشد که با تغييرات ذيل جاذب مناسبی برای گازها و بخارات می باشد.
      1- با آغشته کردن کربن فعال با ٌيد می توان بخارات جيوه را جمع آوری کرد.
      2- با آغشته کردن کربن فعال با برخی از اکسيدهای فلزی می تواند جاذب گازهای
      اسيدی باشد.
      3- با آغشته کردن کربن فعال با برخی نمکهای فلزی می توان آمونياک را جداسازی
      کرد.
      4- با آغشته کردن کربن فعال با اسيد فسفريک يا نمک آن می توان برای کنترل
      آمونياک استفاده کرد.
      5- با آغشته کردن کربن فعال با مواد قليايی برای کنترل گازهای اسيدی نظير دی
      اکسيد گوگرد، سولفيد هيدروژن-کلر استفاده می شود.
      عمر مفيد فيلترهای گازی وابسته به حجم ماده جاذب و شرايط استفاده از آن می
      باشد فيلترهای گازی تحت تاثير اين فاکتورها و همچنين غلظت تراکم آلاينده در
      هوا، رطوبت، ميزان تنفس فرد، قرار            می گيرند. فيلترهای گازی نيز
      مانند فيلترهای غبارگيربه انواع ذيل تقسيم می شوند.
            برخی از انواع فيلترهای گازی
            رديف -نوع کاربرد
            1A-جذب گازها و بخارات آلی با نقطه جوش بيشتر از 65 درجه سانتی گراد
            2B-جذب گازها و بخارات غير آلی (معدنی) مانند دی اکسيد يا منواکسيد کربن
            3E-جذب گازها و بخارات اسيدی مثل دی اکسيد سولفور
            4K-آمونيوم و گازها و بخارات مشتقات آن
            5AX-جذب گازها و بخارات آلی با نقطه جوش کمتر از 65 درجه سانتی گراد
            6CO-جذب منواکسيد کربن
            7Hgp3-جذب بخارات جيوه
            8R51A-بخارات آلی
            9R52A-سولفيد هيدروژن-سولفور دی اکسايد-کلرايد هيدروژن-کلرين
            10R53A-دی اکسايد کلرين-کلرايد هيدروژن-کلرين- بخارات آلی
            11R54A-متيل آمين-آمونياک
            12R59A-کلرين –بخار جيوه
            13R60A-فرمالدئيد
            14R61-بخارات آلی-فلورائيد هيدروژن-فرمالدئيد-دی اکسيد نيتروژن-متيل
            آمين-....
            15


      گاهی به علت وجود مخلوطی از گازها در محيط کار ترکيبی از فيلترها نيز بکار می
      رود که بنابر دستورات سازنده بايد مورد استفاده قرار گيرد. مانند فيلتر A1B1
      – A1B1E1K1
      فيلترهای گازی و ذره ای توام:
      فيلترهای گازی و ذره ای با يکديگر نيز مورد استفاده قرار می گيرند
      1- فيلترهای توام جداگانه: اين نوع ماسک تنفسی دارای يک فيلتر گازی به همراه
      فيلتر ذره ای است که کاملا از يکديگر جدا هستند فيلتر ذره ای از گروه
      P3,P2,P1 می باشد و در ورودی ماسک نصب می شود. مانند A2P3
      2- فيلترهای توام مرکب: در برخی موارد ماسکهای تنفسی دارای فيلتر مرکبی است
      که علاوه بر تامين حفاظت در برابر تراکمهای پايين گاز يا بخارات، دارای فيلتر
      ذره ای نوع P3,P2,P1 می باشد. مانند A1B1P3
      در هر دوی اين ماسکها می توان از يک پيش فيلتر در ورودی ماسک استفاده کرد تا
      ذرات درشت تر را جذب نموده و عمر فيلتر اصلی را بيفزايد. پيش فيلتر های P1
      دارای کارايی کم بوده و پيش فيلترهای P2 دارای کارايی متوسط و پيش فيلترهای
      P3 دارای کارايی بالايی می باشند
      طبقه بندی فيلترهای گازی:
      اين طبقه بندی بستگی به مقدار گازی دارد که توسط فيلتر جمع آوری می شود هر چه
      مقدار ظرفيت حذف و يا جمع آوری گاز بيشتر باشد فيلتر در مقابل غلظت مشخصی از
      گاز در مدت زمان بيشتری     
      
      
      می تواند دوام بياورد. فيلترهای گازی برحسب ظرفيت جمع آوری آلاينده های گازی
      در يکی از چهار گروه ارائه شده در جدول ذيل قرار می گيرند.
            گروهعملکرد
            AUSفيلترهای با ظرفيت جذب پايين و عمر کوتاه
            1فيلترهای با ظرفيت جذب پايين
            2فيلترهای با ظرفيت جذب متوسط
            3فيلترهای با ظرفيت جذب بالا


      فيلترهای گروه AUS و گروه 1 به عنوان فيلترهای کارتريج و فيلترهای گروه 3 به
      عنوان گروه کانيستر معروف هستند به علت تفاوتهای احتمالی در مواد بکار رفته
      برای فيلترهای هر طبقه الزاما ابعاد فيزيکی فيلترهای گازی گروه 2 يا 3 بزرگتر
      از ابعاد فيلترهای گروه پايين تر خواهد بود با اين حال عموما گروهی که شماره
      بالاتری دارد دارای فيلترهای با جرم بيشتر و حجم بيشتر ماده جاذب می باشد
      يعنی جرم و تراکم ماده جاذب است که انتخاب آن را مشخص می نمايد.
      
      انتخاب يک ماسک تنفسی مناسب به چه فاکتورهايی بستگی دارد؟
      1- نوع آلاينده           2- نوع فرآيندکاری            3- اپراتور
      در انتخاب يک ماسک بايد از هرگونه دست بالا گرفتن اجتناب نمود زيرا اين امر
      باعث می شود که کارگر بدون نياز به حفاظت بيش از حد، دچار تحمل زحمت شود مثلا
      برای ذراتی مانند سيليکات که بطور مکانيکی ايجاد می شوند فيلتر طبقه P1
      ماسکها حفاظت لازم را ايجاد می کند حال چنانچه دست بالا گرفته شود و فيلتر P2
      را برای حفاظت بيشتر انتخاب کنيم باعث افزايش مقاومت در تنفس کارگر و صرف
      انرژی بيشتر برای او می شويم و اين اساسا با هدفهای اصول حفاظتی مغاير است.
      فاکتور اساسی در انتخاب يک ماسک تنفسی تعيين کاهش ميزان مجاز مواجهه است که
      آن را می توان    پيش بينی کرد. فاکتور حفاظت که در واقع نشانگر کارآيی و
      راندمان ماسک است می تواند از طريق تستهای کمی تناسب تعيين گردد.        
      مثالی از روند انتخاب يک ماسک تنفسی مناسب:
      مثال: حفر تونل در يک صخره دارای کوارتز که کنترلهای مهندسی کافی نمی باشد به
      مدت 10-8 ساعت در روز به کمک ماشين حفاری و کارگر انجام می شود ماسک مناسب را
      برای آنها انتخاب کنيد.
      
      اندازه گيری ذرات در محيط کار:
      1- حد متوسط کوارتز تنفسی اندازه گيری شده برای اپراتوری که برروی ماشين
      حفاری کار می کند برابر 1.5 mg/m3 است.
      2- حد متوسط کوارتز تنفسی اندازه گيری شده برای ساير کارگرانی که در اين محيط
      مشغول بکار هستند برابر 0.3-0.5 mg/m3 می باشد
      حد مجاز مواجهه با کوارتز استنشاقی : TLV = /1 MG/M3
      انتخاب ماسک:
      فاکتور حفاظتی مورد نياز برای اپراتور ماشين حفاری برابر 15 است.
      فاکتور مورد نياز برای ساير کارگران برابر 5 است.
      با توجه به فاکتور حفاظتی کدام ماسک و فيلتر مناسب است؟
      با توجه به مشاهدات و اندازه گيری انجام شده، آلاينده از نوع ذره ای می باشد
      که محرک چشم و پوست نمی باشد. و فيلترهای نوع ذره ای جوابگو می باشد ولی کدام
      گروه را بايد انتخاب کرد؟ کدام ماسک را بايد انتخاب کرد؟
      پيشنهاد:
       فيلتر P2 در ماسک Half musk برای اپراتور ماشين حفاری
      فيلتر P1 در ماسک Half musk و همچنين ماسک يکبار مصرف گردوغبار برای ساير
      کارگران
      
      آيا ماسک و فيلترها از استاندارد خاصی تبعيت می کنند؟
      به پاراگرافهای زير توجه کنيدبه کدام يک آشنايی کامل داريد؟
      استاندارد N95 مربوط به ماسکهای يکبار مصرف ضد ذره (موثر در برابر آئروسلهاي که پايه روغنی ندارند) می باشد که استفاده ازآن در صنعت نساجی، کارهای صنعتی
      (آهن کاری- استيل کاری-کار در معدن) کار در آزمايشگاه و بيمارستان و کنترل
      بيماريها پيشنهاد شده است.
      آخرين تغييرات نسخه استاندارد EN 149-2001 از ژوئن سال 2001 آغاز شد و
      مهمترين تغييری که در استاندارد EN 149 ذکر شده است اين الزام است که تمامی
      رسپيراتورها بايد حفاظت کامل را در برابر ذرات جامد (غير روغنی) و مايعات
      (سيستمهای روغنی) تامين کنند. بنابراين دو کلاس S (Solid) و S.L (Solid and
      liquid) به سه کلاس ffp3 –ffp2- ffp1  تبديل شدند. بنابراين به علت افزايش
      دامنه کاربرد، انتخاب آنها راحتتر می شود.
      ب
      
      بطور کلی هر چه کارآيی فيلتر بالاتر باشد ميزان مقاومت آن بيشتر خواهد بود.
      ميزان کارآيی و پالابندگی فيلتر ffp3 در مقابل آئروسلهای جامد و مايع تا 99
      درصد می باشد به همين دليل ميزان مقاومت تنفسی آن بيشتر و نفس کشيدن با آن مشکل تر شده است. بر اين اساس برخی از توليد کنندگان اقدام به بزرگ کردن
      منطقه تنفسی نمودند و Big eye نوع خاصی از طراحی است که در آن منطقه تنفسی
      بزرگتر شده و بصورت تاشو می باشد و ميزان مقاومت تنفسی آن کمتر گرديده است.


    « صفحه قبل  |  نمایش نتایج 1-20 از 59  |  صفحه بعد »